Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Mühendislik Fakültesi - Gıda Mühendisliği - Gıda MühendisliğiProgram Tanımları
Kuruluş
2010 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde, Gıda Mühendisliği Bölümü olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Gıda Mühendisi Lisans Diploması
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Gıda Mühendisliği Bölümü'ne giriş için ulusal üniversite sınavında (LYS) sayısal alanda MF-4 puan türünde yeterli puanı almış olmak yada yabancı uyruklu öğrenciler için, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi sınavda başarılı olmak şartı aranır. Ayrıca yatay ve dikey geçişle de bölüme öğrenci kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrenciler, belirli dersleri daha önce aldıklarını belgeleyen bir transkript ile başvuru yapmaları durumunda, eşdeğer derslerden muaf tutulur. Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenimin tanınmasında, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişlerde, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bölüm'de Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisi olmak üzere iki Anabilim Dalı vardır. Eğitim programı; çağdaş gıda mühendisliğinin temellerini vermek üzere tasarlanmıştır. Birinci yıl dersleri; farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca fizik, kimya, matematik, bilgisayar ve temel mühendislik derslerini içerir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu dersler; Mühendislik Matemetiği, Fizik, Kimya, Reaksiyon Kinetiği, Kütle ve Enerji Denklikleri, Ekonomi, Enstrümantal Gıda Analizleri, Gıda Kimyası I, İstatistik, Termodinamik, Genel Mikrobiyoloji, Akışkanlar Mekaniği, Gıda Kimyası II, Gıda Biyokimyası, GM Temel İşlemler I, Isı ve Kütle Transferi, Beslenme, Gıda Mikrobiyolojisi,GM Temel İşlemler II, Hububat teknolojisi, Yağ Teknolojisi, Meyve ve Sebze Teknolojisi, Temel İşlemler Laboratuarı, Et Teknolojisi, Süt Teknolojisi, Biyoteknoloji, Proses Kontrol ile Bitirme Tezidir. Eğitimin üçüncü ve dördüncü yıllarında gıda mühendisliği derslerine geniş bir spektrum katan tematik gruplar halinde verilen seçmeli dersler sunulur. Öğrencilerin endüstriyel ve idari sorunlara yaklaşımını geliştirmek için teknik olmayan seçmeli dersler de zenginleştirilmiştir. Dördüncü yılda alınan Bitirme Tezi, Araştırma ve Geliştirmeye yönelik bir başlangıç olmaktadır ve bir tez halinde sunulmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Özellikle son yıllarda Gıda Mühendisliğinin gösterdiği büyük atılımla günümüzde pek çok işletmede ve devlet sektöründe mezunlarımız rahatlıkla iş bulabilmekte ve yükselebilmektedir. 100’den fazla mezunumuz Gıda Sanayinin araştırma-geliştirme, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat ve ihracat alanlarında mühendis ve yönetici olarak görev yapmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planı”nında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mubin KOYUNCU Telefon +90.476.226 13 14 (pbx) 226 10 23 (pbx) Fax +90.476.226 11 39 e-Mail gida@igdir.edu.tr Adres Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü,Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü , 76000 Merkez/Iğdır
Bölüm Olanakları
Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Bilimleri ve Gıda Teknolojisi Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Bu iki Anabilim Dalında toplam 1Doçent,3Yardımcı Doçent, 1 öğretim görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Gıda Mühendisliği bölümü bünyesinde araştırma ve uygulamaya yönelik toplam , 2 adet araştırma ve 1 adet uygulama laboratuvarı bulunmaktadır.Bölümümüzde Gıda Sanayi ile işbirliğiyle öğrencilere yönelik çeşitli seminerler düzenlenmektedir.

Program Çıktıları
1Gıda Mühendisliği ile ilgili temel mühendislik konularında yeterli alt yapıya sahip olur,
2Modern teknik ve araçları seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerinden etkin yararlanır.
3Bireysel olarak farklı çalışma gruplarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma özgüvenine sahip olur
4Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisi kazanır
5Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma,
6Proje hazırlama ve değerlendirme bilgi ve yeteneklerine sahip olma,
7İşletme yönetimi, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince sahip olma,
8işletme yönetimi konularında bilgi kazanır
9Alanı ile ilgili problemleri belirleme, tanımlama ve çözme becerisine sahip olma,
10Nitelikli araştırma planlama, uygulama ve sonuçları analiz edebilme bilgi ve becerisine sahip olma,
11Gıda üretim prosesleri, kalite kontrolü, ürün kalitesinin artırılması, ürün geliştirme ve gıda analizleri alanlarında yeterli düzeyde bilgi ve beceriye sahip olma,
12Gıda güvenilirliği açısından önem arz eden risklerin ortadan kaldırılması veya minumum düzeye indirilmesine yönelik bilgi birikimi ve uygulama becerisine sahip olma.
13Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavrayabilme,
14Bilgiye erişebilme yöntemlerini kavrayabilme,
15Yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenilemenin gerekliliğini kavrayabilme

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
111111112222333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
3 9900001007 BİLGİSAYARA GİRİŞ Zorunlu 1 2 0 3
4 200100101102 FİZİK -I Zorunlu 3 0 0 0
5 0100101100 FİZİK-I Zorunlu 3 0 0 4
6 9900001024 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
7 200100101100 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
8 0100101101 GENEL KİMYA - I Zorunlu 3 0 0 4
9 200100101104 GENEL KİMYA -I Zorunlu 3 0 0 4
10 0100101102 GIDA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
11 200100101101 GIDA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 0
12 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
13 200100101103 MATEMATİK -I Zorunlu 3 0 0 0
14 9900000104 MATEMATİK-I Zorunlu 2 0 0 4
15 200100101105 TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 1 2 0 3
16 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
17 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
18 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 3
19 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 41 6 0 40
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200100102202 FİZİK -II Zorunlu 3 0 0 0
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
3 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
4 180100002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 0
5 180100002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 0
6 0100102200 FİZİK-II Zorunlu 3 0 0 4
7 9900001025 GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 3
8 0100102201 GENEL KİMYA - II Zorunlu 3 0 0 4
9 200100102204 GENEL KİMYA -II Zorunlu 3 0 0 4
10 200100102101 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 2 0 0 2
11 200100102100 İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 0
12 200100102203 MATEMATİK -II Zorunlu 4 0 0 0
13 9900000219 MATEMATİK-II Zorunlu 3 0 0 5
14 20150100008004 SOSYAL İÇERİKLİ SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 0
15 0100002000 TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ Seçmeli - - - 3
16 0100102100 TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 0 4
17 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
18 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
19 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 3
20 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 50 0 0 36
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0100103101 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
2 200100103101 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
3 0100103105 ANALİTİK KİMYA Zorunlu 2 0 0 3
4 200100103105 ANALİTİK KİMYA Zorunlu 2 2 0 3
5 200100103104 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 3 0 0 0
6 200100103103 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
7 0100103102 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
8 0100103104 MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
9 200100103102 MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
10 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
11 0100103103 TEKNİK ÇİZİM Zorunlu 2 2 0 5
12 0100003000 TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ Seçmeli - - - 3
13 200100103000 TEKNİK SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 0
14 0100103100 TEMEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 3 2 0 5
15 200100103100 TEMEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 3 2 0 0
Toplam 34 8 0 35
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0100104100 FİZİKOKİMYA Zorunlu 3 0 0 4
2 0100104101 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 3 2 0 5
3 200100104101 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 3 2 0 0
4 0100104103 ISI VE KÜTLE AKTARIMI Zorunlu 2 0 0 4
5 200100104103 ISI VE KÜTLE AKTARIMI Zorunlu 2 0 0 0
6 0100104104 KİMYASAL TEPKİME MÜHENDİSLİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
7 0100104102 KÜTLE VE ENERJİ DENKLİKLERİ Zorunlu 2 0 0 3
8 200100104109 KÜTLE VE ENERJİ DENKLİKLERİ Zorunlu 2 0 0 0
9 200100104100 ORGANİK KİMYA Zorunlu 3 0 0 4
10 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
11 200100104104 SOĞUTMA TEKNİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
12 0100004000 TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ Seçmeli - - - 3
13 0100004001 TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ Seçmeli - - - 3
14 200100104000 TEKNİK SEÇMELİ - II Seçmeli - - - 0
15 0100104105 UYGULAMALI İSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 30 6 0 34
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200100105101 FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
2 200100105103 GIDA AMBALAJLAMA Zorunlu 2 0 0 0
3 0100105102 GIDA KALİTE KONTROL Zorunlu 3 0 0 5
4 0100105100 GIDA KİMYASI Zorunlu 3 0 0 6
5 200100105100 GIDA KİMYASI Zorunlu 3 0 0 5
6 0100105101 GIDA MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 5
7 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
8 200100105108 STAJ Zorunlu 0 0 0 0
9 0100005000 TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ Seçmeli - - - 3
10 0100005001 TEKNİK SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 3
11 0100005002 TEKNİK SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 3
12 200100105000 TEKNİK SEÇMELİ - III Seçmeli - - - 0
13 0100105103 TEMEL İŞLEMLER - I Zorunlu 2 2 0 5
14 200100105102 TEMEL İŞLEMLER - I Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 27 4 0 40
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0100106102 GIDA ANALİZLERİ Zorunlu 3 2 0 6
2 200100106101 GIDA ANALİZLERİ Zorunlu 3 2 0 0
3 0100106100 GIDA BİYOKİMYASI Zorunlu 3 0 0 6
4 200100106100 GIDA BİYOKİMYASI Zorunlu 3 0 0 5
5 200100106103 GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
6 200100106104 GIDA KATKI MADDELERİ Zorunlu 3 0 0 0
7 0100106101 GIDA MÜHENDİSLİĞİ TASARIM Zorunlu 3 0 0 4
8 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
9 0100006000 TEKNİK SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 3
10 0100006001 TEKNİK SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 3
11 0100006002 TEKNİK SEÇMELİ - I Seçmeli - - - 3
12 200100106000 TEKNİK SEÇMELİ - IV Seçmeli - - - 0
13 0100106203 TEMEL İŞLEMLER - II Zorunlu 2 2 0 5
14 200100106202 TEMEL İŞLEMLER - II Zorunlu 2 2 0 0
Toplam 30 8 0 38
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200100107100 BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
2 0100107100 ET İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
3 0100107103 GIDA TEKNOLOJİSİ LABORATUVARI - I Zorunlu 0 6 0 4
4 200100107102 GIDA TEKNOLOJİSİ LAB. I Zorunlu 0 4 0 0
5 Formasyon-7 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7 Seçmeli - - - 0
6 200100107107 STAJ Zorunlu 0 0 0 0
7 0100107101 TAHIL İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
8 200100107101 TAHIL İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
9 0100007000 TEKNİK SEÇMELİ - II Seçmeli - - - 4
10 0100007001 TEKNİK SEÇMELİ - II Seçmeli - - - 4
11 0100007002 TEKNİK SEÇMELİ - II Seçmeli - - - 4
12 200100107000 TEKNİK SEÇMELİ - V Seçmeli - - - 0
13 0100107102 YAĞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 21 10 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200100108100 ET İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
2 0100108203 GIDA TEKNOLOJİ LABORATUVARI - II Zorunlu 0 6 0 4
3 200100108202 GIDA TEKNOLOJİSİ LAB. - II Zorunlu 0 4 0 0
4 0100108100 MEYVE - SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
5 200100108103 MEYVE-SEBZE İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
6 0100108101 MEZUNİYET PROJESİ Zorunlu 0 4 0 5
7 200100108102 MEZUNİYET PROJESİ Zorunlu 0 4 0 0
8 Formasyon-8 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8 Seçmeli - - - 0
9 0100108102 SÜT İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
10 200100108101 SÜT İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
11 0100008000 TEKNİK SEÇMELİ - II Seçmeli - - - 4
12 0100008001 TEKNİK SEÇMELİ - II Seçmeli - - - 4
13 0100008002 TEKNİK SEÇMELİ - II Seçmeli - - - 4
14 200100108000 TEKNİK SEÇMELİ - VI Seçmeli - - - 0
Toplam 21 18 0 30
 
SOSYAL İÇERİKLİ SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200100102102 BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
2 200100102103 YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
3 200100102104 GENEL İŞLETMECİLİK Seçmeli 2 0 0 0
4 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0100100000 BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
2 0100100001 GENEL İŞLETMECİLİK Seçmeli 2 0 0 3
3 0100100002 GIDA VE EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
4 0100100003 İŞ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
5 0100100004 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
6 0100100005 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
7 0100100006 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
8 0100100007 YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
9 0100104106 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ Seçmeli 0 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0100100000 BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
2 0100100001 GENEL İŞLETMECİLİK Seçmeli 2 0 0 3
3 0100100002 GIDA VE EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
4 0100100003 İŞ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
5 0100100004 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
6 0100100005 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
7 0100100006 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
8 0100100007 YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
9 0100104106 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ Seçmeli 0 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200100103106 GIDA VE EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
2 200100103107 ENSTRÜMANTAL ANALİZ Seçmeli 2 0 0 0
3 200100103108 DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
4 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0100100000 BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
2 0100100001 GENEL İŞLETMECİLİK Seçmeli 2 0 0 3
3 0100100002 GIDA VE EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
4 0100100003 İŞ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
5 0100100004 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
6 0100100005 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
7 0100100006 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
8 0100100007 YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
9 0100104106 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ Seçmeli 0 0 0 0
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0100100000 BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
2 0100100001 GENEL İŞLETMECİLİK Seçmeli 2 0 0 3
3 0100100002 GIDA VE EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
4 0100100003 İŞ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
5 0100100004 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
6 0100100005 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
7 0100100006 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
8 0100100007 YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
9 0100104106 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ Seçmeli 0 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200100104105 MESLEKİ İNGLİZCE Seçmeli 2 0 0 0
2 200100104106 MOLEKÜLER BİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
3 200100104107 HİJYEN VE SANİTASYON Seçmeli 2 0 0 0
4 200100104108 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0100100000 BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
2 0100100001 GENEL İŞLETMECİLİK Seçmeli 2 0 0 3
3 0100100002 GIDA VE EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
4 0100100003 İŞ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
5 0100100004 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
6 0100100005 MÜHENDİSLİK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
7 0100100006 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
8 0100100007 YAZIM VE SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
9 0100104106 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ Seçmeli 0 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0100100008 BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
2 0100100009 GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 0100100010 GIDA AMBALAJLAMA Seçmeli 2 0 0 3
4 0100100011 GIDA ENDÜSTRİSİNDE HİJYEN VE SANİTASYON Seçmeli 2 0 0 3
5 0100100012 ÜRÜN GELİŞTİRME PRENSİPLERİ Seçmeli 2 0 0 3
6 0100100013 SOĞUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
7 0100100014 DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
8 0100100015 GIDA GÜVENLİĞİ VE HACCP UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
9 0100100016 BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 3
10 0100100017 HAZIR YEMEK ENDÜSTRİSİ Seçmeli 2 0 0 3
TEKNİK SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0100100008 BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
2 0100100009 GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 0100100010 GIDA AMBALAJLAMA Seçmeli 2 0 0 3
4 0100100011 GIDA ENDÜSTRİSİNDE HİJYEN VE SANİTASYON Seçmeli 2 0 0 3
5 0100100012 ÜRÜN GELİŞTİRME PRENSİPLERİ Seçmeli 2 0 0 3
6 0100100013 SOĞUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
7 0100100014 DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
8 0100100015 GIDA GÜVENLİĞİ VE HACCP UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
9 0100100016 BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 3
10 0100100017 HAZIR YEMEK ENDÜSTRİSİ Seçmeli 2 0 0 3
TEKNİK SEÇMELİ - III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200100105104 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM Seçmeli 2 0 0 0
2 200100105105 BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 0
3 200100105106 GIDA KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 2 0 0 0
4 200100105107 FONKSİYONEL GIDALAR Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0100100008 BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
2 0100100009 GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 0100100010 GIDA AMBALAJLAMA Seçmeli 2 0 0 3
4 0100100011 GIDA ENDÜSTRİSİNDE HİJYEN VE SANİTASYON Seçmeli 2 0 0 3
5 0100100012 ÜRÜN GELİŞTİRME PRENSİPLERİ Seçmeli 2 0 0 3
6 0100100013 SOĞUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
7 0100100014 DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
8 0100100015 GIDA GÜVENLİĞİ VE HACCP UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
9 0100100016 BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 3
10 0100100017 HAZIR YEMEK ENDÜSTRİSİ Seçmeli 2 0 0 3
TEKNİK SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0100100008 BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
2 0100100009 GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 0100100010 GIDA AMBALAJLAMA Seçmeli 2 0 0 3
4 0100100011 GIDA ENDÜSTRİSİNDE HİJYEN VE SANİTASYON Seçmeli 2 0 0 3
5 0100100012 ÜRÜN GELİŞTİRME PRENSİPLERİ Seçmeli 2 0 0 3
6 0100100013 SOĞUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
7 0100100014 DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
8 0100100015 GIDA GÜVENLİĞİ VE HACCP UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
9 0100100016 BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 3
10 0100100017 HAZIR YEMEK ENDÜSTRİSİ Seçmeli 2 0 0 3
TEKNİK SEÇMELİ - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0100100008 BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
2 0100100009 GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 0100100010 GIDA AMBALAJLAMA Seçmeli 2 0 0 3
4 0100100011 GIDA ENDÜSTRİSİNDE HİJYEN VE SANİTASYON Seçmeli 2 0 0 3
5 0100100012 ÜRÜN GELİŞTİRME PRENSİPLERİ Seçmeli 2 0 0 3
6 0100100013 SOĞUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
7 0100100014 DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
8 0100100015 GIDA GÜVENLİĞİ VE HACCP UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
9 0100100016 BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 3
10 0100100017 HAZIR YEMEK ENDÜSTRİSİ Seçmeli 2 0 0 3
TEKNİK SEÇMELİ - IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200100106105 TIBBI VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 0
2 200100106106 ENZİM BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
3 200100106107 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
4 200100106108 GELENEKSEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
5 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0100100018 ENZİM BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
2 0100100019 FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
3 0100100020 TEMEL ET BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 4
4 0100100021 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
5 0100100022 PEYNİR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
6 0100100023 TEREYAĞI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
7 0100100024 DONDURMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
8 0100100025 ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
9 0100100026 GELENEKSEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
10 0100100027 GIDA ENDÜSTRİSİ MAKİNELERİ Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0100100018 ENZİM BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
2 0100100019 FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
3 0100100020 TEMEL ET BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 4
4 0100100021 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
5 0100100022 PEYNİR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
6 0100100023 TEREYAĞI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
7 0100100024 DONDURMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
8 0100100025 ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
9 0100100026 GELENEKSEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
10 0100100027 GIDA ENDÜSTRİSİ MAKİNELERİ Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0100100018 ENZİM BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
2 0100100019 FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
3 0100100020 TEMEL ET BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 4
4 0100100021 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
5 0100100022 PEYNİR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
6 0100100023 TEREYAĞI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
7 0100100024 DONDURMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
8 0100100025 ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
9 0100100026 GELENEKSEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
10 0100100027 GIDA ENDÜSTRİSİ MAKİNELERİ Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ - V
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200100107103 PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 200100107104 SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
3 200100107105 PEYNİR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
4 200100107106 HAZIR YEMEK ENDÜSTRİSİ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
TEKNİK SEÇMELİ - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0100100018 ENZİM BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
2 0100100019 FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
3 0100100020 TEMEL ET BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 4
4 0100100021 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
5 0100100022 PEYNİR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
6 0100100023 TEREYAĞI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
7 0100100024 DONDURMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
8 0100100025 ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
9 0100100026 GELENEKSEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
10 0100100027 GIDA ENDÜSTRİSİ MAKİNELERİ Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0100100018 ENZİM BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
2 0100100019 FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
3 0100100020 TEMEL ET BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 4
4 0100100021 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
5 0100100022 PEYNİR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
6 0100100023 TEREYAĞI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
7 0100100024 DONDURMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
8 0100100025 ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
9 0100100026 GELENEKSEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
10 0100100027 GIDA ENDÜSTRİSİ MAKİNELERİ Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0100100018 ENZİM BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
2 0100100019 FERMANTASYON TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
3 0100100020 TEMEL ET BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 4
4 0100100021 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
5 0100100022 PEYNİR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
6 0100100023 TEREYAĞI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
7 0100100024 DONDURMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
8 0100100025 ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
9 0100100026 GELENEKSEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
10 0100100027 GIDA ENDÜSTRİSİ MAKİNELERİ Seçmeli 3 0 0 0
TEKNİK SEÇMELİ - VI
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 200100108104 DONDURMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
2 200100108105 GIDA ENDÜSTRİSİ MAKİNALARI Seçmeli 3 0 0 0
3 200100108106 ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr