Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190400705104HAVAYOLU PAZARLAMASIZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste; havayolu işletmelerinde pazar kavramı, pazarlamanın önemi ve havayolu taşımacılığında pazarlama ihtiyacı gibi konular hakkında teorik bilgi kazandırılması ve bu bilgilerin kullanılarak havayolu işletmeleri için pazar kaynakları ve havayolu taşımacılığındaki pazarlama sorunları gibi konular üzerinde çözüm yolları geliştirilip, analizler yapılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
-
Öğrenme Çıktıları
1Havayolu pazarını ve pazarın özelliklerini açıklayabilecektir. Havayolu pazarının pazarlama karması unsurlarını açıklayabilecektir. Havayolu müşterilerinin özelliklerini açıklayabileceklerdir. Havayolu işletmelerinin uyguladıkları pazarlama stratejilerini açıklayabilecektir.
2Havayolu pazarını ve pazarın özelliklerini açıklayabilecektir. Havayolu pazarının pazarlama karması unsurlarını açıklayabilecektir. Havayolu müşterilerinin özelliklerini açıklayabileceklerdir. Havayolu işletmelerinin uyguladıkları pazarlama stratejilerini açıklayabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
Dersin içeriğini; Pazarlamanın Temel Kavram Ve Konuları İle Başlayarak, Havayolu İşletmeleri İçin Pazar, Pazarlama Stratejileri; Havayolu Pazarlamasında Fiyatlandırma Konusunda Karşılaşılan Sorunlar, Dağıtım Sistemleri, Havayolu İşletmelerinde Satış: Reklam Ve Tutundurma Politikaları Gibi Konular Oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Pazarlamanın Tanımı ve İçeriği; Pazarlama Kavramı ve İşlevi, Pazarlamanın Özellikleri --
2Havayolu Pazarlaması; Havayolu Endüstrisinin Yapısı ve Özellikleri, pazarlama çevresi --
3Havayolu Pazarlaması , Havayolu Pazarlamasının Özellikleri, müşteri --
4Pazarlama Stratejileri --
5Havayolu Pazarlamasında Ürün --
6Havayolu pazarında Fiyatlama ve gelir yönetimi --
7Havayolu Pazarlamasında Dağıtım --
8Havayolu Pazarlamasında tutundurma --
9Havayolu Sektöründe İlişkisel Pazarlama --
10Havayolu pazarlamasında marka yönetimi --
11Havayolu pazarlamasının geleceği --
12Havayolu pazarlamasının geleceği --
13Havayolu Taşımacılığında Yeni Gelişmeler 1 --
14Havayolu Taşımacılığında Yeni Gelişmeler 2 --
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma31030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma61060
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1
ÖÇ15
ÖÇ2 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr