Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190400105101EKONOMETRİK ANALİZ - IZorunlu358
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
ekonometri kavramlarını, ekonometrik model kurma, teori ile uygulamayı birleştirmeyi, ve ekonometrik çözümlemede sorunların üstesinden gelmeyi öğretmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ayaz Yusuf Altın
Öğrenme Çıktıları
1Ekonomik teorilerin test edilmesi araçlarının bilinmesi
2Akademik ve iş hayatlarında ekonometrik uygulamaların başarı ile güncel hayata tatbik edilebilmesi
3Ekonomik problemleri çözebilecek ekonometrik materyal bilgisine sahip olunması
4Ekonometrik analiz sonrası sonuçların yorumlanabilmesi
5Bağımsız olarak başından sonuna kadar bir ekonometrik projeyi yürütebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Tanımlar, Model kavramı, E.K.K. yöntemi, Varsayımlar, Çok değişkenli ekonometrik modeller ve çözüm yöntemleri Varsayımlardan sapmalar, Çoklu doğrusal bağlılık, Heteroskedastisite, Otokorelasyon, Normallik, Hata düzeltme Yolları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ekonometri tanımı ve genel kavramlarıyokyok
2Model Kurma, Akış şemalarının oluşturulmasıyokyok
3İki değişkenli regresyon Analizi: Tahmin Modeli Oluşturma ve YorumlanmasıExcel Uygulamasıyok
4R^2, F ve t istatistiklerinin elde edilmesi ve yorumlanmasıExcel Uygulaması yok
5Örnek Soru ÇözümüExcel Uygulaması yok
6Çoklu Regresyon Analizine Giriş Tahmin Modeli Oluşturma, Çözümleme ve Katsayıların yorumlanmasıEview Programının Tanıtımıyok
7Çoklu Regresyon Analizinde R^2, F ve t istatistiklerinin elde edilmesi ve yorumlanmasıEview Programında Uygulamayok
8Örnek Soru ÇözümüEview Uygulamasıyok
9Ara sınavExcel Uygulamasıyok
10EKK Yönteminin Varsayımları yokyok
11Varsayımlardan Sapmaların Anlaşılma YollarıEviews Uygulamasıyok
12Otokorolesyon, Çoklu Doğrusal Bağlılık, Test Edilmesi ve Hata Düzeltmesi Eviews Uygulamasıyok
13Değişen Varyans ve Normallik Test Edilmesi ve Hata DüzeltmesiEviews Uygulamasıyok
14Örnek Soru ÇözümüEviews Uygulamasıyok
15Finalyokyok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
“Basic Econometrics” Damodar Gujarati, McGraw Hill 2003 Introductory Econometrics: A Modern Approach 5th edition by Jeffrey M. Wooldridge, South-Western College Publishers (2012)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı11010
Derse Katılım13565
Uygulama/Pratik144
Problem Çözümü31030
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma13030
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8540
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma51050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)230
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ155155551555155555
ÖÇ255155551555155555
ÖÇ355155551555155555
ÖÇ455155551555155555
ÖÇ555155551555155555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr