Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190400701107MATEMATİK IZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sosyal bilimlerde karşılaşılan problemlerin çözümü için analitik düşünme yapısını geliştirmek, iktisadi açıdan neden sonuç ilişkilerini matematiksel olarak modelleyebilmek ve sosyal bilimlerin gerektirdiği matematiksel analiz tekniklerinin altında yatan temel matematiksel kavramların öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ayaz Yusuf Altın
Öğrenme Çıktıları
1İktisadi problemleri matematiksel olarak modelleyebilmeyi ve problem çözme yöntemlerini öğrenme
2İktisadi problemleri matematiksel olarak modelleyebilmeyi ve problem çözme yöntemlerini öğrenme
3Sosyal bilimlere ilişkin analitik düşünme becerisi geliştirme
4Sosyal bilimlere ilişkin analitik düşünme becerisi geliştirme
5Sosyal bilimlerde neden sonuç ilişkisini matematiksel olarak ifade edebilme yeteneği kazanma
6Sosyal bilimlerde neden sonuç ilişkisini matematiksel olarak ifade edebilme yeteneği kazanma
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sayılar ve kümelerin sınıflandırılması, fonksiyon türleri, temel fonksiyonların grafiklerinin çizimi, limit, süreklilik, türev ve tanımı ve türev uygulamaları, çok değişkenli fonksiyonlar ve çok değişkenli fonksiyonlarda türev
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kümeler ve Sayıların Tanımı ve Özellikleriyokyok
2Fonksiyonun Tanımı, Özellikleri ve Temel Fonksiyon Türleriyokyok
3Doğrusal Fonksiyon ve Çizimi, Doğrusal Fonksiyonların Kesişimiyokyok
4Exponansiyel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Özellikleri ve Grafikleriyokyok
5Örnek Soru Çözümleriyokyok
6Limit Tanımı ve Özellikleri, Limit Uygulamalarıyokyok
7Süreklilik ve Süreklilik Koşullarıyokyok
8Örnek Soru Çözümleriyokyok
9Ara sınav yokyok
10Türevin Tanımı ve Temel Türev Kurallarıyokyok
11Türev Uygulamalarıyokyok
12Çok Değişkenli Fonksiyonlaryokyok
13Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Türev Alma yokyok
14Örnek Soru Çözümleriyokyok
15Finalyokyok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aylin Aktükün , Enis Sınıksaran, İktisatçılar İçin Matematik, Türkmen Kitapevi, 3. Baskı, 2016
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Derse Katılım1320
Problem Çözümü310
Ev Ödevi330
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13339
Problem Çözümü515
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma313
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8324
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10330
Ev Ödevi313
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)106
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1
ÖÇ15
ÖÇ24
ÖÇ35
ÖÇ4 
ÖÇ5 
ÖÇ6 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr