Ders Öğretim Planı
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
190500406103ADLİ SOSYAL HİZMETCompulsory364
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu ders yürütme, yasal sistemler ve rehabilitasyon gibi konulara odaklanmak suretiyle öğrencilere adli sosyal hizmetin temellerini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Name of Lecturer(s)
Arş.Gör. Dr. Ender TUNCER
Learning Outcomes
11- İnsan ve hakları ve sosyal haklar konusunda açıklamalar yapar.
22- Suç ve ceza konusunu tanımlar. Çocuk ve ceza konusunu analiz eder.
33- Her yaş ve cinsiyetteki (Çocuk, genç, kadın, yetişkin, yaşlı v.b.) suçlarını önleyici ve ıslah edici sosyal hizmet müdahalesi (rehabilitesi )konusunda gerekenleri tasarlar.
Mode of Delivery
Birinci Öğretim
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
Course Contents
Adli sosyal hizmet uygulama alanları, adli SHU’nun rol ve işlevleri, suç teorileri, çocuk adalet sistemi, çocuklarla görüşme teknikleri, kadına ve aileye yönelik adli sosyal hizmet uygulamaları, onarıcı adalet sistemi ve denetimli serbestlik uygulamalarına ilişkin bilgi kazandırmak hedeflenmektedir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Adli sosyal hizmetin tarihsel gelişimi
2Adli sosyal hizmetin amacı ve adli sosyal hizmet uzmanının rol ve işlevleri
3Adli sosyal hizmet alanında hükümlü profili
4Adli sosyal hizmet ve suç teorileri
5Çocuk Adalet Sisteminde Adli Sosyal Hizmet Uygulamaları
6Çocuklara Yönelik Adli Görüşme Teknikleri
7Kadına yönelik şiddete ve ev içi adalet sistemine yönelik adli sosyal hizmet uygulamaları
8Ara Sınav
9Ailelere yönelik adli sosyal hizmet uygulamaları
10Adli sistem içerisinde sağlık sorunları olan gruplara yönelik adli sosyal hizmet uygulamaları
11Denetimli serbestlik Hizmetlerinde adli sosyal hizmet uygulamaları
12Ceza infaz kurumlarında adli sosyal hizmet
13Onarıcı adalet ve adli sosyal hizmet ilişkisi I ve II
14Adli Sosyal Hizmet İçerisinde Mağdurlara Yönelik Çalışmalar
Recommended or Required Reading
1- İl, S. (2003). Adli sosyal hizmet. Journal of Psikiyatri, Türkiye Klinikleri. 2- Adli Sosyal Hizmet: Yaklaşım Ve Müdahale, Editör: Didem Yücel, Burak Gönültaş, Nobel Yayınları 3-Adli Sosyal Hizmet, Editör: Doç. Dr. Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Ara Sınav140
Tartışma130
Okuma130
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
SUM100
Language of Instruction
Work Placement(s)
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Ara Sınav12828
Final Sınavı12828
Tartışma11515
Okuma22040
TOTAL WORKLOAD (hours)111
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
LO155554544144
LO244444454145
LO355555455155
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr