Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900000213TÜRK DİLİ - IIZorunlu122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak, edebi metinleri okuma ve çözümleme pratiği sağlamak, proje yazmak ya da sunu hazırlamada yararlı olacak kompozisyon yöntemlerini öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi, Türkçe cümlelerde doğru söz diziminin önemi,
2Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevi, Türkçe cümlelerde doğru söz diziminin önemi,
3Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri,
4Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemleri,
5Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme,
6Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme,
7Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri,
8Öykü, roman, tiyatro, şiir, deneme, anı gibi edebi türlerin özellikleri,
9Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, Dilekçe, rapor, özel mektup ve iş mektupları, CV gibi resmi yazı kuralları
10Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme, Dilekçe, rapor, özel mektup ve iş mektupları, CV gibi resmi yazı kuralları
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yazı kuralları Kompozisyon yazım kuralları Resmi yazışmalar Cümlenin öğeleri ve anlatım bozuklukları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dilin tanımı, özellikleri, dil-kültür ilişkisi ve dilin kültür taşıyıcılık özelliği.
2Konuşma ve yazı dili.
3Türk dilinin bugüne kadar ki tarihi gelişimi ve Türklerin kullandığı alfabeler.
4Türk dili, Türk edebiyatı ve Türk kültürü ile ilgili bir eserin okunarak incelenmesi.
5Yazı kuralları. Bazı ek ve edatların yazılışı. Özel adların, sayıların, alıntı kelimelerin yazılışı. Büyük ve küçük harflerin kullanıldığı yerler.
6Yazı kuralları. Noktalama işaretleri, noktalama işaretlerinin bir dil için önemi. Bu işaretlerin örnek cümleler üzerinde uygulanması.
7Anlamları yönünden sözcükler. Sözcüklerde anlam özellikleri. Sözcüklerde anlam ilişkileri, anlam değişmeleri. Somutlaştırma.
8Cümlenin anlamı ve yorumu. Haber cümleleri, soru cümleleri ve ünlem cümleleri.
9Cümlenin anlamı ve yorumu. Haber cümleleri, soru cümleleri ve ünlem cümleleri.
10Paragraf. Paragrafta temel düşünce, paragraf çeşitleri, paragrafın içeriği, paragrafta yardımcı fikirler.
11Resmi yazışmalar. Dilekçe, tutanak, rapor, iş mektubu, bildiri. Bu türlerle ilgili uygulama çalışması.
12Cümlenin öğeleri. Düzgün bir cümle kurmada cümle öğelerinin doğru şekilde kullanılması.
13Anlatım bozuklukları. Sözcük düzeyinde anlatım bozuklukları. Örnek metinler üzerinde uygulama çalışması.
14Cümle düzeyinde anlatım bozuklukları. Çeşitli basın ve yayın organlarından derlenmiş cümle düzeyinde anlatım bozukluklarına örnekler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)54
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1             5
ÖÇ2             4
ÖÇ3             5
ÖÇ4             5
ÖÇ5             5
ÖÇ6              
ÖÇ7              
ÖÇ8              
ÖÇ9              
ÖÇ10              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr