Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900000116YABANCI DİL -IZorunlu114
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Orta düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturer. Gökhan YILDIRIM
Öğrenme Çıktıları
1İngilizce temel konuları hakkında bilgi seviyelerini artırmak,
2Zamanları, modal’ları ve diğer yapıları kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3Değişik fikirler arasında ilişki kurmak, sebep-sonuç ilişkisi ile bunları ifade edebilmek,
4Muhatabını anlamak ve kendini ifade yeteneği kazandırmak,
5Bilimsel çalışmalarda gerekli altyapı düzeylerini geliştirmek,
6Kendi alanlarındaki teknik ve bilimsel metinleri anlamak hedefine ulaştırmak için mümkün olduğu kadar kısa bir sürede bilimsel çeviri yeteneği kazandırmak,
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dersin içeriğini; tense'ler, modal, active ve passive cümleler, noun clauses, conditionals, relative clauses, participles konuları oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1a) Simple Present Tense b) Present Continious Tense
2a) Future Tenses
3Present Tenselerin Karşılaştırılması
4a) Simple Past Tense b) Past Continious Tense
5Past Tenselerin Karşılaştırılması
6Present Perfect Tense b) Past Perfect Tense
7Zamanlar Hakkında Test Çözümleri
8Zamanlar Hakkında Test Çözümleri
9Modal yardımcıları ve benzerleri.
10Etgen, Edilgen ve Ettirgen Yapılar
11Ad eylemler ve mastarlar
12Sıfatlar
13Zarflar
14Genel Test Çözümü
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı: 1. Murphy, R. (1995). Essential Grammar in Use. Cambridge UP. 2. Azar, B.S. (1984). Basic English Grammar. London: Prentice Hall.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)96
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1         5    
ÖÇ2         5    
ÖÇ3         5    
ÖÇ4         5    
ÖÇ5         5    
ÖÇ6         5    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr