Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
19080100702DESEN - VII Seçmeli476
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Desen I dersi temel düzeyde basit form ve içeriğe sahip nesnelerden başlayarak sanatsal ele alma pratiklerini resim sanatının tarihsel izlencesi üzerinden ; çizgi, biçim, form, doku, kompozisyon, mekan ve atmosfer yetilerini kullanma becerisini kazandırılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Abdül TEKİN
Öğrenme Çıktıları
1Desenin geleneksel metot ve uygulama biçimlerine uygun ifadesi, Alternatif yüzey ve malzeme ile desen üretme, yüzey doku ve sanatsal ifade yöntemlerine giriş becerilerini kazanma.
2Desende biçim ve form uygulamaları yapar
3Alternatif neslerin desenlerini yenilikçi metotlar ile uygular
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ön koşulu olan ders bulunmamaktradır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Nesne etütleri üzerinden kurgusal mekana uzanan çizgi ve lekenin sanatsal uygulamala esasları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Günümüz desen uygulamalarında dijital yönelimlerDijital çizim materyalleri ile desen uygulamaları
2Günümüz desen uygulamalarında dijital yönelimlerDijital çizim materyalleri ile desen uygulamaları
3Dijital yayınlardaki desen örneklerini incelemeDijital yayınlardaki örneklere uygun çizim uygulamaları
4Dijital çizim uygulamalarının kağıt yüzeye aktarım örnekleriDijital çizim uygulamalarının kağıt yüzeye aktarım uygulamaları
5Dijital çizim uygulamalarının kağıt yüzeye aktarım örnekleriDijital çizim uygulamalarının kağıt yüzeye aktarım uygulamaları
6Dijital çizim gereçleri ile sokak ve bina uygulamala örnekleriDijital çizim gereçleri ile sokak ve bina uygulamala örnekleri
7ArasınavArasınav
8Dijital çizim uygulamaları ile olay kurgu örnekleriDijital çizim uygulamaları ile olay kurgulama uygulamaları
9Desende hayvan çizim örnekleriDesende hayvan çizim uygulamaları
10Desende hayvan çizim örnekleriDesende hayvan çizim uygulamaları
11Tarihsel desen çalışmalarında hayvan çizimleriTarihsel desen çalışmalarında yer alan hayvan çizimleri üzerinden röprodüksiyon çalışmaları
12Müzik ile desen ilişkisini vurgulayan desen çalışmalarına yönelik örnekleri incelemeMüzik ile desen ilişkisini vurgulayan denemeler yapma
13Müzik ile desen ilişkisini vurgulayan desen çalışmalarına yönelik örnekleri incelemeMüzik ile desen ilişkisini vurgulayan denemeler yapma
14Soyut form ve desen ilşkisini içeren desen çalışmalarını incelerDesen çalışmalarında soyut arayışlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Charles, V. ve Klaus H. C. (2019). 1000 Muhteşem Desen. (M. A. Öztürk, Çeviri). Zedya Kitap. İstanbul Müftüoğlu, M. O. (2011). Desen. Say Yayınları. İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav170
Uygulama/Pratik130
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Staj koşulu bulunmamaktadır.
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Beyin Fırtınası339
Bireysel Çalışma14342
Ev Ödevi14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)167
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1334554245554422553454455
ÖÇ2334554245554423333354443
ÖÇ3                        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr