Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220500404100KRİZE MÜDAHALE VE SOSYAL HİZMETZorunlu245
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Psikolojik danışmanın koruyucu ruh sağlığı içinde önemli bir yeri olan kriz ve krize müdahaleye ilişkin kavram ve konuların kavranması, tartışılması ve krize müdahale becerilerinin öğretilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Neşide Yıldırım Dr. Öğr. Üyesi Hasan Biçim Dr. Öğr. Üyesi Özkan Aydar
Öğrenme Çıktıları
1Kriz ve krize müdahale temel kavramlarını öğrenmek.
2Krize müdahale tekniklerini öğrenmek ve kullanmak.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Kriz durumları, krize müdahale türleri, ilkeler, teknikler, planlamalar, vaka çalışmaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kriz ve Krize Müdahale: Tanımı, Ruh sağlığı çalışmalarındaki yeri ve önemi.
2Kriz ve krize Müdahalenin okulda ruh sağlığındaki yeri ve önemi
3Kriz ve Krize Müdahalede psikolojik danışmanların yetki görev ve sorumlulukları
4Kriz ve Krize Müdahalede psikolojik danışmanların yetki görev ve sorumlulukları
5Kriz Durumları, krize müdahale ilkeleri, teknikleri, diğer görüşme teknikleri arasındaki yer
6Kriz Durumları, krize müdahale ilkeleri, teknikleri, diğer görüşme teknikleri arasındaki yer
7Okulda krize müdahale, ilkeleri, teknikleri, “kriz planı”.
8Ara Değerlendirme
9Krize müdahale, psikososyal travmalar, benzerlikler ve farklılıklar.
10Doğal afetler ve krize müdahale, ilgili vaka çalışması.
11Cinsel istismar ve krize müdahale, ilgili vaka çalışması.
12Şiddet ve krize müdahale, ilgili vaka çalışması
13Madde kullanımı, intihar ve krize müdahale ve ilgili vaka çalışması
14Ölüm ve krize müdahale ve ilgili vaka çalışması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Özgür Erdur-Baker Türkan Doğan (2018). Kriz Danışmanlığı Tammi D Kolski Arthur E Jongsma Jr Rick A Myer (2016). Kriz Danışması ve Travmatik Olaylarda Tedavi Planlayıcısı (Çev:Zeynep Deniz Yöndem). Ankara: Nobel.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Örnek Vaka İncelemesi140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Örnek Vaka İncelemesi6318
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8216
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)162
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ143355443143
ÖÇ253445454143
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr