Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Ziraat Fakültesi - Bahçe Bitkileri - Bahçe BitkileriProgram Tanımları
Kuruluş
Kafkas Üniversitesi bünyesinde kurulması kararlaştırılan Iğdır Ziraat Fakültesinin kuruluş kararnamesi, 2006/10381 karar no ile 26163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Fakültemiz, 22/05/2008 tarihinde 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununa eklenen Ek 100 üncü madde ile yeni kurulan Iğdır Üniversitesine bağlanmıştır. Bahçe Bitkileri Bölümü ve Anabilim Dalı 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 07.12.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısında alınan kararla kurulmuştur. Lisans düzeyinde eğitime 2009-2010 öğretim yılından itibaren başlayan Bahçe Bitkileri Bölümü, Iğdır Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi arasında 2009 yılında imzalanan lisansüstü eğitim protokolü çerçevesinde ortak yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Daha sonra üniversitemiz bünyesinde Disiplinlerarası Tarım Bilimleri Tarım Bilimleri, bitki koruma, bahçe bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, tarım ekonomisi, peyzaj mimarlığı, zootekni, tarla bitkileri, gıda, eğitim ve araştırma gibiçok değişik alanlarda değişik uygulamalara sahip olan anabilim dalı açılmıştır. 20/06/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 25/12/2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı dikkate alınarak Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4. ve 5/d maddeleri uyarınca Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere Tarım Bilimleri Anabilim Dalı kurularak bu anabilim dalına bağlı Tarım Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı açılması uygun görülmüş, ve ilk öğrencilerini Eylül 2018 tarihinde almıştır. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 04.03.2020 tarihinde Tarım bilimlerinden ayrılmış ve 2021 Güz döneminde Bahçe Bitkileri Anabilim Dalına ilk Lisansüstü öğrencileri kayıt yaptırmıştır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Bahçe Bitkileri alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) programa devam etmek için yeterli puanı almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bahçe Bitkileri Bölümü 4 yıllık bir program çerçevesinde; örtü altı ve açıkta yetiştiricilik, ıslah, hasat sonrası konularında ziraat mühendisi yetiştirmektedir. Programın ilk iki yılı, tarım biliminin temel zorunlu derslerinden oluşmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllar ise ağırlıklı olarak bahçecilik ile ilgili konulara ayrılmış bulunmaktadır. Program kapsamında teorik ile arazi ve laboratuvar çalışmaları gibi pratik konular yer almaktadır. Ancak bunların haricinde, dönemlerde birkaç seçmeli ders, öğrencilerin farklı ürünlere ve ilgi duydukları konulara odaklanmalarına izin vermektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ziraat Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Ziraat Mühendisi ünvanını almış mezunlar, gerekli sınavları verdikleri takdirde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi değişik kurumlarda devlet memuru olarak çalışabilecekleri gibi, özel sektörde gübre, ilaç, tohum, fide, fidan üretim, depolama, ihracat-ithalat, paketleme-pazarlama ve sertifikasyon gibi konularda çalışabilme imkanına sahiptirler. Ayrıca zirai danışmanlık yapabilme ve gıda kontrolü (fırın pastane vs. denetleme) olarak çalışma haklarına sahip olabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Iğdır Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ”nde ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Ersin GÜLSOY ersin.gulsoy@igdir.edu.tr Adres: Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü Tel: +90- 476 - 223 00 48 Belgegeçer: +90- 476 - 223 00 49 Web Sayfası: https://ziraat.igdir.edu.tr/ziraat-fakultesi-bahce-bitkileri-bolumu Email: bahcebitkileri@igdir.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bahçe Bitkileri Bölümüne ait 2 adet laboratuvar, uygulama alanı, meyve bahçesi ve sebze serası mevcuttur. Bahçe Bitkileri Bölümüne ait uygulama alanları dışında Fakültemize ait toplamda 2 adet 35-70 kapasiteli, 4 adet 70-105 kişi kapasiteli olmak üzere 6 adet sınıf mevcuttur. Bunun yanında 1 fotokopi merkezi, 1 kantin, 2 toplantı veya seminer odası bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Bahçe Bitkileri tanımını ve önemini kavrayabilme
2Bahçe Bitkilerinin ekolojik isteklerini kavrayabilme
3Bahçe Bitkilerinde meyve, sebze, bağ, süs bitkileri ve hasat sonrası üretim ve uygulama teknikleri hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
4Amaca yönelik verileri toplayabilme, düzenleyebilme ve sınıflandırabilme
5Elde edilen verileri analiz ve değerlendirebilme, sorunlara çözüm önerisi getirebilme ve disiplinler arası çalışabilme
6Alanında gerek bireysel gerekse grup elemanı olarak sorumluluk alabilme
7Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri sorgulayabilme ve değerlendirebilme
8Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
11111111
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
2 0701201101 BAHÇE BİTKİLERİNE GİRİŞ Zorunlu 1 2 0 4
3 220701201100 BAHÇE BİTKİLERİNE GİRİŞ Zorunlu 1 2 0 0
4 9900000121 BOTANİK-I Zorunlu 3 0 0 5
5 220701201101 BOTANİK-I Zorunlu 3 0 0 0
6 9900001022 FİZİK Zorunlu 3 0 0 5
7 220701201102 FİZİK Zorunlu 3 0 0 3
8 9900001036 İKLİM BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
9 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
10 220701201106 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 2 0 0 0
11 9900001045 KİMYA Zorunlu 3 0 0 5
12 220701201103 KİMYA Zorunlu 3 0 0 0
13 9900001081 MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 5
14 220701201104 MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 0
15 220701201105 TEMEL BİLGİSAYAR BİLGİSİ Zorunlu 1 2 0 0
16 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
17 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
18 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 40 6 0 33
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
2 0701302102 BİYOKİMYA Zorunlu 3 0 0 5
3 220701202100 BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 0 0
4 9900000222 BOTANİK-II Zorunlu 3 0 0 5
5 220701202101 BOTANİK-II Zorunlu 3 0 0 0
6 180700002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
7 220701202106 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 0
8 9900001099 GENEL EKONOMİ Zorunlu 3 0 0 5
9 220701202102 GENEL EKONOMİ Zorunlu 3 0 0 0
10 0701302101 GENETİK Zorunlu 3 0 0 5
11 220701202104 GENETİK Zorunlu 3 0 0 0
12 220701202103 İKLİM BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 0
13 9900001108 İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 4
14 220701202105 TARIMSAL EKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 0
15 9900001072 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
16 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
17 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
18 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 47 2 0 33
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900001012 BİTKİ KORUMA Zorunlu 2 2 0 5
2 220701203105 BİTKİ KORUMA Zorunlu 2 2 0 0
3 0701102104 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 1 2 0 5
4 220701203101 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 0
5 0701203100 GENEL SEBZECİLİK Zorunlu 1 2 0 4
6 220701203100 GENEL SEBZECİLİK Zorunlu 1 2 0 0
7 220701203104 GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 0
8 220701203103 İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 0
9 220701203108 PEYZAJ MİMARLIĞI Zorunlu 2 0 0 0
10 9900001064 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 5
11 220701203106 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 2 2 0 0
12 9900001065 TARIM MAKİNELERİ Zorunlu 2 2 0 5
13 9900001066 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA Zorunlu 3 0 0 4
14 220701203107 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA Zorunlu 2 2 0 0
15 220701203102 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 0
16 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 32 22 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900001086 ARAŞTIRMA VE DENEME METODLARI Zorunlu 3 0 0 5
2 220701204106 ARAŞTIRMA VE DENEME METODLARI Zorunlu 2 2 0 0
3 9900001008 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME Zorunlu 2 2 0 4
4 220701204104 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME Zorunlu 2 2 0 0
5 220701204107 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
6 0701204100 GENEL MEYVECİLİK Zorunlu 1 2 0 4
7 220701204100 GENEL MEYVECİLİK Zorunlu 1 2 0 0
8 0701204103 GENEL ZOOTEKNİ Zorunlu 2 2 0 5
9 9900001032 GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 5
10 220701204101 HAYVANSAL ÜRETİM Zorunlu 2 2 0 0
11 220701204108 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
12 220701204103 TARIM MAKİNELERİ Zorunlu 3 0 0 0
13 9900001067 TARLA BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 5
14 220701204105 TARLA BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 0
15 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 31 20 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
2 220701205100 BAHÇE BİTKİLERİ EKOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 1 2 0 0
3 0701205107 BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
4 220701205103 BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 0
5 220701205001 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS-I Seçmeli - - - 0
6 0701205105 GENEL BAĞCILIK Zorunlu 1 2 0 3
7 220701205101 GENEL BAĞCILIK Zorunlu 1 2 0 0
8 0700005001 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - I Seçmeli - - - 3
9 220701205000 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-I Seçmeli - - - 0
10 0701205000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 4
11 0701205106 SERİN İKLİM SEBZELERİ Zorunlu 2 2 0 4
12 220701205102 SERİN İKLİM SEBZELERİ Zorunlu 2 2 0 0
13 0701205108 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 1 2 0 4
14 220701205104 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 1 2 0 0
Toplam 20 18 0 22
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 0701206105 BAHÇE BİTKİLERİ EKOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 1 2 0 4
3 220701206103 BAHÇE BİTKİLERİ ISLAHI Zorunlu 2 2 0 0
4 220701206001 FAKÜLTE SEÇMELİ DERS-II Seçmeli - - - 0
5 0700006001 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - II Seçmeli - - - 3
6 220701206000 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-II Seçmeli - - - 0
7 0701206102 MEYVE YETİŞTİRME TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
8 220701206100 MEYVE YETİŞTİRME TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 0
9 220701206105 ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 0
10 220701206104 ÖZEL BAĞCILIK Zorunlu 1 2 0 0
11 0701206000 SEÇMELİ DERS Seçmeli - - - 4
12 0701206106 SICAK İKLİM SEBZELERİ Zorunlu 1 2 0 4
13 220701206101 SICAK İKLİM SEBZELERİ Zorunlu 1 2 0 0
14 0701208106 ÜZÜMSÜ MEYVELER Zorunlu 2 2 0 3
15 220701206102 ÜZÜMSÜ MEYVELER Zorunlu 2 2 0 0
Toplam 23 20 0 24
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701207108 BAHÇE ÜRÜNLERİ MUHAFAZA VE PAZARLAMASI Zorunlu 1 2 0 2
2 220701207102 BAHÇE ÜRÜNLERİ MUHAFAZA VE PAZARLAMASI Zorunlu 1 2 0 0
3 220701207103 GENEL SERACILIK Zorunlu 2 0 0 0
4 0700007001 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - III Seçmeli - - - 4
5 220701207001 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-III Seçmeli - - - 0
6 220701207003 MEZUNİYET ÇALIŞMASI (YILLIK) Zorunlu 0 4 0 0
7 0701207103 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ Zorunlu 2 2 0 5
8 220701207100 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ Zorunlu 2 2 0 0
9 9900001062 SOSYAL-KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS Seçmeli - - - 4
10 220701207002 SOSYAL-KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS Seçmeli - - - 0
11 0700000001 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
12 220701207000 STAJ Zorunlu 0 0 0 0
13 0701207107 YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ Zorunlu 2 2 0 5
14 220701207101 YUMUŞAK VE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ Zorunlu 2 2 0 0
Toplam 18 16 0 24
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701208101 BAHÇE BİTKİLERİ ISLAHI Zorunlu 2 2 0 6
2 220701208000 İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ Zorunlu 0 40 0 0
3 0700008001 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - IV Seçmeli - - - 4
4 220701208001 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-IV Seçmeli - - - 0
5 9900001054 MEZUNİYET ÇALIŞMASI (YILLIK) Zorunlu 0 4 0 4
6 0701208108 ÖRTÜALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 5
7 0701208107 ÖZEL BAĞCILIK Zorunlu 1 2 0 5
8 9900001154 SOSYAL- KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS Seçmeli - - - 4
Toplam 11 50 0 28
 
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220701205108 YAĞ BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 0
2 220701205109 BÖCEK MORFOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
3 220701205110 GENEL HERBOLOJİ Seçmeli 2 2 0 0
4 220701205111 TEKNİK RESİM Seçmeli 2 2 0 0
5 220701205112 TARIMDA ELEKTRİK VE ELEKTRONİK KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 0
6 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701205109 TOPRAKSIZ TARIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
2 0701205109 TOPRAKSIZ TARIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 0701205110 BAHÇE BİTKİLERİNDE HORMON KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 3
4 0701205110 BAHÇE BİTKİLERİNDE HORMON KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 3
5 0701205111 BAHÇE BİTKİLERİNDE PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
6 0701205111 BAHÇE BİTKİLERİNDE PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
7 0701205112 FİDAN VE FİDE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
8 0701205112 FİDAN VE FİDE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
9 0701205113 BAHÇE BİTKİLERİ BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
10 0701205113 BAHÇE BİTKİLERİ BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220701205105 BAHÇE BİTKİLERİNDE HORMON KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 0
2 220701205106 BAHÇE BİTKİLERİNDE PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
3 220701205107 FİDAN VE FİDE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701105100 BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
2 0701105100 BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
3 0701105104 ÇAYIR MERA YÖNETİMİ Seçmeli 3 2 0 4
4 0701105104 ÇAYIR MERA YÖNETİMİ Seçmeli 3 2 0 4
5 0701105105 YAĞ BİTKİLERİ Seçmeli 1 2 0 4
6 0701105105 YAĞ BİTKİLERİ Seçmeli 1 2 0 4
7 0701305102 BÖCEK MORFOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
8 0701305102 BÖCEK MORFOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 4
9 0701305104 MİKOLOJİ Seçmeli 1 2 0 4
10 0701305104 MİKOLOJİ Seçmeli 1 2 0 4
11 0701305106 GENEL HERBOLOJİ Seçmeli 1 2 0 4
12 0701305106 GENEL HERBOLOJİ Seçmeli 1 2 0 4
13 0701305116 PEYZAJ ALANLARINDA HYDROSEEDING Seçmeli 2 2 0 4
14 0701305116 PEYZAJ ALANLARINDA HYDROSEEDING Seçmeli 2 2 0 4
15 0701305117 TOPRAK KORUMA MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
16 0701305117 TOPRAK KORUMA MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
17 0701405100 KIRSAL KALKINMA Seçmeli 2 0 0 4
18 0701405100 KIRSAL KALKINMA Seçmeli 2 0 0 4
19 0701405105 TARIMSAL İŞLETMECİLİK Seçmeli 2 2 0 4
20 0701405105 TARIMSAL İŞLETMECİLİK Seçmeli 2 2 0 4
21 0701406103 TARIMSAL KIYMET TAKDİRİ VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 2 0 0 4
22 0701406103 TARIMSAL KIYMET TAKDİRİ VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 2 0 0 4
23 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
24 9900000124 MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 2 0 0 4
25 9900000124 MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 2 0 0 4
26 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
27 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
FAKÜLTE SEÇMELİ DERS-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220701206110 TARIMSAL KIYMET TAKDİRİ VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 2 0 0 0
2 220701206111 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 2 2 0 0
3 220701206112 BİTKİ ZARARLILARI İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
4 220701206113 ÖLÇME BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 0
5 220701206114 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 1 2 0 0
6 220701206115 BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
7 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701206107 İÇ MEKAN SÜS BİTKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
2 0701206107 İÇ MEKAN SÜS BİTKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
3 0701206108 DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 3
4 0701206108 DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 3
5 0701206109 MEYVE GEN KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 3
6 0701206109 MEYVE GEN KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 3
7 0701206110 SEBZE GEN KAYNAKALRI Seçmeli 2 0 0 3
8 0701206110 SEBZE GEN KAYNAKALRI Seçmeli 2 0 0 3
9 0701206111 SEBZE OLARAK DEĞERLENDİRİLEN BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 3
10 0701206111 SEBZE OLARAK DEĞERLENDİRİLEN BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 3
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220701206106 İÇ MEKAN SÜS BİTKİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
2 220701206107 MEYVE GEN KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 0
3 220701206108 SEBZE OLARAK DEĞERLENDİRİLEN BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 0
4 220701206109 BUDAMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701106100 BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
2 0701106100 BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 4
3 0701106104 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 3 2 0 4
4 0701106104 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 3 2 0 4
5 0701306100 BİTKİ AKAROLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 4
6 0701306100 BİTKİ AKAROLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 4
7 0701306101 BİTKİ BAKTERİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 0 4
8 0701306101 BİTKİ BAKTERİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 0 4
9 0701306105 BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
10 0701306105 BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
11 0701306106 ZİRAİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ VE TARIM İLAÇLARI Seçmeli 2 0 0 4
12 0701306106 ZİRAİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ VE TARIM İLAÇLARI Seçmeli 2 0 0 4
13 0701306114 PEYZAJ ALANLARINDA REKREASYON ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 2 0 4
14 0701306114 PEYZAJ ALANLARINDA REKREASYON ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 2 0 4
15 0701405102 TARIM İŞLETMELERİNİN ANALİZİ VE PLANLAMASI Seçmeli 2 2 0 4
16 0701405102 TARIM İŞLETMELERİNİN ANALİZİ VE PLANLAMASI Seçmeli 2 2 0 4
17 0701406102 TARIM MUHASEBESİ Seçmeli 2 2 0 4
18 0701406102 TARIM MUHASEBESİ Seçmeli 2 2 0 4
19 0701406105 ÜRETİM EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
20 0701406105 ÜRETİM EKONOMİSİ Seçmeli 2 2 0 4
21 0701406115 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
22 9900000224 MESLEKİ YABANCI DİL-II Seçmeli 2 0 0 4
23 9900000224 MESLEKİ YABANCI DİL-II Seçmeli 2 0 0 4
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701207109 KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
2 0701207109 KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
3 0701207110 SUBTROPİK İKLİM MEYVE TÜRLERİ Seçmeli 3 0 0 4
4 0701207110 SUBTROPİK İKLİM MEYVE TÜRLERİ Seçmeli 3 0 0 4
5 0701207111 SEBZE TOHUMCULUĞU Seçmeli 3 0 0 4
6 0701207111 SEBZE TOHUMCULUĞU Seçmeli 3 0 0 4
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-III
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220701207104 KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
2 220701207105 SUBTROPİK İKLİM MEYVE TÜRLERİ Seçmeli 3 0 0 0
3 220701207106 SEBZE TOHUMCULUĞU Seçmeli 3 0 0 0
SOSYAL-KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701000071000 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 4
2 701000071000 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 4
3 701000071001 MÜZİK Seçmeli 3 0 0 4
4 701000071001 MÜZİK Seçmeli 3 0 0 4
5 701000071002 HALK OYUNLARI Seçmeli 3 0 0 4
6 701000071002 HALK OYUNLARI Seçmeli 3 0 0 4
7 701000071003 TİYATRO Seçmeli 3 0 0 4
8 701000071003 TİYATRO Seçmeli 3 0 0 4
9 701000071004 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 4
10 701000071004 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 4
11 701000071005 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
12 701000071005 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
13 701000071006 RESİM Seçmeli 3 0 0 4
14 701000071006 RESİM Seçmeli 3 0 0 4
SOSYAL-KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220701207107 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 0
2 220701207108 MÜZİK Seçmeli 3 0 0 0
3 220701207109 HALK OYUNLARI Seçmeli 3 0 0 0
4 220701207110 TİYATRO Seçmeli 3 0 0 0
5 220701207111 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 0
6 220701207112 RESİM Seçmeli 3 0 0 0
7 220701207113 METAFİZİK VE TARIM Seçmeli 3 0 0 0
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER - IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0701208109 ORGANİK BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
2 0701208109 ORGANİK BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
3 0701208110 YABANİ VE EGZOTİK MEYVELER Seçmeli 3 0 0 4
4 0701208110 YABANİ VE EGZOTİK MEYVELER Seçmeli 3 0 0 4
5 0701208111 ÖRTÜALTI MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
6 0701208111 ÖRTÜALTI MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
7 0701208112 YEMEKLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
8 0701208112 YEMEKLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-IV
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 220701208100 ORGANİK BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
2 220701208101 YABANİ VE EGZOTİK MEYVELER Seçmeli 3 0 0 0
3 220701208102 ÖRTÜALTI MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
4 220701208103 YEMEKLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
5 220701208104 DOKU KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 0
6 220701208105 DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
7 220701208106 SEBZE GEN KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
8 220701208107 BAHÇE BİTKİLERİ BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
9 220701208108 TOPRAKSIZ TARIM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
10 220701208109 MEYVE SEBZE KURUTMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
11 220701208110 TOHUM BİLİMİ Seçmeli 2 0 0 0
12 220701208111 MEYVE SEBZE ÇEŞİT BİLİMİ Seçmeli 2 0 0 0
13 220701208112 BAHÇE BİTKİLERİNDE MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 3 0 0 0
SOSYAL- KÜLTÜREL İÇERİKLİ DERS
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701000071000 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 4
2 701000071000 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 4
3 701000071001 MÜZİK Seçmeli 3 0 0 4
4 701000071001 MÜZİK Seçmeli 3 0 0 4
5 701000071002 HALK OYUNLARI Seçmeli 3 0 0 4
6 701000071002 HALK OYUNLARI Seçmeli 3 0 0 4
7 701000071003 TİYATRO Seçmeli 3 0 0 4
8 701000071003 TİYATRO Seçmeli 3 0 0 4
9 701000071004 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 4
10 701000071004 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 4
11 701000071005 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
12 701000071005 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
13 701000071006 RESİM Seçmeli 3 0 0 4
14 701000071006 RESİM Seçmeli 3 0 0 4
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr