Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190400706106İSTATİSTİK IISeçmeli363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Vverilerin istatistiksel değerlendirmelerini yapabilme, yorumda bulunabilme, temel hesap ve formülasyonları, istatistiki sonuçları kullanabilme becerilerini kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1İstatistik teorisi bakımından parametre tahminin önemini ve elde edilen tahminin özelliklerini inceleyebilme
2İstatistik teorisi bakımından parametre tahminin önemini ve elde edilen tahminin özelliklerini inceleyebilme
3Amaçlara uygun güven aralıklarını ve hipotezleri kurarak test edebilme
4Amaçlara uygun güven aralıklarını ve hipotezleri kurarak test edebilme
5Bağımlı ve bağımsız değişkenlere uygun regresyon modelleri kurabilme
6Bağımlı ve bağımsız değişkenlere uygun regresyon modelleri kurabilme
7Regresyon modellerine göre ilişkileri yorumlayabilme
8Regresyon modellerine göre ilişkileri yorumlayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
İstatistiksel tahmin, hipotez testleri, ki-kare testi, korelasyon ve regresyon analizi, varyans analizi ve indeksler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Güven Aralıkları: Normal Dağılım Ortalamasının Güven Aralıkları: Anakütle Varyansı Biliniyor, Student t Dağılımı, Bir Normal Dağılım Ortalamasının Güven Aralıkları: Anakütle Varyansı Bilinmiyor, Anakütle Oranı İçin Güven Aralıkları --
2Ki-kare Dağılışı, Normal Dağılmış Bir Anakütlenin Varyansının Güven Aralıkları. Normal Dağılmış İki Anakütlenin Ortalamaları Arasındaki Farkın Güven Aralıkları: Eşlenik Çiftlere Dayalı Güven Aralıkları, Bağımsız Örnekler İçin Ortalamalar Arasındaki Farkın Güven Aralıkları --
3İki Anakütle Oranı Arasındaki Farkın Güven Aralıkları (Büyük Örnekler), Normal Bir Dağılımın Ortalamasının Güven Aralığı İçin Örnek Büyüklüğü (Anakütle Varyansı Biliniyor), Örnek Oranının Güven Aralığı İçin Örnek Büyüklüğü --
4Hipotez Testleri Hipotez Testlerine Giriş, Bir Normal Dağılım Ortalamasının Sınanması: Anakütle Varyansı Biliniyor, Bir Normal Dağılım Ortalamasının Sınanması: Anakütle Varyansı Bilinmiyor (Büyük Örnek Ve Küçük Örnek), Anakütle Oranının Sınanması (Büyük Örnek) --
5Normal Dağılmış Bir Anakütlenin Varyansının Sınanması, İki Anakütlenin Ortalamaları Arasındaki Farkın Sınanması: Eşlenik Çiftlere Dayalı Sınamalar, Bağımsız Örnekler İçin Ortalamalar Arasındaki Farkın Sınanması, İki Anakütledeki Oranlar Arasındaki Farkın Sınanması, F Dağılımı, Normal Dağılmış İki Anakütledeki Varyansların Birbirlerine Eşitliğinin Sınanması, II.Tip Hatanın Hesaplanması --
6Ki- Kare Uyum İyiliği Testleri (Uniform, Binom, Poisson, Normal), Bağımsızlık Testleri --
7Ki- Kare Uyum İyiliği Testleri (Uniform, Binom, Poisson, Normal), Bağımsızlık Testleri --
8Regresyon Analizi: Basit Doğrusal Regresyon Modeli, En Küçük Kareler Tahmini, Doğrusal Regresyon Modelinin Varsayımları, Parametrelerin Anlamlılığının Testi (t Testi) ve Güven Aralıkları. --
9Regresyon Modelinin Anlamlılığının Testi (Varyans Analizi), Belirleme Katsayısının Tahminlenmesi, Korelasyon Katsayısının Tahminlenmesi ve Anlamlılığının Testi --
10Tek Yönlü Varyans Analizi, İki Yönlü Varyans Analizi --
11İndeks Sayılar :Basit İndeks, Zincir İndeks, Zaman Ve Mekan İndeksleri, Sabit Esaslı İndeks, Değişken Esaslı İndeks, Bir İndeksten Diğerine Geçiş, Esas ( Baz ) Devrenin Belirlenmesi, İndekslerin Ortalaması, Ağırlıklı İndeksler, Bazı Önemli İndeksler --
12Zaman Serilerinin Analizi ve Tahminlenmesi: Bir Zaman Serisinin Bileşenleri, Hareketli Ortalamalar, Hareketli Ortalamalar Kullanılarak Mevsim Etkisinin Bulunması --
13Basit Şans Örneklemesi, Tabakalı Örnekleme, Küme Örneklemesi, Sistematik Örnekleme Tanıtılması, Sosyal Bilimlerde Uygulamaları --
14Basit Şans Örneklemesi, Tabakalı Örnekleme, Küme Örneklemesi, Sistematik Örnekleme Tanıtılması, Sosyal Bilimlerde Uygulamaları --
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Anadolu Üniversitesi Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma31030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma51050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1
ÖÇ15
ÖÇ24
ÖÇ34
ÖÇ44
ÖÇ5 
ÖÇ6 
ÖÇ7 
ÖÇ8 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr