Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
19080100504DİSİPLİNLERARASI SANAT - ISeçmeli355
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste amaçlanan öğrencinin disiplinlerarası sanat pratiğini anlaması ve bunun sanat ve santçının algılanışını dedeğiştirdiğini kavramasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Ebru KÖSE KOÇAK
Öğrenme Çıktıları
1Çağdaş sanat pratiklerinin diğer disiplinlerle ilişkisi hakkında düşünme becerisi kazanılacaktır.
2Üretim pratiklerindeki değişimler kavranacaktır.
3Farklı disiplinlerden profesyonellerle ilişki yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
4Disiplinlerarası bir yaklaşımla üretilen sanat uygulamalarını anlayabilme becerisi kazanacaktır.
5Disiplinlerarası çalışma yöntem ve becerisi kazanacaktır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Disiplinlerarasılık kavramı uzerinden sanata ve ürüne yaklaşım.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Disiplinlerarası Sanatın Kökenleri ve Düşünsel Gelişimi
2Performans Sanatı ve Tarihsel Dayanakları: Wagner, Bütünsel Sanat, Fütürist ve Dadaist Gösteriler, Cabaret Voltaire, Avangard Yaklaşımlar ve Disiplinlerarası Deneyler.
3Video Sanatı-1: Video Heykel, Video Enstalasyon, Video Anvironman, Gerilla Video, Nam June Paik ve Öncü Girişimler.
4Video Sanatı-2: Video Teknolojisinde Yeni Arayışlar
5Çağdaş Fotoğraf ve Disiplinlerarası Eğilimler
6Çağdaş Fotoğraf ve Disiplinlerarası Eğilimler
7Dijital Teknolojiler ve Yeni Medya Sanatı
8Ara Sınav
9Görsel Kültürde Disiplinlerarası Etkileşimler, Sosyolojik ve Felsefi Bağlamlar Açısından Günümüz Sanatında Temsil Sorunu
10Beden Sanatı, Eylemler (Actions), Happenings (Oluşumlar), Viyana Aksiyonistleri ve Nesnesiz Sanat Fikri, Yves Klein
11Yapay Zeka ve Sanat, Posthumanizm, Cyborg, Robot Sanatı
12Sanat ve Tasarım İlişkisi Üzerine
13Video Art
14FİNAL
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav170
Makale Yazma130
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı170
Proje Hazırlama120
Proje Sunma110
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Uygulama/Pratik14228
Beyin Fırtınası339
Proje Hazırlama144
Proje Sunma111
Makale Yazma2510
Makale Kritik Etme224
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Ev Ödevi14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)136
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1                        
ÖÇ2                        
ÖÇ3                        
ÖÇ4                        
ÖÇ5                        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr