Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
TAE-23-139PRACTISES AND METHODS FOR DETERMINING THE VALUE OF AGRICULTURAL REAL ESTATESElective126
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Teaching and applying agricultural valuation terms and methods
Name of Lecturer(s)
Learning Outcomes
1To explain terms of agricultural real estate
2To understand price-value discrimination
3To understand and apply criteria and methods will use for purpose (expropriation, taxation, credit practice, etc.) in agricultural real estate
4To explain and apply methods that will be use for agricultural real estate according to types(land, orchard, building etc.)
5To understand legal procedures related to valuation in Turkey
Mode of Delivery
Daytime Class
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
Valuation of agricultural lands, Valuation of farms, Valuation of orchards and lands with non-fruit bearing trees, Valuation of agricultural buildings, Valuation of mill and greenhouses, Econometric methods and practices in agricultural real estate valuation
Course Contents
Terms of real estate and agricultural real estate * Terms of price and value * Legal aspects of agricultural real estate valuation * Aims of agricultural real estate valuation * Criteria and methods using in agricultural real estate valuation
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Taşınmaz ve tarımsal taşınmaz kavramları ile değer belirlemenin önemi ve gerekliliği
2Fiyat ve değer farklılığı
3Değer belirleme ile ilgili kanun ve prosedürler
4Tarımsal taşınmazlara değer belirlemedeki amaçlar
5Tarımsal taşınmazlara değer belirlemede kullanılan gelir, pazar değeri ve maliyet yöntemlerinin özellikleri ve uygulamaları
6Tarım arazilerine değer belirleme, farklı yöntemlerin uygulamaları
7Tarım arazilerine değer belirleme, farklı yöntemlerin uygulamaları
8Ara Sınav (Ders saatinde yapılacaktır)
9Meyve bahçelerine değer belirleme, farklı yöntemlerin uygulamaları
10Meyvesiz ağaçlarla kaplı arazilere değer belirleme, farklı yöntemlerin uygulamaları
11Yapılara değer belirleme, farklı yöntemlerin uygulamaları
12Değirmen ve seralara değer belirleme, farklı yöntemlerin uygulamaları
13Tarımsal taşınmazlara değer belirlemede ekonometrik yöntemler ve uygulamaları
14Değerleme raporu hazırlama uygulamaları
15Final Sınavı
Recommended or Required Reading
Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik. Prof.Dr. Ziya Gökalp Mülayim. Yetkin Yayınları, Ankara, 2008. Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik. Prof.Dr. Erkan Rehber, Vipaş A.Ş. Bursa, 1999. Kıymet Takdirinde Gelir ve Piyasa Değeri Yöntemleri (Bilirkişilik) Baskı), Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No:77, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, 2001. Kıymet Takdiri (II. Baskı). Prof.Dr. Şefkati Gülten. Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 435, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 202, Ders Kitapları Serisi No: 29., Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, 1994.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination11010
Final Examination11010
Attending Lectures1410140
Individual Study for Mid term Examination11010
Individual Study for Final Examination11010
TOTAL WORKLOAD (hours)180
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
LO1           
LO2           
LO3           
LO4           
LO5           
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr