Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Ziraat Fakültesi - Tarım Ekonomisi - Tarım EkonomisiProgram Tanımları
Kuruluş
Tarım Ekonomisi Bölümünün ve anabilim dallarının kurulması teklifi, 07.12.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Tarım Ekonomisi bölümü Iğdır Ziraat Fakültesi bünyesinde yer almaktadır. Bölümde sınırlı da olsa küçük bir bölüm kütüphanesi oluşturulma çabası vardır. Bölüm kütüphanesinde, Türkçe ve yabancı dilde çeşitli yayınlar, tarım ekonomisi lisansüstü öğrencileri tarafından hazırlanmış yüksek lisans ve doktora tezleri ve çeşitli kurumlardan gönderilen süreli yayınlarla öğrenci ve akademisyenlere hizmet vermektedir. Bölüm Başkanı Doç. Dr. Köksal KARADAŞ'dır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve stajda başarılı olan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Tarım Ekonomisi alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
OSYM tarafından yapılan Lisans Yerlestirme Sınavı'nda yeterli puan almış olmak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Tarım Ekonomisi Bölümü, çağın ve iş yaşamının koşullarına uygun ziraat mühendisleri yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Böylece, Tarım Ekonomisi Bölümü disiplinlerarası çalışmalara yatkın, sorgulayıcı düşünen, sorunlara yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilen, mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programda Tarım Ekonomisi ile ilgili derslerin yanısıra Ziraat Mühendisliği temel dersleri de yer almaktadır. Eğitim planında zorunlu derslere ek olarak seçmeli dersler de bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunları pek çok kamu ve özel sektör kuruluşunda görev alabilmektedir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkiltatı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme ve Etüt Merkezi, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Çeşitli Kamu ve Özel Sektör Bankaları, Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri, Tarımsal Kooperatifler, Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları, Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Danışmanlık Firmaları
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Iğdır Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği"nde ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
ADRES: Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Suveren Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000 IĞDIR Tel :+90.476.226 13 14 Faks :+90.476.226 12 51 e-mail: tarimekonomisi@igdir.edu.tr
Bölüm Olanakları
Kütüphane, Bilgisayar Laboratuvarı, Derslikler, Konferans Salonu

Program Çıktıları
1Tarım bilimleri ile ekonomi biliminin temel prensiplerini birlikte kullanarak, tarımın ekonomik sorunlarını kavrayabilme ve çözebilme becerisi.
2Tarım, tarımsal sanayi ve kaynak ekonomisinin temel ilke ve kavramlarını öğrenme
3Ulusal ve uluslararası ekonomik ve politik gelişmelerin Türk tarım sektörü üzerine yapabileceği etkileri tahmin etme ve bunları yorumlama becerisi
4Tarımın ekonomik nitelikli sorunlarını algılayabilme, mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama, projeye dayalı çözümler üretebilme.
5Ekonomi uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri kullanabilme, yorumlayabilme ve sonuçlarını uygulamaya aktarabilme becerisi.
6Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme ve karar alma becerisi.
7Bilimsel araştırmaların hazırlanmasında gerekli olan kaynaklara ve verilere güncel teknolojileri kullanarak (kütüphane, online veri tabanları, sosyal ağlar vb) ulaşma becerisi
8Değer biçme yöntemlerini öğrenerek tarımsal malların (arazi, bina, alet ve makine) değerlerini belirleme becerisi.
9Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yeni fikirler üretme, analiz etme ve bunları uygulamaya koyma
10Tarımın ekonomik nitelikli sorunlarını algılayabilme, mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama, projeye dayalı çözümler üretebilme.
11Ekonomi uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri kullanabilme, yorumlayabilme ve sonuçlarını uygulamaya aktarabilme becerisi.
12Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme ve karar alma becerisi.
13Yaşamboyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak, dinamik, yeniliklere açık, analitik düşünebilen, sosyal yönü kuvvetli kimliğe sahip olabilme.
14Kooperatifçilik ve üretici örgütlenmesinin evrensel ilkeleri, değerleri ve uygulamaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi.
15Mesleki, etik değerler ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olabilme.
16Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalara katılma ve ekip ruhu yaratma becerisi.
17Alanında bağımsız çalışabilme, karar verebilme, fikirlerini sözlü ve yazılı ifade ederek etkin iletişim kurabilme becerisi.
18Ulusal ve uluslararası toplantılarda alanı ile ilgili konularda sunum yapabilme yetkinliği

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
111222223333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
3 9900001013 BOTANİK Zorunlu 3 0 0 5
4 1901402100 BOTANİK Zorunlu 3 0 0 3
5 220701401100 BOTANİK Zorunlu 3 0 0 0
6 9900001022 FİZİK Zorunlu 3 0 0 5
7 1901402102 FİZİK Zorunlu 2 0 0 5
8 220701401102 FİZİK Zorunlu 3 0 0 0
9 1901402104 GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 2 0 4
10 1901402101 GENEL KİMYA Zorunlu 3 0 0 3
11 9900001036 İKLİM BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
12 1901402103 İKLİM BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
13 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
14 220701401106 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 2 0 0 0
15 9900001045 KİMYA Zorunlu 3 0 0 5
16 220701401101 KİMYA Zorunlu 3 0 0 0
17 1901402105 KÖY SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
18 220701401103 KÖY SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 0
19 1901402107 MATEMATİK -I Zorunlu 2 0 0 3
20 9900000119 MATEMATİK-I Zorunlu 3 0 0 0
21 220701401105 MATEMATİK-I Zorunlu 3 0 0 0
22 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
23 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
24 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 2
25 1901402106 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
26 220701401104 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 0
27 9900001079 ZOOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 63 6 0 56
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
3 180700002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
4 190301102106 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
5 220701402104 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 0
6 9900001099 GENEL EKONOMİ Zorunlu 3 0 0 5
7 220701402106 GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 2 0 0
8 220701402105 İKLİM BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 0
9 1901402205 KIRSAL KALKINMA Zorunlu 2 2 0 4
10 0701402102 KÖY SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
11 1901402207 MATEMATİK- II Zorunlu 2 0 0 0
12 220701402103 MATEMATİK- II Zorunlu 3 0 0 0
13 9900000219 MATEMATİK-II Zorunlu 3 0 0 4
14 1901402204 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 2 2 0 4
15 220701402102 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 2 2 0 0
16 9900001058 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 5
17 1901402201 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
18 220701402100 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 0
19 0701402101 TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 5
20 1901402203 TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
21 220701402101 TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
22 0701402103 TARIMSAL EKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 5
23 1901402202 TARIMSAL EKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
24 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
25 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
26 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
27 1901402200 ZOOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 65 18 0 61
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900001012 BİTKİ KORUMA Zorunlu 2 2 0 5
2 1901402301 BİTKİ KORUMA Zorunlu 2 2 0 0
3 220701403101 BİTKİ KORUMA Zorunlu 2 2 0 0
4 0701302101 GENETİK Zorunlu 3 0 0 5
5 9900001108 İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 4
6 1901402304 İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 0
7 220701403104 İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 0
8 1901402306 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 2 2 0 4
9 220701403106 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 2 2 0 0
10 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
11 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
12 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
13 9900001064 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 5
14 220701403105 TARIM EKONOMİSİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMI Zorunlu 2 2 0 0
15 220701403103 TARIM EKONOMİSİNDE VERİ TOPLAMA VE TEMEL ANALİZ YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 0
16 9900001065 TARIM MAKİNELERİ Zorunlu 2 2 0 5
17 1901402302 TARIM MAKİNELERİ Zorunlu 2 2 0 0
18 9900001066 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA Zorunlu 3 0 0 4
19 1901402303 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA Zorunlu 3 0 0 0
20 220701403102 TARIMSAL YAYIM VE HABERLEŞME Zorunlu 2 2 0 0
21 1901402305 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 0
22 1901402300 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
23 220701403100 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 0
24 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
25 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
26 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 53 26 0 38
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900001002 BAHÇE BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 4
2 1901402401 BAHÇE BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 0
3 220701404101 BAHÇE BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 0
4 9900001030 GENEL SU ÜRÜNLERİ Zorunlu 3 0 0 5
5 0701204103 GENEL ZOOTEKNİ Zorunlu 2 2 0 5
6 1901402402 GENEL ZOOTEKNİ Zorunlu 2 2 0 4
7 9900001032 GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 5
8 1901402403 GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 0
9 220701404102 HAYVANSAL ÜRETİM Zorunlu 2 2 0 0
10 1901402404 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
11 220701404104 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
12 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
13 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
14 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
15 1901402405 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 2 2 0 4
16 220701404105 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 2 2 0 0
17 220701404103 TARIM MAKİNELERİ Zorunlu 2 2 0 0
18 9900001067 TARLA BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 5
19 1901402400 TARLA BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 0
20 220701404100 TARLA BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 0
21 9900001072 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
22 1901402406 TÜRKİYE EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 4
23 220701404106 TÜRKİYE EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 0
24 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
25 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
26 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 50 30 0 42
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
2 19014025001 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
3 220701405001 FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER - I Seçmeli - - - 0
4 0701405100 KIRSAL KALKINMA Zorunlu 2 0 0 5
5 220701405000 MESLEKİ SEÇMELİ DERS - I Seçmeli - - - 0
6 19014025000 MESLEKİ SEÇMELİ DERS- I Seçmeli - - - 0
7 0700005001 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - I Seçmeli - - - 0
8 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
9 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
10 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
11 0701405000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
12 1901402500 TARIM İŞLETMELERİNİN ANALİZİ VE PLANLAMASI Zorunlu 2 2 0 5
13 220701405100 TARIM İŞLETMELERİNİN ANALİZİ VE PLANLAMASI Zorunlu 2 2 0 0
14 1901402502 TARIM MUHASEBESİ Zorunlu 2 2 0 5
15 220701405102 TARIM MUHASEBESİ Zorunlu 2 2 0 0
16 1901402503 TARIM POLİTİKASI Zorunlu 2 2 0 4
17 220701405103 TARIM POLİTİKASI Zorunlu 2 2 0 0
18 0701405105 TARIMSAL İŞLETMECİLİK Zorunlu 2 2 0 5
19 0701406103 TARIMSAL KIYMET TAKDİRİ VE BİLİRKİŞİLİK Zorunlu 2 0 0 5
20 1901402501 TARIMSAL PAZARLAMA Zorunlu 2 2 0 4
21 220701405101 TARIMSAL PAZARLAMA Zorunlu 2 2 0 0
Toplam 26 18 0 33
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 19014026001 FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER - II Seçmeli - - - 0
3 220701406001 FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER - II Seçmeli - - - 0
4 19014026000 MESLEKİ SEÇMELİ DERS -II Seçmeli - - - 0
5 220701406000 MESLEKİ SEÇMELİ DERS -II Seçmeli - - - 0
6 0700006001 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - II Seçmeli - - - 0
7 220701406103 MEZUNİYET ÇALIŞMASI -I Zorunlu 0 2 0 0
8 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
9 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
10 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
11 1901402601 PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 2 0 0
12 220701406102 PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 2 0 0
13 0701406000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
14 0701405102 TARIM İŞLETMELERİNİN ANALİZİ VE PLANLAMASI Zorunlu 2 2 0 5
15 0701406102 TARIM MUHASEBESİ Zorunlu 2 2 0 5
16 1901402600 TARIMSAL KIYMET TAKDİRİ VE BİLİRKİŞİLİK Zorunlu 2 2 0 0
17 220701406100 TARIMSAL KIYMET TAKDİRİ VE BİLİRKİŞİLİK Zorunlu 2 2 0 0
18 1901402602 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK Zorunlu 2 2 0 0
19 220701406104 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK Zorunlu 2 2 0 0
20 0701406105 ÜRETİM EKONOMİSİ Zorunlu 2 2 0 5
21 1901402603 ÜRETİM EKONOMİSİ Zorunlu 2 2 0 0
22 220701406101 ÜRETİM EKONOMİSİ Zorunlu 2 2 0 0
Toplam 26 24 0 17
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 19014027000 MESLEKİ SEÇMELİ DERS - III Seçmeli - - - 0
2 220701407000 MESLEKİ SEÇMELİ DERS - III Seçmeli - - - 0
3 0700007001 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - III Seçmeli - - - 0
4 9900007070 MEZUNİYET ÇALIŞMASI - I Zorunlu 0 2 0 2
5 9900007070 MEZUNİYET ÇALIŞMASI - I Zorunlu 0 2 0 2
6 220701407003 MEZUNİYET ÇALIŞMASI - II Zorunlu 0 2 0 0
7 Formasyon-7 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7 Seçmeli - - - 0
8 Formasyon-7 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7 Seçmeli - - - 0
9 Formasyon-7 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7 Seçmeli - - - 0
10 0701407104 PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 2 0 5
11 9900001062 SOSYAL-KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS Seçmeli - - - 4
12 220701407001 SOSYAL-KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS Seçmeli - - - 0
13 19014027001 SOSYAL-KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS -I Seçmeli - - - 0
14 0700000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
15 0700000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
16 220701407002 STAJ Zorunlu 0 0 0 0
17 220701407100 TARIM HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
18 0701407109 TARIM POLİTİKASI Zorunlu 2 2 0 3
19 0701407110 TARIMSAL FİNANSMAN Zorunlu 2 2 0 4
20 220701407101 TARIMSAL FİNANSMAN Zorunlu 2 2 0 0
21 220701407102 ULUSLARARASI TARIM POLİTİKASI Zorunlu 2 2 0 0
Toplam 19 16 0 28
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 19014028000 MESLEKİ SEÇMELİ DERS - IV Seçmeli - - - 0
2 0700008001 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - IV Seçmeli - - - 0
3 220701408000 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-IV Seçmeli - - - 0
4 9900007080 MEZUNİYET ÇALIŞMASI - II Zorunlu 0 2 0 2
5 9900007080 MEZUNİYET ÇALIŞMASI - II Zorunlu 0 2 0 2
6 Formasyon-8 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8 Seçmeli - - - 0
7 Formasyon-8 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8 Seçmeli - - - 0
8 Formasyon-8 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8 Seçmeli - - - 0
9 9900001154 SOSYAL- KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS Seçmeli - - - 0
10 19014028001 SOSYAL-KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS - II Seçmeli - - - 0
11 1901402802 TARIM EKONOMİSİNDE VERİ TOPLAMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 0
12 1901402801 TARIMSAL FİNANSMAN Zorunlu 2 2 0 0
13 0701408109 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK Zorunlu 2 2 0 6
14 0701408106 TARIMSAL PAZARLAMA Zorunlu 2 0 0 5
15 0701408110 TARIMSAL YAYIM VE HABERLEŞME Zorunlu 2 2 0 5
16 1901402800 TARIMSAL YAYIM VE HABERLEŞME Zorunlu 2 2 0 0
17 1901402803 ULUSLARARASI TARIM POLİTİKASI Zorunlu 2 2 0 0
Toplam 20 16 0 20
 
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 1901402508 MESLEKİ YABANCI DİL - I Seçmeli 3 0 0 0
3 1901402509 GENEL BAĞCILIK Seçmeli 3 0 0 0
4 1901402510 BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
5 1901402511 YEMLER VE HAYVAN BESLEME Seçmeli 3 0 0 0
6 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
7 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220701405108 MESLEKİ YABANCI DİL - I Seçmeli 3 0 0 0
2 220701405109 GENEL BAĞCILIK Seçmeli 3 0 0 0
3 220701405110 BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
4 220701405111 TEKNİK RESİM Seçmeli 2 2 0 0
5 220701405112 TARIMDA ELEKTRİK VE ELEKTRONİK KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 0
6 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
MESLEKİ SEÇMELİ DERS - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701405108 ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR VE EKONOMİK İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 0
2 220701405104 TARIMDA RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTACILIK Seçmeli 3 0 0 0
3 220701405105 TARIM EKONOMİSİ İSTATİSTİĞİ Seçmeli 2 1 0 0
4 220701405106 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE TARIMI Seçmeli 3 0 0 0
5 220701405107 KIRSAL KALKINMA Seçmeli 3 0 0 0
MESLEKİ SEÇMELİ DERS- I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1901402504 TARIMDA RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTACILIK Seçmeli 3 0 0 3
2 1901402505 TARIM EKONOMİSİ İSTATİSTİĞİ Seçmeli 2 1 0 0
3 1901402506 TARIM EKONOMİSİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMI Seçmeli 2 1 0 0
4 1901402507 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE TARIMI Seçmeli 3 0 0 3
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701405106 TARIMSAL SİGORTACILIK Seçmeli 2 0 0 3
2 0701405107 MİKRO EKONOMİ Seçmeli 2 0 0 3
3 0701405108 ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR VE EKONOMİK İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
4 0701405109 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
5 0701405110 HAYVANCILIK EKONOMİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
6 0701405111 TARIM GIDA VE TİCARET POLİTİKASI Seçmeli 2 0 0 3
7 0701405112 UYGULAMALI EKONOMİK OPTİMİZASYON Seçmeli 2 0 0 3
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701105100 BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
2 0701105104 ÇAYIR MERA YÖNETİMİ Seçmeli 3 2 0 4
3 0701105105 YAĞ BİTKİLERİ Seçmeli 1 2 0 4
4 0701205105 GENEL BAĞCILIK Seçmeli 1 2 0 4
5 0701205106 SERİN İKLİM SEBZELERİ Seçmeli 2 2 0 4
6 0701205107 BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
7 0701205108 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 1 2 0 4
8 0701305102 BÖCEK MORFOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
9 0701305104 MİKOLOJİ Seçmeli 1 2 0 4
10 0701305106 GENEL HERBOLOJİ Seçmeli 1 2 0 4
11 0701306103 BİTKİ VİRÜS HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 0 4
12 9900000124 MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 2 0 0 4
13 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
14 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1901402608 MESLEKİ YABANCI DİL - II Seçmeli 3 0 0 0
2 1901402609 MEYVE YERİŞTİRME TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
3 1901402610 ZİRAİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ VE TARIM İLAÇLARI Seçmeli 3 0 0 0
4 1901402611 KÜMES HAYVANLARI Seçmeli 3 0 0 0
5 1901402612 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 3 0 0 0
6 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
7 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
8 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220701406109 MESLEKİ YABANCI DİL - II Seçmeli 3 0 0 0
2 220701406110 MEYVE YERİŞTİRME TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
3 220701406111 ZİRAİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ VE TARIM İLAÇLARI Seçmeli 3 0 0 0
4 220701406112 ÖLÇME BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 0
5 220701406113 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 1 2 0 0
6 220701406114 BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
7 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
MESLEKİ SEÇMELİ DERS -II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1901402604 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
2 1901402605 DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
3 1901402606 TARIMA DAYALI SANAYİ İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
4 1901402607 İLETİŞİM VE SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
MESLEKİ SEÇMELİ DERS -II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220701406105 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
2 220701406106 DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
3 220701406107 TARIM EKONOMİSİNDE ARAŞTIRMA VE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 220701406108 KIRSAL ALANDA SOSYAL YARDIM POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 0
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701406106 TARIM SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
2 0701406107 MAKRO EKONOMİ Seçmeli 2 0 0 3
3 0701406108 ORGANİK ÜRÜNLER EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
4 0701406109 EKONOMİSTLER İÇİN İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 3
5 0701406110 ORGANİK HAYVANCILIK EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
6 0701406111 KIRSAL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Seçmeli 2 0 0 3
7 0701406112 GIDA VE TARIMDA PAZARLAMA PRENSİPLERİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701106100 BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
2 0701106104 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 3 2 0 4
3 0701206102 MEYVE YETİŞTİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
4 0701206105 BAHÇE BİTKİLERİ EKOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 4
5 0701206106 SICAK İKLİM SEBZELERİ Seçmeli 1 2 0 4
6 0701208106 ÜZÜMSÜ MEYVELER Seçmeli 2 2 0 4
7 0701306100 BİTKİ AKAROLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 4
8 0701306101 BİTKİ BAKTERİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 0 4
9 0701306105 BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
10 0701306106 ZİRAİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ VE TARIM İLAÇLARI Seçmeli 2 0 0 4
11 0701406115 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
12 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
13 9900000224 MESLEKİ YABANCI DİL-II Seçmeli 2 0 0 4
14 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
15 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
MESLEKİ SEÇMELİ DERS - III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1901402700 EKONOMETRİ Seçmeli 2 2 0 0
2 1901402701 TARIMSAL ORGANİZASYONLAR Seçmeli 3 0 0 0
3 1901402702 TARIM EKONOMİSİNDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 1 0 0
4 1901402703 GIDA İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
5 1901402704 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
6 1901402705 ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR VE EKONOMİK İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 4
7 1901402706 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
MESLEKİ SEÇMELİ DERS - III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220701407103 ORGANİK TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
2 220701407104 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
3 220701407105 KIRSAL TURİZM Seçmeli 3 0 0 0
4 220701407106 TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARET POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 0
5 220701407107 ÇEVREYE YÖNELİK TARIM POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 0
6 220701407108 İLETİŞİM VE SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701407111 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE TARIMI Seçmeli 3 0 0 4
2 0701407112 TARIMDA İLETİŞİM VE YAYINCILIĞA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
3 0701407113 KIRSAL KAMU EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
4 0701407114 ULUSLARARASI TARIMSAL KALKINMA Seçmeli 3 0 0 4
5 0701407115 GIDA İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
6 0701407116 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
7 0701407117 TARIM HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
8 0701407118 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SOSYAL-KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701000071000 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 4
2 701000071001 MÜZİK Seçmeli 3 0 0 4
3 701000071002 HALK OYUNLARI Seçmeli 3 0 0 4
4 701000071003 TİYATRO Seçmeli 3 0 0 4
5 701000071004 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 4
6 701000071005 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
7 701000071006 RESİM Seçmeli 3 0 0 4
SOSYAL-KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220701407109 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 0
2 220701407110 MÜZİK Seçmeli 3 0 0 0
3 220701407111 HALK OYUNLARI Seçmeli 3 0 0 0
4 220701407112 TİYATRO Seçmeli 3 0 0 0
5 220701407113 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 0
6 220701407114 RESİM Seçmeli 3 0 0 0
7 220701407115 METAFİZİK VE TARIM Seçmeli 3 0 0 0
SOSYAL-KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS -I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1901402707 GENEL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 0 0 0
2 1901402708 MÜZİK Seçmeli 3 0 0 0
3 1901402709 HALK OYUNLARI Seçmeli 3 0 0 0
4 1901402710 DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 0
MESLEKİ SEÇMELİ DERS - IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1901402804 ORGANİK TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
2 1901402805 KİŞİSEL GELİŞİM VE HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
3 1901402806 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 0
4 1901402807 KIRSAL TURİZM Seçmeli 3 0 0 0
5 1901402808 TARIMSAL PİYASALAR Seçmeli 3 0 0 0
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701408111 TARIM POLİTİKASI - II Seçmeli 3 0 0 4
2 0701408112 SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
3 0701408113 TARIMA DAYALI SANAYİ İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
4 0701408114 KÖY ŞEHİR BÖLGE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
5 0701408115 DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
6 0701408116 TARIMSAL ORGANİZASYONLAR Seçmeli 3 0 0 4
7 0701408117 ULUSLARARASI TARIM TİCARETİ Seçmeli 3 0 0 4
8 0701408118 TARIMDA ÜRETİM VE DAĞITIM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220701408100 İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ Seçmeli 0 40 0 0
2 220701408101 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
3 220701408102 EKONOMETRİ Seçmeli 2 2 0 0
4 220701408103 TARIMSAL ORGANİZASYONLAR Seçmeli 3 0 0 0
5 220701408104 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
6 220701408105 ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR VE EKONOMİK İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
7 220701408106 GIDA İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
8 220701408107 TARIMA DAYALI SANAYİ İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
9 220701408108 TARIM EKONOMİSİ BİLGİ KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 0
10 220701408109 TARIMSAL GİRDİ VE ÜRÜN PİYASALARI Seçmeli 3 0 0 0
11 220701408110 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
SOSYAL- KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701000071000 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 4
2 701000071001 MÜZİK Seçmeli 3 0 0 4
3 701000071002 HALK OYUNLARI Seçmeli 3 0 0 4
4 701000071003 TİYATRO Seçmeli 3 0 0 4
5 701000071004 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 4
6 701000071005 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
7 701000071006 RESİM Seçmeli 3 0 0 4
SOSYAL-KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1901402809 GENEL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 3 0 0 4
2 1901402810 MÜZİK Seçmeli 3 0 0 0
3 1901402811 HALK OYUNLARI Seçmeli 3 0 0 0
4 1901402812 DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr