Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190400107101PARA VE BANKAZorunlu477
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Para ve Bankacılık Teorisinin kavram, teorik çerçeve ve politikalarının Türkiye Ekonomisinden örneklerle tartışılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Şevki Özbilen
Öğrenme Çıktıları
1Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, Türkiye ekonomisindeki parasal gelişmeler analiz etme yeteneği kazanabilir,
2Enflasyon ve durgunluk gibi mevcut ekonomik olayları izleyip tartışma yeteneği kazabilir,
3ankacılık sistemini, finansal sistem düzenlemelerini ve finansal krizleri anlama yeteneği kazanabilceketir.
4Öğrenci portföy seçimi analizi yapabilecektir.
5Öğrenci güncel faiz ve döviz hareketlerini izleme ve değerlendirme yetisine sahip olacaktır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Para ve Bankacılığın Ekonomideki Rolü ve Etkilerinin Teorik ve Uygulama Düzeyinde Tartışılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 Para ve Ekonomi: Temel Kavramlar (Paranın İşlevleri, Paranın Yansızlığı, İçselliği, Küreselleşme ve para politikaları)
2Para Arzı ve TC Merkez Bankası Bilançosu
3Para Talebi Teorisi ve Portföy Teorileri
4 Para ve Faiz Oranları İlişkisi
5Para, Döviz Kuru ve Ödemeler Dengesi İlişkisi
6 Para ve Enflasyon: Enflasyon Teorisi ve Enflasyonun Maliyetleri
7Para Politikasının Amaç,Araç ve Hedefleri; Para Politikasının Yönetimi
8Ara Sınav 1
9 Dezenflasyon ve İstikrar Politikaları: Parasal Hedefleme, Döviz Kuru Hedefleme ve Enflasyon Hedefleme
10 Merkez Bankasının Bağımsızlığı
11Bankacılık Teorisi - Bankacılık Sektörünün Yapısı ve Sorunları
12 Bankacılıkta Risk Yönetimi
13Finansal Krizler ve 2008 Küresel Krizi
14 Bankacılık Sektörünün Regülasyonu
15Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
G.G. Yay(2015): Para ve Finans: Teori-Politika, Güncelleştirilmiş 2. Baskı, Bilgi Üniversitesi Yayını F.S. Mishkin(2004): The Economics of Money, Banking and Financial Markets
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
YOK
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı12020
Bireysel Çalışma11777
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma41560
Ev Ödevi12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)197
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ1           3     
ÖÇ2            4    
ÖÇ3    3           3
ÖÇ4             3   
ÖÇ5      3        4 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr