Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500407106PSİKO-SOSYAL REHABİLİTASYONSeçmeli473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencinin, bireyin fonksiyonel kapasitesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik girişimlerin uygulanabilmesi için gerekli olan teorik bilgi ve uygulama becerilerini kazanmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Safter BOZARSLAN
Öğrenme Çıktıları
1Rehabilitasyonun temel ilkelerini kavrayabilme
2Özel bakım gerektiren durumları saptayabilme
3Psikososyal Rehabilitasyonda Sosyal Hizmet Uzmanlarının rollerini ve görevlerini anlama
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Rehabilitasyonun tanımı, tarihsel gelişimi, rehabilitasyon uygulama alanları, dünyadaki ve ülkemizdeki yeri, engelli, bozukluk, sakatlık tanımlamaları, sınıflamalar, psikososyal rehabilitasyona giriş, engellilerde, yaşlılarda, çocuklarda, kronik hastalıklarda psikososyal rehabilitasyon, yaşlı, kronik hastalık, yetersizlik ve engelliliğe neden olan durumları olan bireylerin fonksiyonel olarak değerlendirilmesi, yaşam kalitesi ve süresinin yükseltilmesine yönelik bakımı, gereksinimlerini tanıma, bireylerin rehabilitasyon ve sosyalleşme süreci konusunda bilgi ve beceri kazanma, bilgileri analiz edebilme, bu alanda çalışan kurumları ve işleyişlerini öğrenme, yasal uygulamalar hakkında fikir sahibi olabilme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin genel tanıtımı
2Rehabilitasyon kavramları
3Psikososyal Rehabilitasyon Tarihçesi, Tanım, Kapsam ve Amaçları Psikososyal Rehabilitasyona Yönelik Hizmet Sunan Kurumlar ve İşlevleri
4Rehabilitasyonda Ekip çalışması ve Sosyal Çalışmacıların Rolü
5Özel bir grup: Yaşlılık ve sosyal çalışma
6Yaşlılarda rehabilitasyon gerektiren durumlar
7Kazalar, Stres ve Post Travmatik Stres Sendromu
8Ara Sınav
9Özel bir grup: Engelliler. Ülkemizde ve dünyada engelli profili
10Şiddet Sonrası Psikososyal Rehabilitasyon
11Travma Sonrası Uyum Aşamaları
12Görme Engellilerde Psikososyal Rehabilitasyon
13İşitme Engellilerde Psikososyal Rehabilitasyon
14Fiziksel Engellilerde Psikososyal Rehabilitasyon
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. French S. Physiotherapy a Psychosocial Approach, Butterworth Heinemann,OxfordBoston, 1998. 2. King R, Lyloyd C, Meehan T. Handbook of Psychosocial Rehabilitation, Blacwell Publishing Ltd, 20
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7321
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)83
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ133332232133
ÖÇ243343242133
ÖÇ354444353244
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr