Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Iğdır Meslek Yüksekokulu - Turizm ve Otel İşletmeciliği - Turizm ve Otel İşletmeciliğiProgram Tanımları
Kuruluş
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 1998 yılında kurulmuş ve 1998-1999 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
2(iki) yıllık bu programı başarıyla bitiren öğrenciler Turizm ve Otel işletmeciliği alanında önlisans diplomasına ve "Meslek Elemanı" ünvanına sahip olurlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul ve kayıt koşulları, Iğdır Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen Eğitim-Öğretim Yönergesine tabiidir. Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu, mesleki ve seçimli derslerin (en az 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 2.0 (iki) olması gerekir. Ayrıca 30 işgünü stajını da tamamlamış olması gerekir.
Program Profili
Turizm ve Otel İşletmeciliğinin temel amacı, evrensel bilgi üreten, ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda yönelen, değişen dünyayı barındıran, kültürel geçmişe sahip, etik değerlere sahip ve akademik açıdan yönetsel projeler yapan mezunlar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan mezun olanlar Konaklama İşletmelerinin (Ön Büro, Kat Hizmetleri, Mutfak, Servis bar, Satınalma, Pazarlama ve Satış , İnsan Kaynakları vb.) departmanlarında, Yiyecek İçecek İşletmelerinde , Seyahat Acentalarının rezervasyon, operasyon, biletleme, muhasebe, vb. departmanlarında, havayolu şirketlerinin yer hizmetlerinin çeşitli pozisyonlarında çalışabilirler. Ayrıca Kamu Personeli Seçme Sınavından yeterli puanı alanlar, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam olanağına sahiptirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
2 yıllık önlisans derecesi başarıyla tamamlayan öğrenciler, DGS sınavına girerek İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Konaklama İşletmeciliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Otel Yöneticiliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel Yöneticiliği ve Turizm ve Otelcilik lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler. Geçiş yapan öğrenciler önlisans programında aldıkları derslerden içerik ve kredi bakımından uygun olanlarından geçiş yaptıkları okul tarafından muaf tutulmaktadırlar.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ve bu sınavların ölçme ve değerlendirmesi Iğdır Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun şekilde yapılır. Derslerden başarılı olabilmek için her bir ders için bir arasınav bir final sınavı olmak üzere 2 sınav yapılır. Ara sınavın %40'ı, yılsonu final sınavının %60'ı hesaplanır .
Mezuniyet Koşulları
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu, mesleki ve seçimli derslerin (en az 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 2.0 (iki) olması gerekir. Ayrıca 30 işgünü stajını da tamamlamış olması gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Berrin GÖKÇEK YILMAZ Adres: Iğdır Üniversitesi Iğdır Meslek Yüksekokulu Suveren Kampüsü Iğdır. e-mail: berrin.yilmaz@igdir.edu.tr
Bölüm Olanakları
Dersler alanında uzmanlaşmış tecrübeli öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Ayrıca bilgisayar programlarını kullanabilecekleri donanımlı bilgisayar laboratuarı mevcuttur.

Program Çıktıları
1Turizm ve Otel İşletmeciliği alanı ile ilgili temel düzeyde kurumsal ve uygulamalı olarak bilgi sahibidir.
2Turizm ve Otel İşletmeciliği alanı ile ilgili yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3Turizm ve Otel İşletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisine sahiptir.
4Turizm ve Otel İşletmeciliği alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
6Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında temel düzeydeki bir çalışmayı yerine getirebilir, uygulamada karşılaşılan sorunlarda sorumluluk alır.
7Sorumluluğu altında çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
8Turizm ve Otel İşletmeciliği mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerilerini değerlendirebilir ve öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir.
10Alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir.
11Alanında edindiği bilgi ve becerileri yazılı veya sözlü iletişim yoluyla doğru bir şekilde aktarır ve paylaşır.
12Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte Turizm ve Otel İşletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilir.
13Mesleği ile ilgili çalışmalarda çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal adalet ve kalite konularında yeterli bilince sahiptir.
14Mesleği ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
11111111111113
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 9900001029 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 1 0 4
3 3308001100 GENEL TURİZM Zorunlu 3 0 0 3
4 3308001101 KAT HİZMETLERİ Zorunlu 2 1 0 3
5 3308001106 ÖNBÜRO HİZMETLERİ Zorunlu 1 1 0 5
6 3300001000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
7 9900001138 TEMEL BİLGİSAYAR BİLGİSİ Zorunlu 2 1 0 3
8 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
9 9900000116 YABANCI DİL -I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 19 4 0 24
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 3308002107 GENEL ALAN KONTROLÜ Zorunlu 1 1 0 2
3 3308002108 KAT HİZMETLERİNDE TEMİZLİK İŞLEMLERİ Zorunlu 1 1 0 3
4 3308002109 KONUK GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ Zorunlu 1 1 0 3
5 3308002110 ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ Zorunlu 1 1 0 3
6 3300002000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
7 3308002106 TURİZM PAZARLAMASI Zorunlu 3 0 0 3
8 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
9 9900000216 YABANCI DİL - II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 15 4 0 22
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3308002102 KAT KONTROLÜ Zorunlu 2 0 0 3
2 9900000125 MESLEKİ YABANCI DİL-I Zorunlu 2 2 0 3
3 3308004102 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 5
4 3308003100 ÖN BÜRODA RAPORLAMA İŞLEMLERİ Zorunlu 1 1 0 2
5 3308003101 ÖN BÜRODA VARDİYA İŞLEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
6 3300003000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
7 3300000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
8 3308003104 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ-I Zorunlu 4 2 0 7
Toplam 13 5 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3308004105 BARDA SERVİS Zorunlu 4 2 0 6
2 3308004100 DEKORASYON HİZMETLERİ Zorunlu 2 0 0 2
3 9900000225 MESLEKİ YABANCI DİL-II Zorunlu 2 2 0 2
4 3308004104 ODA SERVİSİ Zorunlu 4 2 0 6
5 3300004000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 0
Toplam 12 6 0 16
 
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3308001102 KONUKLA İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 4
2 3308001103 MENÜ PLANLAMA Seçmeli 2 1 0 3
3 3308001107 TURİZM COĞRAFYASI - I Seçmeli 2 0 0 4
4 3308001108 ÇAMAŞIRHANE KONTROLÜ Seçmeli 1 1 0 3
5 3320001100 PAZARLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 2 0 6
6 9900001017 EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 5
7 9900001069 TEMEL HUKUK Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3308002105 TURİZM EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 4
2 3308002111 ZİYAFET SERVİS YÖNETİMİ Seçmeli 3 2 0 7
3 3308002112 ENVANTER İŞLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
4 3320003102 SATIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 4 2 0 12
5 9900001004 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 4
6 9900001014 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 2
7 9900001141 GENEL İŞLETME Seçmeli 2 1 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3308003102 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
2 3308003105 OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 2 4 0 4
3 3308003106 İŞ ORGANİZASYONU Seçmeli 2 1 0 3
4 9900000103 İŞLETME YÖNETİMİ - I Seçmeli 2 1 0 4
5 9900001050 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
6 9900001110 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 3
7 9900001113 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 3 1 0 4
8 9900001153 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 3308003103 TURİZM MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 2
2 3308004101 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
3 3308004106 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME Seçmeli 2 0 0 3
4 3308004204 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ-II Seçmeli 4 2 0 5
5 9900000203 İŞLETME YÖNETİMİ - II Seçmeli 2 1 0 5
6 9900001001 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 3
7 9900001038 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
8 9900001043 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr