Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
19080100103SANAT KAVRAMLARI - IZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Plastik sanatlarla ilişkili temel kavramları açıklamak ve sanat tarihsel süreç içindeki üslupsal farklılıkları biçimsel açıdan incelmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Tunçay Çiçek
Öğrenme Çıktıları
1Temel Sanat veTasarım öğelerini tanıyacak
2Temel Sanat veTasarım öğelerini tanıyacak
3Temel tasarım ilkeler aracılığıyla görsel olarak ifade etme ve anlama gücüne kavuşacak.
4Temel tasarım ilkeler aracılığıyla görsel olarak ifade etme ve anlama gücüne kavuşacak.
5Bu öğeleri ilkeler aracılığıyla uygulamak ve yorumlamak, soyut kompozisyonda kullanacak.
6Bu öğeleri ilkeler aracılığıyla uygulamak ve yorumlamak, soyut kompozisyonda kullanacak.
7Çevredeki öğeleri ayırt edecek ve çözümleyecek.
8Çevredeki öğeleri ayırt edecek ve çözümleyecek.
9Bu öğeleri biraraya getirerek soyutlayacak, düzenleyecek ve tasarlayacak.
10Bu öğeleri biraraya getirerek soyutlayacak, düzenleyecek ve tasarlayacak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ön koşulu olan ders bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Bu dersin sonunda öğrenci; ? Plastik sanatlarla ilgili temel kavramları öğrenir. ? Sanat tarihi içinde üslupsal farklılıkların biçimsel özelliklerini tanır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sanat tarihinde geçen terimlerin açıklanması.
2Resimde kullanılan biçimsel elemanlar: Çizgi ? leke -nokta
3Resimde kullanılan biçimsel elemanlar: Renk - doku
4Rönesans ve Barok sanatta, örneklerle, çizgisel ve gölgesel kavramlarının açıklanması.
5Rönesans ve Barok sanatta, örneklerle,çizgisel ve gölgesel kavramlarının açıklanması.
6Rönesans ve Barok sanatta, örneklerle, kapalı form (tektonik) ve açık form (atektonik) kavramlarının açıklanması.
7Rönesans ve Barok sanatta, örneklerle, çokluk (çoklu birlik) ve birlik (bölünmez birlik) kavramlarının açıklanması.
8Ara sınav
9Rönesans ve Barok sanatta, örneklerle, "belirlilik" ve "belirsizlik" kavramlarının açıklanması
10Sanat tarihinde farklı dönemlerden seçilen örneklerin öğrenilmiş olan kavramlar açısından incelenmesi.
11İzlenimcilik akımının, ortaya çıktığı dönemin düşünsel atmosferiyle ilişkilerinin irdelenmesi.
12İzlenimcilikte ortaya koyulan soyutlamacı anlayışın tartışılması.
13Kübizm ve soyutlama.
14Lirik soyut resmin ortaya çıkışı.
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Uğur Tanyeli, Sanat Terimleri Sözlüğü?, Remzi Kitabevi, İstanbul. Heinrich Wölfflin, ?Sanat Tarihinin Temel Kavramları?, Remzi Kitabevi, ? İsmail Tunalı, ?Felsefenin Işığında Modern Resim?, Remzi Kitabevi, ? Wilhelm Worringer, ?Soyutlama ve Özdeşleyim?, Çev: İsmail Tunalı , Remzi Kitabevi, İstanbul, 1985.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Staj koşulu bulunmamaktadır.
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Problem Çözümü111
Soru-Yanıt515
Takım/Grup Çalışması339
Beyin Fırtınası5210
Makale Kritik Etme224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Ev Ödevi5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)77
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1555445555455555455455445
ÖÇ2                        
ÖÇ3                        
ÖÇ4                        
ÖÇ5                        
ÖÇ6                        
ÖÇ7                        
ÖÇ8                        
ÖÇ9                        
ÖÇ10                        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr