Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900001113MALİYET MUHASEBESİSeçmeli234
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin maliyet muhasebesi sistemini, maliyet kontrolünü sağlamayı, mamullerin maliyetini hesaplamayı, planlama yapmayı, özel yönetim kararlarına yardımcı olmayı öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturer TURGAY ŞAŞMAZ
Öğrenme Çıktıları
1 Maliyet Muhasebesi tanım ve kavramlarını öğrenmelerini
2 İşçilik maliyetlerini öğrenmelerini,
3Malzeme maliyetlerini öğrenmelerini,
4 Genel imalat maliyetlerini öğrenmelerini,
5Sipariş maliyetini sisteminiöğrenmelerini
6 Safha maliyet sistemini öğrenmelerini
7 Planlama ve bütçeleme kavram ve ilkelerini öğrenmelerini
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1- Maliyet unsurlarını hesaplamak 2- Gider dağıtımı yapmak 3- Birim maliyeti hesaplamak 4- Maliyet kayıtları yapmak
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Maliyet Muhasebesine Giriş, kavram ve tanımlar.
2İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri
3İşçilik Maliyetleri
4Genel Üretim Maliyetleri
5Maliyet Dağıtımları -Birinci ve İkinci Dağıtım
6Faaliyete Dayalı Maliyetleme ve Birleşik Maliyet Dağıtımı
7Sipariş Maliyeti Sistemi
8Safha Maliyeti Sisteminde Mamul Maliyetinin Hesaplanması -Tek Safhalı-
9Safha Maliyeti Sisteminde Mamul Maliyetinin Hesaplanması -Çok Safhalı-
10Üretim Kayıplarının Saptanması ve Muhasebeleştirilmesi
11Maliyet-Hacim-Kâr Analizi
12Planlama ve Kontrol Aracı Olarak Bütçeler
13Maliyetlerin Kontrolü ve Standart Maliyetler Yoluyla Sapma Analizi
14Maliyetlerin Kontrolü ve Standart Maliyetler Yoluyla Sapma Analizi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- LAZOL İbrahim, Maliyet Muhasebesi Ekin Yayınevi, 2008 2- Maliyet Muhasebesi, AÖF Yayınları,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ11             
ÖÇ22             
ÖÇ33             
ÖÇ43             
ÖÇ53             
ÖÇ63             
ÖÇ72             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr