Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190400706101HAVAYOLU YÖNETİMİZorunlu365
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, havayolu yönetiminin ayrıntılarına dair bilgiler vermektir. Havayolu taşımacılığı ve yönetimi ile ilgili kavramlar ayrıntılı bir şekilde aktarılacaktır. Türkiye'de ve Dünya' da sivil havacılık düzenlemeleri ve liberalleşme eğilimleri kapsam içine alınacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Yönetime ilişkin temel kavramları açıklayabilecektir Temel yönetim kavramlarını açıklar Stratejik yönetimi açıklar Porter’ın 5 Güç Modelini açıklar Stratejik yönetimi havayolu işletmelerine uygular
2Yönetime ilişkin temel kavramları açıklayabilecektir Temel yönetim kavramlarını açıklar Stratejik yönetimi açıklar Porter’ın 5 Güç Modelini açıklar Stratejik yönetimi havayolu işletmelerine uygular
3Hava taşımacılığına ilişkin temel kavramları açıklayabilecektir sivil havacılık sistemini açıklar hava taşımacılığını tanımlarve sistem yaklaşımı ile açıklar genel havacılık ve havayolu taşımacılığı arasındaki farkları açıklar
4Hava taşımacılığına ilişkin temel kavramları açıklayabilecektir sivil havacılık sistemini açıklar hava taşımacılığını tanımlarve sistem yaklaşımı ile açıklar genel havacılık ve havayolu taşımacılığı arasındaki farkları açıklar
5Havayolu taşımacılığı hizmetine ve havayolu işletmelerine ilişkin temel kavramları açıklayabilecektir havayolu pazarını, havayolu taşımacılık hizmetinin özelliklerini ve sürecini açıklar havayolu taşımacılığında hizmet sunumunun bileşenlerini betimler havayolu taşımacılığında arz ve talep kavramları ile sektörün özelliklerini açıklar havayolu işletmesini tanımlar, sınıflandırır, havayolu işletmelerinin müşterilerini ve işlevsel alt bölümlerini tanımlar havayolu kargo işletmelerini açıklar Porter’ın 5 Güç Modelini havayolu işletmelerine uygular Havayolu taşımacılığının gelişimini ve gelişimde etkili olan faktörleri açıklar Ulusal ve uluslararası alandaki havayolu taşımacılığına ilişkin ekonomik düzenlemeleri açıklar ve etkilerini tartışır
6Havayolu taşımacılığı hizmetine ve havayolu işletmelerine ilişkin temel kavramları açıklayabilecektir havayolu pazarını, havayolu taşımacılık hizmetinin özelliklerini ve sürecini açıklar havayolu taşımacılığında hizmet sunumunun bileşenlerini betimler havayolu taşımacılığında arz ve talep kavramları ile sektörün özelliklerini açıklar havayolu işletmesini tanımlar, sınıflandırır, havayolu işletmelerinin müşterilerini ve işlevsel alt bölümlerini tanımlar havayolu kargo işletmelerini açıklar Porter’ın 5 Güç Modelini havayolu işletmelerine uygular Havayolu taşımacılığının gelişimini ve gelişimde etkili olan faktörleri açıklar Ulusal ve uluslararası alandaki havayolu taşımacılığına ilişkin ekonomik düzenlemeleri açıklar ve etkilerini tartışır
7Havayolu işletmelerinin kullandığı farklı ağ yapılarını açıklayabilecektir Farklı ağ yapılarını tanımlar Ağ yapılarının birbirlerine göre üstünlüklerini ve olumsuzluklarını sorgular
8Havayolu işletmelerinin kullandığı farklı ağ yapılarını açıklayabilecektir Farklı ağ yapılarını tanımlar Ağ yapılarının birbirlerine göre üstünlüklerini ve olumsuzluklarını sorgular
9Küresel havayolu işletmesi kavramını ve havayolu işbirliklerini açıklayabilecektir küresel havayolu işletmelerinin özelliklerini betimler küresel havayolu işletmesi olma gereklerini açıklar ve tartışır stratejik havayolu işbirliklerini tüm yönleri ile açıklar
10Küresel havayolu işletmesi kavramını ve havayolu işbirliklerini açıklayabilecektir küresel havayolu işletmelerinin özelliklerini betimler küresel havayolu işletmesi olma gereklerini açıklar ve tartışır stratejik havayolu işbirliklerini tüm yönleri ile açıklar
11Havayolu işletmelerinde kullanılan performans parametrelerini açıklayabilecektir havayolu işletmelerinde kullanılan performans parametrelerini listeler ve tanımlar performans parametrelerini birbirleri ile ilişkilendirir verilecek değerlere göre performansa ilişkin parametreleri hesaplar
12Havayolu işletmelerinde kullanılan performans parametrelerini açıklayabilecektir havayolu işletmelerinde kullanılan performans parametrelerini listeler ve tanımlar performans parametrelerini birbirleri ile ilişkilendirir verilecek değerlere göre performansa ilişkin parametreleri hesaplar
13Havayolu işletmelerinin gelirleri ve maliyet yapısını açıklayabilecekve analiz edebilecektir havayolu işletmelerinin gelirlerini ve maliyet yapısını açıklar gelirleri ve giderleri etkileyen faktörleri çözümler gelir ve giderleri ilişkilendirebilecek
14Havayolu işletmelerinin gelirleri ve maliyet yapısını açıklayabilecekve analiz edebilecektir havayolu işletmelerinin gelirlerini ve maliyet yapısını açıklar gelirleri ve giderleri etkileyen faktörleri çözümler gelir ve giderleri ilişkilendirebilecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
Havalimanı yönetim modellerinin ve hizmetlerinin değerlendirilmesi yönünde etkileşimli bölümlerin yapılarına ilişkin analizleri içermektedir. Havalimanı yönetim süreçlerine yönelik ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1TEMEL YÖNETİM KAVRAMLARI ; STRATEJİK YÖNETİMİN TEMEL KAVRAMLARI --
2STRATEJİK YÖNETİMİN TEMEL KAVRAMLARI --
3HAVA TAŞIMACILIĞINDA SİSTEM YAKLAŞIMI ; HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI HİZMETİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR --
4HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI HİZMETİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR --
5HAVAYOLU İŞLETMELERİ VE STRATEJİK KONUMLANDIRMALARI --
6HAVAYOLU İŞLETMELERİ VE STRATEJİK KONUMLANDIRMALARI ; HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNÜN ÖZELLİKLERİ ; HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN EKONOMİK DÜZENLEMELER --
7HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN EKONOMİK DÜZENLEMELER ve Serbestleşme ve Liberalleşme --
8HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN AĞ YAPISI --
9HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN AĞ YAPISI --
10Performans Ölçüm Göstergeleri --
11HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN MALİYET YAPISI --
12HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN MALİYET YAPISI ; KÜRESEL HAVAYOLU İŞLETMESİ KAVRAMI --
13HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN MALİYET YAPISI ; KÜRESEL HAVAYOLU İŞLETMESİ KAVRAMI --
14HAVAYOLU İŞBİRLİKLERİ --
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Belobaba, P. (2009). Peter Belobaba, Amadeo Odoni ve Cynthia Barnhart (Ed.). The Global Airline Industry. West Sussex: Wiley.Burghouwt, G. (2007). Airline Network Development in Europe and its Implications for Airport Planning. Aldershot: Ashgate.GEREDE Ender (2010). The Evolution of Turkish Air Transport Industry Significant Developments and the Impacts of 1983 Liberalization. Yönetim ve Ekonomi, 17(2), 63-91.GEREDE Ender (2016). E. Gerede ve A.E. Demirci (Ed.), Havayolu Yönetimi. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları.GEREDE Ender (2011). Türkiye deki Havayolu Taşımacılığına İlişkin Ekonomik Düzenlemelerin Havayolu İşletmelerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 505-537.GEREDE Ender (2011). Türkiye’nin İkili Havayolu Taşımacılığı Anlaşmalarının Havayolu Yönetimine Etkileri Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Ölçek Önerisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 29-50.Gerede Ender (2012). Avrupa Birligi’ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Avrupa Birliği Havayolu Pazarındaki Ekonomik Düzenlemelerin Havayolu Yönetimine Etkisi Açısından İncelenmesi. Akdeniz Üniversitesi IIBF Dergisi, 11(23), 102-134.GEREDE Ender (2016). A study on the possible effects of horizontal agreements between airlines registered in Turkey: A Managerial Perspective. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(56), 120-140. Doi: http://dx.doi.org/10.17755/esosder.16441Gerede, Add to Citavi project by DOI E. (2015), Ender Gerede (Ed.). Havayolu Taşımacılığı ve Ekonomik Düzenlemeler: Teori ve Türkiye Uygulaması, Ankara: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları.Gerede, Ender. (2011). Türkiye’nin İkili Havayolu Taşımacılığı Anlaşmalarının Havayolu Yönetimine Etkileri Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Ölçek Önerisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (3), 29-50.Gerede, Ender. (2012). Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye - Avrupa Birliği Havayolu Pazarındaki Ekonomik Düzenlemelerin Havayolu Yönetimine Etkisi Açısından İncelenmesi. Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 11 (23), 102-134.Holloway, S. (2008).Straight and Level: Practical Airline Economics. Aldershot: Ashgate.ORHAN GAMZE, GEREDE ENDER (2013). A Study of the Strategic Responses of Turkish Airline Companies to the Deregulation in Turkey. Journal of Management Research, 5(4), 34-63., Doi: 10.5296/jmr.v5i4.4201.Wensveen, Add to Citavi project by DOI J.G. (2007). Air Transportation: A Management Perspective. Aldershot: Ashgate.YASAR MEHMET, GEREDE ENDER (2018). Türkiye Havayolu İç Hat Şehir Çiftlerindeki Pazar Yapılarının Piyasa Yoğunlaşması Ölçütleri İle Belirlenmesi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), 171-197., Doi: 10.18657/yonveek.332119 Add to Citavi project by DOI
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma41040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma81080
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)142
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1
ÖÇ15
ÖÇ25
ÖÇ34
ÖÇ45
ÖÇ55
ÖÇ64
ÖÇ74
ÖÇ8 
ÖÇ9 
ÖÇ10 
ÖÇ11 
ÖÇ12 
ÖÇ13 
ÖÇ14 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr