Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190400703107BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilimsel bir araştırmadaki sürecin nasıl işlediğini ve bilimsel bir raporun nasıl hazırlanması gerektiğini bilebilme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler, bilimsel araştırma süreci hakkında bilgi sahibi olacaklardır
2Öğrenciler, bilimsel araştırma süreci hakkında bilgi sahibi olacaklardır
3Öğrenciler, alanları ile ilgili bir araştırma önerisi yazabileceklerdir
4Öğrenciler, alanları ile ilgili bir araştırma önerisi yazabileceklerdir
5Öğrenciler, veri toplama ve analiz yöntemlerinden haberdar olacaklardır
6Öğrenciler, veri toplama ve analiz yöntemlerinden haberdar olacaklardır
7Öğrenciler, bulgularını nasıl ifade edecekleri hakkında bilgi edineceklerdir
8Öğrenciler, bulgularını nasıl ifade edecekleri hakkında bilgi edineceklerdir
9Öğrencilerin bulguların yorumlanması ve önerilerde bulunma hakkında bilgi edineceklerdir
10Öğrencilerin bulguların yorumlanması ve önerilerde bulunma hakkında bilgi edineceklerdir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Bu dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Bilim ile ilgili temel kavramlar ve bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel kavram ilke ve yaklaşımlar
2Bilginin kaynağı; bilim, bilimsel yöntem
3Araştırma ve araştırma eğitimi
4Araştırma süreç ve teknikleri/ Rapor hazırlama teknikleri
5Alıntı Yapma ve Kaynakça gösterme şekilleri
6Amaç ve Alt Amaçlar; önem, sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlar
7Veri ve veri toplama teknikleri
8Verilerin işlenmesi ve çözümlenmesi
9Vize
10Bulgular ve yorumlanması
11Örnek bir rapor hazırlama
12Raporların değerlendirilmesi
13Raporların değerlendirilmesi
14Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Karasar, N. (2001). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı. http://sbe.baskent.edu.tr/akademik.pdf
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım12626
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma22040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2816
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)84
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1
ÖÇ1 
ÖÇ2 
ÖÇ3 
ÖÇ45
ÖÇ5 
ÖÇ6 
ÖÇ7 
ÖÇ85
ÖÇ9 
ÖÇ10 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr