Ders Öğretim Planı
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
3308003104YİYECEK İÇECEK SERVİSİ-ICompulsory237
Level of Course Unit
Short Cycle
Objectives of the Course
Öğrenci bu ders ile servis kapanış işlemleri, rezervasyon sistemi oluşturma servis öncesi işlemler kasa işlemleri salon yerleşimi modüllerini alacaktır
Name of Lecturer(s)
Yrd.Doç.Dr.Gülşen BAYAT
Learning Outcomes
1İşletme conseptine uygun restoran salonlarını düzenlemek
2İşletme conseptine uygun restoran salonlarını düzenlemek
3İşletme conseptine uygun bar salonlarını düzenlemek
4İşletme conseptine uygun bar salonlarını düzenlemek
5İşletme prosedürlerine ve conseptine uygun ziyafet ve konferans salonlarını düzenlemek
6İşletme prosedürlerine ve conseptine uygun ziyafet ve konferans salonlarını düzenlemek
7İşletme conseptine uygun oda servisi ofisini düzenlemek
8İşletme conseptine uygun oda servisi ofisini düzenlemek
9İşletme prosedürlerine göre teknik donanımları kontrol ederek teknik servis departmanı ile işbirliği içinde sorunları çözümlemek
10İşletme prosedürlerine göre teknik donanımları kontrol ederek teknik servis departmanı ile işbirliği içinde sorunları çözümlemek
11İşletme prosedürlerine uygun rezervasyon alma işlemini gerçekleştirmek
12İşletme prosedürlerine uygun rezervasyon alma işlemini gerçekleştirmek
13İşletme prosedürlerine uygun rezervasyon dağılımını kontrol etmek ve ilgili departmanlara iletmek
14İşletme prosedürlerine uygun rezervasyon dağılımını kontrol etmek ve ilgili departmanlara iletmek
15Organizasyona göre salonun hazırlanmasını sağlamak ve kontrolünü yapmak
16Organizasyona göre salonun hazırlanmasını sağlamak ve kontrolünü yapmak
17Servis öncesi meeting yaparak servis hareket planını personele aktarmak
18Servis öncesi meeting yaparak servis hareket planını personele aktarmak
19Misafirleri karşılamak ve masa takdimini yapmak- yapılmasını sağlamak
20Misafirleri karşılamak ve masa takdimini yapmak- yapılmasını sağlamak
21Menü kartını sunmak ve sipariş almak/ alınmasını sağlamak
22Menü kartını sunmak ve sipariş almak/ alınmasını sağlamak
23İşletme çıkarları doğrultusunda Servis akışını düzenlemek/takip etmek
24İşletme çıkarları doğrultusunda Servis akışını düzenlemek/takip etmek
25İşletme çıkarları doğrultusunda Hesabı tahsil etmek ve misafiri uğurlamak
26İşletme çıkarları doğrultusunda Hesabı tahsil etmek ve misafiri uğurlamak
27Alınan siparişler için sipariş kayıt programı üzerinden ve manuel olarak adisyon açmak
28Alınan siparişler için sipariş kayıt programı üzerinden ve manuel olarak adisyon açmak
29Yemek sonrası hesabı tahsil etmek ve karşılığında fatura kesmek
30Yemek sonrası hesabı tahsil etmek ve karşılığında fatura kesmek
31Alınan siparişler için sipariş kayıt programı üzerinden ve manuel olarak adisyon açmak
32Alınan siparişler için sipariş kayıt programı üzerinden ve manuel olarak adisyon açmak
33İşletme prosüdürlerine uygun adisyon takibini yapmak İşletme prosüdürlerine uygun adisyon takibini yapmak
34İşletme prosüdürlerine uygun adisyon takibini yapmak İşletme prosüdürlerine uygun adisyon takibini yapmak
35Çalışma standartlarına uygun adisyona ilave yiyecek – içecek girişinin takibini yapmak
36Çalışma standartlarına uygun adisyona ilave yiyecek – içecek girişinin takibini yapmak
37İşletme çıkarları doğrultusunda hesap tahsili ve fatura işlemlerini takibini yapmak - yaptırmak
38İşletme çıkarları doğrultusunda hesap tahsili ve fatura işlemlerini takibini yapmak - yaptırmak
39İşletme çıkarları doğrultusunda hesap tahsili ve fatura işlemlerini takibini yapmak - yaptırmak
40İşletme çıkarları doğrultusunda hesap tahsili ve fatura işlemlerini takibini yapmak - yaptırmak
Mode of Delivery
Birinci Öğretim
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
A . RESTAURANT SALONLARINI DÜZENLENMESİ B . BAR SERVİS ALANLARININ DÜZENLENMESİ C. ZİYAFET VE KONFERANS SALONLARININ DÜZENLENMESİ D . ODA SERVİSİ OFİSİNİN DÜZENLENMESİ E . TEKNİK DONANIMLARIN KONTROLÜ A. Rezervasyon alma sistemi B. Rezervasyon Dağılımını Kontrol Edilmesi ve İlgili Departmanlara İletilmesi A- SALONUN HAZIRLANMASI B. MEETING VE ÖNEMİ A- MİSAFİRLERİN KARŞILANMASI VE MASA TAKDİMİ B- MENÜ KARTINI SUNMAK VE SİPARİŞ ALMAK/ ALINMASINI SAĞLAMAK C. SERVİS AKIŞINI DÜZENLEMEK/TAKİP ETME D. SERVİS AKIŞINI DÜZENLEMEK/TAKİP ETME A. ADİSYON AÇMAK B. HESAP TAHSİLİ VE FATURA KESME C. KAPANIŞ RAPORU ALMA VE İLGİLİ BİRİMLERE İLETME A.ADİSYONLARIN TAKİBİNİN ÖNEMİ B.İLAVE ÜRÜN GİRİŞİ TAKİBİNİN ÖNEMİ A . KAPANIŞ GÖREV DAĞILIMI YAPMAK B. MALZEME VE EKİPMANLARININ STOKLARINI SAĞLAMAK B42
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1"Restaurant Salonlarını Düzenlemek Barların Servis Alanlarını Düzenlemek X
2"Ziyafet ve Konferans Salonlarını Düzenlemek Oda servisi ofislerini düzenlemek X
3"Teknik donanımları kontrol etmek Rezervasyon alma işlemini gerçekleştirmekX
4"Rezervasyon dağılımını kontrol etmek ve ilgili departmanlara iletmek Salonların hazırlık kontrolünü yapmakX
5"Servis öncesi Meeting yapmak Konukları karşılamak/yerleştirmekX
6"Menü kartını sunmak/takip etmek Sipariş alınmasını sağlamakX
7"önerili satış yapılmasını sağlamak Konuk memnuniyetini sormakX
8"Servis akışını Düzenlemek/takip etmek Hesabı tahsil etmek/takip etmek Konukları uğurlamak"X
9"Adisyon açmak Hesap tahsili ve Fatura kesmek Kapanış raporlarını almak ve ilgili birimlere iletmekX
10"Adisyonların açılıp açılmadığının kontrolünü yapmak Adisyonlara ilave ürün girişini takibini yapmakX
11Ödeme işlemlerinin takibini yapmak X
12"Kapanış görev dağılımı YapmakX
13"Malzeme ve ekipmanlarının stoklarını sağlamak Son kontrolleri yapmakX
14"Malzeme ve ekipmanlarının stoklarını sağlamak Son kontrolleri yapmakX
Recommended or Required Reading
Megep Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Ara Sınav00
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı00
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Türkçe
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14684
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
TOTAL WORKLOAD (hours)210
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
LO1  4 4  4      
LO2  4 4  4      
LO3  4 5  4      
LO4  4 4  4      
LO5  4 5  4      
LO6  4 4  4      
LO7  4 4  4      
LO8  4 4  4      
LO9  4 4  4      
LO10  4 4  5      
LO11  4 3  4      
LO12  4 4  4      
LO13  4 4  4      
LO14  4 4  4      
LO15  4 4  4      
LO16  4 4  4      
LO17  4 4  4      
LO18  4 4  4      
LO19  4 4  4      
LO20  4 4  4      
LO21              
LO22              
LO23              
LO24              
LO25              
LO26              
LO27              
LO28              
LO29              
LO30              
LO31              
LO32              
LO33              
LO34              
LO35              
LO36              
LO37              
LO38              
LO39              
LO40              
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr