Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
140400104205İSTATİSTİK - IIZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciye genel istatistiksel yöntemleri öğretmek, yöntemlerle ilgili bilgi ve becerileri temel düzeyde kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1İstatistiğin kullanıldığı alanları genel hatlarıyla açıklayabilir.
2İstatistikle ilgili kavramları tanımlayabilir,
3Verilerin derleme ve düzenlenmesini yapabilir.
4Normal dağılımın karakteristiklerini açıklayabilir.
5Standart normal eğri alanlarını hesaplayabilir.
6Örnek dağılımlarını hesaplayabilir
7Güven aralıkları ile ilgili hesaplamaları yapabilir
8Hipotez testleri ile ilgili temel kavramları açıklayabilir.
9İstatistiksel testler yapabilir ve sonuçları yorumlayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İstatistik tanımı ve temel kavramlar, Veri türleri ve veri toplama yöntemleri, verilerin düzenlenmesi ve sunulması, merkezi eğilim ölçüleri, Dağılım Ölçüleri, Olasılık kuramı ve tesadüfi değişkenler, tahmin teorisi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Örnekleme Teorisi
2Ortalamaların Örnek Dağılımı,Oranların Örnek Dağılımı
3Ortalamalar Arası Farkların Örnek Dağılımı,Oranlar Arası Farkların Örnek Dağılımı
4Tahmin Teorisi
5Nokta Tahmini ve Güven Sınırları,Ortalamalar İçin Güven Aralığı, Oranlar İçin Güven Aralığı
6Standart Sapmalar İçin Güven Aralığı,Ortalamalar Arası Farklar İçin Güven Aralığı,Oranlar Arası Farklar İçin Güven Aralığı
7Karar Teorisi;Temel Kavramlar
8Ortalamalarla İlgili Hipotez Testleri,Oranlarla İlgili Hipotez Testleri, Ortalamalar Arası Farklarla İlgili Hipotez Testleri
9Student t Dağılımı ve t Testi; Ortalamalar İçin Güven Aralığı, Ortalamalar Arası Farklar İçin Güven Aralığı,Ortalamalarla ilgili Hipotez Testleri
10Ki-Kare Testi
11Ki-Kare Testi
12Regresyon ve Korelasyon Analizi
13Regresyon ve Korelasyon Analizi
14İndeksler
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Uygulamalı İstatistik, Oktay;Erkan, Başar;Alaaddin İşletme ve İktisat için istatistik, Newbold;Paul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Ev Ödevi155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ14     44444445334
ÖÇ23  4 443334434334
ÖÇ344343334433443443
ÖÇ4333344333434343 4
ÖÇ544434433434454443
ÖÇ6 3443433433433344
ÖÇ7 4334434343333 44
ÖÇ8 44 4433434344 44
ÖÇ9 4  43434 4443433
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr