Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - Sosyal Hizmet - Sosyal HizmetProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000135 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
2 190500401103 FELSEFE Zorunlu 3 0 0 0
3 190500401104 GENEL İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 0
4 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 0
5 190500401105 MATEMATİĞİN TEMELLERİ Zorunlu 3 0 0 0
6 190500401102 PSİKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 0
7 190500401101 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 0
8 190500401100 SOSYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 0
9 9900000143 TÜRK DİLİ -I Zorunlu 2 0 0 0
10 9900000115 YABANCI DİL -I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 25 0 0 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000235 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II Zorunlu 2 0 0 0
2 180500102100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 0
3 190500402101 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 0
4 190500402105 İLETİŞİM BECERİLERİ Zorunlu 2 0 0 0
5 190500402100 SOSYAL ANTROPLOJİ Zorunlu 2 0 0 0
6 190500402102 SOSYAL HİZMET ORTAMLARINDA İNCELEME Zorunlu 1 2 0 0
7 190500402104 TEMEL İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 0
8 9900000243 TÜRK DİLİ -II Zorunlu 2 0 0 0
9 190500402103 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI Zorunlu 3 0 0 0
10 9900000215 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 23 2 0 0
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500403104 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
2 190500403103 GENÇLİK, TOPLUM VE SOSYAL HİZMETLER Zorunlu 4 0 0 0
3 190500403101 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE -I Zorunlu 3 0 0 0
4 190500403105 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
5 0500001000 SEÇMELİ DERSLER GRUBU-1 Seçmeli - - - 0
6 190500403102 SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI -I Zorunlu 3 0 0 0
7 190500403100 SOSYAL HİZMET TARİHİ VE MESLEK ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 18 0 0 0
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500404104 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE -II Zorunlu 3 0 0 0
2 190500404102 KAMU YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
3 0500002000 SEÇMELİ DERSLER GRUBU-2 Seçmeli - - - 0
4 190500404105 SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI -II Zorunlu 3 0 0 0
5 190500404101 SOSYAL HİZMETTE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 0
6 190500404103 SOSYAL HİZMETTE KAYIT TUTMA VE RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ Zorunlu 4 0 0 0
7 190500404100 SOSYAL HİZMETTE TEMEL KAVRAMLAR VE TARTIŞMALAR Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 19 0 0 0
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500405100 BİREYLERLE SOSYAL HİZMET Zorunlu 3 0 0 0
2 0500003000 SEÇMELİ DERSLER GRUBU-3 Seçmeli - - - 0
3 190500405104 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL HİZMET Zorunlu 3 0 0 0
4 190500405102 SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
5 190500405101 SOSYAL POLİTİKA VE PLANLAMA Zorunlu 3 0 0 0
6 190500405103 YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 14 0 0 0
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500406103 ADLİ SOSYAL HİZMET Zorunlu 3 0 0 0
2 190500406100 ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE SOSYAL HİZMET Zorunlu 3 0 0 0
3 190500406101 GRUPLARLA VE TOPLUMLA SOSYAL HİZMET Zorunlu 3 0 0 0
4 0500004000 SEÇMELİ DERSLER GRUBU-4 Seçmeli - - - 0
5 190500406102 SOSYAL HİZMETTE HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 0
6 190500406104 TOPLUMSAL CİNSİYET SORUNLARI VE SOSYAL HİZMET Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 15 0 0 0
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0500005000 SEÇMELİ DERSLER GRUBU-5 Seçmeli - - - 0
2 190500407100 SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMALARI -I Zorunlu 2 0 0 0
3 190500407101 SOSYAL HİZMET UYGULAMASI -I Zorunlu 0 20 0 0
4 190500407102 SUÇLULUK VE SOSYAL HİZMET Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 5 20 0 0
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500408102 BİTİRME ÇALIŞMASI Zorunlu 0 4 0 0
2 0500006000 SEÇMELİ DERSLER GRUBU-6 Seçmeli - - - 0
3 190500408100 SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMALARI -II Zorunlu 2 0 0 0
4 190500408101 SOSYAL HİZMET UYGULAMASI -II Zorunlu 0 20 0 0
Toplam 2 24 0 0
 
SEÇMELİ DERSLER GRUBU-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500403106 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
2 190500403107 GÜZEL SANATLAR Seçmeli 2 0 0 0
3 190500403108 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ -I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER GRUBU-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500404106 TÜRK İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 0
2 190500404107 SANAT VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 2 0 0 0
3 190500404108 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ -II Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER GRUBU-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 190500405105 AİLE KURUMU VE AİLE HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
3 190500405106 GECEKONDU, KENTLEŞME VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 0
4 190500405107 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 0
5 190500405108 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 0
6 190500405109 SOSYAL SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 0
7 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 0
8 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER GRUBU-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 111111 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
2 111111111 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
3 190500406105 YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 0
4 190500406106 TIBBİ VE PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 0
5 190500406107 MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 0
6 190500406108 ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 0
7 190500406109 GENÇLERLE SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 0
8 190500406110 GÖÇMEN VE SIĞINMACILARLA SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 0
9 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER GRUBU-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500407103 REFAH SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 190500407104 SAĞLIK POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 0
3 190500407105 ULUSLARARASI SOSYAL ÇALIŞMA NORMLARI Seçmeli 3 0 0 0
4 190500407106 PSİKO-SOSYAL REHABİLİTASYON Seçmeli 3 0 0 0
5 190500407107 GİRİŞİMCİLİK VE PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
6 190500407108 AİLE SOSYOLOJİSİ VE TERAPİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
7 190500407109 MEDYA VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 0
8 190500407110 MESLEKİ İNGİLİZCE -I Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER GRUBU-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190500408103 DOĞAL AFETLER VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 0
2 190500408104 ÇOCUK SUÇLULUĞU VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 0
3 190500408105 SOSYAL HİZMET İÇİN FELSEFE PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 190500408106 DEZAVANTAJLI GRUPLAR VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 0
5 190500408107 TERÖR VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 0
6 190500408108 SOSYAL DIŞLANMA Seçmeli 3 0 0 0
7 190500408109 SPOR VE SOSYAL HİZMET Seçmeli 3 0 0 0
8 190500408110 MESLEKİ İNGİLİZCE -II Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr