Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900001017EKONOMİSeçmeli115
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencinin giriş düzeyinde mikro ve piyasa ekonomisi bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik politikaları analiz yeteneğini geliştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
ÖĞR.GÖR.ARZU DURSUNOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Ekonominin temel kavramlarını tanır
2Ekonomik analiz yöntemlerini ve ekonomik sistemleri tanır.
3Tüketici ve üretici davranışını analiz eder. Piyasa yapısına ilişkin farklılıkları analiz eder.
4Talep vetalep esnekliğini analiz eder.
5Arz ve arz esnekliğini analiz eder.
6Tüketici ve üretici denge oluşumunu analiz eder.
7Maliyet kavramını tanır.
8Maliyet sınıflandırmasını öğrenir.
9kısa ve uzun dönem maliyet analizini öğrenir.
10Piyasa yapısı ve çeşitlerini tanır.
11Tam rekabet piyasası ve tekel piyasasını öğrenir.
12Diğer eksik piyasa çeşitlerini öğrenir.
13Piyasa yapısına ilişkin farklılıkları analiz eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ekonomik kavramlar, Ekonomik sistemler, Talep, Talepteki değişmeler, Piyasa Talebi,Arz,Arzdaki değişmeler, Piyasa arzı, Talep,Arz Ve Esneklikler,Piyasa dengesi, Tüketici dengesi, Üretici dengesi, Üretim Maliyetleri, Piyasa çeşitleri(Tam rekabet piyasaları,Tekel piyasası)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İktisadın kapsamı ve metodu
2Kıtlık, Tercih ve Üretim Olanakları Eğrisi
3Talep eğrisi, bireysel ve piyasa talebi
4Talep eğrisinde kaymalar
5Talep esnekliği
6Arz eğrisi, bireysel ve piyasa arzı
7Arz eğrisinde kaymalar
8Arz, talep ve esneklik uygulamaları
9Arz, talep ve esneklik uygulamaları
10Üretim maliyetleri
11Piyasa dengesi
12Tam rekabet piyasası
13Tekel Piyasası
14Diğer eksik rekabet piyasaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İktisada Giriş-Ersan Bobutoğlu-Metin Berber-Kenan Çelik, İktisada Giriş-Aydın Türkbal , İktisada Giriş-Zeynel Dinler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)139
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1   5          
ÖÇ2   5          
ÖÇ3   4          
ÖÇ4   5          
ÖÇ5   5          
ÖÇ6   5          
ÖÇ7   5          
ÖÇ8   3          
ÖÇ9   4          
ÖÇ10   5          
ÖÇ11   4          
ÖÇ12   4          
ÖÇ13   5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr