Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat - İktisatProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Ekonomideki güncel bilgileri içeren kitapları ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilir.
2Derslerde edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3Kalite kültürü, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olabilir.
4Derslerde edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir, sorunları tanımlayarak analiz edebilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.
5Derslerde edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
6 Ekonomiyle ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
7Ekonomiyle ile ilgili sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
8 Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
9Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
10Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
12İnsan hakların evrenselliği, sosyal adalet ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma hakkında yeterli bilince sahip olabilir.
13 Ekonomi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
14Ekonomi ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
15 Bir yabancı dili ekonomiyle ilgili bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak kadar bilir.
16Bilgisayar yazılımı ile diğer bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
17Ekonomiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
11122333333333333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
3 140400101101 GENEL MUHASEBE - I Zorunlu 3 0 0 4
4 190400101102 GENEL MUHASEBE - I Zorunlu 3 0 0 5
5 140400101108 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
6 190400101105 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
7 140400101100 İKTİSADA GİRİŞ - I Zorunlu 3 0 0 4
8 190400101101 İKTİSADA GİRİŞ - I Zorunlu 3 0 0 6
9 140400101110 İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
10 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
11 140400101111 RUSÇA - I Zorunlu 2 0 0 2
12 140400101106 SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK - I Zorunlu 3 0 0 3
13 190400101103 SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK - I Zorunlu 3 0 0 4
14 140400101107 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - I Zorunlu 2 0 0 3
15 190400101104 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - I Zorunlu 2 0 0 4
16 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
17 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
18 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 3
19 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 46 0 0 58
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 150400306111 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
2 190400102105 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
3 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
4 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
5 140400102100 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
6 180400002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
7 180400002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
8 140400102201 GENEL MUHASEBE - II Zorunlu 3 0 0 4
9 190400102102 GENEL MUHASEBE - II Zorunlu 3 0 0 4
10 140400102200 İKTİSADA GİRİŞ - II Zorunlu 3 0 0 4
11 190400102101 İKTİSADA GİRİŞ - II Zorunlu 3 0 0 6
12 140400102211 RUSÇA - II Zorunlu 2 0 0 2
13 140400102202 SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK - II Zorunlu 3 0 0 3
14 190400102103 SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK - II Zorunlu 3 0 0 4
15 140400102203 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Zorunlu 2 0 0 3
16 190400102104 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Zorunlu 2 0 0 4
17 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
18 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
19 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 3
20 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 51 0 0 66
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400103107 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
2 140400103105 İSTATİSTİK - I Zorunlu 3 0 0 4
3 190400103104 İSTATİSTİK - I Zorunlu 3 0 0 4
4 140400103100 KAMU MALİYESİ - I Zorunlu 3 0 0 4
5 190400103101 KAMU MALİYESİ - I Zorunlu 3 0 0 5
6 140400103101 MAKRO İKTİSAT - I Zorunlu 3 0 0 4
7 190400103102 MAKRO İKTİSAT - I Zorunlu 3 0 0 6
8 140400103106 MESLEKİ YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 3
9 190400103103 MESLEKİ YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 3
10 140400103102 MİKRO İKTİSAT - I Zorunlu 3 0 0 4
11 190400103105 MİKRO İKTİSAT - I Zorunlu 3 0 0 6
12 140400103311 RUSÇA - III Zorunlu 2 0 0 2
13 140400103107 TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
14 190400103106 TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
15 140400103103 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 42 0 0 62
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 140400104103 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
2 140400104102 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Zorunlu 3 0 0 5
3 190400104106 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ Zorunlu 3 0 0 4
4 140400104205 İSTATİSTİK - II Zorunlu 3 0 0 4
5 190400104104 İSTATİSTİK - II Zorunlu 3 0 0 4
6 140400104200 KAMU MALİYESİ - II Zorunlu 3 0 0 4
7 190400104101 KAMU MALİYESİ - II Zorunlu 3 0 0 5
8 140400104201 MAKRO İKTİSAT - II Zorunlu 3 0 0 4
9 190400104102 MAKRO İKTİSAT - II Zorunlu 3 0 0 6
10 140400104206 MESLEKİ YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 3
11 190400104103 MESLEKİ YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 3
12 140400104202 MİKRO İKTİSAT - II Zorunlu 3 0 0 4
13 190400104105 MİKRO İKTİSAT - II Zorunlu 3 0 0 6
14 140400104411 RUSÇA - IV Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 39 0 0 58
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400105100 5. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 140400005000 5. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
3 140400105100 EKONOMETRİK ANALİZ - I Zorunlu 3 0 0 5
4 190400105101 EKONOMETRİK ANALİZ - I Zorunlu 3 0 0 8
5 140400105306 MESLEKİ YABANCI DİL - III Zorunlu 2 0 0 3
6 190400105103 MESLEKİ YABANCI DİL - III Zorunlu 2 0 0 3
7 140400105511 RUSÇA - V Zorunlu 2 0 0 2
8 140400105101 VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 3 0 0 4
9 190400105102 VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİTEMİ Zorunlu 3 0 0 7
Toplam 24 0 0 32
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400106100 6. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 140400006000 6. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 4
3 140400106200 EKONOMETRİK ANALİZ - II Zorunlu 3 0 0 5
4 190400106101 EKONOMETRİK ANALİZ - II Zorunlu 3 0 0 8
5 140400106103 MALİYE POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 4
6 190400106102 MALİYE POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 7
7 140400106406 MESLEKİ YABANCI DİL - IV Zorunlu 2 0 0 3
8 190400106103 MESLEKİ YABANCI DİL - IV Zorunlu 2 0 0 3
9 140400106611 RUSÇA - VI Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 24 0 0 36
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400107100 7. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 140400007000 7. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
3 140400107506 MESLEKİ YABANCI DİL - V Zorunlu 2 0 0 3
4 190400107103 MESLEKİ YABANCI DİL - V Zorunlu 2 0 0 3
5 140400107101 PARA VE BANKA Zorunlu 3 0 0 4
6 190400107101 PARA VE BANKA Zorunlu 3 0 0 7
7 140400107711 RUSÇA VII Zorunlu 2 0 0 2
8 140400107102 ULUSLARARASI İKTİSAT - I Zorunlu 3 0 0 5
9 190400107102 ULUSLARARASI İKTİSAT - I Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 24 0 0 32
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400108100 8. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 140400008000 8. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Seçmeli - - - 0
3 140400108606 MESLEKİ YABANCI DİL - VI Zorunlu 2 0 0 3
4 190400108103 MESLEKİ YABANCI DİL - VI Zorunlu 2 0 0 3
5 140400108811 RUSÇA VIII Zorunlu 2 0 0 2
6 140400108101 TÜRKİYE EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 4
7 190400108101 TÜRKİYE EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 7
8 140400108202 ULUSLARARASI İKTİSAT - II Zorunlu 3 0 0 5
9 190400108102 ULUSLARARASI İKTİSAT - II Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 24 0 0 32
 
5. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 190400105104 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 4
3 190400105104 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 4
4 190400105105 KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLET Seçmeli 3 0 0 4
5 190400105105 KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLET Seçmeli 3 0 0 4
6 190400105106 GİRİŞİMÇİLİK Seçmeli 3 0 0 4
7 190400105106 GİRİŞİMÇİLİK Seçmeli 3 0 0 4
8 190400105107 KAMU EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
9 190400105107 KAMU EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
10 190400105108 TÜRK İKTİSAT TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
11 190400105108 TÜRK İKTİSAT TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
12 190400105109 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 4
13 190400105109 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 4
14 190400105110 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Seçmeli 3 0 0 4
15 190400105110 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Seçmeli 3 0 0 4
16 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
17 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 4
18 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 4
19 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
5. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 140400105103 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 4
2 140400105103 FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 4
3 140400105104 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 4
4 140400105104 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 4
5 140400105108 ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
6 140400105108 ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
7 140400105109 BANKACILIK VE SİGORTACILIK Seçmeli 3 0 0 4
8 140400105109 BANKACILIK VE SİGORTACILIK Seçmeli 3 0 0 4
9 140400105111 KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLET Seçmeli 3 0 0 4
10 140400105111 KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLET Seçmeli 3 0 0 4
11 140400105112 GİRİŞİMÇİLİK Seçmeli 3 0 0 4
12 140400105112 GİRİŞİMÇİLİK Seçmeli 3 0 0 4
13 140400105113 REFAH EKONOMİSİ Seçmeli 0 3 0 4
14 140400105113 REFAH EKONOMİSİ Seçmeli 0 3 0 4
15 140400105114 TURİZM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
16 140400105114 TURİZM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
6. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400106104 İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA Seçmeli 3 0 0 4
2 190400106104 İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA Seçmeli 3 0 0 4
3 190400106105 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
4 190400106105 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
5 190400106106 MATEMATİKSEL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 4
6 190400106106 MATEMATİKSEL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 4
7 190400106107 DIŞ TİCARET VE KAMBİYO İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
8 190400106107 DIŞ TİCARET VE KAMBİYO İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
9 190400106108 ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
10 190400106108 ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
11 190400106109 İKTİSADİ SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 4
12 190400106109 İKTİSADİ SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 4
13 190400106110 SERMAYE PİYASASI VE KURUMLARI Seçmeli 3 0 0 4
14 190400106110 SERMAYE PİYASASI VE KURUMLARI Seçmeli 3 0 0 4
15 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
16 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 4
17 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 4
18 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
19 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
6. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 140400106100 İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA Seçmeli 3 0 0 4
2 140400106100 İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA Seçmeli 3 0 0 4
3 140400106101 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
4 140400106101 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
5 140400106104 MATEMATİKSEL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 4
6 140400106104 MATEMATİKSEL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 4
7 140400106106 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 4
8 140400106106 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 4
9 140400106107 DIŞ TİCARET VE KAMBİYO İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
10 140400106107 DIŞ TİCARET VE KAMBİYO İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
11 140400106108 ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
12 140400106108 ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
13 140400106109 KATILIM BANKACILIĞI Seçmeli 3 0 0 4
14 140400106109 KATILIM BANKACILIĞI Seçmeli 3 0 0 4
15 140400106110 BİLGİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
16 140400106110 BİLGİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
17 140400106111 TÜKETİCİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
18 140400106111 TÜKETİCİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
19 140400106112 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 4
20 140400106112 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 4
21 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 4
22 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 4
7. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400107104 BÖLGESEL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 4
2 190400107104 BÖLGESEL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 4
3 190400107105 TÜRKİYE'NİN GÜNCEL İKTİSAT SORUNLARI Seçmeli 3 0 0 4
4 190400107105 TÜRKİYE'NİN GÜNCEL İKTİSAT SORUNLARI Seçmeli 3 0 0 4
5 190400107106 ULUSLARARASI İKTİSADİ BİRLEŞMELER Seçmeli 3 0 0 4
6 190400107106 ULUSLARARASI İKTİSADİ BİRLEŞMELER Seçmeli 3 0 0 4
7 190400107107 ULUSLARARASI ENERJİ POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 4
8 190400107107 ULUSLARARASI ENERJİ POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 4
9 190400107108 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
10 190400107108 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
11 190400107109 KAMU EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
12 190400107109 KAMU EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
13 190400107110 DÜNYA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
14 190400107110 DÜNYA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
15 190400107111 ULUSLARARASI FİNANS Seçmeli 3 0 0 4
16 190400107111 ULUSLARARASI FİNANS Seçmeli 3 0 0 4
7. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 140400107100 BÖLGESEL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 4
2 140400107100 BÖLGESEL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 4
3 140400107103 TÜRKİYE'NİN GÜNCEL İKTİSAT SORUNLARI Seçmeli 3 0 0 4
4 140400107103 TÜRKİYE'NİN GÜNCEL İKTİSAT SORUNLARI Seçmeli 3 0 0 4
5 140400107105 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 4
6 140400107105 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 4
7 140400107106 YÖNETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
8 140400107106 YÖNETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
9 140400107107 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
10 140400107107 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
11 140400107108 SİYASET PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 4
12 140400107108 SİYASET PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 4
13 140400107109 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
14 140400107109 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
15 140400107110 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 4
16 140400107110 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 4
17 140400107111 KAMU EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
18 140400107111 KAMU EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
19 140400107112 ULUSLARARASI İKTİSADİ BİRLEŞMELER Seçmeli 3 0 0 4
20 140400107112 ULUSLARARASI İKTİSADİ BİRLEŞMELER Seçmeli 3 0 0 4
21 140400107113 İKTİSADİ SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 4
22 140400107113 İKTİSADİ SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 4
23 140400107114 ULUSLARARASI ENERJİ POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 4
24 140400107114 ULUSLARARASI ENERJİ POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 4
25 140400107115 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
26 140400107115 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
27 140400107116 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
28 140400107116 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
29 150400307103 KURUMSAL EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 4
30 150400307103 KURUMSAL EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 4
31 150400307104 DÜNYA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
32 150400307104 DÜNYA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
8. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400108104 İKTİSADİ BÜYÜME VE PLANLAMA Seçmeli 3 0 0 4
2 190400108104 İKTİSADİ BÜYÜME VE PLANLAMA Seçmeli 3 0 0 4
3 190400108105 AB VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
4 190400108105 AB VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
5 190400108106 ULUSLARARASI GÜÇ DENGELERİ Seçmeli 3 0 0 4
6 190400108106 ULUSLARARASI GÜÇ DENGELERİ Seçmeli 3 0 0 4
7 190400108107 MAKRO İKTİSADİ MODELLER Seçmeli 3 0 0 4
8 190400108107 MAKRO İKTİSADİ MODELLER Seçmeli 3 0 0 4
9 190400108108 KALKINMA VE ÇEVRE Seçmeli 3 0 0 4
10 190400108108 KALKINMA VE ÇEVRE Seçmeli 3 0 0 4
11 190400108109 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
12 190400108109 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 4
8. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 140400108102 İKTİSADİ BÜYÜME VE PLANLAMA Seçmeli 3 0 0 4
2 140400108102 İKTİSADİ BÜYÜME VE PLANLAMA Seçmeli 3 0 0 4
3 140400108103 AB VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
4 140400108103 AB VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
5 140400108104 İKTİSADİ GÖSTERGELER VE YORUM Seçmeli 3 0 0 4
6 140400108104 İKTİSADİ GÖSTERGELER VE YORUM Seçmeli 3 0 0 4
7 140400108105 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
8 140400108105 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
9 140400108106 SEMİNER Seçmeli 3 0 0 4
10 140400108106 SEMİNER Seçmeli 3 0 0 4
11 140400108107 KARİYER PLANLAMASI VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
12 140400108107 KARİYER PLANLAMASI VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
13 140400108108 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 3 0 0 4
14 140400108108 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 3 0 0 4
15 140400108109 YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 4
16 140400108109 YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 4
17 140400108110 REKLAMCILIK Seçmeli 3 0 0 4
18 140400108110 REKLAMCILIK Seçmeli 3 0 0 4
19 140400108111 MAKRO İKTİSADİ MODELLER Seçmeli 3 0 0 4
20 140400108111 MAKRO İKTİSADİ MODELLER Seçmeli 3 0 0 4
21 140400108112 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Seçmeli 3 0 0 4
22 140400108112 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Seçmeli 3 0 0 4
23 140400108113 ULUSLARARASI GÜÇ DENGELERİ Seçmeli 3 0 0 4
24 140400108113 ULUSLARARASI GÜÇ DENGELERİ Seçmeli 3 0 0 4
25 140400108114 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
26 140400108114 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr