Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900001017EKONOMİSeçmeli115
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencinin giriş düzeyinde mikro ve piyasa ekonomisi bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik politikaları analiz yeteneğini geliştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
ÖĞR.GÖR.ARZU DURSUNOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Ekonominin temel kavramlarını tanır
2Ekonominin temel kavramlarını tanır
3Ekonomik analiz yöntemlerini ve ekonomik sistemleri tanır.
4Ekonomik analiz yöntemlerini ve ekonomik sistemleri tanır.
5Tüketici ve üretici davranışını analiz eder. Piyasa yapısına ilişkin farklılıkları analiz eder.
6Tüketici ve üretici davranışını analiz eder. Piyasa yapısına ilişkin farklılıkları analiz eder.
7Talep vetalep esnekliğini analiz eder.
8Talep vetalep esnekliğini analiz eder.
9Arz ve arz esnekliğini analiz eder.
10Arz ve arz esnekliğini analiz eder.
11Tüketici ve üretici denge oluşumunu analiz eder.
12Tüketici ve üretici denge oluşumunu analiz eder.
13Maliyet kavramını tanır.
14Maliyet kavramını tanır.
15Maliyet sınıflandırmasını öğrenir.
16Maliyet sınıflandırmasını öğrenir.
17kısa ve uzun dönem maliyet analizini öğrenir.
18kısa ve uzun dönem maliyet analizini öğrenir.
19Piyasa yapısı ve çeşitlerini tanır.
20Piyasa yapısı ve çeşitlerini tanır.
21Tam rekabet piyasası ve tekel piyasasını öğrenir.
22Tam rekabet piyasası ve tekel piyasasını öğrenir.
23Diğer eksik piyasa çeşitlerini öğrenir.
24Diğer eksik piyasa çeşitlerini öğrenir.
25Piyasa yapısına ilişkin farklılıkları analiz eder.
26Piyasa yapısına ilişkin farklılıkları analiz eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ekonomik kavramlar, Ekonomik sistemler, Talep, Talepteki değişmeler, Piyasa Talebi,Arz,Arzdaki değişmeler, Piyasa arzı, Talep,Arz Ve Esneklikler,Piyasa dengesi, Tüketici dengesi, Üretici dengesi, Üretim Maliyetleri, Piyasa çeşitleri(Tam rekabet piyasaları,Tekel piyasası)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İktisadın kapsamı ve metodu
2Kıtlık, Tercih ve Üretim Olanakları Eğrisi
3Talep eğrisi, bireysel ve piyasa talebi
4Talep eğrisinde kaymalar
5Talep esnekliği
6Arz eğrisi, bireysel ve piyasa arzı
7Arz eğrisinde kaymalar
8Arz, talep ve esneklik uygulamaları
9Arz, talep ve esneklik uygulamaları
10Üretim maliyetleri
11Piyasa dengesi
12Tam rekabet piyasası
13Tekel Piyasası
14Diğer eksik rekabet piyasaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İktisada Giriş-Ersan Bobutoğlu-Metin Berber-Kenan Çelik, İktisada Giriş-Aydın Türkbal , İktisada Giriş-Zeynel Dinler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)139
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1   5          
ÖÇ2   5          
ÖÇ3   4          
ÖÇ4   5          
ÖÇ5   5          
ÖÇ6   5          
ÖÇ7   5          
ÖÇ8   3          
ÖÇ9   4          
ÖÇ10   5          
ÖÇ11   4          
ÖÇ12   4          
ÖÇ13   5          
ÖÇ14              
ÖÇ15              
ÖÇ16              
ÖÇ17              
ÖÇ18              
ÖÇ19              
ÖÇ20              
ÖÇ21              
ÖÇ22              
ÖÇ23              
ÖÇ24              
ÖÇ25              
ÖÇ26              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr