Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190400707102HAVACILIK EMNİYETİZorunlu475
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders, etkin bir havacılık emniyeti programının yürütülebilmesi için engel oluşturacak psikolojik problemlerin ortadan kaldırılabilmesine ilişkin genel bir bakış sunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin, havacılık güvenliği ile ilgili temel kavramları açıklayabilmesini sağlamak ve havacılık güvenliği ile ilgili düzenlemeleri açıklamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Havacılık emniyetine ilişkin temel kavramları açıklayabilecektir. Risk ve emniyet kavramlarını tanımlayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. Havacılık emniyetinin neden sağlanması gerektiğini açıklar. Emniyeti düzenleyen kuruluşları sıralar. İnsan faktörlerini açıklayan en yaygın model olan SHEL Modelini açıklar. Havacılık emniyetini etkileyen faktörleri açıklayarak nasıl etkileyeceğini örnekler.
2Havacılık emniyetine ilişkin temel kavramları açıklayabilecektir. Risk ve emniyet kavramlarını tanımlayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. Havacılık emniyetinin neden sağlanması gerektiğini açıklar. Emniyeti düzenleyen kuruluşları sıralar. İnsan faktörlerini açıklayan en yaygın model olan SHEL Modelini açıklar. Havacılık emniyetini etkileyen faktörleri açıklayarak nasıl etkileyeceğini örnekler.
3İnsan performansını etkileyen faktörleri tartışabilecektir. İnsan performansı ve limitlerini açkılar. İnsan performansını etkileyen fizyolojik, psikolojik ve çevresel faktörleri açıklayarak bu faktörlerin performansı nasıl etkileyeceğini tartışır. İletişim becerileri kazanıp uygular.
4İnsan performansını etkileyen faktörleri tartışabilecektir. İnsan performansı ve limitlerini açkılar. İnsan performansını etkileyen fizyolojik, psikolojik ve çevresel faktörleri açıklayarak bu faktörlerin performansı nasıl etkileyeceğini tartışır. İletişim becerileri kazanıp uygular.
5Havacılık emniyeti ve kültür kavramını ilişkilendirerek açıklayabilecektir. Kültür kavramını ve çeşitlerini açıklar. Kültür ve havacılık emniyetini ilişkilendirerek kültürün emniyeti nasıl etkileyeceğini tartışır. Pozitif emniyet kültürünün özelliklerini açıklar Örgütlerde pozitif emniyet kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetleri tasarlar.
6Havacılık emniyeti ve kültür kavramını ilişkilendirerek açıklayabilecektir. Kültür kavramını ve çeşitlerini açıklar. Kültür ve havacılık emniyetini ilişkilendirerek kültürün emniyeti nasıl etkileyeceğini tartışır. Pozitif emniyet kültürünün özelliklerini açıklar Örgütlerde pozitif emniyet kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetleri tasarlar.
7Hata Yönetim Modellerini açıklayabilecektir. Havacılık faaliyetlerine ilişkin hata model ve teorilerini açıklar. Havacılık faaliyetlerine ilişkin hata modellerini kullanırve uygular.
8Hata Yönetim Modellerini açıklayabilecektir. Havacılık faaliyetlerine ilişkin hata model ve teorilerini açıklar. Havacılık faaliyetlerine ilişkin hata modellerini kullanırve uygular.
9Dispeç Kaynak Yönetim Programını açıklayabilecektir. Dispeç Kaynak Yönetim programını açıklar. Dispeç Kaynak Yönetim programının bileşenlerini anlatır. Dispeç Kaynak Yönetimi programlarını uygular.
10Dispeç Kaynak Yönetim Programını açıklayabilecektir. Dispeç Kaynak Yönetim programını açıklar. Dispeç Kaynak Yönetim programının bileşenlerini anlatır. Dispeç Kaynak Yönetimi programlarını uygular.
11Emniyet Yönetim Sistemini açıklayabilir Üst yönetim desteği ve pozitif emniyet kültürünün EYS’nin başarısındaki önemini ve etkisini tartışır. EYS kapsamındaki planlama ve örgütleme işlevlerini uygular. EYS kapsamında ne tür verilerin toplanacağını analiz eder. Risk yönetimi süreçlerini tasarlayabilir ve uygular. Risk yönetim süreçlerine bağlı olarak düzeltici işlemleri önerir. Emniyeti güvence altına alabilmek amacıyla emniyeti ölçecek parametreler tasarlar. Emniyeti zaman içinde izleyebilmek amacıyla ilgili verileri çözümler ve emniyet performansını sorgular. Kriz yönetim süreçlerini açıklar.
12Emniyet Yönetim Sistemini açıklayabilir Üst yönetim desteği ve pozitif emniyet kültürünün EYS’nin başarısındaki önemini ve etkisini tartışır. EYS kapsamındaki planlama ve örgütleme işlevlerini uygular. EYS kapsamında ne tür verilerin toplanacağını analiz eder. Risk yönetimi süreçlerini tasarlayabilir ve uygular. Risk yönetim süreçlerine bağlı olarak düzeltici işlemleri önerir. Emniyeti güvence altına alabilmek amacıyla emniyeti ölçecek parametreler tasarlar. Emniyeti zaman içinde izleyebilmek amacıyla ilgili verileri çözümler ve emniyet performansını sorgular. Kriz yönetim süreçlerini açıklar.
13Örnek Olayları İnceleyebilecektir. Havacılık faaliyetlerinde insan faktörleri sorunları nedeniyle ortaya çıkan olayları inceleyerek emniyeti tehlikeye atan faktörleri çözümler.
14Örnek Olayları İnceleyebilecektir. Havacılık faaliyetlerinde insan faktörleri sorunları nedeniyle ortaya çıkan olayları inceleyerek emniyeti tehlikeye atan faktörleri çözümler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
Havacılık emniyeti için sistem yaklaşımı, havacılık emniyetini tehlikeye sokan faktörler, havacılıkta emniyet yönetim sistemi, risk değerleme, risk yönetimi, kalite kontrol ve güvence sistemi, havaalanı terminal ve uçuş hattı tesisleri, havaalanı güvenlik sahaları, havaalanı güvenliğini etkileyen yeni gelişmeler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Havacılık emniyetine ilişkin temel kavramların açıklanması. --
2İnsan Faktörleri Ve SHEL Modeli ilişkisinin incelenmesi --
3İnsan performansını etkileyen faktörlerin incelenmesi: Bilgi işlem modeli, Çevresel faktörler (Gürültü, iklim, ısı, aydınlatma, çalışma çevresi), Genel sağlık durumu, Duyularla ilgili faktörler, Uyku, Sirkadiyen ritm ve vücut sıcaklığı, Yorgunluk. --
4İnsan performansını etkileyen faktörlerin incelenmesi:Vardiyalı çalışma düzeni, Alkol ve uyuşturucu kullanımı, İlaç kullanımı, Dikkat, Algı, Hafıza, Duygu ve Heyecan, Bilişsel yorgunluk, Motivasyon, Stres, İşyükü, Zaman baskısı, Tutum ve kültür. --
5Havacılık emniyeti ve kültür ilişkisinin incelenmesi, insan hatalarına ilişkin temel kavramların ve hata yönetim modellerinin incelenmesi. --
6DİSPEÇER KAYNAK YÖNETİMİ: DKY’ye İlişkin Temel Kavramlar ve iletişim bileşeninin incelemesi. --
7DİSPEÇER KAYNAK YÖNETİMİ: Takım Çalışması ve Liderlik bileşenlerinin incelemesi. --
8DİSPEÇER KAYNAK YÖNETİMİ:Durumsal Farkındalık, İşyükü Yönetimi ve Karar Verme bileşenlerinin incelenmesi. --
9EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ: EYS’ye İlişkin Temel Kavramlar, Emniyet Yönetim Sisteminde üst yönetim desteği, Emniyet Yönetim Sisteminde Planlama Ve Örgütleme, Verilerin Toplanması --
10EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ: Risk Yönetimi --
11EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ: Risk Yönetimi --
12EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ:Düzeltici İşlemlerin Onaylanması Ve Uygulanması, Emniyetin Güvence Altına Alınması, Emniyetin Teşvik (Promote) Edilmesi, Kriz Yönetimi, Örnek olay incelemesi. --
13EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ:Düzeltici İşlemlerin Onaylanması Ve Uygulanması, Emniyetin Güvence Altına Alınması, Emniyetin Teşvik (Promote) Edilmesi, Kriz Yönetimi, Örnek olay incelemesi. --
14EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ:Düzeltici İşlemlerin Onaylanması Ve Uygulanması, Emniyetin Güvence Altına Alınması, Emniyetin Teşvik (Promote) Edilmesi, Kriz Yönetimi, Örnek olay incelemesi. --
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Clarence C.Rodrigues, Stephen Cusick, Commercial Aviation Safety, 5th Edition, McGraw-Hill Publishing Company, 2011 2. Jennifer Zellan, Aviation Security, Current Issues and Development, Nova Publishers, 2003. 3. Michael Ferguson, Sean Nelson, Aviation Safety A Balanced Industry Approach, 1 st Edition, Cengage, 2013
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma41040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma81080
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)142
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1
ÖÇ15
ÖÇ24
ÖÇ35
ÖÇ44
ÖÇ55
ÖÇ64
ÖÇ75
ÖÇ8 
ÖÇ9 
ÖÇ10 
ÖÇ11 
ÖÇ12 
ÖÇ13 
ÖÇ14 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr