Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3320001100PAZARLAMA İLKELERİSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencinin, işletmenin mevcut pazarlama anlayışını analiz ederek, pazarlama anlayışı belirleyebilmesini, faaliyet gösterdiği sektör ve hedef pazarına göre pazarlama çevresini analiz edebilmesini, işletmenin kontrol edemeyeceği değişkenleri belirleyebilmesini, pazar bölümlerini değerlendirebilmesine, uygun bölümlerin hedef pazar olarak saptanmasına katkı sağlayabilmesini, ürünün farklılaştırılmasına ve konumlandırılmasına, katkıda bulunabilmesini, ürün yaşam dönemlerini saptayarak satış artırıcı tedbirler alabilmesini, pazar yapısı, rekabet durumu ve işletme amaçlarına göre, fiyatın belirlenmesine ve yönetimine yardımcı olabilmesini, hedef pazara göre tutundurma karmasının oluşmasına yardımcı olabilmesini, pazarlama kanallarını belirleyebilmesini, kanal tasarımının yapılmasını ve en uygun kanal sisteminin seçimine katkı sağlayabilmesini amaçlamaktadır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
ÖĞR.GÖR.MURAT YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1 İşletmenin pazarlama anlayışının gelişimine katkıda bulunmak
2 İşletmenin pazarlama anlayışının gelişimine katkıda bulunmak
3. Pazarlama çevresini analiz etmek
4. Pazarlama çevresini analiz etmek
5 Pazarı bölümleyerek hedef pazarın seçimine katkıda bulunmak
6 Pazarı bölümleyerek hedef pazarın seçimine katkıda bulunmak
7Ürün kararlarına yardımcı olacak fikirler oluşturmak
8Ürün kararlarına yardımcı olacak fikirler oluşturmak
9 Fiyatlama stratejilerinin oluşumuna katkı sağlamak
10 Fiyatlama stratejilerinin oluşumuna katkı sağlamak
11 İlgili birimlere pazarlama kanallarına ilişkin bilgi sağlamak
12 İlgili birimlere pazarlama kanallarına ilişkin bilgi sağlamak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
"PAZARLAMA ANLAYIŞININ GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMA A. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI B. PAZARLAMANIN GELİŞİMİ PAZARLAMA ÇEVRESİNİN ANALİZİ A.PAZARLAMA ÇEVRESİ B.PAZARLAMAYI ETKİLEYEN İŞLETME İÇİ FAKTÖRLER HEDEF PAZAR SEÇİMİ A. PAZAR BÖLÜMLENDİRME B. PAZAR BÖLÜMLEME STRATEJİLERİ C. HEDEF PAZAR SEÇİM STRATEJİLERİ ÜRÜN KARARLARI A. ÜRÜN/HİZMET FARKLILAŞTIRMA B. ÜRÜN KONUMLANDIRMA C. ÜRÜN YAŞAM DÖNEMİ FİYATLAMA STRATEJİLERİ A. FİYATLANDIRMA B.FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ C. FİYATLANDIRMA POLİTİKALARI PAZARLAMA KANALI A. DAĞITIM B.DAĞITIM ŞEKİLLERİ C. KANAL SİSTEMLERİ "
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1"İşletmenin mevcut pazarlama anlayışını analiz etmek, İşletme ve pazarın durumuna göre pazarlama anlayışını belirlemek, Kontrol edilemeyen değişkenleri belirlemek "
2"Kontrol edilemeyen değişkenleri belirlemek Kontrol edilebilen değişkenleri belirlemek "
3"Kontrol edilebilen değişkenleri belirlemek Pazar bölümlerini değerlendirmek "
4"Pazar bölümlerini değerlendirmek Uygun bölümlerin hedef pazar olarak saptanmasına katkı sağlamak "
5"Uygun bölümlerin hedef pazar olarak saptanmasına katkı sağlamak Ürünün farklılaştırılmasına yardımcı olmak "
6"Ürünün konumlandırılmasına yardımcı olmak Ürünün yaşam dönemlerini saptayarak tedbirler alma "
7"Ürünün yaşam dönemlerini saptayarak tedbirler alma, Fiyatın belirlenmesine yardımcı olmak "
8"Ürünün yaşam dönemlerini saptayarak tedbirler alma, Fiyatın belirlenmesine yardımcı olmak "
9"Fiyatın belirlenmesine yardımcı olmak Fiyatın uyarlanmasını sağlamak "
10"Fiyatın uyarlanmasını sağlamak Fiyat değiştirme stratejilerine önerilerde bulunmak "
11Fiyat değiştirme stratejilerine önerilerde bulunmak
12Pazarlama kanallarını belirlemek
13Pazarlama kanallarının tasarımının yapılmasına katkı sağlamak
14Kanal sistemleri içinden en uygun olanının seçimine katkı sağlamak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hamdi İslamoğlu, “Temel Pazarlama Bilgisi”, Beta Yayınları, 3.Baskı, İstanbul, Temmuz 2009
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)178
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1    2     5   
ÖÇ2    3     4   
ÖÇ3    2     5   
ÖÇ4    2     5   
ÖÇ5    3     5   
ÖÇ6    3     5   
ÖÇ7              
ÖÇ8              
ÖÇ9              
ÖÇ10              
ÖÇ11              
ÖÇ12              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr