Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
19080100300RESİM ATÖLYE - I Zorunlu236
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sanat kavramlarının ve plastik biçimlendirmenin temel ilkelerini görsel düşünme mantığı içinde kavratmak. Resmin plastik oluşum sürecinin izlenmesini ve tartışılmasını deneyimleyerek, imgelem gücü ve yaratıcılığa dayalı özgün anlatım dilleri geliştirmek ve güven duygusunu kazandırmak. Sanatın bir dönüştürme eylemi olarak da algılanmasını sağlamak. Estetik farkındalık yaratmak ve araştırıcı-sorgulayıcı kişilik geliştirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Sadık Arslan Dr. Öğr. Üyesi Abdül Tekin
Öğrenme Çıktıları
11. Sanatın temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur,
2Plastik biçimlendirmenin temel ilkelerini kavrar,
3Doğayı ve çevreyi sorgulayıcı gözle görme ve gördüğünü aktarabilme becerisi kazanır,
4Yüzey ve üç boyuta ilişkin temel becerileri edinir,
5Plastik değerler arasında biçim ve anlam ilişkileri kurar,
6Plastik değerleri ve öğeleri kompozisyon kurallarına göre uygular.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Dersin önkoşulu yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Sanatın temel kavramlarının araştırılması, sorgulanması ve tartışılması; Sanatsal dilin temel öğelerinin incelenmesi ve gerekli uygulamaların yapılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanımı, işleniş yöntemi ve derste gerekli malzemeler hakkında bilgi aktarımı.Dersin tanımı, işleniş yöntemi ve derste gerekli malzemeler hakkında bilgi aktarımı.
2Karakalem ton skalası.Karakalem ton skalası.
3Bir doğal objeyi, 4 eşit parçaya bölünmüş 35x50 cm kâğıda, noktalarla, çizgiyle, lekeyle ve etüt ederek resimleme.Bir doğal objeyi, 4 eşit parçaya bölünmüş 35x50 cm kâğıda, noktalarla, çizgiyle, lekeyle ve etüt ederek resimleme.
412 tonlu renk skalası.12 tonlu renk skalası.
5Geçişli renk skalası (Üç ana rengi, siyahtan rengin kendisine- rengin kendisinden beyaza doğru derecelendirme) (Biri kâğıda dikey olarak, diğeri kâğıda yatay olarak dereceli bir şekilde yerleştirilen renklerin kendi aralarındaki karışımları çalışmak.Geçişli renk skalası (Üç ana rengi, siyahtan rengin kendisine- rengin kendisinden beyaza doğru derecelendirme) (Biri kâğıda dikey olarak, diğeri kâğıda yatay olarak dereceli bir şekilde yerleştirilen renklerin kendi aralarındaki karışımları çalışmak.
6Kolaj. Renkli kâğıt parçalarıyla Doygunluk kontrastı dikkate alınarak rastgele bir kompozisyon oluşturulup, bu kompozisyon renkli fotokopi makinesinde siyah beyaz olarak fotokopi çekilecek. Bu fotokopiye bakılarak kurşun kalemle Lekesel etüt yapılacak.Kolaj. Renkli kâğıt parçalarıyla Doygunluk kontrastı dikkate alınarak rastgele bir kompozisyon oluşturulup, bu kompozisyon renkli fotokopi makinesinde siyah beyaz olarak fotokopi çekilecek. Bu fotokopiye bakılarak kurşun kalemle Lekesel etüt yapılacak.
7(Fotoğraf Çalışması) Kare, daire, üçgen gibi geometrik şekillerin doğadaki karşılıkları fotoğrafla tespit edilerek, bütün parça ilişkisiyle kompozisyon denemeleri yapılacak.(Fotoğraf Çalışması) Kare, daire, üçgen gibi geometrik şekillerin doğadaki karşılıkları fotoğrafla tespit edilerek, bütün parça ilişkisiyle kompozisyon denemeleri yapılacak.
8Ara SınavAra Sınav
9Bir doğal ve bir yapay obje ile oluşturulmuş kompozisyondan, fotoğrafla lekesel değer ve ışık- gölge araştırmaları yapma. (Yalın kontrast)Bir doğal ve bir yapay obje ile oluşturulmuş kompozisyondan, fotoğrafla lekesel değer ve ışık- gölge araştırmaları yapma. (Yalın kontrast)
10Bir doğal ve bir yapay obje ile oluşturulmuş lavi kompozisyonları yapılacak.Bir doğal ve bir yapay obje ile oluşturulmuş lavi kompozisyonları yapılacak.
11Doğal ve bir yapay objelerden oluşturulmuş kompozisyonlardan renkli etüt çalışmaları yapılacak.Doğal ve bir yapay objelerden oluşturulmuş kompozisyonlardan renkli etüt çalışmaları yapılacak.
12Doğal ve yapay obje ile oluşturulmuş kompozisyondan etüt edilen kompozisyonun ½ oranındaki bir fragmanını sıcak/soğuk kontrastı kullanarak renkli çalışmalar yapılacak.Doğal ve yapay obje ile oluşturulmuş kompozisyondan etüt edilen kompozisyonun ½ oranındaki bir fragmanını sıcak/soğuk kontrastı kullanarak renkli çalışmalar yapılacak.
13Doğal ve yapay obje ile oluşturulmuş kompozisyondan, fragmanın ½ oranındaki yeni fragmanını tamamlayıcı kontrast kullanarak renkli çalışmalar yapılacak.Doğal ve yapay obje ile oluşturulmuş kompozisyondan, fragmanın ½ oranındaki yeni fragmanını tamamlayıcı kontrast kullanarak renkli çalışmalar yapılacak.
14Doğal ve yapay obje ile oluşturulmuş kompozisyondan, fragmanın ½ oranındaki yeni fragmanını tamamlayıcı kontrast kullanarak renkli çalışmalar yapılacak.Doğal ve yapay obje ile oluşturulmuş kompozisyondan, fragmanın ½ oranındaki yeni fragmanını tamamlayıcı kontrast kullanarak renkli çalışmalar yapılacak.
15Final sınavıFinal sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gürer, L. (1990) Temel Tasarım. İstanbul: İTÜ Yayınları Denel B. (1981) Temel tasarım ve yaratıcılık. Ankara: ODTÜ Mim. Fak. Yayınları Saldıray S. (1979) Gözlemsel Çözümsel Yöntemle Yeni Düzen Yeni Biçim. İstanbul: İst.Dev. Güzel sanatlar Akademisi Yayınevi Arnheim R. (2004) Görsel düşünme. İstanbul: Metis yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Staj durumu yok.
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Uygulama/Pratik14684
Ev Ödevi81080
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)168
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1                        
ÖÇ2                        
ÖÇ3                        
ÖÇ4554                     
ÖÇ5                        
ÖÇ6                        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr