Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
19080100800RESİM ATÖLYE - VI Zorunlu486
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Resim bölümünden mezun olan öğrencilerin güncel sanatın gereklerine uygun bir biçimde yetiştirilmesini sağlamak, güncel sanatın sorunları etrafında çağdaş üretim araçlarını kullanarak yenilikçi yaklaşımlar ile ülkemizin ve bölgemizin sanatına katkıda bulunmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Abdül Tekin
Öğrenme Çıktıları
1Günümüz sanatına entegre işler üreten çağın gereklerine uygun içerik geliştiren çözümler sunma
2Günümüz sanatına entegre işler üreten çağın gereklerine uygun içerik geliştiren çözümler sunma
3Çağdaş sanatın üretim gereçklerine uyum
4Çağdaş sanatın üretim gereçklerine uyum
5Sanatta gündeme uygun projeler üretebilme ve ürettiklerini duyurabilme yetileri kazanma
6Sanatta gündeme uygun projeler üretebilme ve ürettiklerini duyurabilme yetileri kazanma
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Dersin önkoşulu yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Çağdaş sanatta üretim araçları, günümüz sanatının üretim pratikleri, sanatta proje uygulamaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çağdaş sanatta alternatif arayışlar; alternatif malzeme, üretim imkanları ve yeni sanatsal dilÇağdaş sanatta alternatif arayışlar; alternatif malzeme, üretim imkanları ve yeni sanatsal dil
2Çağdaş sanatta alternatif arayışlar; alternatif malzeme, üretim imkanları ve yeni sanatsal dilÇağdaş sanatta alternatif arayışlar; alternatif malzeme, üretim imkanları ve yeni sanatsal dil
3Post-endüstriyel çağda sanat uygulamaları ve resim sanatına etkisiPost-endüstriyel çağda sanat uygulamaları ve resim sanatına etkisi
4Post-endüstriyel çağda sanat uygulamaları ve resim sanatına etkisiPost-endüstriyel çağda sanat uygulamaları ve resim sanatına etkisi
5Kollektif ürertim metotları ve resim sanatına etkileriKollektif ürertim metotları ve resim sanatına etkileri
6Sanat eseri üretim süreçleri nesnesiz sanat ve kavram odaklı üretimSanat eseri üretim süreçleri nesnesiz sanat ve kavram odaklı üretim
7Sanat eseri üretim süreçleri nesnesiz sanat ve kavram odaklı üretimSanat eseri üretim süreçleri nesnesiz sanat ve kavram odaklı üretim
8Ara sınavAra sınav
9Sanatta proje uygulamalarıSanatta proje uygulamaları
10Proje odaklı üretimde manifesto hazırlama uygulamalarıProje odaklı üretimde manifesto hazırlama uygulamaları
11Sanatsal Projelere destek arayışları, artist rezidans uygulamalarıSanatsal Projelere destek arayışları, artist rezidans uygulamaları
12Sanatsal projelerde konu seçimi, içerik hazırlama ve kuramsall altyapı çalışmalarıSanatsal projelerde konu seçimi, içerik hazırlama ve kuramsall altyapı çalışmaları
13Seçilen Proje konusu ile sanatsal ürünlerin bağdaştırılmasıSeçilen Proje konusu ile sanatsal ürünlerin bağdaştırılması
14Proje sunumu ve sonuç raporlarının hazırlanması ve portfolyo dosyası sonuç süreçleriProje sunumu ve sonuç raporlarının hazırlanması ve portfolyo dosyası sonuç süreçleri
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Antmen, A. (2013) Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık Lyton, N. (2009). Modern Sanatın Öyküsü. İstanbul: Remzi Kitabevi Wilson, M. (2015). Çağdaş Sanat Nasıl Okunur? Hayalperest Yayınevi. İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Beyin Fırtınası110
Makale Yazma130
Makale Kritik Etme110
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı130
Proje Hazırlama150
Proje Sunma120
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Staj durumu yok.
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Uygulama/Pratik14684
Ev Ödevi81080
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)168
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1555544555455555555554444
ÖÇ2555555555554555555555555
ÖÇ3                        
ÖÇ4                        
ÖÇ5                        
ÖÇ6                        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr