Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

(KAPATILDI) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Biyomühendislik ve Bilimleri (Disiplinler Arasında) - Biyomühendislik ve Bilimleri (Disiplinlerarası)Program Tanımları
Kuruluş
Program 2018 yılında açılmış olup, halen düzenli olarak öğrenci almaya devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Bu programdan mezun olanlar “Biyomühendislik ve Bilimleri Yüksek Lisans Derecesi almaktadır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Biyomühendislik ve Bilimleri alanıyla ilgili alanların her hangi birinde lisans derecesi almış olmak 2. ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlarda başarılı olmaları gerekir. 3. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %20’si, ALES’ten alınan standart puanın %50’si ve her bir anabilim dalı için enstitü yönetim kurulunca kurulan jüri tarafından yapılan mülakat sonucu alınan puanın %30’u toplanarak bulunur
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
1. Biyomühendislik ve Bilimleri ile ilgili alanlarda lisans diploması almış olmak. 2. Iğdır Üniversitesinin yürürlükteki Eğitim-Öğretim Yönetmenliğinde belirtilen koşulları sağlamak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
1. Bu programa kaydedilen öğrencilerin Yüksek Lisans Seminer Dersi hariç en az 24 kredilik ders alma zorunluluğu vardır. Öğrenciler bu kredi zorunluluğunu, ilgili yönetmelik ve yönergede belirtilen almaları gerekli zorunlu ve seçmeli derslerle tamamlarlar. 2. Alanında, koşulları Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından belirlenmiş bir yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamış olmak.
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Teknik satış, danışmanlık, eğitim ve araştırma, finans ve kamu sektöründe ürün-üretim yönetimi, araştırma-geliştirme, proses tasarımı ve optimizasyon, fabrika organizasyonu ve işletme, kalite güvence, güvenlik ve çevre kalitesi, yönetim, iş güvenliği uzmanlığı, kalite ve iş güvenliği danışmanlığı, yüksek mühendis, bilim uzmanı, tasarımcı, projeler geliştirici, üst düzey yönetici. görevlerinde bulunabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlar Biyomühendislik ve Bilimleri alanıyla ilişkili alanlarda doktora yapabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir adet ara sınav ve bir adet dönem sonu sınavı (yüz yüze ya da uzaktan), ödevler, dönem ödevleri, sunum, kısa sınavlar, derse hazırlık, derse katılım. Bu aktivitelerin çeşidi, sayısı ve etkisi ders sorumlusunun tercihine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Sabit ERŞAHİN Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 Iğdır
Bölüm Olanakları
Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Uygulamalı Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Meslek Yüksek Okullarının bünyesindeki laboratuvarlar; Merkezi laboratuvardaki ekipman ve ölçüm cihazları; Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezindeki arazi, ekipman ve altyapı; diğer tüm benzer imkanlar Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim tarafından kullanılabilmektedir.

Program Çıktıları
1Biyomühendislik ve bilimleri alanlarında uzmanlaşır
2Biyomühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisini geliştirir
3İleri mühendislik uygulamaları için güncel teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
4Biyomühendislik ve bilimleri alanında uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak çözer
5Günümüz şartlarında sektörel sorunlara sürdürülebilir çözümler üretir
6Çok bileşenli(disiplinler arası) problemlerin çözümünde takım oyuncusu gibi görev alır, görüş bildirir ve çözüm üretir
7Biyomühendislik ve bilimleri alanında yeni bilimsel yöntemler önerebilir, uygulayabilir, araştırabillir ve yayınlar
8Ulusal gereksinimlere öncelik verir ve bu konudaki gelişmeleri yakından takip eder
9Biyomühendislik ve bilimleri alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme inisiyatif alabilme ve karar verebilme gibi üst düzey bilişsel süreçleri kullanır
10Biyomühendislik ve bilimleri alanındaki bilimsel çalışma sonuçlarını ulusal ve uluslararası düzeyde sunar
11Çağdaş, yenilikçi ve katılımcıdır, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilir
12Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir
13Biyomühendislik ve bilimleri alanında kendini sürekli yeniler

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1222223333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BMBSDG-GÜZ BİYOMÜHENDİSLİK VE BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Seçmeli - - - 0
2 BMD-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 8 0 0 6
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BMBSDG-BAHAR BİYOMÜHENDİSLİK VE BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Seçmeli - - - 0
2 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
3 FBETO-100 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 18
4 BMD-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 8 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBET-100 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
2 BMD-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 8 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBET-100 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
2 BMD-804 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 8 0 0 30
 
BİYOMÜHENDİSLİK VE BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-ETİK BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 BMB-22-100 UYGULAMALI SONLU ELEMANLAR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 4
4 BMB-22-101 SÜRDÜRÜLEBİLİR MÜHENDİSLİK Seçmeli 3 0 0 6
5 BMB-22-102 LÜMİNESANS ÇEŞİTLERİ VE UYGULAMA ALANLARI - I Seçmeli 3 0 0 6
6 BMB-22-103 HAVA KİRLİLİĞİ KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
7 BMB-22-104 ÖZEL ALANLAR BİTKİLENDİRME TEKNİKLERİ - I Seçmeli 3 0 0 0
8 BMB-22-105 DOZİMETRİK MALZEMELER - I Seçmeli 3 0 0 6
9 BMB-22-115 MODERN NANOTEKNOLOJİNİN LABORATUVAR VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI - I Seçmeli 3 0 0 0
10 BMB-22-117 ENZİM IMMUNOASSAY YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
11 BMB-22-118 ENZİM BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 6
12 BMB-22-120 TIP MÜHENDİSLİĞİ VE İLERİ BİYOMEKANİK Seçmeli 3 0 0 6
13 BMB-22-121 DENEYSEL BİYOKİMYA Seçmeli 2 1 0 6
14 BMB-22-132 ADVANCED Seçmeli 0 0 0 0
15 BMB-22-133 ADVANCED AIR POLLUTİON Seçmeli 0 0 0 0
16 BMB-22-134 ADVANCED OXIDATION PROCESS Seçmeli 0 0 0 0
17 BMB-23-102 ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTE TANIMI VE ÖLÇÜM METODLARI Seçmeli 2 2 0 6
18 BMB-23-105 ATIKSULARIN ARITILMASI VE YENİDEN KULLANILMASI Seçmeli 3 0 0 6
19 BMB-23-106 BESLENME BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
20 BMB-23-108 BİONANOMATERYALLERDEKİ SON GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 0
21 BMB-23-109 BİYOKİMYA LABORATUVAR TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
22 BMB-23-110 BİYOKOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 2 1 0 0
23 BMB-23-112 BİYOMALZEMELERİN TASARIM ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
24 BMB-23-113 BİYOMEKANİK Seçmeli 3 0 0 0
25 BMB-23-114 BİYOMÜHENDİSLİK İÇİN TIP TERMODİNAMİĞİ VE TIP FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
26 BMB-23-115 BİYOMÜHENDİSLİKTE ÇALIŞMA ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
27 BMB-23-117 BİYOPOLİMERLER Seçmeli 3 0 0 6
28 BMB-23-118 BİYOSENSÖRLER VE KİMYADAKİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
29 BMB-23-122 ECOLOGY Seçmeli 0 0 0 0
30 BMB-23-123 ELEKTROKOAGULASYON İLE ATIKSULARIN ARITILMASI Seçmeli 3 0 0 6
31 BMB-23-124 ENDÜSTRİ 4.0'IN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
32 BMB-23-125 ENDÜSTRİYEL ENZİMLERİN YAPISAL KARAKTERİZASYONU Seçmeli 3 0 0 6
33 BMB-23-127 ENVIRONMANTEL BIOTECNOLOGY Seçmeli 0 0 0 0
34 BMB-23-128 ENVIRONMANTEL LEGISLATION Seçmeli 0 0 0 0
35 BMB-23-130 ENZİM KİNETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
36 BMB-23-132 ESER ELEMENTLER VE ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
37 BMB-23-140 HESAPSAL ORGANİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 6
38 BMB-23-143 HORMON BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
39 BMB-23-145 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT Seçmeli 0 0 0 0
40 BMB-23-146 İLERİ ANALİTİK KİMYA - I Seçmeli 3 0 0 6
41 BMB-23-148 İLERİ BİYOKİMYA Seçmeli 3 0 0 6
42 BMB-23-150 İLERİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 6
43 BMB-23-157 MİKROORGANİZMALARIN SAYIMI: KÜLTÜREL SAYIM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 6
44 BMB-23-159 MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİDE SENSÖR UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
45 BMB-23-163 ORGANİK KİMYADA TEORİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
46 BMB-23-164 ORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 6
47 BMB-23-167 PROBİYOTİK FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
48 BMB-23-169 SERBEST RADİKALLERE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
49 BMB-23-170 SİNDİRİM SİSTEMİ BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
50 BMB-23-172 SU VE ATIKSU ARITIMINDA ADSORPSİYON VE BİYOSORPSİYON PROSESLERİ Seçmeli 2 2 0 6
51 BMB-23-175 SÜT PROTEİNLERİNİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
52 BMB-23-176 SÜTTE BULUNAN BİYOAKTİF PROTEİNLER VE PEPTİTLER Seçmeli 3 0 0 6
53 BMBG-113 ANALİTİK KİMYADA AYIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
54 BMBG-128 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
55 BMBG-138 MODERN NANOTEKNOLOJİNİN LABORATUVAR VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI Seçmeli 3 3 0 0
56 BSM-23-129 SULAMA ŞEBEKELERİNİN İŞLETİLME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
57 BSM-23-130 HİDROLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
58 BSM-23-131 SULAMA YÖNÜNDEN TOPRAK BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
59 BSM-23-134 BSM MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 0
60 BSM-23-135 BSM ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
61 BSM-23-138 EKİM MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
62 BSM-23-139 GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
63 BSM-23-140 ODUN BİLEŞENLERİNDEN KİMYASAL MADDE VE ENERJİ ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
64 BSM-23-141 TEKNİK İNGİLİZCE - I Seçmeli 3 0 0 6
65 BYK-23-101 GENEL BİYOKİMYA - I Seçmeli 3 0 0 0
66 GIM-23-106 ENZIM KINETIĞI Seçmeli 3 0 0 0
67 GIM-23-113 GIDA BİYOKİMYASI - I Seçmeli 3 0 0 6
68 GIM-23-137 LİPİD METABOLİZMASI VE BOZUKLUKLARI Seçmeli 3 0 0 6
69 GIM-23-148 PROTEİNLERİN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
70 GMG-116 MİKROBİYAL GENETİK Seçmeli 3 0 0 6
71 OTİ-23-129 ORGANİK TARIM SİSTEMLERİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
72 OTİ-23-135 ORGANİK TARIMDA KONTROL VE SERTİFİKASYON Seçmeli 3 0 0 0
73 ZOO-23-146 HAYVANCILIKTA UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
BİYOMÜHENDİSLİK VE BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-ETİK BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 BMB-22-106 İLERİ KÜTLE TRANSFERİ Seçmeli 3 0 0 6
4 BMB-22-108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
5 BMB-22-109 ADSORPSİYON VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
6 BMB-22-110 BİYOYARARLANIM Seçmeli 3 0 0 0
7 BMB-22-111 GIDA, TARIM, SPOR VE SAĞLIK ALANLARINDA MOLEKÜLER HİDROJEN UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
8 BMB-22-112 BİYOKİMYADA PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 6
9 BMB-22-113 BİYOKİMYASL ANALİZLERDE KULLANILAN ÇÖZELTİLER VE HAZIRLANMALARI Seçmeli 3 0 0 6
10 BMB-22-114 YEŞİL KİMYA Seçmeli 3 0 0 6
11 BMB-22-116 KLASİK MEKANİK Seçmeli 3 0 0 6
12 BMB-22-132 ADVANCED Seçmeli 0 0 0 0
13 BMB-22-133 ADVANCED AIR POLLUTİON Seçmeli 0 0 0 0
14 BMB-22-134 ADVANCED OXIDATION PROCESS Seçmeli 0 0 0 0
15 BMB-22-202 LÜMİNESANS ÇEŞİTLERİ VE UYGULAMA ALANLARI - II Seçmeli 3 0 0 0
16 BMB-22-205 DOZİMETRİK MALZEMELER - II Seçmeli 3 0 0 0
17 BMB-22-215 MODERN NANOTEKNOLOJİNİN LABORATUVAR VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI - II Seçmeli 3 0 0 0
18 BMB-23-100 ALG ÜRETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
19 BMB-23-101 ANALİTİK KİMYADA AYIRMA YÖNTEMLERİ-I Seçmeli 3 0 0 0
20 BMB-23-103 ANTİOKSİDAN MADDELER VE SERBEST RADİKALLER Seçmeli 3 0 0 6
21 BMB-23-104 ANTİOKSİDANT AKTİVİTE TANIMI VE ÖLÇÜM METOTLARI Seçmeli 2 2 0 6
22 BMB-23-107 BİLİM VE MÜHENDİSLİKTE TIP TEKNİĞİ UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 3 0 0 6
23 BMB-23-111 BİYOMAKROMOLEKÜLLERİN İZOLASYON, SAFLAŞTIRMA VE KAREKTERİZASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
24 BMB-23-116 BİYONANOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
25 BMB-23-119 BLOTLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
26 BMB-23-120 ÇEVRE BİLİMLERİNDE TEMEL İŞLEMLER VE LABORATUVAR Seçmeli 3 0 0 0
27 BMB-23-121 ÇEVRESEL MODELLEME Seçmeli 3 0 0 0
28 BMB-23-122 ECOLOGY Seçmeli 0 0 0 0
29 BMB-23-126 ENDÜSTRİYEL REKOMBİNANT ENZİMLER Seçmeli 3 0 0 0
30 BMB-23-127 ENVIRONMANTEL BIOTECNOLOGY Seçmeli 0 0 0 0
31 BMB-23-128 ENVIRONMANTEL LEGISLATION Seçmeli 0 0 0 0
32 BMB-23-129 ENZİM İMMOBİLİZASYONU Seçmeli 3 0 0 6
33 BMB-23-131 ENZİMATİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 1 0 6
34 BMB-23-133 FOTOFİZİK VE FOTOKİMYANIN TEMEL PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 6
35 BMB-23-134 GAZ TÜRBİNLİ MOTORLAR TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
36 BMB-23-135 GELECEĞİN MOTOR YAKITLARI İÇİN BİYOHİDROJEN Seçmeli 3 0 0 0
37 BMB-23-136 GEN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
38 BMB-23-137 GIDA ENDÜSTRİSİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 6
39 BMB-23-138 GIDA MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 0
40 BMB-23-139 GIDALARDA MALZEME BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 6
41 BMB-23-141 HESAPSAL ORGANİK KİMYA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
42 BMB-23-142 HETEROSİKLİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 6
43 BMB-23-144 HÜCRE BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
44 BMB-23-145 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT Seçmeli 0 0 0 0
45 BMB-23-147 İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
46 BMB-23-149 İLERİ ÇEVRE KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
47 BMB-23-152 İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ Seçmeli 3 0 0 6
48 BMB-23-153 KAMU ALTYAPI PROJELERİ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
49 BMB-23-154 KATI FAZ MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİ VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 2 2 0 6
50 BMB-23-155 KROMATOGRAFİDE MODERN TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 6
51 BMB-23-156 LABORATUVAR HAYVANLARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
52 BMB-23-158 MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
53 BMB-23-160 NANO MALZEMELER, ÜRETİM VE KARAKTERİZASYONU Seçmeli 2 1 0 6
54 BMB-23-161 NANOBİLİM VE NANOMÜHENDİSLİK Seçmeli 3 0 0 0
55 BMB-23-162 ORGANİK BOYAR MADDE KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
56 BMB-23-165 ORGANİK STEREOKİMYA Seçmeli 3 0 0 0
57 BMB-23-166 PEYNİR TEKNOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 6
58 BMB-23-168 REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 3 0 0 6
59 BMB-23-171 SPEKTROELEKTROKİMYA Seçmeli 3 0 0 6
60 BMB-23-173 SU VE ATIKSU ARITIMINDA KİMYASAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
61 BMB-23-177 TERMAL VE AKIŞKAN BİLİMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
62 BMBB-130 İLERİ ANALİTİK KİMYA I Seçmeli 3 0 0 6
63 GIM-23-101 BESLENME BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
64 GIM-23-107 ENZİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
65 GIM-23-147 PROTEİN SAFLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
66 GIM-23-213 GIDA BİYOKİMYASI - II Seçmeli 3 0 0 6
67 OTİ-23-119 NANOTOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
68 OTİ-23-157 TOKSİKOLOJİK ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN MODEL ORGANİZMALAR Seçmeli 3 0 0 0
69 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr