Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500407108AİLE SOSYOLOJİSİ VE TERAPİLERİSeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Aile Sosyolojisini ve aile kurumunu tanıtmak; Türk aile yapısı hakkında bilgilendirmek; aile içi sorunlar, çocuğun değeri, kadın sorunları gibi konuları tartışmak. Dezavantajlı durumdaki ailelere yönelik aile terapisi hakkında öğrencileri bilgilendirmek. Bireyin, ailenin, topluluğun ve toplumun; düzen, sağlık ve uyum içinde hayatlarını devam ettirebilmeleri için var olan veya olması muhtemel problemler konusunda bilgilendirilmesi ve yardım almalarının sağlanması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Neşide YILDIRIM
Öğrenme Çıktıları
1Toplumun temeli olan ailenin önemini kavrar, işlevlerini ve türlerini söyler
2Tarih boyunca ailenin geçirdiği değişimleri bilir, Türkiye'deki aile tiplerini sıralar
3Toplumsal değişmelere paralel olarak ailenin yapısı ve fonksiyonlarında meydana gelen değişmeleri ayırt eder
4Evlenme çeşitlerini tanımlar
5Sanayileşme ve aile yapısının değişmesi ile boşanmalar arasında ilişki kurar
6Aile tedavi ve terapisini tanımlar
7Aile terapisinin tarihçesini ve tekniklerini açıklar,
8Aile terapisi ve sosyal hizmet ilişkisini tanımlar
9Ailede yaşlı, engelli, hasta bireylere ve bakıcılarına terapi uygular
10Bireysel, grup ve çift terapisi yöntem ve teknikerini tanımlar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Ailenin tanımı, menşei ve ortaya çıkışı,tarihi ve işlevleri. Aile yapısı ve tipleri, Ailede çocuk eğitimi, Modernleşmeyle ailede meydana gelen değişiklikler. Türk ailesinin yapısal özellikleri ve aile içi ilişkileri. aile ve mekan ilişkisi, evlenme gelenek ve görenekleri, evlilik tipleri, Cinsiyet rolleri, kadının statüsü, aile içi sorunlar/şiddet, ensest. Aile terapisi kavramı ve kapsamı. Aile terapisinin tarihçesi ve tedavi modelleri; aile tedavisi teknikleri,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ailenin tanımı ve fonksiyonları, aile tipleri ve gelişimleri
2Ailede yapı değişikliği ve fonksiyonlarında meydana gelen değişme
3Türk ailesi ve ailenin yapısal özellikleri (köy, kasaba, şehir, gecekondu ailesi)
4Ailede kadın, çocuk ve çocuk eğitimi
5Aile içi iletişim, nitelik ve boyutları
6Sanayileşme ve boşanma
7Aile içi şiddet ve ailede çözülme
8Vize
9Aile terapisi kavramı, tanımlar, aile terapisinin kapsamı ve tarihçesi.
10Aile tedavisi modelleri. Teknikleri: teori ve uygulamaya psikodinamik yaklaşımlar
11Aile terapisinde toplu seansların süreci
12Virginia Satir'in aile terapisi modelinde kullandığı kavramlar
13Çözüm odaklı aile terapisi
14Stratejik aile terapisi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Yıldırım, Neşide (2006) Ailenin Yapısı ve Problemleri. Yeşerim yay, İst. 2- Kadir Canatan ve Ergun Yıldırım, Aile Sosyolojisi, Açılım Kitap, 2011. 3- Çiğdem Kağıtçıbaşı, İnsan, Aile, Kültür, Remzi Kitabevi, 1991. 4- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayınları 5- Virgina Satir “Conjoint Family Therapy” - “Temel Aile Terapisi 6- Michael P. Nichols, Çev. Okhan Gündüz. Aile Terapisi- Kavramlar ve Yöntemler. Kaknüs Yay. 7- İbrahim Ethem Özgüven, Evlilik ve aile terapisi 8- Kerimoğlu, Efser, (1996), Aile Tedavileri. Ankara Üni. Basımevi, Ank. 9- Kılıçarslan, Fatih, Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocukların Ailelerine Terapötik Yaklaşım ve Aile Tedavisi. http://www.sosyalhizmetuzmani.org/sokaktacalisanaile.htm 10- Kut, Sema ve Koşar Nesrin (Ed) (1989). Aile ve Çevre Sorunlarının Gencin Kişiliğine Etkisi, Ank. 11- Koşar, Nesrin (1989). Sosyal Hizmetlerde Aile ve Çocuk Refahı Alanı. Ankara. Çakmaklı, Kemal, Aileler İçin Sosyal Hizmet
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Performans120
Ev Ödevi120
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Tartışma14114
Performans14114
Ev Ödevi133
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)77
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ145554545545
ÖÇ245554544545
ÖÇ355554545454
ÖÇ455554545454
ÖÇ545554545454
ÖÇ655554545454
ÖÇ755554545545
ÖÇ845554544554
ÖÇ955554545445
ÖÇ1055554545555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr