Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Biyomühendislik ve Bilimleri (Disiplinler Arasında) - Biyomühendislik ve Bilimleri (Disiplinlerarası)Program Tanımları
Kuruluş
Program 2018 yılında açılmış olup, halen düzenli olarak öğrenci almaya devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Bu programdan mezun olanlar “Biyomühendislik ve Bilimleri Yüksek Lisans Derecesi almaktadır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Biyomühendislik ve Bilimleri alanıyla ilgili alanların her hangi birinde lisans derecesi almış olmak 2. ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlarda başarılı olmaları gerekir. 3. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %20’si, ALES’ten alınan standart puanın %50’si ve her bir anabilim dalı için enstitü yönetim kurulunca kurulan jüri tarafından yapılan mülakat sonucu alınan puanın %30’u toplanarak bulunur
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
1. Biyomühendislik ve Bilimleri ile ilgili alanlarda lisans diploması almış olmak. 2. Iğdır Üniversitesinin yürürlükteki Eğitim-Öğretim Yönetmenliğinde belirtilen koşulları sağlamak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
1. Bu programa kaydedilen öğrencilerin Yüksek Lisans Seminer Dersi hariç en az 24 kredilik ders alma zorunluluğu vardır. Öğrenciler bu kredi zorunluluğunu, ilgili yönetmelik ve yönergede belirtilen almaları gerekli zorunlu ve seçmeli derslerle tamamlarlar. 2. Alanında, koşulları Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından belirlenmiş bir yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamış olmak.
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Teknik satış, danışmanlık, eğitim ve araştırma, finans ve kamu sektöründe ürün-üretim yönetimi, araştırma-geliştirme, proses tasarımı ve optimizasyon, fabrika organizasyonu ve işletme, kalite güvence, güvenlik ve çevre kalitesi, yönetim, iş güvenliği uzmanlığı, kalite ve iş güvenliği danışmanlığı, yüksek mühendis, bilim uzmanı, tasarımcı, projeler geliştirici, üst düzey yönetici. görevlerinde bulunabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlar Biyomühendislik ve Bilimleri alanıyla ilişkili alanlarda doktora yapabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir adet ara sınav ve bir adet dönem sonu sınavı (yüz yüze ya da uzaktan), ödevler, dönem ödevleri, sunum, kısa sınavlar, derse hazırlık, derse katılım. Bu aktivitelerin çeşidi, sayısı ve etkisi ders sorumlusunun tercihine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Sabit ERŞAHİN Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 Iğdır
Bölüm Olanakları
Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Uygulamalı Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Meslek Yüksek Okullarının bünyesindeki laboratuvarlar; Merkezi laboratuvardaki ekipman ve ölçüm cihazları; Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezindeki arazi, ekipman ve altyapı; diğer tüm benzer imkanlar Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim tarafından kullanılabilmektedir.

Program Çıktıları
1Biyomühendislik ve bilimleri alanlarında uzmanlaşır
2Biyomühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisini geliştirir
3İleri mühendislik uygulamaları için güncel teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
4Biyomühendislik ve bilimleri alanında uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak çözer
5Günümüz şartlarında sektörel sorunlara sürdürülebilir çözümler üretir
6Çok bileşenli(disiplinler arası) problemlerin çözümünde takım oyuncusu gibi görev alır, görüş bildirir ve çözüm üretir
7Biyomühendislik ve bilimleri alanında yeni bilimsel yöntemler önerebilir, uygulayabilir, araştırabillir ve yayınlar
8Ulusal gereksinimlere öncelik verir ve bu konudaki gelişmeleri yakından takip eder
9Biyomühendislik ve bilimleri alanında yaratıcı ve eleştirel düşünme inisiyatif alabilme ve karar verebilme gibi üst düzey bilişsel süreçleri kullanır
10Biyomühendislik ve bilimleri alanındaki bilimsel çalışma sonuçlarını ulusal ve uluslararası düzeyde sunar
11Çağdaş, yenilikçi ve katılımcıdır, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilir
12Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir
13Biyomühendislik ve bilimleri alanında kendini sürekli yeniler

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1222223333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BMBSDG-GÜZ BİYOMÜHENDİSLİK VE BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Seçmeli - - - 0
2 BMD-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 8 0 0 6
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BMBSDG-BAHAR BİYOMÜHENDİSLİK VE BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Seçmeli - - - 0
2 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
3 FBETO-100 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 18
4 BMD-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 8 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBET-100 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
2 BMD-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 8 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBET-100 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
2 BMD-804 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 8 0 0 30
 
BİYOMÜHENDİSLİK VE BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 BK-101 GENEL BİYOKİMYA 1 Seçmeli 3 0 0 0
4 BMBG-100 SU VE ATIKSU ARITIMINDA ADSORPSİYON VE BİYOSORPSİYON PROSESLERİ Seçmeli 2 2 0 6
5 BMBG-100 SU VE ATIKSU ARITIMINDA ADSORPSİYON VE BİYOSORPSİYON PROSESLERİ Seçmeli 2 2 0 6
6 BMBG-101 ORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 6
7 BMBG-102 ORGANİK KİMYADA TEORİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
8 BMBG-103 HESAPSAL ORGANİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 6
9 BMBG-104 SÜTTE BULUNAN BİYOAKTİF PROTEİNLER VE PEPTİTLER Seçmeli 3 0 0 6
10 BMBG-104 SÜTTE BULUNAN BİYOAKTİF PROTEİNLER VE PEPTİTLER Seçmeli 3 0 0 6
11 BMBG-105 SÜT PROTEİNLERİNİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
12 BMBG-105 SÜT PROTEİNLERİNİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
13 BMBG-106 İLERİ BİYOKİMYA Seçmeli 3 0 0 6
14 BMBG-107 BİYOKİMYA LABORATUVAR TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
15 BMBG-108 BİYOSENSÖRLER VE KİMYADAKİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
16 BMBG-108 BİYOSENSÖRLER VE KİMYADAKİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
17 BMBG-109 SİNDİRİM SİSTEMİ BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
18 BMBG-110 ELEKTROKOAGULASYON İLE ATIKSULARIN ARITILMASI Seçmeli 3 0 0 6
19 BMBG-111 İLERİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 6
20 BMBG-112 ENZİM KİNETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
21 BMBG-113 ANALİTİK KİMYADA AYIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
22 BMBG-114 İLERİ ANALİTİK KİMYA-I Seçmeli 3 0 0 6
23 BMBG-115 ESER ELEMENTLER VE ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
24 BMBG-116 BİYO-KOMPOZİT MALZEMELER Seçmeli 2 1 0 0
25 BMBG-117 BİONANOMATERYALLERDEKİ SON GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 0
26 BMBG-118 ENDÜSTRİ 4.0'IN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 0
27 BMBG-119 BESLENME BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
28 BMBG-120 BİYOMEKANİK Seçmeli 3 0 0 0
29 BMBG-121 BİYOMALZEMELERİN TASARIM ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
30 BMBG-122 PROBİYOTİK FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
31 BMBG-123 MİKROORGANİZMALARIN SAYIMI: KÜLTÜREL SAYIM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 6
32 BMBG-124 ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTE TANIMI VE ÖLÇÜM METODLARI Seçmeli 2 2 0 6
33 BMBG-125 SERBEST RADİKALLERE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
34 BMBG-126 MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİDE SENSÖR UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
35 BMBG-127 ATIKSULARIN ARITILMASI VE YENİDEN KULLANILMASI Seçmeli 3 0 0 6
36 BMBG-128 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
37 BMBG-129 BİYOPOLİMERLER Seçmeli 3 0 0 6
38 BMBG-130 ENDÜSTRİYEL ENZİMLERİN YAPISAL KARAKTERİZASYONU Seçmeli 3 0 0 6
39 BMBG-131 DENEYSEL BİYOKİMYA Seçmeli 2 1 0 6
40 BMBG-132 BİYOMÜHENDİSLİK İÇİN TIP TERMODİNAMİĞİ VE TIP FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
41 BMBG-132 BİYOMÜHENDİSLİK İÇİN TIP TERMODİNAMİĞİ VE TIP FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
42 BMBG-133 TIP MÜHENDİSLİĞİ VE İLERİ BİYOMEKANİK Seçmeli 3 0 0 6
43 BMBG-133 TIP MÜHENDİSLİĞİ VE İLERİ BİYOMEKANİK Seçmeli 3 0 0 6
44 BMBG-134 BİYOMÜHENDİSLİKTE ÇALIŞMA ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
45 BMBG-135 ENZİM BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 6
46 BMBG-136 HORMON BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 0
47 BMBG-137 ENZİM IMMUNOASSAY YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
48 BMBG-138 MODERN NANOTEKNOLOJİNİN LABORATUVAR VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI Seçmeli 3 3 0 0
49 BMBG-138 MODERN NANOTEKNOLOJİNİN LABORATUVAR VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI Seçmeli 3 3 0 0
50 BMBG-139 MODERN NANOTEKNOLOJİNİN LABORATUVAR VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
51 BMBG-140 ÖZEL ALANLAR BİTKİLENDİRME TEKNİKLERİ I Seçmeli 3 0 0 0
52 BMBG-141 DOZİMETRİK MALZEMELER-I Seçmeli 3 0 0 6
53 BMBG-142 LÜMİNESANS ÇEŞİTLERİ VE UYGULAMA ALANLARI-I Seçmeli 3 0 0 6
54 BMBG-143 HAVA KİRLİLİĞİ KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
55 BMBG-144 SÜRDÜRÜLEBİLİR MÜHENDİSLİK Seçmeli 3 0 0 6
56 BMBG-145 UYGULAMALI SONLU ELEMANLAR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 4
57 BMMB-138 ECOLOGY Seçmeli 0 0 0 0
58 BMMB-139 ADVANCED AİR POLLUTİON Seçmeli 0 0 0 0
59 BMMB-140 ADVANCED Seçmeli 0 0 0 0
60 BMMB-141 ADVANCED OXİDATİON PROCESS Seçmeli 0 0 0 0
61 BMMB-142 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT Seçmeli 0 0 0 0
62 BMMB-143 ENVIRONMANTEL LEGISLATION Seçmeli 0 0 0 0
63 BMMB-144 ENVIRONMANTEL BIOTECNOLOGY Seçmeli 0 0 0 0
64 BSMG-105 SULAMA ŞEBEKELERİNİN İŞLETİLME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
65 BSMG-106 HİDROLOJİDE İSTATİSTİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
66 BSMG-107 SULAMA YÖNÜNDEN TOPRAK BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
67 BSMG-111 BSM MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 0
68 BSMG-112 BSM ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
69 BSMG-115 EKİM MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
70 BSMG-116 GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
71 BSMG-117 BİYOENERJİ VE BİYOYAKIT TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
72 BSMG-117 BİYOENERJİ VE BİYOYAKIT TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
73 BSMG-118 TEKNİK İNGİLİZCE Seçmeli 3 0 0 6
74 BSMG-118 TEKNİK İNGİLİZCE Seçmeli 3 0 0 6
75 GMG-112 GIDA BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
76 GMG-113 LİPİD METABOLİZMASI VE BOZUKLUKLARI Seçmeli 3 0 0 6
77 GMG-114 PROTEİNLERİN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
78 GMG-116 MİKROBİYAL GENETİK Seçmeli 3 0 0 6
79 GMG-118 ENZIM KINETIĞI Seçmeli 3 0 0 0
80 OTİG-102 ORGANİK TARIM SİSTEMLERİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
81 OTİG-104 ORGANİK TARIMDA KONTROL VE SERTİFİKASYON Seçmeli 3 0 0 0
82 ZTG-104 HAYVANCILIKTA UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
BİYOMÜHENDİSLİK VE BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 BMBB-100 GIDALARDA MALZEME BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 6
4 BMBB-101 GELECEĞİN MOTOR YAKITLARI İÇİN BİYOHİDROJEN Seçmeli 3 0 0 0
5 BMBB-102 BİYONANOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
6 BMBB-103 NANO MALZEMELER, ÜRETİM VE KARAKTERİZASYONU Seçmeli 2 1 0 6
7 BMBB-104 SPEKTROELEKTROKİMYA Seçmeli 3 0 0 6
8 BMBB-104 SPEKTROELEKTROKİMYA Seçmeli 3 0 0 6
9 BMBB-105 FOTOFİZİK VE FOTOKİMYANIN TEMEL PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 6
10 BMBB-106 REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 3 0 0 6
11 BMBB-107 ANTİOKSİDAN MADDELER VE SERBEST RADİKALLER Seçmeli 3 0 0 6
12 BMBB-108 ENZİMATİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 1 0 6
13 BMBB-109 BİYOMAKROMOLEKÜLLERİN İZOLASYON, SAFLAŞTIRMA VE KAREKTERİZASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
14 BMBB-110 PEYNİR TEKNOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 6
15 BMBB-110 PEYNİR TEKNOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 6
16 BMBB-111 KATI FAZ MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİ VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 2 2 0 6
17 BMBB-111 KATI FAZ MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİ VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 2 2 0 6
18 BMBB-112 HESAPSAL ORGANİK KİMYA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
19 BMBB-113 HETEROSİKLİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 6
20 BMBB-114 ORGANİK BOYAR MADDE KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
21 BMBB-115 SU VE ATIKSU ARITIMINDA KİMYASAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
22 BMBB-115 SU VE ATIKSU ARITIMINDA KİMYASAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
23 BMBB-116 İLERİ ÇEVRE KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
24 BMBB-116 İLERİ ÇEVRE KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
25 BMBB-117 İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ Seçmeli 3 0 0 6
26 BMBB-117 İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ Seçmeli 3 0 0 6
27 BMBB-118 HÜCRE BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
28 BMBB-118 HÜCRE BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
29 BMBB-120 ANTİOKSİDANT AKTİVİTE TANIMI VE ÖLÇÜM METOTLARI Seçmeli 2 2 0 6
30 BMBB-121 BLOTLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
31 BMBB-122 ENDÜSTRİYEL REKOMBİNANT ENZİMLER Seçmeli 3 0 0 0
32 BMBB-125 GEN BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
33 BMBB-126 KROMATOGRAFİDE MODERN TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 6
34 BMBB-127 TERMAL VE AKIŞKAN BİLİMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
35 BMBB-127 TERMAL VE AKIŞKAN BİLİMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
36 BMBB-128 BİLİM VE MÜHENDİSLİKTE TIP TEKNİĞİ UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 3 0 0 6
37 BMBB-128 BİLİM VE MÜHENDİSLİKTE TIP TEKNİĞİ UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 3 0 0 6
38 BMBB-130 İLERİ ANALİTİK KİMYA I Seçmeli 3 0 0 6
39 BMBB-130 İLERİ ANALİTİK KİMYA I Seçmeli 3 0 0 6
40 BMBB-131 GIDA ENDÜSTRİSİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 6
41 BMBB-132 LABORATUVAR HAYVANLARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
42 BMBB-133 GIDA MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 0
43 BMBB-134 ENZİM İMMOBİLİZASYONU Seçmeli 3 0 0 6
44 BMBB-135 KAMU ALTYAPI PROJELERİ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
45 BMBB-136 GAZ TÜRBİNLİ MOTORLAR TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
46 BMBB-137 ALG ÜRETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
47 BMBB-138 KLASİK MEKANİK Seçmeli 3 0 0 6
48 BMBB-139 GIDA, TARIM, SPOR VE SAĞLIK ALANLARINDA MOLEKÜLER HİDROJEN UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
49 BMBB-140 BİYOKİMYADA PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 6
50 BMBB-141 BİYOKİMYASL ANALİZLERDE KULLANILAN ÇÖZELTİLER VE HAZIRLANMALARI Seçmeli 3 0 0 6
51 BMBB-142 YEŞİL KİMYA Seçmeli 3 0 0 6
52 BMBB-143 BİYOYARARLANIM Seçmeli 3 0 0 0
53 BMBB-144 ADSORPSİYON VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
54 BMBB-145 BİLGİSAYAR DESTEKLİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
55 BMBB-146 İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
56 BMBB-147 İLERİ KÜTLE TRANSFERİ Seçmeli 3 0 0 6
57 BMBB-148 ANALİTİK KİMYADA AYIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
58 BMBB-149 ÇEVRESEL MODELLEME Seçmeli 3 0 0 0
59 BMBB-150 ÇEVRE BİLİMLERİNDE TEMEL İŞLEMLER VE LABORATUVAR Seçmeli 3 0 0 0
60 BMBB-151 MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
61 BMBB-152 MODERN NANOTEKNOLOJİNİN LABORATUVAR VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI II Seçmeli 3 0 0 0
62 BMBB-153 NANOBİLİM VE NANOMÜHENDİSLİK Seçmeli 3 0 0 0
63 BMBB-154 LÜMİNESANS ÇEŞİTLERİ VE UYGULAMA ALANLARI-II Seçmeli 3 0 0 0
64 BMBB-155 DOZİMETRİK MALZEMELER-II Seçmeli 3 0 0 0
65 BMBB-156 ORGANİK STEREOKİMYA Seçmeli 3 0 0 0
66 BMMB-138 ECOLOGY Seçmeli 0 0 0 0
67 BMMB-139 ADVANCED AİR POLLUTİON Seçmeli 0 0 0 0
68 BMMB-140 ADVANCED Seçmeli 0 0 0 0
69 BMMB-141 ADVANCED OXİDATİON PROCESS Seçmeli 0 0 0 0
70 BMMB-142 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT Seçmeli 0 0 0 0
71 BMMB-143 ENVIRONMANTEL LEGISLATION Seçmeli 0 0 0 0
72 BMMB-144 ENVIRONMANTEL BIOTECNOLOGY Seçmeli 0 0 0 0
73 GMB-125 GIDA BİYOKİMYASI-II Seçmeli 3 0 0 6
74 GMB-126 BESLENME BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
75 GMB-128 ENZİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
76 GMB-129 PROTEİN SAFLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
77 OTİG-105 NANOTOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
78 OTİG-106 TOKSİKOLOJİK ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN MODEL ORGANİZMALAR Seçmeli 3 0 0 0
79 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr