Third Cycle Programmes
    (Doctorate Degree)
Second Cycle Programmes
    (Master's Degree)
First Cycle Programmes
    (Bachelor's Degree)
Short Cycle Programmes
    (Associate's Degree)
 
Second Cycle Programmes (Master's Degree)

Postgraduate Education Institute - Biosystem Engineering - Biosystems EngineeringGeneral Description
History
Department of Biosystem Engineering which was established in 2013 related to Institute of Science and Technology started education services with 7 students in 2013-2014 Academic Year.
Qualification Awarded
Students who have graduated from Department of Biosystem Engineering Postgraduate Program, will have Master Degree with Thesis.
Level of Qualification (Short Cycle , First Cycle , Second Cycle, Third Cycle)
Second Cycle
Specific Admission Requirements
Admission and registration conditions to the Department of Biosystem Engineering are defined in Regulation of Posgtgraduation Education, Training and Exam in Iğdır University published in Resmi Gazete in 20.09.2013 with issue number 28771. According to this regulation candidates must have; * A suitable bachelor's degree, * A valid mark of 55 points with the suitable exam type from ALES examination by ÖSYM. * Success from the entry to postgraduation exam.
Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)
Conditions of lateral transfer to Department of Biosystems Engineering and lesson exemption are defined by Regulation of Posgtgraduation Education, Training and Exam in Iğdır University published in Resmi Gazete in 20.09.2013 with issue number 28771. Lateral transfers are conducted by Article 15 and lesson exemptions by Article 30.
Qualification Requirements and Regulations
Students who have succeeded 60 ECTS courses included in Department of Biosystem Engineering postgraduate program curriculum with at least 70 out of 100 or CC letter-mark, presented their seminar and achieved their thesis, have a masters degree in this field.
Profile of The Programme
The first year of Department of Biosystem Engineering consists of 60 ECTS-courses and a seminar while the second year consists of study of thesis. Curriculum of the program aims automation and new technologies in agriculture, precision agricultural machines, energy and mechanics, application of mechanization in planting and animal production, application of postharvest mechanization, agricultural structures, development in land and water resources, development of rural areas.
Occupational Profiles of Graduates With Examples
As well as graduates of the program can work as academician in the field, can also be employed in the following areas: * State institutions and organizations (provincial special administration, state hydraulic works, ministry of environment and forestry, municipality, etc.) * Universities (as teaching assistant) * Industry of agricultural machines * Industry of tractor * Agricultural consultation corporations * Cooperatives based on agriculture * State and private banks * Contractor corporations on agricultural structures * International firms based on agriculture * Industry of machines on animal breeding * Industry of food machines * Agricultural businesses (application on mechanization based on agricultural machines)
Access to Further Studies
Graduates of Department of Biosystem Engineering postgraduate program can continue with the doctorate program in this field.
Examination Regulations, Assessment and Grading
Graduation Requirements
Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )
-
Address, Programme Director or Equivalent
Facilities

Key Learning Outcomes
1Lisans Derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilir, bilgiyi değerlendirir,yorumlar ve uygular.
2Biyosistem Mühendisliği alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygular.
3Biyosistem mühendisliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanır, disiplinler arası bilgileri sentezler, yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir.
4Kendi başına bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları uygular ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunar.
5Mesleki faaliyet ve projelerdeki öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
6Alanındaki problemlerin çözümlenmesinde inisiyatif alır ve önderlik eder.
7Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, değerlendirilmesi ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek, öğrenme ve denetleme yeterliliğini gösterir.
8Alanındaki yazılım ve donanım ile iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır ve geliştirir.
9Biyosistem Mühendisliği alanındaki gelişmeleri ve çalışmalarını ana dilinde ve en az bir yabancı dilde sistematik olarak sözlü, yazılı ve görsel olarak aktarır.
10Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
11Biyosistem Mühendisliği alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir

TYYÇ - Programme Outcomes - Base Scope Relationship
TYYÇProgramme OutcomesBase Scope
11233333333
Course Structure Diagram with Credits
T : Theoretical P: Practice L : Laboratory
1. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 BSMSDG-GÜZ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GURUBU - GÜZ Elective - - - 0
2 BM-801 SPECIALITY COURSE Compulsory 8 0 0 6
Total 10 0 0 6
 
2. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 BSMSDG-BAHAR BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GURUBU - BAHAR Elective - - - 0
2 BSMSDG-BAHAR BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GURUBU - BAHAR Elective - - - 0
3 FBETO-100 MASTER’S THESIS PROPOSAL Compulsory 0 0 0 18
4 SMNR-100 SEMINAR Compulsory 0 0 0 6
5 BM-802 SPECIALITY COURSE Compulsory 8 0 0 6
6 BM-802 SPECIALITY COURSE Compulsory 8 0 0 6
Total 20 0 0 36
 
3. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 BSMSDG-GÜZ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GURUBU - GÜZ Elective - - - 0
2 FBET-100 MASTER’S THESIS Compulsory 0 0 0 24
3 FBETO-101 MASTER’S THESIS PROPOSAL Compulsory 0 0 0 18
4 SMNR-100 SEMINAR Compulsory 0 0 0 6
5 BM-803 SPECIALITY COURSE Compulsory 8 0 0 6
6 BM-803 SPECIALITY COURSE Compulsory 8 0 0 6
Total 18 0 0 60
 
4. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 FBET-100 MASTER’S THESIS Compulsory 0 0 0 24
2 FBET-101 MASTER’S THESIS Compulsory 0 0 0 0
3 BM-804 SPECIALITY COURSE Compulsory 8 0 0 6
4 BM-804 SPECIALITY COURSE Compulsory 8 0 0 6
Total 16 0 0 36
 
5. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 FBET-101 MASTER’S THESIS Compulsory 0 0 0 0
2 BM-801 SPECIALITY COURSE Compulsory 8 0 0 6
Total 8 0 0 6
 
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GURUBU - GÜZ
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 AÜBBG-100 Vegetable BreedIng Elective 3 0 0 0
2 AÜBBG-101 Good AgrIcultural PractIces In GrowIng Vegetables Elective 3 0 0 0
3 AÜBBG-102 PrencIpels of Seed Storage Elective 3 0 0 0
4 AÜBBG-103 BİTKİSEL ÜRETİMİN EKOFİZYOLOJİK İLKELERİ Elective 3 0 0 0
5 AÜBBG-104 UsIng of Plant Growth Regulators In HortIculture Elective 3 0 0 0
6 AÜBBG-105 Rootstock Use In FruIt Culture Elective 3 0 0 0
7 AÜBBG-106 New TechnIque of FruIt GrowIng Elective 3 0 0 0
8 AÜBBG-107 FertIlIzatIon BIology of FruIt SpecIes Elective 3 0 0 0
9 AÜBBG-108 Fundamentals BIologI and PhysIologI of HortIculture Elective 3 0 0 0
10 AÜBKG-100 Use of EssentIal OIls and Extracts Elective 3 0 0 0
11 AÜBKG-101 BIologIcal Control of Weeds Elective 3 0 0 0
12 AÜBKG-102 Mycology Laboratory Methods Elective 3 0 0 0
13 AÜBKG-103 Laboratory Methods In PhytobacterIology Elective 3 0 0 0
14 AÜBKG-104 RelatIonshIps Among Plants, Insects and Pathogens Elective 3 0 0 0
15 AÜBKG-105 Integrated Pest Management Elective 3 0 0 0
16 AÜBKG-106 Research Methods of Weeds Elective 3 0 0 0
17 AÜTBBG-100 SoIl-plant AnalaysIs Elective 3 0 0 0
18 AÜTBBG-101 SoIl Water RelatIonshIp Elective 3 0 0 0
19 AÜTBBG-102 SustaInable SoIl Management Elective 3 0 0 0
20 AÜTBBG-103 SoIl-plant InteractIon Elective 3 0 0 0
21 AÜTBBG-104 Fundementals of Plant NutrIon Elective 3 0 0 0
22 AÜTEG-100 FInance and RIsk Management Elective 3 0 0 0
23 AÜTEG-101 Research Methods In EconomIcs Elective 3 0 0 0
24 AÜTEG-102 AgrIcultural ExtensIon Systems Elective 3 0 0 0
25 AÜTEG-103 BenefIt-cost AnalysIs Elective 3 0 0 0
26 AÜTEG-104 Welfare EconomIcs and PolIcy AnalysIs Elective 3 0 0 0
27 AÜTEG-105 MarketIng of AgrIcultural Products Elective 3 0 0 0
28 AÜTEG-106 Cost AnalysIs In AgrIcultural Products Elective 3 0 0 0
29 AÜZTG-100 BİLİM-EĞİTİM VE ETİK Elective 3 0 0 0
30 AÜZTG-101 PhenotypIc EvaluatIon Methods for Improvement of LIvestock Elective 3 0 0 0
31 AÜZTG-102 PrIncIples of Advanced DaIry Cattle ScIence Elective 3 0 0 0
32 AÜZTG-103 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Elective 3 0 0 0
33 AÜZTG-104 HAYVAN ISLAHINDA İSTATİSTİK METOTLAR Elective 3 0 0 0
34 AÜZTG-105 BasIc StatIstIcs wIth Computer ApplIcatIon Elective 3 0 0 0
35 AÜZTG-106 LIvestock Ecology Elective 3 0 0 0
36 AÜZTG-107 BUZAĞI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Elective 3 0 0 0
37 AÜZTG-108 BeekeepIng MIgratIon and FIeld ApplIcatIons In Turkey Elective 3 0 0 0
38 AÜZTG-109 SIĞIR BESİSİ İLKELERİ Elective 3 0 0 0
39 AÜZTG-110 Buffalo Husbandary and BreedIng Elective 3 0 0 0
40 BBG-100 DORMANCY PHYSIOLOGY OF FRUIT TREES Elective 3 0 0 0
41 BBG-101 USING PLANT GROWTH REGULATORS IN FRUIT GROWING Elective 3 0 0 0
42 BBG-102 USE OF MOLECULAR TECHNIQUES IN FRUIT BREEDING Elective 3 0 0 0
43 BBG-103 SELECTION IN FRUIT BREEDING Elective 3 0 0 0
44 BBG-104 SCIENTIFIC PRINCIPLES OF SMALL FRUIT GROWING Elective 3 0 0 0
45 BBG-105 STRESS PHYSIOLOGY AND RESISTANCE BREEDING IN HORTICULTURE Elective 3 0 0 0
46 BBG-106 PRODUCTIVIY CRITERIA AND HARVEST IN GRAPEVINE Elective 2 2 0 0
47 BBG-107 BREEDING OF BERRY FRUITS Elective 2 2 0 0
48 BBG-108 PRINCIPLES OF VEGETABLE BREEDING Elective 3 0 0 0
49 BBG-109 VEGETABLE SEEDLING GROWING TECHNIQUES Elective 3 0 0 0
50 BBG-110 ADVENCED TECHNIQUES IN THE CULTIVATION OF VEGETABLES Elective 3 0 0 0
51 BBG-111 VEGETABLE SEED PRODUCTION Elective 3 0 0 0
52 BKG-100 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE TARIM Elective 2 2 0 0
53 BKG-101 ALLELOPATİ Elective 3 0 0 0
54 BKG-102 BIOLOGY AND PHYSIOLOGY OF WEEDS AND INVASIVE PLANTS Elective 3 0 0 0
55 BKG-103 BASIC PHYTOBACTERIOLOGY Elective 3 0 0 0
56 BKG-104 THE BIOLOGICAL CONTROL OF PLANT DISEASE Elective 2 2 0 0
57 BKG-105 PRINCIPLES OF BIOLOGICAL CONTROL OF PESTS Elective 2 2 0 0
58 BKG-106 SYSTEMATICSH OF INSECTS Elective 2 2 0 0
59 BKG-107 PEST MANAGEMENT Elective 2 2 0 0
60 BKG-108 MYCOLOGY LABORATORY METHODS Elective 2 2 0 0
61 BKG-109 PHYSIOLOGY OF PLANT DISEASES Elective 3 0 0 0
62 BKG-110 WEED CONTROL IN FIELD CROPS Elective 0 0 0 0
63 BKG-111 HERBICIDES Elective 3 0 0 0
64 BKG-112 WEED RESISTANCE TO HERBICIDES Elective 3 0 0 0
65 BMBG-100 AdsorptIon and BIosorptIon Processes In Water and Wastewater Treatments Elective 2 2 0 0
66 BMBG-101 ORGANIC REACTION MECHANISMS Elective 3 0 0 0
67 BMBG-102 TheoretIcal Methods In OrganIc ChemIstry Elective 3 0 0 0
68 BMBG-103 ComputatIonal OrganIc ChemIstry Elective 3 0 0 0
69 BMBG-104 BIoactIve proteIns and peptIdes In mIlk Elective 3 0 0 6
70 BMBG-104 BIoactIve proteIns and peptIdes In mIlk Elective 3 0 0 6
71 BMBG-105 FunctIonal PropertIes of MIlk ProteIns Elective 3 0 0 6
72 BMBG-105 FunctIonal PropertIes of MIlk ProteIns Elective 3 0 0 6
73 BMBG-106 Advanced BIochemIstry Elective 3 0 0 0
74 BMBG-107 BIochemIstry Laboratory TechnIques Elective 3 0 0 0
75 BMBG-108 BIosensors and ApplIcatIons In ChemIstry Elective 3 0 0 0
76 BSMB-106 IRRIGATION OF FIELD CROPS Elective 3 0 0 0
77 BSMG-100 SOWING TECHNIQUES Elective 3 0 0 6
78 BSMG-101 PRESSURE IRRIGATION TECHNIQUES Elective 3 0 0 0
79 BSMG-102 TARIMSAL SAVAŞ MAKİNALARI VE UYGULAMA ALANLARI Elective 3 0 0 0
80 BSMG-103 FUNDAMENTALS OF THE CONSTRUCTION OF AGRICULTURAL MACHINERY Elective 3 0 0 6
81 BSMG-104 BİTKİ KORUMADA APLİKASYON TEKNİĞİ Elective 3 0 0 0
82 BSMG-105 METHODS OF MANAGEMENT OFIRRIGATION NETWORKS Elective 3 0 0 6
83 BSMG-106 PROBABILISTIC METHODS IN HYDROLOGY Elective 3 0 0 6
84 BSMG-107 PLANT WATER RELATIONSHIPS IN IRRIGATION Elective 3 0 0 0
85 BSMG-109 BSM DİNAMİK VE MEKANİZMA TEKNİĞİ Elective 3 0 0 6
86 BSMG-110 BSM PNÖMATİK VE HİDROLİK Elective 3 0 0 0
87 BSMG-111 BSM MALZEME BİLGİSİ Elective 3 0 0 0
88 BSMG-112 BSM ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Elective 3 0 0 0
89 BSMG-113 TARIMSAL YAPILARDA BETON Elective 3 0 0 6
90 BSMG-114 BİTKİSEL ÜRÜNLERİN DEPOLAMA YAPILARININ TASARIMI Elective 3 0 0 6
91 BSMG-115 PlantIng MachInery and ApplIcatIon TecnIques Elective 3 0 0 0
92 BSMG-116 FertIlIzer Spreaders and ApplIcatIon TecnIques Elective 3 0 0 0
93 BSMG-117 ChemIcals and Energy from Wood Components Elective 3 0 0 6
94 BSMG-117 ChemIcals and Energy from Wood Components Elective 3 0 0 6
95 BSMG-118 TechnIcal EnglIsh Elective 3 0 0 6
96 BSMG-118 TechnIcal EnglIsh Elective 3 0 0 6
97 BSMG-119 BIologIcal MaterIal DryIng TechnIques Elective 3 0 0 0
98 BSMG-120 PropertIes of bIologIcal materIal Elective 3 0 0 0
99 BSMG-121 EngIne fuels and oIls Elective 3 0 0 0
100 BSMG-122 MÜHENDİSLİKTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Elective 3 0 0 0
101 BSMG-123 AÇIK KANAL AKIMLARI Elective 3 0 0 0
102 BSMG-124 EKİM TEKNİĞİNDE MATEMATİK VE İSTATİSTİK ESASLAR Elective 3 0 0 0
103 DTZ Tezli Danışmanlık Elective 0 1 0 0
104 EMG-100 ANALYSIS OF ELECTRIC NETWORK LOSS Elective 3 0 0 0
105 EMG-101 INDUSTRIAL HIGH VOLTAGE TECHNIQUE Elective 3 0 0 0
106 EMG-102 ANALYSIS OF POLY PHASE NETWORKS BY THE METHOD OF Elective 3 0 0 0
107 EMG-103 APPLIED NUMERICAL METHODS IN ELECTRICAL ENGINEERING Elective 3 0 0 0
108 EMG-104 RENEWABLE ENERGY SYSTEMS Elective 3 0 0 0
109 EMG-105 ELECTRICAL ASPECTS OF WIND ENERGY CONVERSION SYSTEMS Elective 3 0 0 0
110 EMG-106 MICROWAVE TECHNIQUE Elective 3 0 0 0
111 EMG-107 ADVANCED ELECTROMAGNETIC FIELD THEORY Elective 3 0 0 0
112 GMG-100 MILK SANITATION COMPANIES Elective 3 0 0 0
113 GMG-101 HOMOGENIZATION IN DAIRY Elective 2 2 0 0
114 GMG-102 FOUND IN MILK PROTEINS AND BIOACTIVE PEPTIDES Elective 3 0 0 6
115 GMG-103 FUNCTIONAL FOOD ADDITIVES Elective 3 0 0 0
116 GMG-104 THE ROLE OF CARBONHYDRATES IN FOODS Elective 3 0 0 0
117 GMG-105 CREAL CHEMISTRY AND TECHNOLOGY Elective 3 0 0 0
118 GMG-106 NUTRITION AND FOOD Elective 3 0 0 0
119 GMG-107 FOOD PRESERVATION METHODS Elective 3 0 0 0
120 GMG-108 HIGH PERFORMANCE LIPUID CHROMATOGRAPHY(HPLC) TO USE IN FOODS Elective 2 2 0 0
121 GMG-109 OLIVE OIL TECHNOLOGY Elective 3 0 0 0
122 GMG-110 MODIFIED OILS AND PRODUCTION TECHNOLOGIES Elective 3 0 0 0
123 GMG-111 ESSENTIAL OIL TECHNOLOGY Elective 3 0 0 0
124 GMG-112 FOOD CHEMISTRY Elective 3 0 0 0
125 GMG-113 DISORDERS OF LIPID METABOLISM AND Elective 3 0 0 0
126 GMG-114 BIOCHEMISTRY OF PROTEINS Elective 3 0 0 0
127 GMG-115 Novel TechnologIes In Food EngIneerIng Elective 3 0 0 0
128 GMG-116 MIcrobIal GenetIc Elective 3 0 0 0
129 GMG-117 Meat FermentatIon Technology Elective 3 0 0 0
130 İMG-100 SHALLOW FOUNDATIONS Elective 3 0 0 0
131 İMG-101 ENGINEERING PROPERTIES OF SOILS Elective 3 0 0 0
132 İMG-102 ADVANCED FLUID MECHANICS Elective 3 0 0 0
133 İMG-103 WATER RESOURCES SYSTEMS Elective 3 0 0 0
134 İMG-104 ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS Elective 3 0 0 0
135 İMG-105 HUMAN RELATIONS IN CONSTRUCTION MANAGEMENT Elective 3 0 0 0
136 İMG-106 COST MANAGEMENT Elective 3 0 0 0
137 İMG-107 SEDIMENT TRASNPORT IN STREAMFLOWS Elective 3 0 0 0
138 İMG-108 PROJECT (TIME) MANAGEMEN Elective 3 0 0 0
139 LEEG-136 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND SCIENCE ETHICS Elective 3 0 0 6
140 TBBG-100 SOIL ORGANIC MATTER Elective 2 2 0 0
141 TBBG-101 THE ELEMENT ANALYSIS ON SOIL Elective 2 2 0 0
142 TBBG-102 SUSTAINABLE SOIL QUALITY Elective 2 2 0 0
143 TBBG-102 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) VE VERİ ANALİZ METODLARI Elective 2 2 0 0
144 TBBG-103 TOPRAK HARİTALAMA VE UZAKTAN ALGILAMA Elective 2 2 0 0
145 TBBG-103 SOIL AND WATER CONSERVATION ENGINEERING I Elective 2 2 0 0
146 TBBG-104 ADVANCED SOIL PHYSIC Elective 2 2 0 0
147 TBBG-104 İLERİ TOPRAK KİMYASI Elective 2 2 0 0
148 TBBG-105 AdsorptIon Elective 3 0 0 0
149 TBBG-106 Chromatography Elective 3 0 0 0
150 TBBG-107 ConvectIve Heat Transport In SoIl Elective 3 0 0 0
151 TBBG-108 KInetIcs and ThermodynamIcs of BIochemIcal Processes of SoIl Elective 3 0 0 0
152 TBBG-109 MathematIcal ModelIng of AgrIcultural Systems Elective 3 0 0 0
153 TBDG-110 AlternatIve weed control methods Elective 4 0 0 0
154 TBG-100 ARRANGEMENT AND EVALUATION OF FIELD EXPERIMENT Elective 3 0 0 0
155 TBG-101 ScIence educatIon ethIcs Elective 3 0 0 6
156 TBG-102 METHODS OF GRASS PLANT Elective 3 0 0 0
157 TBG-103 FORAGE FROM DIFFERENT FAMILIES Elective 3 0 0 0
158 TBG-104 STRESS FACTORS IN PLANT PRODUCTION Elective 3 0 0 0
159 TBG-105 AB VE TÜRKİYE'DE TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ Elective 3 0 0 0
160 TBG-106 BIOCHEMISTRY OF FIELD CROPS Elective 3 0 0 0
161 TBG-107 DOĞAL GEN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Elective 2 2 0 0
162 TBG-108 PERENNIAL FORAGE CROPS Elective 2 2 0 0
163 TBG-109 MERA TESİSİ VE YÖNETİMİ Elective 2 2 0 0
164 TBG-110 MEADOW AND PASTURE ECOLOGY Elective 3 0 0 0
165 TBG-111 NUTRITIONAL ELEMENT CYCLIGN IN GRASSLAND Elective 3 2 0 0
166 TBG-112 ALTERNATIVE FORAGE CROPS Elective 2 2 0 0
167 TBG-113 SEED PRODUCTION TECHNIQUES OF INDUSTRIAL CROPS Elective 2 2 0 0
168 TBG-114 OIL PLANTS AND SCIENCE AND TECHNOLOGY OF VEGETABLE OIL Elective 2 2 0 0
169 TBG-115 ADVANCED PLANT PHYSIOLOGY Elective 3 0 0 0
170 TBG-116 TERRESTRIAL PLANT ECOLOGY Elective 2 2 0 0
171 TBG-116 TERRESTRIAL PLANT ECOLOGY Elective 2 2 0 0
172 TBG-118 HERBAL DRUGS AND CULTIVATING TECHNIQUES Elective 2 2 0 0
173 TBG-119 EFFECTIVE SUBSTANCES AND EVALUATION FIELDS OF MEDICINAL PLANTS Elective 2 2 0 0
174 TBG-120 PLANT WATER WORKS Elective 2 2 0 0
175 TBG-121 PLANT TISSUE CULTURE AND APPLICATIONS Elective 2 2 0 0
176 TBG-122 FIELD AGRICULTURE Elective 3 0 0 0
177 TBG-123 LEGUME SPECIES USING LANDSCAPE AREAS Elective 3 0 0 0
178 TBG-124 UZAKTAN ALGILAMA VE ÇAYIR VE MERALARDA KULLANIMI Elective 2 2 0 0
179 TBG-125 OIL PLANTS SPECIFICCULTIVATION Elective 3 0 0 6
180 TBG-125 OIL PLANTS SPECIFICCULTIVATION Elective 3 0 0 6
181 TBG-126 HYBRIDIZATION TECHNICS I Elective 3 0 0 0
182 TBG-127 STUDY METHODS OF ETHNOBOTANY Elective 3 0 0 0
183 TBG-128 TAB - BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ ISLAHI Elective 3 2 0 0
184 TBG-129 Grassland EstablIshIng and Management TechnIgues Elective 3 0 0 0
185 TBG-130 EssentIal OIls: ScIence, Technology and ApplIcatIons Elective 3 0 0 0
186 TBG-131 Threatened (IUCN) and HabItat Codes In Plant Taxonomy Elective 3 0 0 0
187 TBG-132 Plants That Hyperaccumulate Heavy Metals Elective 3 0 0 0
188 TBG-133 Allelopathy Elective 3 0 0 0
189 TEG-100 THE ANALYSIS OF TURKEY- EU RELATIONS Elective 3 0 0 0
190 TEG-101 METHODS OF SAMPLING AND DATA GATHERING Elective 3 0 0 0
191 TEG-102 SPECIAL SUBJECTS ON AGRICULTURAL COOPERATIVES Elective 3 0 0 0
192 TEG-103 AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP Elective 3 0 0 0
193 TEG-104 LIVESTOCK ECONOMICS Elective 3 0 0 0
194 TEG-105 FOOD PROUSTION MARKETING Elective 3 0 0 0
195 TEG-106 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ Elective 3 0 0 0
196 TEG-107 RESOURCE USE AND PRODUCTIVITY IN AGRICULTURAL ENTERPRISES Elective 0 0 0 0
197 TEG-108 BenefIt Cost AnalysIs Elective 3 0 0 0
198 TEG-109 Rural SocIology Research Methods Elective 3 0 0 0
199 TEG-110 Rural Development Models Elective 3 0 0 0
200 ZTG-100 POPULATION GENETICS Elective 3 0 0 0
201 ZTG-101 SOURCES OF VARIATION IN FARM ANIMALS Elective 3 0 0 0
202 ZTG-102 ADVANCED MATING SYSTEMS IN ANIMAL BREEDING Elective 3 0 0 0
203 ZTG-103 EXPERIMENTAL DESIGNS WITH REPEATED MEASUREMENT Elective 3 0 0 0
204 ZTG-104 APPLIED STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE Elective 3 0 0 0
205 ZTG-105 ControllIng ReproductIon of Small RumInants Elective 3 0 0 0
206 ZTG-105 KOYUN VE KEÇİLERDE ÜREME Elective 3 0 0 0
207 ZTG-106 HAYVAN DAVRANIMI Elective 3 0 0 0
208 ZTG-106 BehavIor of Small RumInants.docx Elective 3 0 0 0
209 ZTG-107 MethodologIes of scIentIfIc Research Elective 3 0 0 0
210 ZTG-108 SPSS UsIng and StatIcs Elective 3 0 0 0
211 ZTG-110 EXPERIMENTAL DESIGNS AND DAFA ANALYSIS MATHODS Elective 3 0 0 0
212 ZTG-111 Feed AddItIves Elective 3 0 0 0
213 ZTG-112 MetabolIc DIsorder Related To NutrItIon Elective 3 0 0 0
214 ZTG-113 AlternatIve Feedstuffs For RumInants Elective 3 0 0 0
215 ZTG-117 PROBABILITY AND STATISTICS Elective 3 0 0 0
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GURUBU - BAHAR
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 AÜBBB-100 FertIlIzatIon BIology of FruIt SpecIes Elective 3 0 0 0
2 AÜBBB-101 Effects of Global WarmIng on HortIculture Elective 3 0 0 0
3 AÜBBB-102 PrencIpels of Seed Storage Elective 3 0 0 0
4 AÜBBB-103 BIodIversIty and Vegetable Gene Sources Elective 3 0 0 0
5 AÜBBB-104 ExotIc Vegetable Elective 3 0 0 0
6 AÜBBB-105 Fundamentals BIologI and PhysIologI of HortIculture Elective 3 0 0 0
7 AÜBBB-106 Good AgrIcultural PractIces In GrowIng Vegetables Elective 3 0 0 0
8 AÜBBB-107 Effects of Global WarmIng on HortIculture Elective 3 0 0 0
9 AÜBBB-108 Rootstock Use In FruIt Culture Elective 3 0 0 0
10 AÜBBB-109 PhysIologIcal DIsorders In Vegetables Elective 3 0 0 0
11 AÜBKB-100 MİKROBİAL ÜRETİM TEKNİKLERİ Elective 3 0 0 0
12 AÜBKB-101 Mycology Laboratory Methods Elective 3 0 0 0
13 AÜBKB-102 Plant In Water and Control Elective 3 0 0 0
14 AÜBKB-103 Research Methods of Weeds Elective 3 0 0 0
15 AÜBKB-104 Pests of Ornamental Plants Elective 3 0 0 0
16 AÜBKB-105 BIologIcal Control of Weeds Elective 3 0 0 0
17 AÜBKB-106 Entomology Laboratory Methods Elective 3 0 0 0
18 AÜBKB-107 EconomIc Entomology Elective 3 0 0 0
19 AÜBKB-108 Integrated Pest Management Elective 3 0 0 0
20 AÜBKB-109 BİTKİ HORMONLARI VE UYGULAMALARI Elective 3 0 0 0
21 AÜBKB-110 FUNGUSLARLA BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR Elective 3 0 0 0
22 AÜBKB-111 MİKOLOJİ Elective 3 0 0 0
23 AÜBKB-112 Insect ToxIcology and InsectIcIdes Elective 3 0 0 0
24 AÜBKB-113 Use of EssentIal OIls and Extracts Elective 3 0 0 0
25 AÜBKB-114 PhysIology of Plant DIseases Elective 3 0 0 0
26 AÜTBBB-100 ErosIon PredIctIon TechnIques Elective 3 0 0 0
27 AÜTBBB-101 Survey Staff MappIng and Land Management Elective 3 0 0 0
28 AÜTBBB-102 Fundamental of SoIl BehavIour: SoIl TIllage Elective 3 0 0 0
29 AÜTBBB-103 SoIl Water RelatIonshIp Elective 3 0 0 0
30 AÜTBBB-104 Fundementals of Plant NutrIon Elective 3 0 0 0
31 AÜTBBB-105 FertIlIzer AnalaysIs Elective 3 0 0 0
32 AÜTBBB-106 SoIl-plant AnalaysIs Elective 3 0 0 0
33 AÜTBBB-107 SoIl MIcrobIology Elective 3 0 0 0
34 AÜTEB-100 AgrIcultural AppraIsal Methods Elective 3 0 0 0
35 AÜTEB-101 European UnIon Farm Accountancy Data Network Elective 3 0 0 0
36 AÜTEB-102 Research Methods In EconomIcs Elective 3 0 0 0
37 AÜTEB-103 MarketIng of AgrIcultural Products Elective 3 0 0 0
38 AÜTEB-104 FInance and RIsk Management Elective 3 0 0 0
39 AÜTEB-105 EconomIcs of ProductIon and ConsumptIon Elective 3 0 0 0
40 AÜTEB-106 AgrIcultural Trade PolIcy AnalysIs Elective 3 0 0 0
41 AÜTEB-107 ApplIed AgrIcultural MarketIng TechnIcs Elective 3 0 0 0
42 AÜTEB-108 IntroductIon to EconometrIcs AnalysIs Elective 3 0 0 0
43 AÜTEB-109 TARIMSAL İŞLETMELERİN EKONOMİK ANALİZİ Elective 3 0 0 0
44 AÜTEB-110 European UnIon Farm Accountancy Data Network Elective 3 0 0 0
45 AÜTEB-111 AgrIcultural OrganIzatIon and CooperatIve Elective 3 0 0 0
46 AÜZTB-100 Carcass EvaluatIon Methods In LIvestocks Elective 3 0 0 0
47 AÜZTB-101 Advanced TechnIques In Beef Cattle RearIng Elective 3 0 0 0
48 AÜZTB-102 Methods and PrIncIples of OrganIc RasIng Elective 3 0 0 0
49 AÜZTB-103 ExperImental DesIgns and Data AnalysIs Methods Elective 3 0 0 0
50 AÜZTB-104 StatIctIcs Methods for LIvestock Improvement Elective 3 0 0 0
51 AÜZTB-105 KRİMİNALİSTİK İSTATİSTİK Elective 3 0 0 0
52 AÜZTB-106 Calf RearIng TechnIques Elective 3 0 0 0
53 AÜZTB-107 Cattle FattenIng PrIncIples Elective 3 0 0 0
54 BBB-100 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Elective 3 0 0 6
55 BBB-100 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Elective 3 0 0 6
56 BBB-101 BAHÇE BİTKİLERİNDE STRES Elective 2 2 0 6
57 BBB-101 BAHÇE BİTKİLERİNDE STRES Elective 2 2 0 6
58 BBB-102 ASMA FİZYOLOJİSİ Elective 2 2 0 6
59 BBB-102 ASMA FİZYOLOJİSİ Elective 2 2 0 6
60 BBB-103 MEYVE GENETİK KAYNAKLARI Elective 3 0 0 6
61 BBB-103 MEYVE GENETİK KAYNAKLARI Elective 3 0 0 6
62 BBB-104 GOOD AGRICULTURAL PRACTICES IN SMALL FRUIT GROWING Elective 3 0 0 6
63 BBB-104 GOOD AGRICULTURAL PRACTICES IN SMALL FRUIT GROWING Elective 3 0 0 6
64 BBB-105 SPECIES OF EXOTIC FRUITS Elective 3 0 0 6
65 BBB-105 SPECIES OF EXOTIC FRUITS Elective 3 0 0 6
66 BBB-106 KÜLTÜRÜ YAPILAN YENİLEBİLİR MANTAR TÜRLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Elective 3 0 0 6
67 BBB-106 KÜLTÜRÜ YAPILAN YENİLEBİLİR MANTAR TÜRLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Elective 3 0 0 6
68 BBB-107 ORGANİK SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Elective 3 0 0 6
69 BBB-107 ORGANİK SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Elective 3 0 0 6
70 BBB-108 BREEDINS OF WARM SEASON VEGETABLES Elective 3 0 0 0
71 BBB-109 ADVENCED GREENHOUSE PRODUCTION Elective 3 0 0 0
72 BBB-110 BASIC PRINCIPLES OF HORTICULTURE RESEARCH PROJECTS Elective 3 0 0 0
73 BBB-111 ECOLOGICAL BASIS OF HORTICULTURE Elective 3 0 0 0
74 BBB-112 HARD SHELLED FRUIT SPECIES BREEDING Elective 3 0 0 0
75 BBB-113 ROOTSTOCKS USED HARD-SHELLED FRUIT SPECIES AND PRODUCTION Elective 3 0 0 0
76 BKB-100 LABORATORY METHODS IN PHYTOBACTERIOLOGY Elective 3 0 0 0
77 BKB-101 WEEDS AND WEED MANAGEMENT UNDER CLIMATE CHANGE Elective 3 0 0 0
78 BKB-102 INVASIVE ALIEN SPECIES IN FOREST AND PASTURES Elective 2 2 0 0
79 BKB-103 BIOLOGY AND PHYSIOLOGY OF WEEDS AND INVASIVE PLANTS Elective 3 0 0 0
80 BKB-104 ENTOMOLOJİDE DENEME TEKNİĞİ Elective 3 0 0 0
81 BKB-105 ENTOMOLOJİDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Elective 3 0 0 0
82 BKB-106 BÖCEKLERDE PREPARAT YAPMA TEKNİKLERİ Elective 3 0 0 0
83 BKB-107 RESISTANCE TO PLANT PESTS Elective 3 0 0 0
84 BKB-108 HERBICIDES Elective 3 0 0 0
85 BKB-109 WEED CONTROL IN FIELD CROPS Elective 3 0 0 0
86 BKB-110 PhysIology of plant dIseases Elective 3 0 0 0
87 BKB-111 POISONOUS WEEDS Elective 3 0 0 0
88 BKB-112 WEED RESISTANCE TO HERBICIDES Elective 3 0 0 0
89 BSMB-103 SOWING TECHNIQUES Elective 3 0 0 0
90 BSMB-104 TILLAGE TOOLS AND MACHINERY Elective 3 0 0 6
91 BSMB-104 TILLAGE TOOLS AND MACHINERY Elective 3 0 0 6
92 BSMB-105 DRAINAGE ENGINEERING Elective 3 0 0 6
93 BSMB-106 IRRIGATION OF FIELD CROPS Elective 3 0 0 6
94 BSMB-107 IRRIGATION OF HORTICULTURAL CROPS Elective 3 0 0 6
95 BSMB-108 STEEL SILOS Elective 3 0 0 6
96 BSMB-108 STEEL SILOS Elective 3 0 0 6
97 BSMB-109 ENVIRONMENTAL AUDITING IN ANIMAL PRODUCTION STRUCTURES Elective 3 0 0 6
98 BSMB-109 ENVIRONMENTAL AUDITING IN ANIMAL PRODUCTION STRUCTURES Elective 3 0 0 6
99 BSMB-110 TIME STUDY IN AGRICULTURAL MECHANIZATION Elective 3 0 0 6
100 BSMB-110 TIME STUDY IN AGRICULTURAL MECHANIZATION Elective 3 0 0 6
101 BSMB-111 TESTING PRINCIPLES OF AGRICULTURAL MACHINERY Elective 3 0 0 6
102 BSMB-111 TESTING PRINCIPLES OF AGRICULTURAL MACHINERY Elective 3 0 0 6
103 BSMB-112 PHYSICAL PROPERTIES OF AGRICULTURAL FOOD Elective 3 0 0 0
104 BSMB-113 DAIRY MILKING MECHANIZATION AND MILK PROCESSING TECHNIQUES Elective 3 0 0 6
105 BSMB-113 DAIRY MILKING MECHANIZATION AND MILK PROCESSING TECHNIQUES Elective 3 0 0 6
106 BSMB-114 TARIMSAL ÜRÜNLERİN KURUTMA TEKNİĞİ Elective 3 0 0 0
107 BSMB-115 MİNERAL GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI VE KALİBRASYONU Elective 3 0 0 0
108 BSMB-116 IrrIgatIon Of FIeld And HortIcultural Crops Elective 3 0 0 0
109 BSMB-117 DIRECT DRILLING AND APPLICATIONS Elective 3 0 0 0
110 BSMB-118 COMPUTER AIDED DRAWING Elective 3 0 0 0
111 BSMB-119 BIOMASS ENERGY Elective 3 0 0 6
112 BSMB-119 BIOMASS ENERGY Elective 3 0 0 6
113 BSMB-120 PRECISION FARMING TECHNOLOGIES Elective 3 0 0 6
114 BSMB-120 PRECISION FARMING TECHNOLOGIES Elective 3 0 0 6
115 BSMB-121 MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS Elective 3 0 0 6
116 BSMB-121 MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS Elective 3 0 0 6
117 BSMB-122 TECHNICAL ENGLISH II Elective 3 0 0 6
118 BSMB-122 TECHNICAL ENGLISH II Elective 3 0 0 6
119 BSMB-123 AgrIcultural MechanIzatIon Management Elective 3 0 0 6
120 BSMB-123 AgrIcultural MechanIzatIon Management Elective 3 0 0 6
121 BSMB-125 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMA ALANLARI Elective 3 0 0 0
122 BSMB-127 TARIM ATIKLARI VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Elective 3 0 0 0
123 BSMB-128 PATATES TEKNİĞİ VE KULLANIMI Elective 3 0 0 0
124 BSMB-129 KÜLTÜR BİTKİLERİNİN SULANMASI Elective 3 0 0 0
125 BSMG-103 FUNDAMENTALS OF THE CONSTRUCTION OF AGRICULTURAL MACHINERY Elective 3 0 0 0
126 DTZ Tezli Danışmanlık Elective 0 1 0 0
127 EMB-100 OVERVOLTAGES AND PROTECTION IN ELECTIRICAL POWER SYSTEMS Elective 3 0 0 0
128 EMB-101 ANALYSIS OF ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS Elective 3 0 0 0
129 EMB-102 OPTOELECTRONIC Elective 3 0 0 0
130 EMB-103 ELECTRICAL ASPECTS OF SOLAR ENERGY CONVERSION SYSTEMS Elective 3 0 0 0
131 EMB-104 THIN FILM GROWTH TECHNIQUES Elective 3 0 0 0
132 GMB-109 : BIOCHEMISTRY OFCARBOHYDRATES Elective 3 0 0 0
133 GMB-115 PHYSICS AND CHEMISTRY OF MILK AND DAIRY PRODUCTS Elective 2 2 0 0
134 GMB-116 FERMENTED MILK PRODUCTS TECHNOLOGY Elective 2 2 0 0
135 GMB-117 BASIC PRINCIPLES OF CEREALS FOOD PROCESSING Elective 3 0 0 0
136 GMB-118 BAKERY PRODUCTS MANUFACTURING PROBLEMS AND SOLUTIONS Elective 3 0 0 0
137 GMB-119 PRINCIPLES OF CEREAL STORAGE Elective 3 0 0 0
138 GMB-121 ADVANCED FOOD CHEMISTRY Elective 3 0 0 0
139 GMB-122 ADVANCED FOOD ANALYSIS Elective 2 2 0 0
140 GMB-123 CHEMISTRY OF FATS AND OILS Elective 3 0 0 0
141 GMB-125 FOOD BIOCHEMISTRY II Elective 3 0 0 0
142 GMB-126 NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY Elective 3 0 0 0
143 GMB-127 MICROBIAL GENETIC Elective 3 0 0 0
144 GMB-128 ENZYME TECHNOLOGY Elective 3 0 0 0
145 GMB-129 PURIFICATION METHODS OF PROTEINS Elective 3 0 0 0
146 GMB-130 NOVEL TECHNOLOGIES IN FOOD ENGINEERING Elective 3 0 0 0
147 GMB-131 LACTIC ACID FERMENTATION Elective 3 0 0 0
148 GMB-132 FOOD SAFETY AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS Elective 3 0 0 0
149 GMB-133 FOOD CONTAMINANTS AND TOXICOLOGY Elective 3 0 0 0
150 GMB-134 MICROBIOLOGY AND APPLICATION IN FOOD INDUSTRY Elective 3 0 0 0
151 GMB-135 ET MİKROBİYOLOJİSİ Elective 3 0 0 0
152 GMB-136 ET VE ET ÜRÜNLERİ ANALİZİ Elective 3 0 0 0
153 İMB-100 PUBLIC INFRASTRUCTURE MANAGEMENT Elective 3 0 0 0
154 İMB-101 MANAGEMENT MATHEMATICS Elective 3 0 0 0
155 İMB-102 GROUNDWATER HYDRAULICS Elective 3 0 0 0
156 İMB-103 IN-SITU TESTS IN GEOTECHNICAL ENGINEERING Elective 3 0 0 0
157 İMB-104 DEEP FOUNDATIONS Elective 3 0 0 0
158 İMB-105 DESIGN OF TREATMENT PLANTS Elective 3 0 0 0
159 İMB-106 HYDRO-ENERGY PRODUCTION SYSTEMS Elective 3 0 0 0
160 İMB-107 HYDROCLIMATOLOGY Elective 3 0 0 0
161 İMB-108 ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS Elective 3 0 0 0
162 TB-588 TARLA BİTKİLERİ ÜRETİMİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR Elective 0 0 0 0
163 TBB-100 WEED PROBLEMS IN RANGELAND Elective 2 2 0 6
164 TBB-100 WEED PROBLEMS IN RANGELAND Elective 2 2 0 6
165 TBB-101 BASIS OF RANGE PLANT PHYSIOLOGY Elective 2 2 0 6
166 TBB-101 BASIS OF RANGE PLANT PHYSIOLOGY Elective 2 2 0 6
167 TBB-102 ScIence educatIon ethIcs Elective 3 0 0 6
168 TBB-103 PLANT BIOTECHNOLOGY AND GENETIC ENGINEERING APPLICATIONS Elective 2 2 0 0
169 TBB-104 INSTRUMENTAL ANALYSIS TECHNIQUES USED FOR DETERMINATION OF PLANT COMPONENTS Elective 2 2 0 0
170 TBB-105 GENERAL PRODUCT PHYSIOLOGY Elective 3 0 0 6
171 TBB-105 GENERAL PRODUCT PHYSIOLOGY Elective 3 0 0 6
172 TBB-106 SHRUB VEGETATION Elective 2 2 0 6
173 TBB-106 SHRUB VEGETATION Elective 2 2 0 6
174 TBB-107 MEASUREMENT METHODS AND CHARACTERISTICS OF MEADOW AND RANGE VEGETATIONS Elective 2 2 0 0
175 TBB-108 GRASSLAND STUDY TECHNIQUES Elective 2 2 0 0
176 TBB-110 SPECIAL IMPROVEMENT OF FORAGE CROPS Elective 2 2 0 0
177 TBB-111 SPECIAL PRODUCTION TECHNIQUES OF MERRIMENT CROPS Elective 2 2 0 0
178 TBB-112 INCREASING THE PRODUCTIVITY IN GRASSLAND WITH NATURAL METHODS Elective 3 0 0 0
179 TBB-113 FIELD AGRICULTURE Elective 2 2 0 0
180 TBB-114 SILAGE CROPS Elective 2 2 0 6
181 TBB-114 SILAGE CROPS Elective 2 2 0 6
182 TBB-115 YEM BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİMİ Elective 2 2 0 0
183 TBB-127 PASTURE IMPROVEMENT TECHNICAL BASIS Elective 2 2 0 6
184 TBB-127 PASTURE IMPROVEMENT TECHNICAL BASIS Elective 2 2 0 6
185 TBB-128 VEGETATION ASSESSMENT AND EVALUATION TECHNIQUES Elective 2 2 0 6
186 TBB-128 VEGETATION ASSESSMENT AND EVALUATION TECHNIQUES Elective 2 2 0 6
187 TBB-130 QUALITY FORAGE PLANTS Elective 2 2 0 0
188 TBB-131 SEED TECHNOLOGY OF PULSES AND CEREALS Elective 3 0 0 0
189 TBB-132 EVOLUATIONS TECHNIQUES IN FORAGE CROPS Elective 2 2 0 6
190 TBB-132 EVOLUATIONS TECHNIQUES IN FORAGE CROPS Elective 2 2 0 6
191 TBB-132 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÖZEL YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI Elective 3 0 0 0
192 TBB-133 ESTABLISHING PASTURELAND AND RANGELAND Elective 2 2 0 0
193 TBB-134 SPECIAL GROWING AND BREEDING OF STARCH AND SUGAR CROPS Elective 3 0 0 0
194 TBB-135 Rubber rlant rubber productIons breedIng methods Elective 3 0 0 0
195 TBB-136 HYBRIDIZATION TECHNICS II Elective 3 0 0 0
196 TBB-137 YEM BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Elective 2 2 0 0
197 TBB-138 GRASSLAND-ANIMAL RELATIONSHIP Elective 3 0 0 0
198 TBB-139 HerbarIum TechnIques Elective 3 0 0 0
199 TBB-140 BİTKİ SİSTEMATİĞİ TERMİNOLOJİSİ Elective 3 0 0 0
200 TBB-141 BİTKİLERDE STRES EKOLOJİSİ VE STRATEJİLERİ Elective 3 0 0 0
201 TBB-142 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Elective 2 2 0 0
202 TBBB-100 RELATIONSHIP OF SOIL AND PLANT Elective 3 0 0 0
203 TBBB-101 AGRICULTURAL APPLICATIONS OF REMOTE SENSING Elective 2 2 0 6
204 TBBB-101 AGRICULTURAL APPLICATIONS OF REMOTE SENSING Elective 2 2 0 6
205 TBBB-102 MANAGEMENT OF PROBLEM SOILS Elective 3 0 0 6
206 TBBB-102 MANAGEMENT OF PROBLEM SOILS Elective 3 0 0 6
207 TBBB-103 SOIL AND WATER CONSERVATION ENGINEERING I Elective 2 2 0 0
208 TBBB-104 PRACTICAL ADVANCED SOIL PHYSICS Elective 2 2 0 0
209 TBBB-105 CONVECTIVE HEAT TRANSPORT IN SOIL Elective 3 0 0 0
210 TBBB-106 KINETICS AND THERMODYNAMICS OF BIOCHEMICAL PROCESSES OF SOIL Elective 3 0 0 0
211 TBBB-107 MATHEMATICAL MODELING OF AGRICULTURAL SYSTEMS Elective 3 0 0 0
212 TBBB-108 SOIL AND WATER CONSERVATION ENGINEERING Elective 2 2 0 0
213 TBBB-109 BAĞLAYICILAR VE HİDRASYON ÖZELLİKLERİ Elective 3 0 0 0
214 TBBB-110 TOPRAKTA KÜTLE TAŞINMASININ MODELLENMESİ Elective 3 0 0 0
215 TBBB-111 EKOLOJİK PROSESLERİNİN MODELLENMESİNDE İLERİ KONULAR Elective 3 0 0 0
216 TBBB-112 TOPRAK ENZİMLERİ Elective 3 0 0 0
217 TBDG-110 AlternatIve weed control methods Elective 4 0 0 0
218 TEB-100 ECONOMIC ANALYSIS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES Elective 3 0 0 6
219 TEB-100 ECONOMIC ANALYSIS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES Elective 3 0 0 6
220 TEB-101 THE ANALYSIS OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES Elective 3 0 0 6
221 TEB-101 THE ANALYSIS OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES Elective 3 0 0 6
222 TEB-102 AGRICULTURAL COMMUNICATION AND JOURNALISM Elective 2 2 0 6
223 TEB-102 AGRICULTURAL COMMUNICATION AND JOURNALISM Elective 2 2 0 6
224 TEB-103 FOREING TRADE POLICIES OF AGRICULTURAL PROTUCTS Elective 3 0 0 6
225 TEB-103 FOREING TRADE POLICIES OF AGRICULTURAL PROTUCTS Elective 3 0 0 6
226 TEB-104 ECONOMICS AND MARKETING OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS Elective 3 0 0 6
227 TEB-104 ECONOMICS AND MARKETING OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS Elective 3 0 0 6
228 TEB-105 COST ANALYSIS IN AGRICULTURAL PRODUCTS Elective 3 0 0 0
229 TEB-106 PRACTISES AND METHODS FOR DETERMINING THE VALUE OF AGRICULTURAL REAL ESTATES Elective 3 0 0 6
230 TEB-106 PRACTISES AND METHODS FOR DETERMINING THE VALUE OF AGRICULTURAL REAL ESTATES Elective 3 0 0 6
231 TEB-107 ÇİFTLİK YÖNETİMİ VE PLANLAMASI Elective 3 0 0 0
232 TEB-108 RURAL DEVELOPMENT MODELS Elective 3 0 0 0
233 TEB-109 ECONOMICS OF PRODUCTION AND CONSUMPTION Elective 3 0 0 0
234 TEG-100 THE ANALYSIS OF TURKEY- EU RELATIONS Elective 3 0 0 0
235 ZTB-100 EXPERIMENTAL DESIGN AND APPLICATIONS OF STATISTICAL PACKAGE PROGRAM Elective 2 2 0 6
236 ZTB-100 EXPERIMENTAL DESIGN AND APPLICATIONS OF STATISTICAL PACKAGE PROGRAM Elective 2 2 0 6
237 ZTB-102 STATISTICS WITH SPSS Elective 2 2 0 0
238 ZTB-103 STATISTICS WITH SAS Elective 2 2 0 0
239 ZTB-104 LIVESTOCK ECOLOGY Elective 3 0 0 6
240 ZTB-104 LIVESTOCK ECOLOGY Elective 3 0 0 6
241 ZTB-105 REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES IN FARM ANIMALS Elective 2 2 0 6
242 ZTB-105 REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES IN FARM ANIMALS Elective 2 2 0 6
243 ZTB-107 BASIC STATISTICS USING SAS AND SPSS PROGRAMS Elective 2 2 0 6
244 ZTB-107 BASIC STATISTICS USING SAS AND SPSS PROGRAMS Elective 2 2 0 6
245 ZTB-108 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA BESLENMEYE BAĞLI METABOLİK BOZUKLUKLAR Elective 3 0 0 0
246 ZTB-109 ORGANİK SIĞIRCILIK ÜRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Elective 3 0 0 0
247 ZTB-110 ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ Elective 3 0 0 0
248 ZTB-111 DENEY TASARIMI Elective 3 0 0 0
249 ZTB-112 SPSS-II Elective 3 0 0 0
250 ZTB-113 IN VIVO AND IN VITRO DIGESTIBILIY TECHNIQUES AND METHODS Elective 3 0 0 0
251 ZTB-114 TECHNIQUES OF RATION PREPARATION IN DAIRY COWS Elective 3 0 0 0
252 ZTB-115 VITAMIN AND MINERAL METABOLISM IN RUMINANTS Elective 3 0 0 0
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GURUBU - BAHAR
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 AÜBBB-100 FertIlIzatIon BIology of FruIt SpecIes Elective 3 0 0 0
2 AÜBBB-101 Effects of Global WarmIng on HortIculture Elective 3 0 0 0
3 AÜBBB-102 PrencIpels of Seed Storage Elective 3 0 0 0
4 AÜBBB-103 BIodIversIty and Vegetable Gene Sources Elective 3 0 0 0
5 AÜBBB-104 ExotIc Vegetable Elective 3 0 0 0
6 AÜBBB-105 Fundamentals BIologI and PhysIologI of HortIculture Elective 3 0 0 0
7 AÜBBB-106 Good AgrIcultural PractIces In GrowIng Vegetables Elective 3 0 0 0
8 AÜBBB-107 Effects of Global WarmIng on HortIculture Elective 3 0 0 0
9 AÜBBB-108 Rootstock Use In FruIt Culture Elective 3 0 0 0
10 AÜBBB-109 PhysIologIcal DIsorders In Vegetables Elective 3 0 0 0
11 AÜBKB-100 MİKROBİAL ÜRETİM TEKNİKLERİ Elective 3 0 0 0
12 AÜBKB-101 Mycology Laboratory Methods Elective 3 0 0 0
13 AÜBKB-102 Plant In Water and Control Elective 3 0 0 0
14 AÜBKB-103 Research Methods of Weeds Elective 3 0 0 0
15 AÜBKB-104 Pests of Ornamental Plants Elective 3 0 0 0
16 AÜBKB-105 BIologIcal Control of Weeds Elective 3 0 0 0
17 AÜBKB-106 Entomology Laboratory Methods Elective 3 0 0 0
18 AÜBKB-107 EconomIc Entomology Elective 3 0 0 0
19 AÜBKB-108 Integrated Pest Management Elective 3 0 0 0
20 AÜBKB-109 BİTKİ HORMONLARI VE UYGULAMALARI Elective 3 0 0 0
21 AÜBKB-110 FUNGUSLARLA BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR Elective 3 0 0 0
22 AÜBKB-111 MİKOLOJİ Elective 3 0 0 0
23 AÜBKB-112 Insect ToxIcology and InsectIcIdes Elective 3 0 0 0
24 AÜBKB-113 Use of EssentIal OIls and Extracts Elective 3 0 0 0
25 AÜBKB-114 PhysIology of Plant DIseases Elective 3 0 0 0
26 AÜTBBB-100 ErosIon PredIctIon TechnIques Elective 3 0 0 0
27 AÜTBBB-101 Survey Staff MappIng and Land Management Elective 3 0 0 0
28 AÜTBBB-102 Fundamental of SoIl BehavIour: SoIl TIllage Elective 3 0 0 0
29 AÜTBBB-103 SoIl Water RelatIonshIp Elective 3 0 0 0
30 AÜTBBB-104 Fundementals of Plant NutrIon Elective 3 0 0 0
31 AÜTBBB-105 FertIlIzer AnalaysIs Elective 3 0 0 0
32 AÜTBBB-106 SoIl-plant AnalaysIs Elective 3 0 0 0
33 AÜTBBB-107 SoIl MIcrobIology Elective 3 0 0 0
34 AÜTEB-100 AgrIcultural AppraIsal Methods Elective 3 0 0 0
35 AÜTEB-101 European UnIon Farm Accountancy Data Network Elective 3 0 0 0
36 AÜTEB-102 Research Methods In EconomIcs Elective 3 0 0 0
37 AÜTEB-103 MarketIng of AgrIcultural Products Elective 3 0 0 0
38 AÜTEB-104 FInance and RIsk Management Elective 3 0 0 0
39 AÜTEB-105 EconomIcs of ProductIon and ConsumptIon Elective 3 0 0 0
40 AÜTEB-106 AgrIcultural Trade PolIcy AnalysIs Elective 3 0 0 0
41 AÜTEB-107 ApplIed AgrIcultural MarketIng TechnIcs Elective 3 0 0 0
42 AÜTEB-108 IntroductIon to EconometrIcs AnalysIs Elective 3 0 0 0
43 AÜTEB-109 TARIMSAL İŞLETMELERİN EKONOMİK ANALİZİ Elective 3 0 0 0
44 AÜTEB-110 European UnIon Farm Accountancy Data Network Elective 3 0 0 0
45 AÜTEB-111 AgrIcultural OrganIzatIon and CooperatIve Elective 3 0 0 0
46 AÜZTB-100 Carcass EvaluatIon Methods In LIvestocks Elective 3 0 0 0
47 AÜZTB-101 Advanced TechnIques In Beef Cattle RearIng Elective 3 0 0 0
48 AÜZTB-102 Methods and PrIncIples of OrganIc RasIng Elective 3 0 0 0
49 AÜZTB-103 ExperImental DesIgns and Data AnalysIs Methods Elective 3 0 0 0
50 AÜZTB-104 StatIctIcs Methods for LIvestock Improvement Elective 3 0 0 0
51 AÜZTB-105 KRİMİNALİSTİK İSTATİSTİK Elective 3 0 0 0
52 AÜZTB-106 Calf RearIng TechnIques Elective 3 0 0 0
53 AÜZTB-107 Cattle FattenIng PrIncIples Elective 3 0 0 0
54 BBB-100 YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Elective 3 0 0 0
55 BBB-101 BAHÇE BİTKİLERİNDE STRES Elective 2 2 0 0
56 BBB-102 ASMA FİZYOLOJİSİ Elective 2 2 0 0
57 BBB-103 MEYVE GENETİK KAYNAKLARI Elective 3 0 0 0
58 BBB-104 GOOD AGRICULTURAL PRACTICES IN SMALL FRUIT GROWING Elective 3 0 0 0
59 BBB-105 SPECIES OF EXOTIC FRUITS Elective 3 0 0 0
60 BBB-106 KÜLTÜRÜ YAPILAN YENİLEBİLİR MANTAR TÜRLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Elective 3 0 0 0
61 BBB-107 ORGANİK SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Elective 3 0 0 0
62 BBB-108 BREEDINS OF WARM SEASON VEGETABLES Elective 3 0 0 0
63 BBB-109 ADVENCED GREENHOUSE PRODUCTION Elective 3 0 0 0
64 BBB-110 BASIC PRINCIPLES OF HORTICULTURE RESEARCH PROJECTS Elective 3 0 0 0
65 BBB-111 ECOLOGICAL BASIS OF HORTICULTURE Elective 3 0 0 0
66 BBB-112 HARD SHELLED FRUIT SPECIES BREEDING Elective 3 0 0 0
67 BBB-113 ROOTSTOCKS USED HARD-SHELLED FRUIT SPECIES AND PRODUCTION Elective 3 0 0 0
68 BKB-100 LABORATORY METHODS IN PHYTOBACTERIOLOGY Elective 3 0 0 0
69 BKB-101 WEEDS AND WEED MANAGEMENT UNDER CLIMATE CHANGE Elective 3 0 0 0
70 BKB-102 INVASIVE ALIEN SPECIES IN FOREST AND PASTURES Elective 2 2 0 0
71 BKB-103 BIOLOGY AND PHYSIOLOGY OF WEEDS AND INVASIVE PLANTS Elective 3 0 0 0
72 BKB-104 ENTOMOLOJİDE DENEME TEKNİĞİ Elective 3 0 0 0
73 BKB-105 ENTOMOLOJİDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Elective 3 0 0 0
74 BKB-106 BÖCEKLERDE PREPARAT YAPMA TEKNİKLERİ Elective 3 0 0 0
75 BKB-107 RESISTANCE TO PLANT PESTS Elective 3 0 0 0
76 BKB-108 HERBICIDES Elective 3 0 0 0
77 BKB-109 WEED CONTROL IN FIELD CROPS Elective 3 0 0 0
78 BKB-110 PhysIology of plant dIseases Elective 3 0 0 0
79 BKB-111 POISONOUS WEEDS Elective 3 0 0 0
80 BKB-112 WEED RESISTANCE TO HERBICIDES Elective 3 0 0 0
81 BSMB-103 SOWING TECHNIQUES Elective 3 0 0 0
82 BSMB-104 TILLAGE TOOLS AND MACHINERY Elective 3 0 0 0
83 BSMB-105 DRAINAGE ENGINEERING Elective 3 0 0 6
84 BSMB-106 IRRIGATION OF FIELD CROPS Elective 3 0 0 0
85 BSMB-107 IRRIGATION OF HORTICULTURAL CROPS Elective 3 0 0 6
86 BSMB-108 STEEL SILOS Elective 3 0 0 6
87 BSMB-109 ENVIRONMENTAL AUDITING IN ANIMAL PRODUCTION STRUCTURES Elective 3 0 0 6
88 BSMB-110 TIME STUDY IN AGRICULTURAL MECHANIZATION Elective 3 0 0 0
89 BSMB-111 TESTING PRINCIPLES OF AGRICULTURAL MACHINERY Elective 3 0 0 0
90 BSMB-112 PHYSICAL PROPERTIES OF AGRICULTURAL FOOD Elective 3 0 0 0
91 BSMB-113 DAIRY MILKING MECHANIZATION AND MILK PROCESSING TECHNIQUES Elective 3 0 0 0
92 BSMB-114 TARIMSAL ÜRÜNLERİN KURUTMA TEKNİĞİ Elective 3 0 0 0
93 BSMB-115 MİNERAL GÜBRE DAĞITMA MAKİNALARI VE KALİBRASYONU Elective 3 0 0 0
94 BSMB-116 IrrIgatIon Of FIeld And HortIcultural Crops Elective 3 0 0 0
95 BSMB-117 DIRECT DRILLING AND APPLICATIONS Elective 3 0 0 0
96 BSMB-118 COMPUTER AIDED DRAWING Elective 3 0 0 0
97 BSMB-119 BIOMASS ENERGY Elective 3 0 0 0
98 BSMB-120 PRECISION FARMING TECHNOLOGIES Elective 3 0 0 0
99 BSMB-121 MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS Elective 3 0 0 0
100 BSMB-122 TECHNICAL ENGLISH II Elective 3 0 0 0
101 BSMB-123 AgrIcultural MechanIzatIon Management Elective 3 0 0 0
102 BSMB-125 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMA ALANLARI Elective 3 0 0 0
103 BSMB-127 TARIM ATIKLARI VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Elective 3 0 0 0
104 BSMB-128 PATATES TEKNİĞİ VE KULLANIMI Elective 3 0 0 0
105 BSMB-129 KÜLTÜR BİTKİLERİNİN SULANMASI Elective 3 0 0 0
106 BSMG-103 FUNDAMENTALS OF THE CONSTRUCTION OF AGRICULTURAL MACHINERY Elective 3 0 0 6
107 DTZ Tezli Danışmanlık Elective 0 1 0 0
108 EMB-100 OVERVOLTAGES AND PROTECTION IN ELECTIRICAL POWER SYSTEMS Elective 3 0 0 0
109 EMB-101 ANALYSIS OF ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS Elective 3 0 0 0
110 EMB-102 OPTOELECTRONIC Elective 3 0 0 0
111 EMB-103 ELECTRICAL ASPECTS OF SOLAR ENERGY CONVERSION SYSTEMS Elective 3 0 0 0
112 EMB-104 THIN FILM GROWTH TECHNIQUES Elective 3 0 0 0
113 GMB-109 : BIOCHEMISTRY OFCARBOHYDRATES Elective 3 0 0 0
114 GMB-115 PHYSICS AND CHEMISTRY OF MILK AND DAIRY PRODUCTS Elective 2 2 0 0
115 GMB-116 FERMENTED MILK PRODUCTS TECHNOLOGY Elective 2 2 0 0
116 GMB-117 BASIC PRINCIPLES OF CEREALS FOOD PROCESSING Elective 3 0 0 0
117 GMB-118 BAKERY PRODUCTS MANUFACTURING PROBLEMS AND SOLUTIONS Elective 3 0 0 0
118 GMB-119 PRINCIPLES OF CEREAL STORAGE Elective 3 0 0 0
119 GMB-121 ADVANCED FOOD CHEMISTRY Elective 3 0 0 0
120 GMB-122 ADVANCED FOOD ANALYSIS Elective 2 2 0 0
121 GMB-123 CHEMISTRY OF FATS AND OILS Elective 3 0 0 0
122 GMB-125 FOOD BIOCHEMISTRY II Elective 3 0 0 0
123 GMB-126 NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY Elective 3 0 0 0
124 GMB-127 MICROBIAL GENETIC Elective 3 0 0 0
125 GMB-128 ENZYME TECHNOLOGY Elective 3 0 0 0
126 GMB-129 PURIFICATION METHODS OF PROTEINS Elective 3 0 0 0
127 GMB-130 NOVEL TECHNOLOGIES IN FOOD ENGINEERING Elective 3 0 0 0
128 GMB-131 LACTIC ACID FERMENTATION Elective 3 0 0 0
129 GMB-132 FOOD SAFETY AND QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS Elective 3 0 0 0
130 GMB-133 FOOD CONTAMINANTS AND TOXICOLOGY Elective 3 0 0 0
131 GMB-134 MICROBIOLOGY AND APPLICATION IN FOOD INDUSTRY Elective 3 0 0 0
132 GMB-135 ET MİKROBİYOLOJİSİ Elective 3 0 0 0
133 GMB-136 ET VE ET ÜRÜNLERİ ANALİZİ Elective 3 0 0 0
134 İMB-100 PUBLIC INFRASTRUCTURE MANAGEMENT Elective 3 0 0 0
135 İMB-101 MANAGEMENT MATHEMATICS Elective 3 0 0 0
136 İMB-102 GROUNDWATER HYDRAULICS Elective 3 0 0 0
137 İMB-103 IN-SITU TESTS IN GEOTECHNICAL ENGINEERING Elective 3 0 0 0
138 İMB-104 DEEP FOUNDATIONS Elective 3 0 0 0
139 İMB-105 DESIGN OF TREATMENT PLANTS Elective 3 0 0 0
140 İMB-106 HYDRO-ENERGY PRODUCTION SYSTEMS Elective 3 0 0 0
141 İMB-107 HYDROCLIMATOLOGY Elective 3 0 0 0
142 İMB-108 ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS Elective 3 0 0 0
143 TB-588 TARLA BİTKİLERİ ÜRETİMİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR Elective 0 0 0 0
144 TBB-100 WEED PROBLEMS IN RANGELAND Elective 2 2 0 0
145 TBB-101 BASIS OF RANGE PLANT PHYSIOLOGY Elective 2 2 0 0
146 TBB-102 ScIence educatIon ethIcs Elective 3 0 0 6
147 TBB-103 PLANT BIOTECHNOLOGY AND GENETIC ENGINEERING APPLICATIONS Elective 2 2 0 0
148 TBB-104 INSTRUMENTAL ANALYSIS TECHNIQUES USED FOR DETERMINATION OF PLANT COMPONENTS Elective 2 2 0 0
149 TBB-105 GENERAL PRODUCT PHYSIOLOGY Elective 3 0 0 0
150 TBB-106 SHRUB VEGETATION Elective 2 2 0 0
151 TBB-107 MEASUREMENT METHODS AND CHARACTERISTICS OF MEADOW AND RANGE VEGETATIONS Elective 2 2 0 0
152 TBB-108 GRASSLAND STUDY TECHNIQUES Elective 2 2 0 0
153 TBB-110 SPECIAL IMPROVEMENT OF FORAGE CROPS Elective 2 2 0 0
154 TBB-111 SPECIAL PRODUCTION TECHNIQUES OF MERRIMENT CROPS Elective 2 2 0 0
155 TBB-112 INCREASING THE PRODUCTIVITY IN GRASSLAND WITH NATURAL METHODS Elective 3 0 0 0
156 TBB-113 FIELD AGRICULTURE Elective 2 2 0 0
157 TBB-114 SILAGE CROPS Elective 2 2 0 0
158 TBB-115 YEM BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİMİ Elective 2 2 0 0
159 TBB-127 PASTURE IMPROVEMENT TECHNICAL BASIS Elective 2 2 0 0
160 TBB-128 VEGETATION ASSESSMENT AND EVALUATION TECHNIQUES Elective 2 2 0 0
161 TBB-130 QUALITY FORAGE PLANTS Elective 2 2 0 0
162 TBB-131 SEED TECHNOLOGY OF PULSES AND CEREALS Elective 3 0 0 0
163 TBB-132 EVOLUATIONS TECHNIQUES IN FORAGE CROPS Elective 2 2 0 0
164 TBB-132 YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÖZEL YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI Elective 3 0 0 0
165 TBB-133 ESTABLISHING PASTURELAND AND RANGELAND Elective 2 2 0 0
166 TBB-134 SPECIAL GROWING AND BREEDING OF STARCH AND SUGAR CROPS Elective 3 0 0 0
167 TBB-135 Rubber rlant rubber productIons breedIng methods Elective 3 0 0 0
168 TBB-136 HYBRIDIZATION TECHNICS II Elective 3 0 0 0
169 TBB-137 YEM BİTKİLERİ ÖZEL YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Elective 2 2 0 0
170 TBB-138 GRASSLAND-ANIMAL RELATIONSHIP Elective 3 0 0 0
171 TBB-139 HerbarIum TechnIques Elective 3 0 0 0
172 TBB-140 BİTKİ SİSTEMATİĞİ TERMİNOLOJİSİ Elective 3 0 0 0
173 TBB-141 BİTKİLERDE STRES EKOLOJİSİ VE STRATEJİLERİ Elective 3 0 0 0
174 TBB-142 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Elective 2 2 0 0
175 TBBB-100 RELATIONSHIP OF SOIL AND PLANT Elective 3 0 0 0
176 TBBB-101 AGRICULTURAL APPLICATIONS OF REMOTE SENSING Elective 2 2 0 0
177 TBBB-102 MANAGEMENT OF PROBLEM SOILS Elective 3 0 0 0
178 TBBB-103 SOIL AND WATER CONSERVATION ENGINEERING I Elective 2 2 0 0
179 TBBB-104 PRACTICAL ADVANCED SOIL PHYSICS Elective 2 2 0 0
180 TBBB-105 CONVECTIVE HEAT TRANSPORT IN SOIL Elective 3 0 0 0
181 TBBB-106 KINETICS AND THERMODYNAMICS OF BIOCHEMICAL PROCESSES OF SOIL Elective 3 0 0 0
182 TBBB-107 MATHEMATICAL MODELING OF AGRICULTURAL SYSTEMS Elective 3 0 0 0
183 TBBB-108 SOIL AND WATER CONSERVATION ENGINEERING Elective 2 2 0 0
184 TBBB-109 BAĞLAYICILAR VE HİDRASYON ÖZELLİKLERİ Elective 3 0 0 0
185 TBBB-110 TOPRAKTA KÜTLE TAŞINMASININ MODELLENMESİ Elective 3 0 0 0
186 TBBB-111 EKOLOJİK PROSESLERİNİN MODELLENMESİNDE İLERİ KONULAR Elective 3 0 0 0
187 TBBB-112 TOPRAK ENZİMLERİ Elective 3 0 0 0
188 TBDG-110 AlternatIve weed control methods Elective 4 0 0 0
189 TEB-100 ECONOMIC ANALYSIS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES Elective 3 0 0 0
190 TEB-101 THE ANALYSIS OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES Elective 3 0 0 0
191 TEB-102 AGRICULTURAL COMMUNICATION AND JOURNALISM Elective 2 2 0 0
192 TEB-103 FOREING TRADE POLICIES OF AGRICULTURAL PROTUCTS Elective 3 0 0 0
193 TEB-104 ECONOMICS AND MARKETING OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS Elective 3 0 0 0
194 TEB-105 COST ANALYSIS IN AGRICULTURAL PRODUCTS Elective 3 0 0 0
195 TEB-106 PRACTISES AND METHODS FOR DETERMINING THE VALUE OF AGRICULTURAL REAL ESTATES Elective 3 0 0 0
196 TEB-107 ÇİFTLİK YÖNETİMİ VE PLANLAMASI Elective 3 0 0 0
197 TEB-108 RURAL DEVELOPMENT MODELS Elective 3 0 0 0
198 TEB-109 ECONOMICS OF PRODUCTION AND CONSUMPTION Elective 3 0 0 0
199 TEG-100 THE ANALYSIS OF TURKEY- EU RELATIONS Elective 3 0 0 0
200 ZTB-100 EXPERIMENTAL DESIGN AND APPLICATIONS OF STATISTICAL PACKAGE PROGRAM Elective 2 2 0 0
201 ZTB-102 STATISTICS WITH SPSS Elective 2 2 0 0
202 ZTB-103 STATISTICS WITH SAS Elective 2 2 0 0
203 ZTB-104 LIVESTOCK ECOLOGY Elective 3 0 0 0
204 ZTB-105 REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES IN FARM ANIMALS Elective 2 2 0 0
205 ZTB-107 BASIC STATISTICS USING SAS AND SPSS PROGRAMS Elective 2 2 0 0
206 ZTB-108 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA BESLENMEYE BAĞLI METABOLİK BOZUKLUKLAR Elective 3 0 0 0
207 ZTB-109 ORGANİK SIĞIRCILIK ÜRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Elective 3 0 0 0
208 ZTB-110 ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ Elective 3 0 0 0
209 ZTB-111 DENEY TASARIMI Elective 3 0 0 0
210 ZTB-112 SPSS-II Elective 3 0 0 0
211 ZTB-113 IN VIVO AND IN VITRO DIGESTIBILIY TECHNIQUES AND METHODS Elective 3 0 0 0
212 ZTB-114 TECHNIQUES OF RATION PREPARATION IN DAIRY COWS Elective 3 0 0 0
213 ZTB-115 VITAMIN AND MINERAL METABOLISM IN RUMINANTS Elective 3 0 0 0
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ DERS GURUBU - GÜZ
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 AÜBBG-100 Vegetable BreedIng Elective 3 0 0 0
2 AÜBBG-101 Good AgrIcultural PractIces In GrowIng Vegetables Elective 3 0 0 0
3 AÜBBG-102 PrencIpels of Seed Storage Elective 3 0 0 0
4 AÜBBG-103 BİTKİSEL ÜRETİMİN EKOFİZYOLOJİK İLKELERİ Elective 3 0 0 0
5 AÜBBG-104 UsIng of Plant Growth Regulators In HortIculture Elective 3 0 0 0
6 AÜBBG-105 Rootstock Use In FruIt Culture Elective 3 0 0 0
7 AÜBBG-106 New TechnIque of FruIt GrowIng Elective 3 0 0 0
8 AÜBBG-107 FertIlIzatIon BIology of FruIt SpecIes Elective 3 0 0 0
9 AÜBBG-108 Fundamentals BIologI and PhysIologI of HortIculture Elective 3 0 0 0
10 AÜBKG-100 Use of EssentIal OIls and Extracts Elective 3 0 0 0
11 AÜBKG-101 BIologIcal Control of Weeds Elective 3 0 0 0
12 AÜBKG-102 Mycology Laboratory Methods Elective 3 0 0 0
13 AÜBKG-103 Laboratory Methods In PhytobacterIology Elective 3 0 0 0
14 AÜBKG-104 RelatIonshIps Among Plants, Insects and Pathogens Elective 3 0 0 0
15 AÜBKG-105 Integrated Pest Management Elective 3 0 0 0
16 AÜBKG-106 Research Methods of Weeds Elective 3 0 0 0
17 AÜTBBG-100 SoIl-plant AnalaysIs Elective 3 0 0 0
18 AÜTBBG-101 SoIl Water RelatIonshIp Elective 3 0 0 0
19 AÜTBBG-102 SustaInable SoIl Management Elective 3 0 0 0
20 AÜTBBG-103 SoIl-plant InteractIon Elective 3 0 0 0
21 AÜTBBG-104 Fundementals of Plant NutrIon Elective 3 0 0 0
22 AÜTEG-100 FInance and RIsk Management Elective 3 0 0 0
23 AÜTEG-101 Research Methods In EconomIcs Elective 3 0 0 0
24 AÜTEG-102 AgrIcultural ExtensIon Systems Elective 3 0 0 0
25 AÜTEG-103 BenefIt-cost AnalysIs Elective 3 0 0 0
26 AÜTEG-104 Welfare EconomIcs and PolIcy AnalysIs Elective 3 0 0 0
27 AÜTEG-105 MarketIng of AgrIcultural Products Elective 3 0 0 0
28 AÜTEG-106 Cost AnalysIs In AgrIcultural Products Elective 3 0 0 0
29 AÜZTG-100 BİLİM-EĞİTİM VE ETİK Elective 3 0 0 0
30 AÜZTG-101 PhenotypIc EvaluatIon Methods for Improvement of LIvestock Elective 3 0 0 0
31 AÜZTG-102 PrIncIples of Advanced DaIry Cattle ScIence Elective 3 0 0 0
32 AÜZTG-103 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Elective 3 0 0 0
33 AÜZTG-104 HAYVAN ISLAHINDA İSTATİSTİK METOTLAR Elective 3 0 0 0
34 AÜZTG-105 BasIc StatIstIcs wIth Computer ApplIcatIon Elective 3 0 0 0
35 AÜZTG-106 LIvestock Ecology Elective 3 0 0 0
36 AÜZTG-107 BUZAĞI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Elective 3 0 0 0
37 AÜZTG-108 BeekeepIng MIgratIon and FIeld ApplIcatIons In Turkey Elective 3 0 0 0
38 AÜZTG-109 SIĞIR BESİSİ İLKELERİ Elective 3 0 0 0
39 AÜZTG-110 Buffalo Husbandary and BreedIng Elective 3 0 0 0
40