Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900000114YABANCI DİL - IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencileri İngilizce dilbilgisi ve telaffuzu konusunda geliştirmek, kelime haznelerini genişletmek. Temel dil becerilerinde(okuma, yazma, dinleme, konuşma) öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek. Öğrencilere günlük ve akademik amaçları için gerekli dil becerilerinde gelişebilme şansı sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturer. BARIŞ YILDIZ
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler İngilizce olarak basit günlük konuşmalar yapabilirler.
2Öğrenciler dilin konuşulduğu bir bölgede seyahat ederken karşılarına çıkacak birçok durumla başa çıkabilirler.
3Öğrenciler kısa, basit notlar yazabilirler.
4Öğrenciler akademik amaçları için uluslararası yayınları takip edebilir ve anlayabilirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1-To be(am, is ,are) 2- To be(am, is, are) / Kişi, Nesne Zamirleri 3-A, An, The / Sayılar / Saat 4-Soru Kelimeleri 5-Geniş Zaman 6-Sayılabilen ve sayılamayan isimler / Sahiplik Belirtme 7-İşaret Sıfatları / Very, Too / With, By 8-There is, There are / Have got, Has got 9-Şimdiki Zaman 10-Yer, Zaman Edatları 11-Can, Cannot 12-Some, Any 13-Was, Were 14-Genel Tekrar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Olmak fiili: (am, is ,are) / Kişi, Nesne, İyelik Zamirleri
2There is/are. A,An,The
3Soru Kelimeleri
4Geniş Zaman
5Have got/Has got
6Sayılabilen ve sayılamayan isimler
7Şimdiki Zaman
8Geçmiş Zaman
9Şimdiki Zamanın Hikayesi
10Can, Must
11Gelecek Zaman
12Yer-Yön Belirten Edatlar
13Zaman Edatları
14Sıfatlar ve Derecelendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Murphy, R. 1995. Essential Grammar in Use. Cambridge UP, 2. Azar, Betty S. Basic English Grammar, London: Prentice Hall, 1984. 3. English Grammar in Use(Raymond MURPHY)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1                        
ÖÇ2                        
ÖÇ3                        
ÖÇ4                        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr