Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190400104105MİKRO İKTİSAT - IIZorunlu246
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Mikroiktisadın başlıca amaçlarından biri, fiyat ve üretim miktarının piyasada nasıl belirlendiğini tespit etmektir. Bu bağlamda, üretim kavramı ele alınarak, üreticinin amacını ortaya konulacak, dönemler kavramı açıklanarak, kısa ve uzun dönemlerde tek değişken faktörlü üretim ile iki değişken faktörlü üretim fonksiyonları incelenecek, uzun dönem ve ölçeğe göre getiri kavramını ele alıp, ölçeğe göre artan, azalan ve sabit getirinin hangi şartlarda ortaya çıktığı irdelenecek, üretim maliyetlerinin niteliği, açık maliyetler, örtülü maliyetler, fırsat maliyeti (veya alternatif maliyet), özel ve sosyal maliyet, optimal faktör bileşimi, eş maliyet doğrusu, ürün maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu, kısa ve uzun dönemlerde toplam maliyet eğrileri ile birim başına düşen maliyet eğrileri incelenecek, tam rekabet piyasasında fiyat ve üretim miktarının nasıl belirlendiği, monopolde fiyat ve üretim miktarının nasıl belirleneceği ayrıntılı olarak irdelenerek, öğrenciye aktarılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, dersimizde öğrencinin elde ettiği bilgi ile gerçek hayata dair mikroiktisadi olayları kavrama ve yorumlama becerilerini lisans seviyesinde kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Özlem SÖKMEN GÜRÇAM
Öğrenme Çıktıları
1Mikroiktisada dair temel kavramları tanımlayabilir.
2Üretim kavramını anlayabilir ve açıklayabilir.
3Üretimin maliyetlerini ayrıntılı bir şekilde yorumlayabilir.
4Firmanın ekonomik davranışını analiz edebilir.
5Tam rekabet piyasasında fiyat ve üretim miktarının nasıl belirlendiğini detaylı olarak analiz edebilir.
6Monopol piyasasında fiyat ve üretim miktarının nasıl belirlendiğini detaylı olarak analiz edebilir.
7Mikroiktisadi olayları iktisadi literatür diliyle yorumlayabilir.
8Mikroiktisadi konularla ilgili yapılan tartışmalara katılabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mikroiktisat teorisi, bireysel tüketiciler, kaynak sahipleri ve firmalar gibi bireysel karar verme ünitelerinin ekonomik davranışını incelemektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Üretimin Düzenlenmesi Ve Üretim Faktörlerinin Sınıflandırılması
2Tek Değişken Faktörlü Üretim (Değişik Oranlı Verim Analizi)
3İki Değişken Faktörlü Üretim (Eşürün Analizi)
4Uzun Dönem Ve Ölçeğe Göre Getiri
5Üretim Maliyetleri
6Kısa Dönemde Maliyet Fonksiyonları
7Uzun Dönemde Maliyet Fonksiyonları
8Tam Rekabet Piyasası
9Tam Rekabet Piyasasında Kısa Dönemde Firma Dengesi
10Tam Rekabet Piyasasında Firma Ve Endüstrinin Uzun Dönem Dengesi
11Monopol Piyasası
12Monopolde Maliyetler Ve Monopolcünün Kısa Dönem Dengesi
13Monopolde Uzun Dönem Dengesi Ve Çok Tesisli Monopolcü
14Fiyat Farklılaştırması Ve Monopollerin Düzenlenmesi
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
YAYLALI, Muammer (2004): Mikroiktisat, 3. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul. Lisans seviyesindeki diğer Mikroiktisat kitapları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11414
Final Sınavı12020
Bireysel Çalışma41456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma22040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21428
Ev Ödevi12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)178
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ143434333343333434
ÖÇ244334334333333433
ÖÇ334333344334334344
ÖÇ433433433334334334
ÖÇ533343343334334344
ÖÇ634443333343344443
ÖÇ743443433334334343
ÖÇ833344333333334343
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr