Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
140400105112GİRİŞİMÇİLİKSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Başkaları için çalışmanın yanı sıra kendini işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yetkinlikler sahip olması hedeflenen öğrencilerin kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ayaz Yusuf ALTIN
Öğrenme Çıktıları
1Girişimcilik özelliklerinden hareketle kendi girişimcilik özelliklerini sorgular. Girişimcilik türleri ile ilgili açıklanan faaliyetleri karşılaştırır.
2Başarılı girişimcilik öykülerindeki girişimcilik özelliklerini değerlendirerek kendi girişimcilik özelliklerini geliştirir.
3Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır.
4İş planı ve iş modeli oluşturabillir.
5Bir iş fikri ile ilgili finansal planlama yapabilir.
6Yeni bir iş fikrini etkili bir şekilde sunabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İlk olarak Girişimcilik kavramları üzerinde durulmaktadır. Girişimcilerin temel özellikleri verilerek, katılımcının kendisini girişimci olarak değerlendirmesi sağlanmaktadır. İkinci olarak, girişimin başarısını etkileyen en önemli adımlardan biri olan iş fikri ve inovasyon kavramları üzerinde durulup, İnovasyona dayalı iş fikri bulma yöntemleri aktarılma aktarılır. Girişimin başarı kriteri, hedef kitlesi, rakipleri gibi stratejik adımlarının belirlenmesinin ardından, nasıl iş planı hazırlanacağı anlatılmaktadır. Eğitimin her bir adımı, bireysel veya gruplar halinde, iş fikrinin belirlenmesinden iş planının hazırlanmasına kadar uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Son olarak, girişimcilik destekleri hakkında bilgi verilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1- Girişimcilik Kavramı, Girişimciliğin Esasları - Girşimciliğin Küresel Yönleri XX
2Girişimci Zihnine Giriş: Fikirden GerçeğeXX
3- Rekabetçi Bir İş Modeli Tasarlamak - Sağlam Bir Strateji Oluşturmak - Fizibilite Analizi GerçekleştirmekXX
4- İşletme Mülkiyeti Biçimleri - Marka Kiralama ve GirişimciXX
5- Mevcut Bir İşletmeyi Satın Almak - İşletme Değeri Belirleme Yöntemleri XX
6İş Planı Oluşturmak: Pazarlama ve Finansa Dair HususlarXX
7E-Ticaret ve Girişimci / E- Başarı StratejileriXX
8Ara Sınav - VizeXX
9Fiyatlandırma Stratejileri ve TaktikleriXX
10- Başarılı Bir Finansal Plan Oluşturma - Mali Tablolar ve Analizleri XX
11- Finansman Kaynakları: Özsermaye ve Borç - Para Akışının Yönetimi XX
12- Doğru Konum ve Planın Seçilmesi - Rekabet Üstünlüğünün Kaynakları XX
13- Yeni Bir Riskli Girişim Takımı Oluşturmak - Gelecek Nesil İçin Planlama Yapmak XX
14Yeni Bir Riskli Girişim Takımı Oluşturmak - Gelecek Nesil İçin Planlama YapmakXX
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ana Kaynak: Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Mehmet Akif Çakırer, Ekin Basım Yayın Ek Kaynak: Norman M. SCARBOROUGH, Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Pearson
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Bireysel Çalışma10440
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21530
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ133344333333444333
ÖÇ233333443443333333
ÖÇ344333334323433433
ÖÇ433433333334323433
ÖÇ534343343433343332
ÖÇ643333434334333243
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr