Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500406106TIBBİ VE PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMETSeçmeli363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı hastanın tedaviyi kabul etmesi ve bakımın etkili bir şekilde yapılmasını kolaylaştırmak, sağlık sorunlarından kaynaklı olarak hasta ve ailesinin yaşadığı stresi azaltmak ve hastanın hastalığı ve içinde bulunduğu koşullar nedeniyle ortaya çıkan sorunlarının çözülmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr.Volkan Duran
Öğrenme Çıktıları
1Tıbbi sosyal hizmetin kapsamı, önemi ve tarihsel süreçlerini kavrar ve analiz eder.
2Tıbbi sosyal hizmetin kuramsal çerçevesini açıklar.
3Psikiyatrik sosyal hizmet uygulamalarını kavrar.
4Sağlık alanında sosyal hizmet uzmanının rol ve sorumluluklarını tanımlar.
5Sağlık alanında farklı hasta gruplarıyla çalışma süreçlerini kavrar ve müdahale etmeyi öğrenir.
6Sağlık alanındaki mevzuatı tanımlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Psikolojiye Giriş Sosyolojiye Giriş
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Dersin içeriğini sosyal hizmet uzmanının hastanın hastalığı ve tedavisi ile ilgili olabilecek sosyal, ekonomik ve duygusal faktörleri anlamasında yardımcı olma, hastanın ve ailesinin moralini desteklemek, onlara güven duygusu verme, hastanın ve ailesinin yararına toplum kaynaklarını harekete geçirme, hastanenin daha iyi bir hizmet vermesi için çalışma gibi alanlarda yardımcı olacak temel bilgi ve becerileri vermektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sağlık Alanında Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi
2Tıbbi Sosyal Hizmetin Kapsamı ve Önemi
3Tıbbi Sosyal Hizmetin Kuramsal Çerçevesi
4Psikiyatrik Sosyal Hizmet I
5Psikiyatrik Sosyal Hizmet II
6Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rol ve Görevleri
7Acil Servislerde Sosyal Hizmet Müdahalesi ve Krize Müdahale
8Kronik Hastalıklarda Sosyal Hizmet
9Madde Bağımlılığı Alanında Sosyal Hizmet
10Evde Bakım Hizmetlerinde Sosyal Hizmet Uygulamaları
11Hasta Hakları ve Çalışan ve Hasta Güvenliği Birimleri
12Organ Naklinde Sosyal Hizmet Uygulamaları
13Sağlık Alanında Mevzuat I
14Sağlık Alanında Mevzuat II
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
TIBBİ VE PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET Anadolu Üniversitesi TIBBİ VE PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET Atatürk üniversitesi https://docplayer.biz.tr/18265259-Unite-psikiyatrik-sosyal-hizmet-icindekiler-hedefler-psikiyatrik-sosyal-hizmet-dr-ugur-ozdemir.html
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Tartışma120
Soru-Yanıt120
Bireysel Çalışma120
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma120
Ev Ödevi120
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı150
Rapor Sunma150
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Tartışma11010
Soru-Yanıt11010
Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Ev Ödevi12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ145555355234
ÖÇ245554355144
ÖÇ354455455234
ÖÇ444555455234
ÖÇ544555455234
ÖÇ623454355235
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr