Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190400103104İSTATİSTİK - IZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciye İstatistiğin temel kavramlarını öğretmek, araştırma yapılacak konular için verilerin toplanması düzenlenmesi , analiz edilerek yorumlanması ile ilgili, bilgi ve becerileri temel düzeyde kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Temel düzeyde istatistik kavramları tanımlayabilir.
2İstatistik verileri uygun istatistik araçları (istatistik seriler, grafikler ve tablolar) kullanarak düzenleyebilir.
3Tanımsal istatistik ölçüleri arasından uygun olanlarını seçip istatistik serileri tanımsal düzeyde özetleyebilir ve yorumlayabilir.
4Olasılığın temel kavramlarına ve kurallarına hâkim olur ve olasılık kurallarını günlük hayattaki problemlere uygular.
5En yaygın kullanılan kesikli ve sürekli olasılık dağılımları arasından uygun olanlarını seçip günlük hayattaki problemlere uygulayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İstatistik tanımı ve temel kavramlar, Veri türleri ve veri toplama yöntemleri, verilerin düzenlenmesi ve sunulması, merkezi eğilim ölçüleri, Dağılım Ölçüleri, Olasılık kuramı ve tesadüfi değişkenler, tahmin teorisi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel İstatistik Kavramlar
2Frekans Dağılımları, Histogram ve Frekans Poligonu
3Parametrik Merkezi Eğilim Ölçüleri
4Parametrik Olmayan Merkezi Eğilim Ölçüleri
5Parametrik Dağılma Ölçüleri
6Parametrik Olmayan Dağılma Ölçüleri
7Momentler,Çarpıklık ve Basıklık Katsayıları
8İhtimal Teorisi,Temel Kavramlar
9Bayes Teoremi,İhtimal Dağılım Tablosu,Beklenen Değer
10Kesikli İhtimal Dağılımları
11Binom Dağılımı,Poisson Dağılımı
12Hipergeometrik dağılım
13Normal Dağılım;Standart Normal Eğri Alanları
14Kesikli Dağılımların Normale Yaklaşımı
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Uygulamalı İstatistik, Oktay;Erkan, Başar;Alaaddin İşletme ve İktisat için istatistik, Newbold;Paul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Ev Ödevi155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ1   4             
ÖÇ2   3             
ÖÇ3      4  3       
ÖÇ4        4  4     
ÖÇ5          44     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr