Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Havacılık Yönetimi - Havacılık YönetimiProgram Tanımları
Kuruluş
Havacılık Yönetimi Bölümü, Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde açılmış ve ilk öğrencilerini 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında almıştır.
Kazanılan Derece
Bölüm başarılı bir şekilde tamamlanıp gerekli yeterlilikler sağlandığında, bölümden mezun olanlara Havacılık Yönetimi Lisans diploması verilir. Mezunlar, havacılık alanında faaliyet gösteren resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde havayolları, havaalanları ve diğer havacılık işletmelerinde çalışabilmektedir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Lise veya dengi okul diploması, 2. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS-LYS)’den yeterli puanın alınmış olması.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili
Havacılık Yönetimi Bölümü'nde bütün dersler teorik olarak okutulmaktadır. İlk iki yarıyıl havacılıkla ilgili temel kazanımların sağlanmasına yönelik dersler verilmektedir. Öğrencilerimiz III. yarıyıldan itibaren seçmeli ders alabilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar, havacılık alanında faaliyet gösteren resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde havayolları, havaalanları ve diğer havacılık işletmelerinde çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Havacılık Yönetimi programında verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) üst üste 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Iğdır Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Havacılık Yönetimi Bölümü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 76000, Iğdır, Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Selçuk EKİCİ
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde 2019-2020 öğretim yılı itibariyle 1 Doktor Öğretim Üyesi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Hava taşımacılığı operasyonlarının içinde bulunduğu hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgilere sahip olmak.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
1
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400701105 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I Zorunlu 3 0 0 4
2 190400701102 GENEL HUKUK Zorunlu 3 0 0 4
3 190400701106 GENEL MUHASEBE I Zorunlu 3 0 0 5
4 190400701103 İKTİSADA GİRİŞ I Zorunlu 3 0 0 5
5 190400701104 İŞLETME İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 5
6 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
7 190400701107 MATEMATİK I Zorunlu 3 0 0 4
8 190400701101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 22 0 0 32
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400702104 DAVRANIŞ BİLİMLERİ II Zorunlu 3 0 0 5
2 180400002100 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
3 190400702105 GENEL MUHASEBE II Zorunlu 3 0 0 5
4 190400702102 HAVACILIĞA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
5 190400702103 İKTİSADA GİRİŞ II Zorunlu 3 0 0 5
6 190400702106 MATEMATİK II Zorunlu 3 0 0 4
7 190400702101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 21 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400703100 3. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 0
3 190400703104 İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
4 190400703103 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
5 190400703102 METEOROLOJİ I Zorunlu 3 0 0 5
6 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
7 190400703101 UÇAK BİLGİSİ VE UÇUŞ İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 5
8 190400703105 ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 20 0 0 24
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400704100 4. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 3
3 190400704101 HAVA TAŞIMACILIĞI Zorunlu 3 0 0 4
4 190400704105 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
5 190400704102 METEOROLOJİ II Zorunlu 3 0 0 5
6 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
7 190400704104 YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
8 190400704103 YOLCU HİZMETLERİ Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 20 0 0 27
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400705100 5. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 190400705105 HAVA TRAFİK KONTROL HİZMETLERİ Zorunlu 3 0 0 4
3 190400705101 HAVAALANI SİSTEMİ Zorunlu 3 0 0 5
4 190400705102 HAVACILIK GÜVENLİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
5 190400705104 HAVAYOLU PAZARLAMASI Zorunlu 3 0 0 4
6 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
7 190400705103 UÇUŞ HAREKAT Zorunlu 3 0 0 5
8 9900000115 YABANCI DİL -I Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 20 0 0 27
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400706100 6. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 190400706102 HAREKAT PERFORMANS Zorunlu 3 0 0 5
3 190400706101 HAVAYOLU YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
4 190400706104 LOJİSTİK YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
5 190400706103 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Zorunlu 3 0 0 5
6 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
7 190400706105 PROJE YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
8 9900000215 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 20 0 0 27
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400707100 7. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 190400707105 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA Zorunlu 3 0 0 3
3 190400707104 HAVA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
4 190400707101 HAVAALANI YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
5 190400707102 HAVACILIK EMNİYETİ Zorunlu 3 0 0 5
6 190400707103 HAVACILIK İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 5
7 Formasyon-7 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7 Seçmeli - - - 0
8 9900000132 TÜRK DİLİ -I Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 21 0 0 27
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400708100 8. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 0
2 190400708104 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 5
3 190400708102 GENEL HAVACILIK Zorunlu 3 0 0 5
4 190400708101 HAVA KARGO VE TEHLİKELİ MADDELER Zorunlu 3 0 0 5
5 190400708103 İŞLETMELERDE KARAR VERME TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 4
6 Formasyon-8 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8 Seçmeli - - - 0
7 190400708105 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
8 9900000332 TÜRK DİLİ II Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 21 0 0 27
 
3. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400703106 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
2 190400703107 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
3 190400703108 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
4 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
4. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400704106 ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
2 190400704107 SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
3 190400704108 DÜŞÜNCE TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
4 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
5. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 190400705106 İSTATİKTİK I Seçmeli 3 0 0 0
3 190400705107 FİNANSAL YÖNETİM 1 Seçmeli 3 0 0 0
4 190400705108 BİLDİRİ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
5 190400705109 ULUSLARARASI EKONOMİ-POLİTİK Seçmeli 3 0 0 0
6 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 2
7 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
6. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400706106 İSTATİSTİK II Seçmeli 3 0 0 3
2 190400706107 FİNANSAL YÖNETİM II Seçmeli 3 0 0 0
3 190400706108 MAKALE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 3
4 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
5 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
6 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
7. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400707106 HAVACILIK VE ÇEVRE Seçmeli 3 0 0 3
2 190400707107 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 3 0 0 3
3 190400707108 UÇAK MOTOR TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 3
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
8. DÖNEM SEÇMELİ DERS GRUBU
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190400708106 HAVACILIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Seçmeli 3 0 0 3
2 190400708107 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 3 0 0 3
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr