Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500402100SOSYAL ANTROPLOJİZorunlu124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin antropolojinin alan ve alt dalları hakkında genel bilgiler kazanmasını sağlamak, öğrencileri antropoloji ile ilgili kültürel, tarihi ve çevresel unsurlar hakkında bilgilendirmek, öğrencilerin insan doğası ve toplumsal hayat hakkındaki farklı antropolojik açıklamaları kavramasını sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Özkan Aydar
Öğrenme Çıktıları
1Genel antropoloji ve alt dallarını öğrenir.
2İnsan doğası ve toplumsal hayat hakkındaki farklı antropolojik açıklamaları kavrar.
3İnsan nasıl insan oldu? sorusunu yanıtlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş-Ders tanıtım
2Antropoloji nedir?
3Antropolojinin kısa tarihçesi.
4Antropolojinin kapsamı ve çeşitli dalları
5Antropolojide temel ekoller
6İnsan davranışının kültürel temelleri.
7Akrabalık
8Ara sınav
9Evlilik ve İttifak
10Din ve Ritüeller
11Dil ve simgeciliğin kökenleri
12Mübadele
13Grup Boyutu ve Yerleşim
14Kültür ve Kişilik
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Barnard, A. (2018). Sosyal Antropoloji ve İnsanın Kökeni, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. Saran, N. (1993). Antropoloji, İstanbulİnkılâp Kitabevi,. Bock, K.P. (2001). İnsan Davranışının Kültürel Temelleri : Psikolojik Antropoloji, Ankara İmge Kitabevi,.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım21428
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi3412
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)119
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr