Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3308001102KONUKLA İLETİŞİMSeçmeli114
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
telefonla iletişim kurabilme elektronik posta yolabilme.konuğun otel dışı ve otel içi beklentilerini karşılayabilmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Burcu ILGAZ
Öğrenme Çıktıları
1Telefonla doğru iletişim kurabilecektir.
2Faks ile doğru iletişim kurabilecektir.
3Elektronik posta yoluyla doğru iletişim kurabilecektir.
4İnternet üzerinden doğru sesli ve görüntülü iletişim kurabilecektir.
5Sözlü iletişimi doğru kullanarak konukla iletişim kurabilecektir.
6Yazılı iletişimi doğru kullanarak konukla iletişim kurabilecektir.
7Beden dilini doğru kullanarak konukla iletişim kurabilecektir.
8Konuğun otelde karşılaşabileceği olağandışı durumları konuk beklentilerine uygun olarak yönetebilecektir.
9Konuğun otel dışında karşılaşabileceği olağandışı durumları konuk beklentilerine uygun olarak yönetebilecektir.
10Müdahale edilmesi mümkün olmayan durumlara uygun çözümler bulabilecektir.
11Konuk tiplerine göre uygun davranış sağlayabilecektir.
12Konuk beklentilerine uygun olarak konuk isteklerinin, şikâyetlerinin alınmasını sağlayabilecektir.
13Konuk beklentilerine uygun olarak konuk isteklerinin, şikâyetlerinin karşılanmasını sağlayabilecektir.
14Konuk istek ve şikayetleri ile ilgili istatistiği verileri eksiksiz olarak oluşturulmasını sağlayabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
"A. TELEFONLA İLETİŞİM B. FAKS İLE İLETİŞİM C. E-POSTA D. INTERNETTE SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ İLETİŞİM A. SÖZLÜ İLETİŞİM B.YAZILI İLETİŞİM C. BEDEN DİLİ A.KONUK TİPLERİ VE DAVRANIŞLARI B.KONUK ŞİKAYETLERİNİN ALINMASINI SAĞLAMAK C.KONUK İSTEKLERİNİN, ŞİKÂYETLERİNİN KARŞILANMASINI SAĞLAMAK D. KONUK İSTEKLERİNİN, ŞİKAYETLERİNİN İSTATİSTİKİ VERİLERİNİ OLUŞTURMA
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Telefonla İletişimx
2Faks ile İletişimx
3E-postax
4Internette Sesli Ve Görüntülü İletişim x
5Sözlü İletişimx
6 6 Yazılı İletişimx
7Beden Dili x
8Konuğun Konaklama Tesisi İçerisinde Karşılaşabileceği Olağan Dışı Durumlar ve Çözümlerix
9Konuğun Konaklama Tesis Dışında Karşılaşabileceği Olağan Dışı Durumlar ve Çözümlerix
10Müdahale Edilmesi Mümkün Olmayan Durumlar x
11Konuk Tipleri ve Davranışlarıx
12Konuk Şikayetlerix
13Konuk İsteklerinin, Şikayetlerinin Alınmasıx
14Konuk İsteklerinin, Şikayetlerinin İstatistiki Verilerini Oluşturma x
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Megep Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1 452          
ÖÇ2 354          
ÖÇ3 355          
ÖÇ4 243          
ÖÇ5 243          
ÖÇ6 353          
ÖÇ7 254          
ÖÇ8 253          
ÖÇ9 454          
ÖÇ10 544          
ÖÇ11 345          
ÖÇ12 444          
ÖÇ13 354          
ÖÇ14 452          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr