Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Matematik - MatematikProgram Tanımları
Kuruluş
YÖK 06/06/2018 tarihli kararı ile Iğdır üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı açılması uygun görülmüştür.
Kazanılan Derece
Matematik Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans Derecesi diploması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alandaen az 55 puan, Enstitü giriş sınavından en az 65 puan
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
3 Mart 2009 tarih ve 27158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
3 Mart 2009 tarih ve 27158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
Program Profili
Bu programın amacı geniş seçmeli ders olanaklarıyla hem saf matematikte hem de uygulamalı matematikte sağlam bir altyapı oluşturmak, analitik düşünme yeteneğini geliştirmek ve mantıklı çözümler üretmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız, akademisyen, öğretmen olabilmekte, finans veya bilgi işlem sektöründe kariyer yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Üçüncü düzey programlara başvurabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinde belirtildiği şekliyle yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliği'nde belirtildiği gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Matematiğin bazı alanlarında teorik ve uygulamalı bilgileri geliştirmek ve derinleştirmek
2 Lisansüstü matematik eğitiminde edindiği bilgileri lisans eğitimine aktarabilmek.
3Matematikte bağımsız ve eleştirel düşünme yeteneğini geliştirmek.
4 Matematiğin çeşitli alanları arasındaki karşılıklı ilişkiyi anlayabilmek.
5Disiplinlerarası bir yaklaşımla uygulamalı matematikte analiz yapabilmek, model kurabilmek ve metotlar geliştirmek.
6Matematik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek.
7Matematik alanlarında yaygın kullanılan yazılımları kullanabilmek.
8Matematikte ve ilgili alanlarda, bireysel veya grup olarak, araştırma çalışmaları yapmak.
9 Bilim, toplum ve tarihteki matematiğin dinamik rolünü anlayabilmek.
10 Matematik ve bilim dergilerini takip ederek kendisini güncel tutabilme yeteneğini kazanmak.
11Matematiğin dalları içindeki uygulamaları ile saf matematiğin kavramlarına hakim olmak.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
11223333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MSDG-GÜZ MATEMATİK SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Seçmeli - - - 6
2 M-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 12
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MSDG-BAHAR MATEMATİK SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Seçmeli - - - 0
2 MSDG-BAHAR MATEMATİK SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Seçmeli - - - 0
3 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
4 FBETO-101 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
5 M-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
6 M-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 18
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MSDG-GÜZ MATEMATİK SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Seçmeli - - - 0
2 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
3 FBET-100 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
4 FBETO-101 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
5 M-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
6 M-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 16 0 0 42
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBET-101 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
2 FBET-100 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
3 M-804 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
4 M-804 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 16 0 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBET-101 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
2 M-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 30
 
MATEMATİK SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 MG-100 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER -I Seçmeli 3 0 0 6
4 MG-100 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER -I Seçmeli 3 0 0 6
5 MG-101 VEKTÖR VE TENSÖR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
6 MG-101 VEKTÖR VE TENSÖR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
7 MG-102 LİNEER OLMAYAN FONKSİYONEL ANALİZ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
8 MG-102 LİNEER OLMAYAN FONKSİYONEL ANALİZ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
9 MG-103 REEL ANALİZ-I Seçmeli 3 0 0 6
10 MG-103 REEL ANALİZ-I Seçmeli 3 0 0 6
11 MG-104 FONKSİYONEL ANALİZ-I Seçmeli 3 0 0 6
12 MG-104 FONKSİYONEL ANALİZ-I Seçmeli 3 0 0 6
13 MG-105 BULANIK KÜMELER VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
14 MG-105 BULANIK KÜMELER VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
15 MG-106 DİFERANSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR-I Seçmeli 3 0 0 6
16 MG-106 DİFERANSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR-I Seçmeli 3 0 0 6
17 MG-107 ESNEK KÜME TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
18 MG-107 ESNEK KÜME TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
19 MG-108 İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ-I Seçmeli 3 0 0 6
20 MG-108 İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ-I Seçmeli 3 0 0 6
21 MG-109 İLERİ TOPOLOJİ-I Seçmeli 3 0 0 6
22 MG-109 İLERİ TOPOLOJİ-I Seçmeli 3 0 0 6
23 MG-110 KOMPLEKS ANALİZ-I Seçmeli 3 0 0 6
24 MG-110 KOMPLEKS ANALİZ-I Seçmeli 3 0 0 6
25 MG-111 LİMİTLEME METOTLARI-I Seçmeli 3 0 0 6
26 MG-111 LİMİTLEME METOTLARI-I Seçmeli 3 0 0 6
27 MG-112 SOBOLEV UZAYLARI VE ONLARIN DİFERANSİYEL DENKLEMLER TEORİSİNE UYGULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
28 MG-113 FOURİER ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
29 MG-114 GRAF TEORİSİ-I Seçmeli 3 0 0 6
30 MG-114 GRAF TEORİSİ-I Seçmeli 3 0 0 6
31 MG-115 GRAFLARDA TOPOLOJİK İNDEKSLER-I Seçmeli 0 0 0 6
32 MG-115 GRAFLARDA TOPOLOJİK İNDEKSLER-I Seçmeli 0 0 0 6
33 MG-116 FRAKTAL GEOMETRİ Seçmeli 3 0 0 0
34 MG-117 UYGULAMALI İLERİ FONKSİYONEL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
35 MG-118 MATEMATİKSEL FİZİK DENKLEMLERİ I Seçmeli 3 0 0 0
36 MG-119 DİFERANSİYEL OPERATÖRLERİN SPEKTRAL ANALİZİ -I Seçmeli 3 0 0 0
37 MG-120 KOMPLEKS DİNAMİK SİSTEMLER I Seçmeli 3 0 0 0
38 MG-121 SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
39 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
40 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
MATEMATİK SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
2 MB-100 LİNEER OLMAYAN FONKSİYONEL ANALİZ VE UYGULAMALARI-II Seçmeli 3 0 0 6
3 MB-100 LİNEER OLMAYAN FONKSİYONEL ANALİZ VE UYGULAMALARI-II Seçmeli 3 0 0 6
4 MB-101 FONKSİYONEL ANALİZ-II Seçmeli 3 0 0 6
5 MB-101 FONKSİYONEL ANALİZ-II Seçmeli 3 0 0 6
6 MB-102 REAL ANALİZ-II Seçmeli 3 0 0 6
7 MB-102 REAL ANALİZ-II Seçmeli 3 0 0 6
8 MB-103 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMELER-II Seçmeli 3 0 0 6
9 MB-103 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMELER-II Seçmeli 3 0 0 6
10 MB-104 LİMİTLEME METOTLARI-II Seçmeli 3 0 0 6
11 MB-104 LİMİTLEME METOTLARI-II Seçmeli 3 0 0 6
12 MB-105 KOMPLEKS ANALİZ-II Seçmeli 3 0 0 6
13 MB-105 KOMPLEKS ANALİZ-II Seçmeli 3 0 0 6
14 MB-106 İLERİ TOPOLOJİ-II Seçmeli 3 0 0 6
15 MB-106 İLERİ TOPOLOJİ-II Seçmeli 3 0 0 6
16 MB-107 ESNEK KÜME TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
17 MB-107 ESNEK KÜME TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
18 MB-108 İLERİ DİFERENSİYEL GEOMETRİ-II Seçmeli 3 0 0 0
19 MB-109 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR-II Seçmeli 3 0 0 0
20 MB-110 SEZGİSEL BULANIK KÜMELER VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
21 MB-111 OYUN TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 0
22 MB-112 GRAF TEORİ II Seçmeli 3 0 0 6
23 MB-112 GRAF TEORİ II Seçmeli 3 0 0 6
24 MB-113 GRAF TEORİDE UÇ DEĞER PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
25 MB-113 GRAF TEORİDE UÇ DEĞER PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
26 MB-114 GRAFLARDA TOPOLOJİK İNDEKSLERİ-II Seçmeli 3 0 0 6
27 MB-115 KAOTİK DİNAMİK SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
28 MB-116 DİFERANSİYEL DENKLEMLERDEN SEÇME KONULAR-II Seçmeli 3 0 0 0
29 MB-117 MATEMATİKSEL MODELLEME Seçmeli 3 0 0 0
30 MB-118 MANDELBROT KÜMESİ VE JULİA KÜMELERİ Seçmeli 3 0 0 0
31 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
32 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
MATEMATİK SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
2 MB-100 LİNEER OLMAYAN FONKSİYONEL ANALİZ VE UYGULAMALARI-II Seçmeli 3 0 0 6
3 MB-100 LİNEER OLMAYAN FONKSİYONEL ANALİZ VE UYGULAMALARI-II Seçmeli 3 0 0 6
4 MB-101 FONKSİYONEL ANALİZ-II Seçmeli 3 0 0 6
5 MB-101 FONKSİYONEL ANALİZ-II Seçmeli 3 0 0 6
6 MB-102 REAL ANALİZ-II Seçmeli 3 0 0 6
7 MB-102 REAL ANALİZ-II Seçmeli 3 0 0 6
8 MB-103 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMELER-II Seçmeli 3 0 0 6
9 MB-103 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMELER-II Seçmeli 3 0 0 6
10 MB-104 LİMİTLEME METOTLARI-II Seçmeli 3 0 0 6
11 MB-104 LİMİTLEME METOTLARI-II Seçmeli 3 0 0 6
12 MB-105 KOMPLEKS ANALİZ-II Seçmeli 3 0 0 6
13 MB-105 KOMPLEKS ANALİZ-II Seçmeli 3 0 0 6
14 MB-106 İLERİ TOPOLOJİ-II Seçmeli 3 0 0 6
15 MB-106 İLERİ TOPOLOJİ-II Seçmeli 3 0 0 6
16 MB-107 ESNEK KÜME TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
17 MB-107 ESNEK KÜME TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
18 MB-108 İLERİ DİFERENSİYEL GEOMETRİ-II Seçmeli 3 0 0 6
19 MB-108 İLERİ DİFERENSİYEL GEOMETRİ-II Seçmeli 3 0 0 6
20 MB-109 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR-II Seçmeli 3 0 0 6
21 MB-109 DİFERENSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR-II Seçmeli 3 0 0 6
22 MB-110 SEZGİSEL BULANIK KÜMELER VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
23 MB-110 SEZGİSEL BULANIK KÜMELER VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
24 MB-111 OYUN TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 0
25 MB-112 GRAF TEORİ II Seçmeli 3 0 0 6
26 MB-112 GRAF TEORİ II Seçmeli 3 0 0 6
27 MB-113 GRAF TEORİDE UÇ DEĞER PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
28 MB-113 GRAF TEORİDE UÇ DEĞER PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
29 MB-114 GRAFLARDA TOPOLOJİK İNDEKSLERİ-II Seçmeli 3 0 0 6
30 MB-115 KAOTİK DİNAMİK SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
31 MB-116 DİFERANSİYEL DENKLEMLERDEN SEÇME KONULAR-II Seçmeli 3 0 0 0
32 MB-117 MATEMATİKSEL MODELLEME Seçmeli 3 0 0 0
33 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
34 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
MATEMATİK SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 MG-100 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER -I Seçmeli 3 0 0 0
4 MG-101 VEKTÖR VE TENSÖR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
5 MG-102 LİNEER OLMAYAN FONKSİYONEL ANALİZ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
6 MG-103 REEL ANALİZ-I Seçmeli 3 0 0 0
7 MG-104 FONKSİYONEL ANALİZ-I Seçmeli 3 0 0 0
8 MG-105 BULANIK KÜMELER VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
9 MG-106 DİFERANSİYELLENEBİLİR MANİFOLDLAR-I Seçmeli 3 0 0 0
10 MG-107 ESNEK KÜME TEORİSİ I Seçmeli 3 0 0 0
11 MG-108 İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ-I Seçmeli 3 0 0 0
12 MG-109 İLERİ TOPOLOJİ-I Seçmeli 3 0 0 0
13 MG-110 KOMPLEKS ANALİZ-I Seçmeli 3 0 0 0
14 MG-111 LİMİTLEME METOTLARI-I Seçmeli 3 0 0 0
15 MG-112 SOBOLEV UZAYLARI VE ONLARIN DİFERANSİYEL DENKLEMLER TEORİSİNE UYGULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
16 MG-113 FOURİER ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
17 MG-114 GRAF TEORİSİ-I Seçmeli 3 0 0 6
18 MG-114 GRAF TEORİSİ-I Seçmeli 3 0 0 6
19 MG-115 GRAFLARDA TOPOLOJİK İNDEKSLER-I Seçmeli 0 0 0 6
20 MG-116 FRAKTAL GEOMETRİ Seçmeli 3 0 0 0
21 MG-117 UYGULAMALI İLERİ FONKSİYONEL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
22 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr