Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
19080100100TEMEL SANAT EĞİTİMİ - IZorunlu116
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Gözün algılayabildiği bir skala içerisinde açık-koyu valörünü farkedip uygulayarak, kütle, hacim ve 2 boyut ile 3 boyut farklılığını ortaya koymak. Daha sonra 2 boyutlu ve 3 boyutlu elemanları kullanarak kurgulamak ve kompozisyonlar oluşturmak. Kompozisyonun çeşitli değişkenleri hakkında derinlikli bir bakış açısı elde etmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Ebru KÖSE KOÇAK
Öğrenme Çıktıları
1Sanat Kültürü ve Sanatsal Eleştiri konularında bilgiye sahiptir.
2Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme becerisine sahiptir.
3Kendi çalışmalarını sorgular, estetik farkındalığa sahiptir.
4Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini ve becerisini geliştirir.
5Mesleki özgüvenle, çalışmalarını toplumu anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
6Araştırma yöntemleri ve teknikleri konusunda bilgiye sahiptir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Temel sanata ait bilgilerin pekiştirilmesinin yanı sıra, öğrencilerin malzemeye olan yatkınlıklarının, konsantrasyonlarının ve titizliklerinin de geliştirilmesi. Kompozisyonun temel ilkelerinden çıkışla 2 ve 3 boyutlu kompozisyonların ve düzenlemelerin yapılması. Siyah-Beyaz ve Renk ile ilgili uygulamalar, soyut-somut bir anlayışla yeniden değerlendirme. Tamamen serbest bir alan içinde, öğrencilerin özgür düşünerek ancak belli bir disiplini kaybetmeden, düşündüklerini hayal gücüyle üretime dönüştürmeleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Siyah-Gri-Beyaz Koyu-Orta-Açık 3’lü Valör 9’lu Valör
23 küp üzerine farklı kaynaklardan ışık düşürmek yoluyla açık-koyu çalışması.
33 küp üzerine farklı kaynaklardan ışık düşürmek yoluyla açık-koyu çalışması.
4Perspektif
5Bir yüzeyde büyük-küçük, sık-seyrek, uzak-yakın vb. küplerle, dinamik-statik, simetrik-asimetrik kompozisyonlar oluşturmak.
6Bir yüzeyde büyük-küçük, sık-seyrek, uzak-yakın vb. küplerle, dinamik-statik, simetrik-asimetrik kompozisyonlar oluşturmak.
7ARA SINAV
8İki farklı malzeme ve dokuda objeyle etüd (demir, tahta, kumaş, organik elemanlar, vb.)
9İki farklı malzeme ve dokuda objeyle etüd (demir, tahta, kumaş, organik elemanlar, vb.)
10Obje analizi (Girift bir obje, mekanik oluşumlar vs.)
11Obje analizi (Girift bir obje, mekanik oluşumlar vs.)
12(Yabancılaştırma) Bir objenin 6 aşamada farklılaştırılması.
135x5 cm’lik bir ayrıntının özünden farklılaşarak yeni bir kompozisyona tamamlanması.
14FINAL
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14456
Beyin Fırtınası339
Proje Hazırlama166
Proje Sunma111
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Ev Ödevi14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)178
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1                        
ÖÇ2                        
ÖÇ3                        
ÖÇ4555                     
ÖÇ5                        
ÖÇ6                        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr