Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220500401100SOSYAL HİZMETTE TEMEL KAVRAMLAR VE TARTIŞMALARZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
sosyal hizmetin eleştirel, ayırtedici ve kendine özgü karakterini tanıtmak; temel kavramlarını düşünmeye sevk etmek; eleştirel bir bakış geliştirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr..Öğr. Üyesi Hasan BİÇİM
Öğrenme Çıktıları
11 Refah, sosyal ve sosyal refah kavramlarını analiz eder.
2Refah ve sosyal olmak arasında ilişki kurar
3Refah devleti ile sosyal devleti dünyadaki örnekleriyle ayırt eder
4Sosyal devlet içerisindeki risk gruplarını tanımlar
5Değişim,gelişim ve rehabilitasyonun sosyal refah devletiyle ilişkisini kurar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
eleştirel bir sosyal hizmet yaklaşımı; küreselleşme karşısında sosyal hizmeti yeniden değerlendirmek; sosyal hizmetin değişen yapısı; sosyal hizmetin felsefi ve sosyolojik temelleri; sosyal hizmet etik ve değer ilişkisi; sosyal hizmette temel kavramlar; sosyal hizmette yeni kavramla
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Refah ve sosyal refah kavramları
2Refah kavramının analizi
3Refah kavramıyla ilişkili diğer alanlar
4İnsan ve insan hizmetleri
5İnsana hizmet eden toplumsal örgütler
6insani hizmetler bağlamında dünyada ve Türkiye´de sosyal hizmetlerin tarihçesi
7Türkiye´de sosyal Hizmetlere ilişkin mevcut sistemin rol, yapı ve işlevsel yönü.
8Sosyal olmakla refah ilişkisi
9VİZE SINAVI
10Risk grupları ve sosyal refah
11Risk gruplarının refahı
12Toplum olarak refaha kavuşmanın önemi
13Sosyal refah için yapısal değişikliğin önemi
14Değişim, refah ilişkisi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Robert Adams, Lena Dominelli, Malcom Payne, Sosyal Hizmet: Temel Alanlar ve Eşleştirel Tartışmalar, Nika Yayınevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav170
Ev Ödevi130
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım10550
Tartışma515
Soru-Yanıt111
Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)93
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ132323444343
ÖÇ233434333343
ÖÇ333343433334
ÖÇ443343444344
ÖÇ544444344434
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr