Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190400702105GENEL MUHASEBE IIZorunlu125
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Muhasebede envanter ve değerleme işlemlerini öğrenmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Leyla AKGÜN
Öğrenme Çıktıları
1Envanter ve değerleme kavramlarını bilir.
2Envanter ve değerleme kavramlarını bilir.
3Muhasebede dönem sonu işlemlerini kavrar.
4Muhasebede dönem sonu işlemlerini kavrar.
5 Aktif ve Pasif hesapların dönemsonu değerlemelerini yapar.
6 Aktif ve Pasif hesapların dönemsonu değerlemelerini yapar.
7Genel geçici mizan, genel kesin mizan ve envanter çıkarma işlemlerini bilir.
8Genel geçici mizan, genel kesin mizan ve envanter çıkarma işlemlerini bilir.
9Finansal tabloların nasıl düzenlendiğini ve işlevlerini bilir.
10Finansal tabloların nasıl düzenlendiğini ve işlevlerini bilir.
11Monografi uygulamalarını yapar.
12Monografi uygulamalarını yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilanço, gelir tablosu ve maliyet hesaplarında envanter ve değerleme işlemlerinin, gerek dönem içinde gerekse dönem sonunda yapılabilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Muhasebede dönem sonu işlemlerini gerektiren nedenler
2Envanter ve değerleme
3Dönen varlıkların envanter ve değerlemesi
4Duran varlıkların envanter değerlemesi
5 Kısa vadeli yabancı kaynakların envanter ve değerlemesi
6 Uzun vadeli yabancı kaynakların envanter ve değerlemesi
7Özkaynak hesaplarının envanter ve değerlemesi
8Ara sınav
9Gider hesaplarının envanter ve değerlemesi
10Gider hesaplarının envanter ve değerlemesi
11Gelir hesaplarının envanter ve değerlemesi
12Bilanço ve Gelir Tablosunun hazırlanması
13Diğer finansal tabloların hazırlanması ve uygulaması
14Monografi çözümü
15Genel Uygulama
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr. Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Yayınevi, 2016. Prof. Dr. Hüseyin Ali Kutlu, Genel Muhasebe, Nobel Yayınevi, 2016.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma11333
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma23570
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)163
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1
ÖÇ15
ÖÇ24
ÖÇ35
ÖÇ44
ÖÇ55
ÖÇ64
ÖÇ7 
ÖÇ8 
ÖÇ9 
ÖÇ10 
ÖÇ11 
ÖÇ12 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr