Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3308002105TURİZM EKONOMİSİSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersle, turizmin ekonomiye etkisini tanıtmak yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Sözer AKYILDIRIM
Öğrenme Çıktıları
1Turizmin dış ödemeler dengesine etkisini tanıtabilecektir
2Turizmin gelir etkisini tanıtabilecektir
3Turizmin iç fiyatlara etkisini tanıtabilecektir
4Turizmin devlet gelirlerine etkisini tanıtabilecektir
5Turizmin istihdam etkisini tanıtabilecektir
6Turizmin sektörler üzerine etkisini tanıtabilecektir
7Turizmin alt yapıya etkisini tanıtabilecektir
8Turizm talebini etkileyen faktörlerini tanıtabilecektir
9Turistik talebin tahmin tekniklerini tanıtabilecektir
10Turistik arz verilerini sınıflandırabilecektir
11Turizm arzının analizini yapabilecektir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Turizmde Dış Ödemeler Turizmin Gelir Etkisi Turizmin İstihdama Etkisi Turizmin Sektörlere Etkisi TURİZMİN EKONOMİYE ETKİSİ TURİZM TALEBİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER TURİSTİK TALEBİN TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ TURİZM ARZI TURİZM ARZI ANALİZİ
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dış Ticaret
2Dış Turizm Bilançosu
3Turizmin Dövize Etkisi
4Turizmin Gelir Etkisi
5Turizmin İstihdama Etkisi
6Turizmin Sektörlere Etkisi
7Turizmin ekonomiye etkisi
8Turizm talebini etkileyen faktörler
9Turistik talebin tahminleme yöntemleri
10Konaklama İşletmelerinin verileri
11Diğer turizm işletmelerinin verileri
12Dünya turizmi
13Türkiye Turizmi
14Turizm işletmelerinin verilerinin analizi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr. Kurban Ünlüören, Turizm Ekonomisi, Nobel Yayın Dağıtım, Ekim 2007
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1         5    
ÖÇ2         5    
ÖÇ3         5    
ÖÇ4         5    
ÖÇ5         4    
ÖÇ6         4    
ÖÇ7         5    
ÖÇ8         5    
ÖÇ9         4    
ÖÇ10         5    
ÖÇ11         5    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr