Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İlahiyat Fakültesi - İlahiyat - İlahiyatProgram Tanımları
Kuruluş
2009
Kazanılan Derece
İyi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM sınavlarıyla gelir ve puan sıralamasına göre kaydolur. Her dönem kayıt yeniler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Ders içerikleri incelenerek fakülte kurulunca karar verilir
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Arapça bilmek kaynaklara ulaşabilmek
Program Profili
Hadis usulü ile ilgili teknik terimler
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Öğretmen Diyanette değişik görevler
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezuniyetten sonra yükseklisans - Doktora
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir ara sınav Bir Final sınavı ile değerlendirilir
Mezuniyet Koşulları
Ders ve seminerlerin tamamlanması gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Bölüm Olanakları
Diyanetin değişik kademelerinde görev Milli Eğitimde Öğretmenlik

Program Çıktıları
1Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.
2Öğretmenlik, müftülük ve vaizlik yapabilir.
3Yöneticilik yapabilir, İnsanları etkileyerek yönlendirebilir.
4Öz güven sahibi, çevresini etkileyebilen ve yönlendirebilen bilgi birikimine sahip olur.
5Sürekli okuma ve araştırma yaparak kendini geliştirir
6Çevresiyle diyalog ve iletişim içinde olur
7Dini konularda yetkin ve ehliyetli olur

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1233333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ARP-HAZ ARAPCA HAZIRLIK DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
2 ARP-HAZ ARAPCA HAZIRLIK DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 232011107 ARAP DİLİ VE BELAGATI-I Zorunlu 2 0 0 0
2 170201001100 ARAPÇA -1 Zorunlu 2 0 0 3
3 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
4 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
5 232011113 FELSEFEYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
6 232011103 HADİS TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
7 170201001103 HADİS TARİHİ VE USULÜ -1 Zorunlu 2 0 0 4
8 170201001104 İSLAM İNANÇ ESASLARI Zorunlu 2 0 0 3
9 232011111 İSLAM İNANÇ ESASLARI Zorunlu 2 0 0 0
10 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
11 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 0
12 170201001101 KUR'AN OKUMA VE TECVİD -1 Zorunlu 2 0 0 3
13 232011105 KUR'AN OKUMA VE TECVİD -I Zorunlu 2 0 0 0
14 170200001000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
15 170201001105 SİYER Zorunlu 2 0 0 3
16 232011109 SİYER-I Zorunlu 2 0 0 0
17 232011101 TEFSİR TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
18 170201001102 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ -1 Zorunlu 2 0 0 4
19 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
20 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
21 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
22 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 40 0 0 24
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 232011108 ARAP DİLİ VE BELAGATI-II Zorunlu 2 0 0 0
2 170201002200 ARAPÇA - II Zorunlu 2 0 0 3
3 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
4 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
5 180201002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
6 232011118 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 2 0 0 3
7 170201002203 HADİS TARİHİ VE USULÜ-II Zorunlu 2 0 0 4
8 232011104 HADİS USULÜ Zorunlu 2 0 0 0
9 170201002100 İSLAM İBADET ESASLARI Zorunlu 2 0 0 3
10 232011112 İSLAM İBADET ESASLARI Zorunlu 2 0 0 0
11 170201002101 İSLAM TARİHİ -1 Zorunlu 2 0 0 3
12 170201002201 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - II Zorunlu 2 0 0 3
13 232011106 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - II Zorunlu 2 0 0 3
14 170201002102 MANTIK Zorunlu 2 0 0 3
15 232011114 MANTIK Zorunlu 2 0 0 0
16 170200002000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
17 232011110 SİYER-II Zorunlu 2 0 0 0
18 170201002202 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ-II Zorunlu 2 0 0 3
19 232011102 TEFSİR USULÜ Zorunlu 2 0 0 0
20 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
21 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
22 232011116 TÜRK DİN MUSİKİSİ Zorunlu 2 0 0 2
23 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
24 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 47 0 0 33
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170201003300 ARAPÇA-III Zorunlu 2 0 0 3
2 170201003104 FELSEFE TARİHİ-1 Zorunlu 2 0 0 3
3 232012209 FELSEFE TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
4 170201003101 HADİS -1 Zorunlu 2 0 0 3
5 232012203 HADİS -I Zorunlu 2 0 0 0
6 232012207 İSLAM MEZHEPLER TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
7 170201003201 İSLAM TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
8 232012211 İSLAM TARİHİ -I Zorunlu 3 0 0 0
9 170201003301 KUR’AN OKUMA VE TECVİD - III Zorunlu 2 0 0 3
10 232012205 KUR’AN OKUMA VE TECVİD - III Zorunlu 2 0 0 0
11 232012217 OSMANLI TÜRKÇESİ Zorunlu 2 0 0 0
12 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
13 170201003105 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
14 232012213 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
15 170200003000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
16 170201003106 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
17 232012215 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
18 170201003100 TEFSİR -1 Zorunlu 2 0 0 3
19 232012201 TEFSİR -I Zorunlu 2 0 0 0
20 170201003102 TÜRK İSLAM EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 2
21 170201003103 TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
22 232012219 TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 41 0 0 27
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170201004400 ARAPÇA - IV Zorunlu 2 0 0 3
2 170201004103 DİN PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
3 232012214 DİN PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
4 170201004104 DİN SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
5 232012216 DİN SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
6 170201003204 FELSEFE TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 3
7 232012210 FELSEFE TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
8 170201004201 HADİS-II Zorunlu 2 0 0 3
9 232012204 HADİS-II Zorunlu 2 0 0 0
10 170201004100 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
11 232012220 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
12 170201004102 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
13 232012208 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
14 232012212 İSLAM TARİHİ-II Zorunlu 3 0 0 0
15 170201004101 KELAM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
16 232012218 KELAM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
17 170201004401 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - IV Zorunlu 2 0 0 3
18 232012206 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - IV Zorunlu 2 0 0 0
19 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
20 170200004000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
21 170201004200 TEFSİR-II Zorunlu 2 0 0 3
22 232012202 TEFSİR-II Zorunlu 2 0 0 0
23 232012222 TÜRK İSLAM EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 43 0 0 27
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170201005100 ARAP DİLİ VE BELAGATI -1 Zorunlu 2 0 0 0
2 170201005301 HADİS-III Zorunlu 2 0 0 3
3 232013303 HADİS-III Zorunlu 2 0 0 0
4 170201005103 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 3
5 232013311 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
6 170201005101 İSLAM HUKUK USULÜ -1 Zorunlu 2 0 0 3
7 232013307 İSLAM HUKUK USULÜ -I Zorunlu 2 0 0 0
8 232013313 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
9 170201005501 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - V Zorunlu 2 0 0 3
10 232013305 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - V Zorunlu 2 0 0 0
11 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
12 170200005000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
13 232013300 SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
14 170201005102 SİSTEMATİK KELAM Zorunlu 2 0 0 3
15 232013309 SİSTEMATİK KELAM-I Zorunlu 2 0 0 0
16 170201005300 TEFSİR -III Zorunlu 2 0 0 3
17 232013301 TEFSİR -III Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 32 0 0 18
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170201006200 ARAP DİLİ VE BELAGATI - II Zorunlu 2 0 0 2
2 170201006401 HADİS-IV Zorunlu 2 0 0 3
3 232013304 HADİS-IV Zorunlu 2 0 0 0
4 170201006203 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 3
5 232013312 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
6 170201006201 İSLAM HUKUK USULÜ-II Zorunlu 2 0 0 3
7 232013308 İSLAM HUKUK USULÜ-II Zorunlu 2 0 0 0
8 170201006100 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
9 170201006601 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - VI Zorunlu 2 0 0 2
10 232013306 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - VI Zorunlu 2 0 0 0
11 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
12 170200006000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
13 232013200 SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
14 232013310 SİSTEMATİK KELAM-II Zorunlu 2 0 0 0
15 232013314 TASAVVUFA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
16 170201006400 TEFSİR -IV Zorunlu 2 0 0 3
17 232013302 TEFSİR -IV Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 30 0 0 18
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170201007105 BİTİRME ÖDEVİ -1 Zorunlu 1 0 0 2
2 170201007103 DİN EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 4
3 232014411 DİN EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 0
4 170201007102 DİN FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
5 232014409 DİN FELSEFESİ-I Zorunlu 2 0 0 0
6 232014407 DİNLER TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
7 170201007100 İSLAM HUKUKU-1 Zorunlu 2 0 0 4
8 232014403 İSLAM HUKUKU-I Zorunlu 2 0 0 0
9 170201007701 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - VII Zorunlu 2 0 0 3
10 232014401 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - VII Zorunlu 2 0 0 0
11 Formasyon-7 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7 Seçmeli - - - 0
12 170200007000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
13 232014300 SEÇMELİ DERS-7 Seçmeli - - - 0
14 170201007101 TASAVVUF Zorunlu 2 0 0 3
15 232014405 TASAVVUF Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 25 0 0 19
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170201008205 BİTİRME ÖDEVİ-II Zorunlu 1 0 0 2
2 232014410 DİN FELSEFESİ-II Zorunlu 2 0 0 0
3 170201008100 DİNLER TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
4 232014408 DİNLER TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
5 170201008101 İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
6 232014406 İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 0
7 170201008200 İSLAM HUKUKU -II Zorunlu 2 0 0 4
8 232014404 İSLAM HUKUKU -II Zorunlu 2 0 0 0
9 170201008801 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - VIII Zorunlu 2 0 0 3
10 232014402 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - VIII Zorunlu 2 0 0 0
11 Formasyon-8 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8 Seçmeli - - - 0
12 170200008000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
13 232014200 SEÇMELİ DERS-8 Seçmeli - - - 0
14 232014412 SOSYAL BİLİMLER METODOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 23 0 0 15
 
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170201001111 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170201002111 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170201003112 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170201004106 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170201001108 FIKIH USULÜ METİNLERİ I Seçmeli 2 0 0 0
2 170201001109 TEFSİR METİNLERİ I Seçmeli 2 0 0 0
3 170201001110 NAHİV TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
4 170201005105 CAFERİ İLMİHALİ Seçmeli 2 0 0 0
5 170201005106 FARSÇA -I Seçmeli 2 0 0 0
6 170201005107 İSLAM KURUMLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
7 170201005108 KUR'AN SEMANTİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
8 170201005109 SOSYAL BİLİMLER METODOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
9 170201005110 TARİH USULÜ VE TENKİDİ Seçmeli 2 0 0 0
10 170201005111 SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ Seçmeli 2 0 0 0
11 170201005112 HADİS-TARİH İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
12 170201005113 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİ Seçmeli 2 0 0 2
13 170201005114 YENİ DİNİ HAREKETLER Seçmeli 2 0 0 2
14 170201005115 DİN EĞİTİMİNDE GELİŞMELER Seçmeli 2 0 0 0
15 170201005116 DİN FELSEFESİNİN KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 0
16 170201005117 TANRI TASAVVURLARI Seçmeli 2 0 0 0
17 170201005118 KLASİK HADİS METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 0
18 170201005119 İSLAM SANATLARI VE ESTETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
19 170201005120 TASAVVUFİ KAVRAMLAR Seçmeli 2 0 0 0
20 170201005121 TÜRK DİN MUSİKİSİ Seçmeli 2 0 0 2
21 170201005122 MUKAYESELİ HALK İNANÇLARI Seçmeli 2 0 0 0
22 170201005123 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
23 170201005124 YORUMBİLİM KURAMLARI Seçmeli 2 0 0 0
24 170201005127 MODERN SİYER METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 0
25 170201005128 OSMANLI TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 0
26 170201005129 TÜRK İSLÂM DEVLETLERİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
27 170201005130 İSLÂM KÜLTÜR COĞRAFYALARI Seçmeli 2 0 0 0
28 170201005131 TEMEL İNANÇLARI VE KÖKENİ İTİBARİYLE ŞİİLİK Seçmeli 2 0 0 0
29 170201005132 AİLE SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
30 170201005133 DİN FELSEFESİ VE KELAM Seçmeli 2 0 0 0
31 170201005134 SANAT FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 0
32 170201005135 MESNEVİ OKUMALARI I Seçmeli 2 0 0 2
33 170201005136 BİLGİ FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 2
34 170201005137 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE DİN Seçmeli 2 0 0 2
35 170201005138 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
36 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
37 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
38 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 232013321 FIKIH USULÜ METİNLERİ-I Seçmeli 2 0 0 0
2 232013323 TEFSİR METİNLERİ-I Seçmeli 2 0 0 0
3 232013325 NAHİV TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
4 232013327 CAFERİ İLMİHALİ Seçmeli 2 0 0 0
5 232013329 KUR'AN SEMANTİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
6 232013331 SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ Seçmeli 2 0 0 0
7 232013333 HADİS TARİH İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
8 232013335 TASAVVUFİ KAVRAMLAR Seçmeli 2 0 0 0
9 232013337 KLASİK HADİS METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 0
10 232013339 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİ Seçmeli 2 0 0 0
11 232013341 YENİ DİNİ HAREKETLER Seçmeli 2 0 0 0
12 232013343 DİN EĞİTİMİNDE GELİŞMELER Seçmeli 2 0 0 0
13 232013345 TANRI TASAVVURLARI Seçmeli 2 0 0 0
14 232013347 MUKAYESELİ HALK İNANÇLARI Seçmeli 2 0 0 0
15 232013349 YORUMBİLİM KURAMLARI Seçmeli 2 0 0 0
16 232013351 AİLE SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
17 232013353 DİN FELSEFESİ VE KELAM Seçmeli 2 0 0 0
18 232013355 BİLGİ FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 0
19 232013357 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE DİN Seçmeli 2 0 0 0
20 232013359 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
21 232013361 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 0
22 232013363 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
23 232013365 FARSÇA -I Seçmeli 2 0 0 0
24 232013367 TARİH USULÜ VE TENKİDİ Seçmeli 2 0 0 0
25 232013369 İSLAM SANATLARI VE ESTETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
26 232013371 KLASİK SİYER METİNLERİ-I Seçmeli 2 0 0 0
27 232013373 OSMANLI TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 0
28 232013375 TÜRK İSLÂM DEVLETLERİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
29 232013377 İSLÂM KÜLTÜR COĞRAFYALARI Seçmeli 2 0 0 0
30 232013379 SANAT FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 0
31 232013381 MESNEVİ OKUMALARI I Seçmeli 2 0 0 0
32 232013383 DİNİ MUSİKİDE MAKAM BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170201002110 KLASİK SİYER METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
2 170201002208 FIKIH USULÜ METİNLERİ II Seçmeli 2 0 0 0
3 170201002209 TEFSİR METİNLERİ II Seçmeli 2 0 0 2
4 170201006103 ŞİA İNANÇ ESASLARI Seçmeli 2 0 0 0
5 170201006104 TÜRK KELAMCILARI Seçmeli 2 0 0 2
6 170201006105 TARİH FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 0
7 170201006106 İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ VE HZ. PEYGAMBER Seçmeli 2 0 0 0
8 170201006107 OSMANLI TÜRKÇESİ Seçmeli 2 0 0 0
9 170201006108 TASAVVUF EKOLLERİ Seçmeli 2 0 0 0
10 170201006109 KLASİK FIKIH METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
11 170201006110 İBADET HADİSLERİ Seçmeli 2 0 0 0
12 170201006111 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
13 170201006112 GÜZEL SANATLAR (HAT) Seçmeli 2 0 0 0
14 170201006113 GÜZEL SANATLAR (TEZHİP) Seçmeli 2 0 0 0
15 170201006114 KÜRESELLEŞME VE DİN Seçmeli 2 0 0 4
16 170201006115 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
17 170201006116 GRUPLAR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
18 170201006117 ÇAĞDAŞ FELSEFE Seçmeli 2 0 0 0
19 170201006118 MEDYA ARAPÇASI Seçmeli 2 0 0 0
20 170201006119 KUR'AN TERCÜME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
21 170201006120 FELSEFİ ANTROPOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
22 170201006121 İSLAM BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
23 170201006127 BATI DÜŞÜNCESİNDE DİN FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 2
24 170201006129 BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 0
25 170201006130 İNSAN FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 2
26 170201006131 TARİHSEL SÜREÇTE ŞİİLİK VE DÜŞÜNCE SİSTEMİ Seçmeli 2 0 0 0
27 170201006132 MAĞRİB VE ENDÜLÜS TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
28 170201006133 MUKAYESELİ DİNLER TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
29 170201006134 TÜKETİM TOPLUMU VE DİN Seçmeli 2 0 0 3
30 170201006135 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 6
31 170201006136 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
32 170201006137 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
33 170201006206 FARSÇA - II Seçmeli 2 0 0 2
34 170201006228 OSMANLI TARİHİ II Seçmeli 2 0 0 0
35 170201006235 MESNEVİ OKUMALARI II Seçmeli 2 0 0 0
36 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
37 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 232013322 KLASİK SİYER METİNLERİ-II Seçmeli 2 0 0 0
2 232013324 FIKIH USULÜ METİNLERİ-II Seçmeli 2 0 0 0
3 232013326 TEFSİR METİNLERİ-II Seçmeli 2 0 0 0
4 232013328 ŞİA İNANÇ ESASLARI Seçmeli 2 0 0 0
5 232013330 TÜRK KELAMCILARI Seçmeli 2 0 0 0
6 232013332 TASAVVUF EKOLLERİ Seçmeli 2 0 0 0
7 232013334 KLASİK FIKIH METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 0
8 232013336 İBADET HADİSLERİ Seçmeli 2 0 0 0
9 232013338 MEDYA ARAPÇASI Seçmeli 2 0 0 0
10 232013340 KUR'AN TERCÜME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
11 232013342 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 2 0 0 0
12 232013344 KÜRESELLEŞME VE DİN Seçmeli 2 0 0 0
13 232013346 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
14 232013348 GRUPLAR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
15 232013350 ÇAĞDAŞ FELSEFE Seçmeli 2 0 0 0
16 232013352 FELSEFİ ANTROPOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
17 232013354 İSLAM BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
18 232013356 BATI DÜŞÜNCESİNDE DİN FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 0
19 232013358 BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 0
20 232013360 İNSAN FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 0
21 232013362 MUKAYESELİ DİNLER TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
22 232013364 TÜKETİM TOPLUMU VE DİN Seçmeli 2 0 0 0
23 232013366 TARİH FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 0
24 232013368 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
25 232013370 GÜZEL SANATLAR (HAT) Seçmeli 2 0 0 0
26 232013374 MAĞRİB VE ENDÜLÜS TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
27 232013376 FARSÇA-II Seçmeli 2 0 0 0
28 232013378 OSMANLI TARİHİ-II Seçmeli 2 0 0 0
29 232013380 MESNEVİ OKUMALARI-II Seçmeli 2 0 0 0
30 232013382 DİNİ MUSİKİ REPERTUARI Seçmeli 2 0 0 0
31 232013384 GÜZEL SANATLAR (TEZHİP) Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170201003109 KUR'AN'IN MUCİZELİĞİ I Seçmeli 2 0 0 0
2 170201003110 İSLAM AİLE HUKUKU I Seçmeli 2 0 0 0
3 170201003111 DİN EĞİTİM METODLARI Seçmeli 2 0 0 0
4 170201007106 SOSYOLOJİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
5 170201007107 İSLAM EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
6 170201007108 TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
7 170201007109 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ Seçmeli 2 0 0 0
8 170201007110 DİN FELSEFESİNİN PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
9 170201007111 KLASİK KELAM METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 0
10 170201007112 KUR'AN'A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 0
11 170201007113 MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 0
12 170201007114 GÜNÜMÜZ TASAVVUF HAREKETLERİ Seçmeli 2 0 0 0
13 170201007115 ŞİİLİK MEZHEBİ Seçmeli 2 0 0 0
14 170201007116 OSMANLI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
15 170201007117 SİYER VE KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 0
16 170201007118 DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
17 170201007119 ORTAÇAĞDA İSLAM VE BATI DÜŞÜNCESİ Seçmeli 2 0 0 0
18 170201007120 ÇAĞDAŞ İSLAM AKIMLARI Seçmeli 2 0 0 0
19 170201007121 DİNLERARASI DİYALOG Seçmeli 2 0 0 0
20 170201007122 Şii MUHADDİSLER VE ESERLERİ Seçmeli 2 0 0 0
21 170201007123 TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
22 170201007124 KLASİK HADİS METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 0
23 170201007125 OSMANLI TÜRKÇESİ KLASİK METİNLER Seçmeli 2 0 0 0
24 170201007126 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
25 170201007128 ETİK Seçmeli 2 0 0 2
26 170201007129 TARİH FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 0
27 170201007130 MODERN İSLÂM TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 0
28 170201007131 TARİH USÛL VE TENKİDİ I Seçmeli 2 0 0 0
29 170201007132 İSLÂM BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
30 170201007133 TÜRK SOSYOLOJİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
31 170201007134 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE DİN FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 0
32 170201007135 ORTADOĞUDA ŞİİLİK Seçmeli 2 0 0 0
33 170201007136 DİNLER ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 0
34 170201007137 GÜNCEL FIKHİ MESELELER I Seçmeli 2 0 0 0
35 170201007138 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-1 Seçmeli 1 6 0 8
36 170201007139 MİCROSOFT OFFICE PROGRAMLARI-1 Seçmeli 2 0 0 2
37 170201007140 HİNT DİNLERİ Seçmeli 2 0 0 0
38 170201007141 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 232014421 KUR'AN'IN MUCİZELİĞİ I Seçmeli 2 0 0 0
2 232014423 İSLAM AİLE HUKUKU I Seçmeli 2 0 0 0
3 232014425 KLASİK KELAM METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 0
4 232014427 KUR'AN'A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 0
5 232014429 MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 0
6 232014431 GÜNÜMÜZ TASAVVUF HAREKETLERİ Seçmeli 2 0 0 0
7 232014433 ŞİİLİK MEZHEBİ Seçmeli 2 0 0 0
8 232014435 Şii MUHADDİSLER VE ESERLERİ Seçmeli 2 0 0 0
9 232014441 ORTADOĞUDA ŞİİLİK Seçmeli 2 0 0 0
10 232014443 GÜNCEL FIKHİ MESELELER I Seçmeli 2 0 0 0
11 232014445 ANADOLU ALEVİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
12 232014447 DİN EĞİTİM METODLARI Seçmeli 2 0 0 0
13 232014449 SOSYOLOJİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
14 232014451 İSLAM EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
15 232014453 TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
16 232014455 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ Seçmeli 2 0 0 0
17 232014457 DİN FELSEFESİNİN PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
18 232014459 DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
19 232014461 ORTAÇAĞDA İSLAM VE BATI DÜŞÜNCESİ Seçmeli 2 0 0 0
20 232014463 ÇAĞDAŞ İSLAM AKIMLARI Seçmeli 2 0 0 0
21 232014465 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 0
22 232014467 ETİK Seçmeli 2 0 0 0
23 232014469 İSLÂM BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
24 232014471 TÜRK SOSYOLOJİ TARİH Seçmeli 2 0 0 0
25 232014473 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE DİN FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 0
26 232014475 OSMANLI TÜRKÇESİ KLASİK METİNLER Seçmeli 2 0 0 0
27 232014477 SİYER VE KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 0
28 232014479 KLASİK İSLÂM TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 0
29 232014481 DİNİ MUSİKİDE SOLFEJ Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 232014414 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 170201004111 İSLÂM KURUMLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
2 170201004209 KUR'AN'IN MUCİZELİĞİ II Seçmeli 2 0 0 0
3 170201004210 İSLAM AİLE HUKUKU II Seçmeli 2 0 0 0
4 170201008104 ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARI Seçmeli 2 0 0 0
5 170201008105 İSLAM HUKUKU METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 0
6 170201008106 ŞİA TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 0
7 170201008107 TÜRK CUMHURİYETLERİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
8 170201008108 TÜRKİYE'DE DİNİ AKIMLAR Seçmeli 2 0 0 0
9 170201008109 TÜRK TASAVVUF KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 0
10 170201008110 GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
11 170201008111 SEÇME HADİS METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 0
12 170201008112 BATI LİTERATÜRÜNDE HZ. MUHAMMED Seçmeli 2 0 0 0
13 170201008113 EBRU SANATI Seçmeli 2 0 0 0
14 170201008114 DİVAN EDEBİYATI METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
15 170201008115 KUR'AN'A PSİKOLOJİK YAKLAŞIM Seçmeli 2 0 0 0
16 170201008116 DİNİ HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA Seçmeli 2 0 0 0
17 170201008117 FELSEFENİN TEMEL PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
18 170201008118 KLASİK MANTIK METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 0
19 170201008119 BİLİM FELSEFESİ VE MANTIK Seçmeli 2 0 0 0
20 170201008120 DEĞER FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 0
21 170201008121 KLASİK HADİS USULÜ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 0
22 170201008122 ÇEVRE VE DİN Seçmeli 2 0 0 0
23 170201008123 PALEOGRAFİ VE EPİGRAFİ Seçmeli 2 0 0 0
24 170201008124 AMERİKAN YAHUDİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
25 170201008127 KLASİK İSLÂM TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
26 170201008128 NEHCÜ'L-BELAĞA Seçmeli 2 0 0 0
27 170201008129 ORYANTALİZM METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 0
28 170201008130 SOSYOLOJİ TEORİLERİ Seçmeli 2 0 0 2
29 170201008131 ÇAĞDAŞ DİN FELSEFESİ PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
30 170201008133 ANADOLU ALEVİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
31 170201008134 YAPAY ZEKA VE DİN Seçmeli 2 0 0 0
32 170201008135 DİL FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 0
33 170201008136 İSLAM MEDENİYET TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
34 170201008137 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
35 170201008232 TARİH USÛL VE TENKİDİ II Seçmeli 2 0 0 0
36 170201008237 GÜNCEL FIKHİ MESELELER II Seçmeli 2 0 0 0
37 170201008238 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-2 Seçmeli 1 6 0 8
38 170201008239 MİCROSOFT OFFICE PROGRAMLARI-2 Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 232014422 KUR'AN'IN MUCİZELİĞİ - II Seçmeli 2 0 0 0
2 232014424 İSLAM AİLE HUKUKU II Seçmeli 2 0 0 0
3 232014426 İSLAM HUKUKU METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 0
4 232014428 ŞİA TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 0
5 232014430 TÜRK TASAVVUF KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 0
6 232014432 GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
7 232014434 SEÇME HADİS METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 0
8 232014436 KUR'AN'A PSİKOLOJİK YAKLAŞIM Seçmeli 2 0 0 0
9 232014438 GÜNCEL FIKHİ MESELELER II Seçmeli 2 0 0 0
10 232014440 KLASİK HADİS USULÜ METİNLER Seçmeli 2 0 0 0
11 232014442 NEHCÜ'L-BELAĞA Seçmeli 2 0 0 0
12 232014444 ORYANTALİZM METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 0
13 232014446 ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARI Seçmeli 2 0 0 0
14 232014448 TÜRKİYE'DE DİNİ AKIMLAR Seçmeli 2 0 0 0
15 232014450 FELSEFENİN TEMEL PROBLEMLER Seçmeli 2 0 0 0
16 232014452 KLASİK MANTIK METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 0
17 232014454 BİLİM FELSEFESİ VE MANTIK Seçmeli 2 0 0 0
18 232014456 DEĞER FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 0
19 232014458 ÇEVRE VE DİN Seçmeli 2 0 0 0
20 232014460 SOSYOLOJİ TEORİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
21 232014462 ÇAĞDAŞ DİN FELSEFESİ PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
22 232014464 YAPAY ZEKA VE DİN Seçmeli 2 0 0 0
23 232014466 DİL FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 0
24 232014468 İSLÂM KURUMLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
25 232014470 TÜRK CUMHURİYETLERİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
26 232014472 BATI LİTERATÜRÜNDE HZ. MUHAMMED Seçmeli 2 0 0 0
27 232014474 EBRU SANATI Seçmeli 2 0 0 0
28 232014476 TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM ŞEKİLLER Seçmeli 2 0 0 0
29 232014478 PALEOGRAFİ VE EPİGRAFİ Seçmeli 2 0 0 0
30 232014480 MODERN İSLÂM TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr