Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Tarım Bilimleri (Disiplinler Arasında) - Tarım Bilimleri (Disiplinlerarası)Program Tanımları
Kuruluş
2018
Kazanılan Derece
Yüksek Mühendis
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans Mezunu • Lisans Diploması. • ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlarda başarılı olmaları gerekir. • Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %20’si, ALES’ten alınan standart puanın %50’si ve her bir anabilim dalı için enstitü yönetim kurulunca kurulan jüri tarafından yapılan mülakat sonucu alınan puanın %30’u toplanarak bulunur. Ancak, güzel sanatlar ve konservatuvar anabilim/anasanat dalları mezunlarının bu anabilim dallarına başvurularında mülakat puanının %70’i ve lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %30’u dikkate alınarak yapılır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 65 olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
c
Program Profili
c
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
c
Üst Derece Programlarına Geçiş
c
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
c
Mezuniyet Koşulları
c
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
c
Bölüm Olanakları
c

Program Çıktıları
1Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2Tarım Bilimleri, bahçe bitkileri, toprak, bitki koruma, tarım ekonomisi, peyzaj mimarlığı, zootekni, tarla bitkileri, gıda, eğitim ve araştırma gibi çok değişik alanlarda değişik uygulamalara sahiptir. Tarım Bilimlerinin öncelikli ve temel amacı, Tarım Bilimleri alanında belli bir altyapısı olan öğrenciye özgün bilimsel araştırma becerileri kazandırmaktır. Bu şekilde ülkemizin diğer gelişmiş ülkelerin seviyesine yetişmek için gereksinim duyduğu uzman bilim adamı sayısındaki eksiklikleri giderilmiş olmaktadır. Tarım ve peyzaj mimarlığı alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilen, bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilen ya da bilimsel bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilen, özgün bir konuyu araştırabilen, kavrayabilen, tasarlayabilen ve uygulayabilen ziraat yüksek mühendisleri ve mimarlar yetiştirmektir. Tarımda verilen eğitim-öğretimin temel amacı, ürettiği bilgi ve teknolojinin ulusal ve uluslarası kalkınmaya katkılarda bulunmaktır. Bu durumda, bilimsel birikim ve beceriyi talep sahipleriyle paylaşmak ve bunları yaymak yüksek mühendislik öğrenimi yapan kişinin en büyük sorumluluğudur.
3Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
4Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
5Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
6Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
123333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBİSDG-GÜZ TARIM BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Seçmeli - - - 0
2 TBİ-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 0
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
2 TBİSDG-BAHAR TARIM BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Seçmeli - - - 0
3 TBİSDG-BAHAR TARIM BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Seçmeli - - - 0
4 TBİSDG-BAHAR TARIM BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR Seçmeli - - - 0
5 FBETO-100 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 18
6 TBİ-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
7 TBİ-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
Toplam 16 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
2 SMNR-100 SEMİNER DERSİ Zorunlu 0 0 0 6
3 TBİSDG-GÜZ TARIM BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Seçmeli - - - 0
4 TBİSDG-GÜZ TARIM BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ Seçmeli - - - 0
5 FBETO-101 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
6 FBETO-101 TEZ ÖNERİSİ Zorunlu 0 0 0 0
7 TBİ-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
8 TBİ-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
9 TBİ-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
Toplam 24 0 0 12
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBET-101 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
2 FBET-101 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
3 TBİ-804 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
4 TBİ-804 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
5 TBİ-804 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 6
Toplam 24 0 0 66
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FBET-101 TEZ Zorunlu 0 0 0 24
2 TBİ-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0
Toplam 0 0 0 24
 
TARIM BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 AÜBBG-104 BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİ MADDELERİN BAHÇE BİTKİLERİNDE KULLANIMI VE ÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 0
3 AÜBBG-109 BİTKİLERİN ÇOĞALTMA TEKNİKLERİ VE FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
4 AÜBBG-110 ORGANİK SEBZE TARIMI Seçmeli 3 0 0 0
5 BBG-100 MEYVE AĞAÇLARINDA DİNLENME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
6 BBG-100 MEYVE AĞAÇLARINDA DİNLENME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
7 BBG-101 MEYVECİLİKTE HORMON KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
8 BBG-101 MEYVECİLİKTE HORMON KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
9 BBG-103 MEYVECİLİKTE SELEKSİYON ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
10 BBG-104 ÜZÜMSÜ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BİLİMSEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
11 BBG-105 BAHÇE BİTKİLERİNDE GERİLİM (STRES) FİZYOLOJİSİ VE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
12 BBG-106 ASMADA VERİMLİLİK KRİTERLERİ VE BAĞ BOZUMU Seçmeli 2 2 0 6
13 BBG-106 ASMADA VERİMLİLİK KRİTERLERİ VE BAĞ BOZUMU Seçmeli 2 2 0 6
14 BBG-107 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN ISLAHI Seçmeli 2 2 0 6
15 BBG-107 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN ISLAHI Seçmeli 2 2 0 6
16 BBG-108 SEBZE ISLAHININ PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
17 BBG-109 SEBZE FİDESİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
18 BBG-112 TOHUM FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
19 BBG-113 ÖRTÜALTI ÖZEL SEBZE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
20 BBG-114 SEBZE TOHUM TEKNOLOJİSİNİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
21 BBG-115 BAHÇE BİTKİLERİNDE DÖLLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
22 BBG-116 MEYVE POMOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
23 BKB-109 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
24 BKB-111 ZEHİRLİ YABANCI OTLAR Seçmeli 3 0 0 0
25 BKB-112 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
26 BKG-101 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
27 BKG-102 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
28 BKG-103 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
29 BKG-103 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
30 BKG-104 BİTKİ HASTALIKLARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 2 2 0 6
31 BKG-104 BİTKİ HASTALIKLARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 2 2 0 6
32 BKG-105 ZARARLILARLA BİYOLOJİK SAVAŞIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 6
33 BKG-105 ZARARLILARLA BİYOLOJİK SAVAŞIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 6
34 BKG-106 İLERİ BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
35 BKG-106 İLERİ BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
36 BKG-107 ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
37 BKG-107 ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
38 BKG-108 MİKOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
39 BKG-109 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
40 BKG-110 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 0 0 0 0
41 BKG-111 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
42 BKG-112 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
43 BSMG-107 SULAMA YÖNÜNDEN TOPRAK BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
44 BSMG-115 EKİM MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
45 BSMG-117 BİYOENERJİ VE BİYOYAKIT TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
46 BSMG-118 TEKNİK İNGİLİZCE Seçmeli 3 0 0 0
47 BSMG-119 BİYOLOJİK MALZEME KURUTMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
48 BSMG-120 BİYOLOJİK MALZEME ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
49 BSMG-120 BİYOLOJİK MALZEME ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
50 BSMG-121 MOTOR YAKITLARI VE YAĞLARI Seçmeli 3 0 0 6
51 BSMG-121 MOTOR YAKITLARI VE YAĞLARI Seçmeli 3 0 0 6
52 OTİG-109 TÜRKİYE HERPETOFAUNASI Seçmeli 3 0 0 0
53 TBB-138 MERA HAYVAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
54 TBB-146 ÇİM BİTKİLERİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 0
55 TBBG-100 TOPRAK ORGANİK MADDESİ Seçmeli 2 2 0 6
56 TBBG-100 TOPRAK ORGANİK MADDESİ Seçmeli 2 2 0 6
57 TBBG-101 TOPRAK ELEMENTEL ANALİZ Seçmeli 2 2 0 6
58 TBBG-101 TOPRAK ELEMENTEL ANALİZ Seçmeli 2 2 0 6
59 TBBG-102 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK KALİTESİ Seçmeli 2 2 0 6
60 TBBG-102 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK KALİTESİ Seçmeli 2 2 0 6
61 TBBG-103 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ 1 Seçmeli 2 2 0 6
62 TBBG-103 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ 1 Seçmeli 2 2 0 6
63 TBBG-107 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 6
64 TBBG-107 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 6
65 TBBG-108 TOPRAK BİYOKİMYASAL PROSESLERİNİN KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
66 TBBG-109 TARIMSAL SİSTEMLERİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
67 TBBG-110 UYGULAMALI İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
68 TBBG-110 UYGULAMALI İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
69 TBBG-111 TOPRAK AMENAJMANI Seçmeli 3 0 0 0
70 TBBG-112 EROZYON TAHMİN TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
71 TBDG-100 VERİ MADENCİLİĞİNİN ZİRAİ ARAŞTIRMALARDA KULLANILMASI Seçmeli 3 0 0 6
72 TBDG-100 VERİ MADENCİLİĞİNİN ZİRAİ ARAŞTIRMALARDA KULLANILMASI Seçmeli 3 0 0 6
73 TBDG-101 YEŞİL ALAN TESİSİNİN ESASLARI Seçmeli 2 2 0 0
74 TBDG-102 BAKLAGİL TÜRLERİNİN PEYZAJ ALANLARINDA KULLANILMASI Seçmeli 2 2 0 0
75 TBDG-103 BAHÇE BİTKİLERİNDE İLERİ BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
76 TBDG-103 BAHÇE BİTKİLERİNDE İLERİ BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
77 TBDG-104 BAHÇE BİTKİLERİNDE İLERİ BİYOTEKNOLOJİK TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 6
78 TBDG-104 BAHÇE BİTKİLERİNDE İLERİ BİYOTEKNOLOJİK TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 6
79 TBDG-105 HALOFİT YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 0
80 TBDG-106 BİYOÇEŞİTLİLİK VE GENETİK KAYNAKLAR Seçmeli 3 0 0 0
81 TBDG-107 BİYOTEKNOLOJİ VE BİYOEKONOMİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
82 TBDG-108 ENZİM VE MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
83 TBDG-109 FİTOPATOJEN BAKTERİLERİN TANISI-I Seçmeli 3 0 0 0
84 TBDG-110 ALTERNATİF YABANCI OT KONTROL YÖNTEMLERİ Seçmeli 4 0 0 0
85 TBDG-111 ALAN KULLANIM İLKE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
86 TBDG-112 PEYZAJ MİMARLIĞI KURAMI VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
87 TBDG-113 PEYZAJ MİMARLIĞINDA İNSAN BOYUTU Seçmeli 3 0 0 0
88 TBDG-114 BİYOENFORMATİK VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
89 TBDG-115 GENETİK VERİ TABANLARI Seçmeli 3 0 0 0
90 TBDG-116 MOLEKÜLER FİLOGENETİK ANALİZ Seçmeli 3 0 0 0
91 TBDG-117 BİTKİ ISLAHINDA GENETİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
92 TBDG-118 EPİGENETİK Seçmeli 3 0 0 0
93 TBDG-119 MOLEKÜLER MARKIRLAR VE ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
94 TBDG-120 AKAROLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
95 TBDG-121 TAKSONOMİNİN PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
96 TBDG-122 FİDAN ÜRETİM TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
97 TBDG-123 SU YABANCI OTLARI VE MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 6
98 TBDG-123 SU YABANCI OTLARI VE MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 6
99 TBDG-124 BİTKİ UÇUCU YAĞ VE EKSTREKLERİNİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
100 TBDG-124 BİTKİ UÇUCU YAĞ VE EKSTREKLERİNİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
101 TBDG-125 BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜNDE KULLANILAN DENEME DESENLERİ Seçmeli 3 0 0 0
102 TBDG-126 BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARINDA R YAZILIMININ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
103 TBDG-127 BAKTERİLERİN HASTALIK YAPMA MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 0
104 TBDG-128 BİTKİ SOSYOLOJİSİ SİSTEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
105 TBDG-129 MERA ÇALIŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
106 TBDG-130 BİTKİLERDE SOLGUNLUĞA NEDEN OLAN FUNGAL HASTALIKLAR Seçmeli 3 0 0 0
107 TBDGM-105 AĞIR METAL TOKSİKOLOJİSİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
108 TBDGM-106 TÜRKİYE'NİN TIBBİ VE EKONOMİK BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
109 TBDGM-107 BİYOLOJİK VE BİYOTEKNOLOJİK KONTROL Seçmeli 3 0 0 0
110 TBDGM-108 ÇİM SAHA BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
111 TBDGM-109 TOHUM EKİM VE FİDE DİKİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
112 TBDGM-110 TAKSONOMİNİN PRENSİP VE METOTLARI Seçmeli 3 0 0 0
113 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
114 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
115 TBG-108 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 0
116 TBG-115 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
117 TBG-118 İLAÇ BİTKİLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
118 TBG-119 TIBBİ BİTKİLERDE ETKEN MADDELER VE DEĞERLENDİRME ALANLARI Seçmeli 2 2 0 0
119 TBG-120 BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 0
120 TBG-122 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
121 TBG-126 MELEZLEME TEKNİĞİ 1 Seçmeli 3 0 0 0
122 TBG-127 ETNOBOTANİK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
123 TBG-129 MERA TESİSİ VE YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
124 TBG-130 UÇUCU YAĞ BİLİMİ, TEKNOLOJİSİ VE KULLANIM ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
125 TBTG-110 BİTKİ SOSYOLOJİSİ VE ARAŞTIRMA METODLARI Seçmeli 3 0 0 0
126 TBTG-111 İLERİ BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
127 TEB-104 ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
128 TEB-106 TARIMSAL TAŞINMAZLARA DEĞER BELİRLEME YÖNTEM VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
129 TEB-109 ÜRETİM VE TÜKETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
130 TEG-100 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
131 TEG-101 ÖRNEKLEME VE VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
132 TEG-102 ÖZEL TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3 0 0 0
133 TEG-103 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
134 TEG-104 HAYVANCILIK EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
135 TEG-105 GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
136 TEG-106 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
137 TEG-107 TARIM İŞLETMELERİNDE KAYNAK KULLANIMI VE VERİMLİLİK Seçmeli 0 0 0 0
138 TEG-108 FAYDA MASRAF ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
139 TEG-111 BİYOTEKNOLOJİK ÜRÜNLER VE PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 6
140 TEG-113 ZAMAN SERİSİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
141 ZTG-108 SPSS KULLANIMI VE İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
142 ZTG-121 R YAZILIMI KULLANARAK YÜKSEK BOYUTLU VERİ SETLERİNİN MARS İLE ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0
TARIM BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 AÜBKB-100 MİKROBİAL ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 AÜBKB-101 MİKOLOJİ VE LABAROTUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 AÜBKB-102 SU İÇİ BİTKİLERİ VE MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
6 AÜBKB-103 YABANCI OTLARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
7 AÜBKB-104 SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI Seçmeli 3 0 0 0
8 AÜBKB-105 YABANCI OTLARIN BİYOLOJİK MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
9 AÜBKB-106 ENTOMOLOJİ LABORATUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
10 AÜBKB-107 EKONOMİK ENTOMOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
11 AÜBKB-108 ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
12 AÜBKB-109 BİTKİ HORMONLARI VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
13 AÜBKB-110 FUNGUSLARLA BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 0
14 AÜBKB-111 MİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
15 AÜBKB-112 BÖCEK TOKSİKOLOJİSİ VE İNSEKTİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
16 AÜBKB-113 UÇUCU YAĞ VE EKSTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
17 AÜBKB-114 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
18 AÜBKB-115 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
19 AÜBKG-100 UÇUCU YAĞ VE EXTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
20 AÜBKG-101 YABANCI OTLARIN BİYOLOJİK MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
21 AÜBKG-102 MİKOLOJİ LABORATUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
22 AÜBKG-103 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
23 AÜBKG-104 BİTKİ BÖCEK VE PATOJEN TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
24 AÜBKG-105 ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
25 AÜBKG-106 YABANCI OTLARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
26 AÜBKG-107 BÖCEK TAKSONOMİSİ I Seçmeli 3 0 0 0
27 BBB-101 BAHÇE BİTKİLERİNDE STRES Seçmeli 2 2 0 6
28 BBB-101 BAHÇE BİTKİLERİNDE STRES Seçmeli 2 2 0 6
29 BBB-102 ASMA FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
30 BBB-102 ASMA FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
31 BBB-103 MEYVE GENETİK KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
32 BBB-103 MEYVE GENETİK KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
33 BBB-107 ORGANİK SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
34 BBB-112 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
35 BBB-112 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
36 BBB-113 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİNDE KULLANILAN ANAÇLAR VE ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
37 BBB-115 STANDART VE F1 HİBRİT TOHUMCULUK TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
38 BK-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 8 0 0 0
39 BK-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 8 0 0 0
40 BK-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 8 0 0 0
41 BKB-101 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALTINDA YABANCI OTLAR VE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
42 BKB-102 ORMAN VE MERALARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLER Seçmeli 2 2 0 0
43 BKB-103 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
44 BKB-104 ENTOMOLOJİDE DENEME TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
45 BKB-105 ENTOMOLOJİDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
46 BKB-106 BÖCEKLERDE PREPARAT YAPMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
47 BKB-108 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
48 BKB-109 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
49 BKB-110 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
50 BKB-111 ZEHİRLİ YABANCI OTLAR Seçmeli 3 0 0 6
51 BKB-111 ZEHİRLİ YABANCI OTLAR Seçmeli 3 0 0 6
52 BKB-112 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
53 BKB-113 SU YABANCI OTLARI VE MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
54 BKB-114 BİTKİ UÇUCU YAĞ VE EKSTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
55 BKG-101 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
56 BKG-102 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
57 BKG-103 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
58 BKG-104 BİTKİ HASTALIKLARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 2 2 0 0
59 BKG-105 ZARARLILARLA BİYOLOJİK SAVAŞIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 0
60 BKG-106 İLERİ BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
61 BKG-107 ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
62 BKG-108 MİKOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
63 BKG-109 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
64 BKG-110 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 0 0 0 0
65 BKG-111 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
66 BKG-112 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
67 BSMB-105 DRENAJ MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
68 BSMB-106 TARLA BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
69 BSMB-121 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 3 0 0 0
70 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
71 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
72 TBB-103 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
73 TBB-106 ÇALI VEJETASYONLARI Seçmeli 2 2 0 0
74 TBB-128 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 6
75 TBB-128 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 6
76 TBB-136 MELEZLEME TEKNİĞİ- II Seçmeli 3 0 0 0
77 TBB-142 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
78 TBB-143 BOYA BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
79 TBB-144 ÇAY BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
80 TBB-146 ÇİM BİTKİLERİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 0
81 TBBB-100 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
82 TBBB-100 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
83 TBBB-101 UZAKTAN ALGILAMANIN TARIMSAL UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
84 TBBB-101 UZAKTAN ALGILAMANIN TARIMSAL UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
85 TBBB-102 PROBLEMLİ TOPRAKLARIN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
86 TBBB-102 PROBLEMLİ TOPRAKLARIN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
87 TBBB-105 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 0
88 TBBB-106 TOPRAK BİYOKİMYASAL PROSESLERİNİN KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
89 TBBB-107 TARIMSAL SİSTEMLERİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
90 TBBB-108 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ - II Seçmeli 2 2 0 6
91 TBBB-108 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ - II Seçmeli 2 2 0 6
92 TBBB-115 İLERİ TOPRAK KİMYASI Seçmeli 2 2 0 6
93 TBBB-115 İLERİ TOPRAK KİMYASI Seçmeli 2 2 0 6
94 TBBB-118 TOPRAK İLMİNİN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
95 TBDB-100 KİNOA TARIMI Seçmeli 2 2 0 6
96 TBDB-100 KİNOA TARIMI Seçmeli 2 2 0 6
97 TBDB-101 YEM BİTKİLERİNİN BESLEME DEĞERİ VE OT KALİTESİNE ETKİLİ FAKTÖRLER Seçmeli 3 0 0 6
98 TBDB-101 YEM BİTKİLERİNİN BESLEME DEĞERİ VE OT KALİTESİNE ETKİLİ FAKTÖRLER Seçmeli 3 0 0 6
99 TBDB-102 BİTKİSEL ÜRETİMDE TARIMSAL UYGULAMALAR II Seçmeli 2 2 0 0
100 TBDB-103 MEYVE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
101 TBDB-103 MEYVE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
102 TBDB-104 ASMA BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
103 TBDB-104 ASMA BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
104 TBDB-105 CEVİZ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
105 TBDB-105 CEVİZ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
106 TBDB-106 ARAZİ KORUMA Seçmeli 3 0 0 6
107 TBDB-106 ARAZİ KORUMA Seçmeli 3 0 0 6
108 TBDB-107 AGRO-ENDÜSTRİYEL EKONOMİ VE YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
109 TBDB-109 ORGANİK TARIM VE GENEL PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 6
110 TBDB-110 TARIM POLİTİKASI ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
111 TBDB-111 ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
112 TBDB-112 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİDE SON GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 0
113 TBDB-113 GDO VE BİYOGÜVENLİK MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 0
114 TBDB-114 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN MİKROÇOĞALTIMI Seçmeli 3 0 0 6
115 TBDB-114 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN MİKROÇOĞALTIMI Seçmeli 3 0 0 6
116 TBDB-115 RESPONSE SURFACE (YANIT YÜZEY) METODLARININ DOKU KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARINDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
117 TBDB-115 RESPONSE SURFACE (YANIT YÜZEY) METODLARININ DOKU KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARINDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
118 TBDB-116 PEYZAJ ALANLARINDA REKREASYON ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 2 0 0
119 TBDB-117 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 6
120 TBDB-117 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 6
121 TBDB-118 BİTKİLERDE MOLEKÜLER MARKÖRLER VE DNA PARMAK İZİ Seçmeli 3 0 0 6
122 TBDB-118 BİTKİLERDE MOLEKÜLER MARKÖRLER VE DNA PARMAK İZİ Seçmeli 3 0 0 6
123 TBDB-119 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN TEMEL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
124 TBDB-119 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN TEMEL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
125 TBDB-120 ÇİM TESİS YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
126 TBDB-121 AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
127 TBDB-122 BİTKİLERDE SEKONDER METABOLİTLER Seçmeli 3 0 0 0
128 TBDB-123 TARIM DIŞI ALANLARDA YABANCI OT KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 0
129 TBDB-124 BÖCEKLERDE BİYOÇEŞİTLİLİK Seçmeli 3 0 0 0
130 TBDB-125 YABANCI OTLARIN ALTERNATİF KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
131 TBDB-125 YABANCI OTLARIN ALTERNATİF KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
132 TBDB-126 UÇUCU YAĞLAR VE AROMATERAPİ Seçmeli 3 0 0 6
133 TBDB-126 UÇUCU YAĞLAR VE AROMATERAPİ Seçmeli 3 0 0 6
134 TBDB-127 MOLEKÜLER BİTKİ-PATOJEN İNTERAKSİYONLARI Seçmeli 3 0 0 6
135 TBDB-127 MOLEKÜLER BİTKİ-PATOJEN İNTERAKSİYONLARI Seçmeli 3 0 0 6
136 TBDB-128 BİTKİ HASTALIKLARININ EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
137 TBDB-128 BİTKİ HASTALIKLARININ EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
138 TBDB-129 MOLEKÜLER MARKÖR TEKNİKLERİNİN BİTKİ ISLAHINDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
139 TBDB-130 BÖCEKLERDE KİTLE ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
140 TBDB-131 BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜNDE KULLANILAN GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL MODELLER Seçmeli 3 0 0 0
141 TBDB-132 HYDROSEEING ÇİM TESİSİ Seçmeli 3 0 0 0
142 TBDB-133 ZEHİRLİ HAYVANLARDA SAVUNMA VE SALDIRI Seçmeli 3 0 0 0
143 TBDB-134 BİTKİ TAKSONOMİSİNİN TEMEL PRENSİPLER Seçmeli 3 0 0 0
144 TBDB-135 ENDEMİZM VE TÜRKİYE'NİN ENDEMİK BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
145 TBDB-136 SÜRDÜRÜLEBİLİR VE EKONOMİYE YÖN VEREN PROJELER VE YAZMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
146 TBDBM-103 ECOPHYSİOLOGY Seçmeli 3 0 0 0
147 TBDBM-104 BİTKİ TAYİN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
148 TBDBM-105 ÇEVRESEL TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
149 TBİDGM-103 DAVRANIŞIN TEMEL ÖĞELERİ Seçmeli 3 0 0 6
150 TBİDGM-103 DAVRANIŞIN TEMEL ÖĞELERİ Seçmeli 3 0 0 6
151 TEB-102 TARIMDA İLETİŞİM VE GAZETECİLİK Seçmeli 2 2 0 0
152 TEB-103 TARIM ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCARET POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 0
153 TEB-104 ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
154 TEB-105 TARIM ÜRÜNLERİ MALİYET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
155 TEB-106 TARIMSAL TAŞINMAZLARA DEĞER BELİRLEME YÖNTEM VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
156 TEB-109 ÜRETİM VE TÜKETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
157 TEB-110 VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
158 TEB-111 TARIM EKONOMİSİ ARAŞTIRMA VE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
159 ZTB-100 DENEME PLANLAMASI VE İSTATİKSEL PAKET PROGRAM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
160 ZTB-107 SAS VE SPSS PROGRAMLARI İLE TEMEL İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 0
161 ZTB-118 TARIMDA UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
TARIM BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 AÜBKB-100 MİKROBİAL ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 AÜBKB-101 MİKOLOJİ VE LABAROTUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 AÜBKB-102 SU İÇİ BİTKİLERİ VE MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
6 AÜBKB-103 YABANCI OTLARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
7 AÜBKB-104 SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI Seçmeli 3 0 0 0
8 AÜBKB-105 YABANCI OTLARIN BİYOLOJİK MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
9 AÜBKB-106 ENTOMOLOJİ LABORATUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
10 AÜBKB-107 EKONOMİK ENTOMOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
11 AÜBKB-108 ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
12 AÜBKB-109 BİTKİ HORMONLARI VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
13 AÜBKB-110 FUNGUSLARLA BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 0
14 AÜBKB-111 MİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
15 AÜBKB-112 BÖCEK TOKSİKOLOJİSİ VE İNSEKTİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
16 AÜBKB-113 UÇUCU YAĞ VE EKSTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
17 AÜBKB-114 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
18 AÜBKB-115 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
19 AÜBKG-100 UÇUCU YAĞ VE EXTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
20 AÜBKG-101 YABANCI OTLARIN BİYOLOJİK MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
21 AÜBKG-102 MİKOLOJİ LABORATUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
22 AÜBKG-103 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
23 AÜBKG-104 BİTKİ BÖCEK VE PATOJEN TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
24 AÜBKG-105 ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
25 AÜBKG-106 YABANCI OTLARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
26 AÜBKG-107 BÖCEK TAKSONOMİSİ I Seçmeli 3 0 0 0
27 BBB-101 BAHÇE BİTKİLERİNDE STRES Seçmeli 2 2 0 0
28 BBB-102 ASMA FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
29 BBB-102 ASMA FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
30 BBB-103 MEYVE GENETİK KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
31 BBB-107 ORGANİK SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
32 BBB-112 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
33 BBB-113 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİNDE KULLANILAN ANAÇLAR VE ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
34 BBB-115 STANDART VE F1 HİBRİT TOHUMCULUK TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
35 BK-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 8 0 0 0
36 BK-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 8 0 0 0
37 BK-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 8 0 0 0
38 BKB-100 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUAR TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
39 BKB-101 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALTINDA YABANCI OTLAR VE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
40 BKB-102 ORMAN VE MERALARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLER Seçmeli 2 2 0 0
41 BKB-103 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
42 BKB-104 ENTOMOLOJİDE DENEME TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
43 BKB-105 ENTOMOLOJİDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
44 BKB-106 BÖCEKLERDE PREPARAT YAPMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
45 BKB-107 BİTKİLERDE HASTALIKLARA KARŞI DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
46 BKB-108 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
47 BKB-109 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
48 BKB-110 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
49 BKB-111 ZEHİRLİ YABANCI OTLAR Seçmeli 3 0 0 0
50 BKB-112 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
51 BKB-113 SU YABANCI OTLARI VE MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
52 BKB-114 BİTKİ UÇUCU YAĞ VE EKSTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
53 BKG-101 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
54 BKG-102 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
55 BKG-103 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
56 BKG-104 BİTKİ HASTALIKLARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 2 2 0 0
57 BKG-105 ZARARLILARLA BİYOLOJİK SAVAŞIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 0
58 BKG-106 İLERİ BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
59 BKG-107 ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
60 BKG-108 MİKOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
61 BKG-109 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
62 BKG-110 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 0 0 0 0
63 BKG-111 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
64 BKG-112 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
65 BSMB-105 DRENAJ MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
66 BSMB-106 TARLA BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
67 BSMB-121 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 3 0 0 0
68 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
69 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
70 TBB-103 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
71 TBB-106 ÇALI VEJETASYONLARI Seçmeli 2 2 0 0
72 TBB-128 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 6
73 TBB-128 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 6
74 TBB-136 MELEZLEME TEKNİĞİ- II Seçmeli 3 0 0 0
75 TBB-142 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
76 TBB-143 BOYA BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
77 TBB-144 ÇAY BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
78 TBB-146 ÇİM BİTKİLERİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 0
79 TBBB-100 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
80 TBBB-101 UZAKTAN ALGILAMANIN TARIMSAL UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
81 TBBB-102 PROBLEMLİ TOPRAKLARIN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
82 TBBB-105 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 6
83 TBBB-105 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 6
84 TBBB-106 TOPRAK BİYOKİMYASAL PROSESLERİNİN KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
85 TBBB-107 TARIMSAL SİSTEMLERİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
86 TBBB-108 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ - II Seçmeli 2 2 0 0
87 TBBB-115 İLERİ TOPRAK KİMYASI Seçmeli 2 2 0 0
88 TBBB-118 TOPRAK İLMİNİN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
89 TBDB-100 KİNOA TARIMI Seçmeli 2 2 0 6
90 TBDB-100 KİNOA TARIMI Seçmeli 2 2 0 6
91 TBDB-101 YEM BİTKİLERİNİN BESLEME DEĞERİ VE OT KALİTESİNE ETKİLİ FAKTÖRLER Seçmeli 3 0 0 6
92 TBDB-101 YEM BİTKİLERİNİN BESLEME DEĞERİ VE OT KALİTESİNE ETKİLİ FAKTÖRLER Seçmeli 3 0 0 6
93 TBDB-102 BİTKİSEL ÜRETİMDE TARIMSAL UYGULAMALAR II Seçmeli 2 2 0 6
94 TBDB-102 BİTKİSEL ÜRETİMDE TARIMSAL UYGULAMALAR II Seçmeli 2 2 0 6
95 TBDB-103 MEYVE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
96 TBDB-103 MEYVE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
97 TBDB-104 ASMA BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
98 TBDB-104 ASMA BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
99 TBDB-105 CEVİZ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
100 TBDB-105 CEVİZ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
101 TBDB-106 ARAZİ KORUMA Seçmeli 3 0 0 0
102 TBDB-107 AGRO-ENDÜSTRİYEL EKONOMİ VE YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
103 TBDB-108 SEBZELERDE GÖRÜLEN BAKTERİ HASTALIKLARI VE MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
104 TBDB-109 ORGANİK TARIM VE GENEL PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
105 TBDB-110 TARIM POLİTİKASI ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
106 TBDB-111 ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
107 TBDB-112 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİDE SON GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 0
108 TBDB-113 GDO VE BİYOGÜVENLİK MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 0
109 TBDB-114 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN MİKROÇOĞALTIMI Seçmeli 3 0 0 6
110 TBDB-114 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN MİKROÇOĞALTIMI Seçmeli 3 0 0 6
111 TBDB-115 RESPONSE SURFACE (YANIT YÜZEY) METODLARININ DOKU KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARINDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
112 TBDB-115 RESPONSE SURFACE (YANIT YÜZEY) METODLARININ DOKU KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARINDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
113 TBDB-116 PEYZAJ ALANLARINDA REKREASYON ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 2 0 0
114 TBDB-117 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 6
115 TBDB-117 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 6
116 TBDB-118 BİTKİLERDE MOLEKÜLER MARKÖRLER VE DNA PARMAK İZİ Seçmeli 3 0 0 6
117 TBDB-118 BİTKİLERDE MOLEKÜLER MARKÖRLER VE DNA PARMAK İZİ Seçmeli 3 0 0 6
118 TBDB-119 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN TEMEL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
119 TBDB-119 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN TEMEL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
120 TBDB-120 ÇİM TESİS YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
121 TBDB-121 AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
122 TBDB-122 BİTKİLERDE SEKONDER METABOLİTLER Seçmeli 3 0 0 0
123 TBDB-123 TARIM DIŞI ALANLARDA YABANCI OT KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 0
124 TBDB-124 BÖCEKLERDE BİYOÇEŞİTLİLİK Seçmeli 3 0 0 0
125 TBDB-125 YABANCI OTLARIN ALTERNATİF KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
126 TBDB-126 UÇUCU YAĞLAR VE AROMATERAPİ Seçmeli 3 0 0 0
127 TBDB-127 MOLEKÜLER BİTKİ-PATOJEN İNTERAKSİYONLARI Seçmeli 3 0 0 0
128 TBDB-128 BİTKİ HASTALIKLARININ EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
129 TBDB-129 MOLEKÜLER MARKÖR TEKNİKLERİNİN BİTKİ ISLAHINDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
130 TBDB-130 BÖCEKLERDE KİTLE ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
131 TBDB-131 BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜNDE KULLANILAN GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL MODELLER Seçmeli 3 0 0 0
132 TBDB-132 HYDROSEEING ÇİM TESİSİ Seçmeli 3 0 0 0
133 TBDB-133 ZEHİRLİ HAYVANLARDA SAVUNMA VE SALDIRI Seçmeli 3 0 0 0
134 TBDB-134 BİTKİ TAKSONOMİSİNİN TEMEL PRENSİPLER Seçmeli 3 0 0 0
135 TBDB-135 ENDEMİZM VE TÜRKİYE'NİN ENDEMİK BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
136 TBDB-136 SÜRDÜRÜLEBİLİR VE EKONOMİYE YÖN VEREN PROJELER VE YAZMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
137 TBDBM-103 ECOPHYSİOLOGY Seçmeli 3 0 0 0
138 TBDBM-104 BİTKİ TAYİN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
139 TBDBM-105 ÇEVRESEL TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
140 TBİDGM-103 DAVRANIŞIN TEMEL ÖĞELERİ Seçmeli 3 0 0 6
141 TBİDGM-103 DAVRANIŞIN TEMEL ÖĞELERİ Seçmeli 3 0 0 6
142 TEB-102 TARIMDA İLETİŞİM VE GAZETECİLİK Seçmeli 2 2 0 0
143 TEB-103 TARIM ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCARET POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 0
144 TEB-104 ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
145 TEB-105 TARIM ÜRÜNLERİ MALİYET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
146 TEB-106 TARIMSAL TAŞINMAZLARA DEĞER BELİRLEME YÖNTEM VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
147 TEB-109 ÜRETİM VE TÜKETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
148 TEB-110 VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
149 TEB-111 TARIM EKONOMİSİ ARAŞTIRMA VE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
150 ZTB-100 DENEME PLANLAMASI VE İSTATİKSEL PAKET PROGRAM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
151 ZTB-107 SAS VE SPSS PROGRAMLARI İLE TEMEL İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 0
152 ZTB-118 TARIMDA UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
TARIM BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 2023-TZLD Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans) Seçmeli 0 1 0 0
3 AÜBKB-100 MİKROBİAL ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
4 AÜBKB-101 MİKOLOJİ VE LABAROTUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
5 AÜBKB-102 SU İÇİ BİTKİLERİ VE MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
6 AÜBKB-103 YABANCI OTLARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
7 AÜBKB-104 SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI Seçmeli 3 0 0 0
8 AÜBKB-105 YABANCI OTLARIN BİYOLOJİK MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
9 AÜBKB-106 ENTOMOLOJİ LABORATUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
10 AÜBKB-107 EKONOMİK ENTOMOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
11 AÜBKB-108 ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
12 AÜBKB-109 BİTKİ HORMONLARI VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
13 AÜBKB-110 FUNGUSLARLA BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 0
14 AÜBKB-111 MİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
15 AÜBKB-112 BÖCEK TOKSİKOLOJİSİ VE İNSEKTİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
16 AÜBKB-113 UÇUCU YAĞ VE EKSTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
17 AÜBKB-114 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
18 AÜBKB-115 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
19 AÜBKG-100 UÇUCU YAĞ VE EXTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
20 AÜBKG-101 YABANCI OTLARIN BİYOLOJİK MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
21 AÜBKG-102 MİKOLOJİ LABORATUAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
22 AÜBKG-103 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
23 AÜBKG-104 BİTKİ BÖCEK VE PATOJEN TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
24 AÜBKG-105 ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
25 AÜBKG-106 YABANCI OTLARDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
26 AÜBKG-107 BÖCEK TAKSONOMİSİ I Seçmeli 3 0 0 0
27 BBB-101 BAHÇE BİTKİLERİNDE STRES Seçmeli 2 2 0 0
28 BBB-102 ASMA FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
29 BBB-103 MEYVE GENETİK KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 0
30 BBB-107 ORGANİK SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
31 BBB-112 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
32 BBB-113 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERİNDE KULLANILAN ANAÇLAR VE ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
33 BBB-115 STANDART VE F1 HİBRİT TOHUMCULUK TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
34 BK-801 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 8 0 0 0
35 BK-802 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 8 0 0 0
36 BK-803 UZMANLIK ALAN DERSİ Seçmeli 8 0 0 0
37 BKB-100 FİTOBAKTERİYOLOJİ LABORATUAR TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
38 BKB-101 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALTINDA YABANCI OTLAR VE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
39 BKB-102 ORMAN VE MERALARDA İSTİLACI YABANCI TÜRLER Seçmeli 2 2 0 0
40 BKB-103 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
41 BKB-104 ENTOMOLOJİDE DENEME TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
42 BKB-105 ENTOMOLOJİDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
43 BKB-106 BÖCEKLERDE PREPARAT YAPMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
44 BKB-107 BİTKİLERDE HASTALIKLARA KARŞI DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
45 BKB-108 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
46 BKB-109 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
47 BKB-110 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
48 BKB-111 ZEHİRLİ YABANCI OTLAR Seçmeli 3 0 0 0
49 BKB-112 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
50 BKB-113 SU YABANCI OTLARI VE MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
51 BKB-114 BİTKİ UÇUCU YAĞ VE EKSTRELERİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
52 BKG-101 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
53 BKG-102 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
54 BKG-103 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
55 BKG-104 BİTKİ HASTALIKLARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 2 2 0 0
56 BKG-105 ZARARLILARLA BİYOLOJİK SAVAŞIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 0
57 BKG-106 İLERİ BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
58 BKG-107 ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
59 BKG-108 MİKOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
60 BKG-109 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
61 BKG-110 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 0 0 0 0
62 BKG-111 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
63 BKG-112 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
64 BSMB-105 DRENAJ MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
65 BSMB-106 TARLA BİTKİLERİNİN SULANMASI Seçmeli 3 0 0 0
66 BSMB-121 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 3 0 0 0
67 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
68 TBB-102 BİLİM-EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
69 TBB-103 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
70 TBB-106 ÇALI VEJETASYONLARI Seçmeli 2 2 0 0
71 TBB-128 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 2 0 0
72 TBB-136 MELEZLEME TEKNİĞİ- II Seçmeli 3 0 0 0
73 TBB-142 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 0
74 TBB-143 BOYA BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
75 TBB-144 ÇAY BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
76 TBB-146 ÇİM BİTKİLERİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 0
77 TBBB-100 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
78 TBBB-101 UZAKTAN ALGILAMANIN TARIMSAL UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
79 TBBB-102 PROBLEMLİ TOPRAKLARIN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
80 TBBB-105 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 0
81 TBBB-106 TOPRAK BİYOKİMYASAL PROSESLERİNİN KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
82 TBBB-107 TARIMSAL SİSTEMLERİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
83 TBBB-108 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ - II Seçmeli 2 2 0 0
84 TBBB-115 İLERİ TOPRAK KİMYASI Seçmeli 2 2 0 0
85 TBBB-118 TOPRAK İLMİNİN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
86 TBDB-100 KİNOA TARIMI Seçmeli 2 2 0 0
87 TBDB-101 YEM BİTKİLERİNİN BESLEME DEĞERİ VE OT KALİTESİNE ETKİLİ FAKTÖRLER Seçmeli 3 0 0 0
88 TBDB-102 BİTKİSEL ÜRETİMDE TARIMSAL UYGULAMALAR II Seçmeli 2 2 0 0
89 TBDB-103 MEYVE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
90 TBDB-104 ASMA BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
91 TBDB-105 CEVİZ ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
92 TBDB-106 ARAZİ KORUMA Seçmeli 3 0 0 0
93 TBDB-107 AGRO-ENDÜSTRİYEL EKONOMİ VE YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 0
94 TBDB-108 SEBZELERDE GÖRÜLEN BAKTERİ HASTALIKLARI VE MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
95 TBDB-109 ORGANİK TARIM VE GENEL PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
96 TBDB-110 TARIM POLİTİKASI ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
97 TBDB-111 ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
98 TBDB-112 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİDE SON GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 0
99 TBDB-113 GDO VE BİYOGÜVENLİK MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 0
100 TBDB-114 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN MİKROÇOĞALTIMI Seçmeli 3 0 0 0
101 TBDB-115 RESPONSE SURFACE (YANIT YÜZEY) METODLARININ DOKU KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARINDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
102 TBDB-116 PEYZAJ ALANLARINDA REKREASYON ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 2 0 0
103 TBDB-117 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 0
104 TBDB-118 BİTKİLERDE MOLEKÜLER MARKÖRLER VE DNA PARMAK İZİ Seçmeli 3 0 0 0
105 TBDB-119 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN TEMEL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 0
106 TBDB-120 ÇİM TESİS YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
107 TBDB-121 AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
108 TBDB-122 BİTKİLERDE SEKONDER METABOLİTLER Seçmeli 3 0 0 0
109 TBDB-123 TARIM DIŞI ALANLARDA YABANCI OT KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 0
110 TBDB-124 BÖCEKLERDE BİYOÇEŞİTLİLİK Seçmeli 3 0 0 0
111 TBDB-125 YABANCI OTLARIN ALTERNATİF KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
112 TBDB-126 UÇUCU YAĞLAR VE AROMATERAPİ Seçmeli 3 0 0 0
113 TBDB-127 MOLEKÜLER BİTKİ-PATOJEN İNTERAKSİYONLARI Seçmeli 3 0 0 0
114 TBDB-128 BİTKİ HASTALIKLARININ EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
115 TBDB-129 MOLEKÜLER MARKÖR TEKNİKLERİNİN BİTKİ ISLAHINDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
116 TBDB-130 BÖCEKLERDE KİTLE ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
117 TBDB-131 BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜNDE KULLANILAN GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL MODELLER Seçmeli 3 0 0 0
118 TBDB-132 HYDROSEEING ÇİM TESİSİ Seçmeli 3 0 0 0
119 TBDB-133 ZEHİRLİ HAYVANLARDA SAVUNMA VE SALDIRI Seçmeli 3 0 0 0
120 TBDB-134 BİTKİ TAKSONOMİSİNİN TEMEL PRENSİPLER Seçmeli 3 0 0 0
121 TBDB-135 ENDEMİZM VE TÜRKİYE'NİN ENDEMİK BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
122 TBDB-136 SÜRDÜRÜLEBİLİR VE EKONOMİYE YÖN VEREN PROJELER VE YAZMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
123 TBDBM-103 ECOPHYSİOLOGY Seçmeli 3 0 0 0
124 TBDBM-104 BİTKİ TAYİN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
125 TBDBM-105 ÇEVRESEL TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
126 TBİDGM-103 DAVRANIŞIN TEMEL ÖĞELERİ Seçmeli 3 0 0 6
127 TBİDGM-103 DAVRANIŞIN TEMEL ÖĞELERİ Seçmeli 3 0 0 6
128 TEB-102 TARIMDA İLETİŞİM VE GAZETECİLİK Seçmeli 2 2 0 0
129 TEB-103 TARIM ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCARET POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 0
130 TEB-104 ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
131 TEB-105 TARIM ÜRÜNLERİ MALİYET ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
132 TEB-106 TARIMSAL TAŞINMAZLARA DEĞER BELİRLEME YÖNTEM VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
133 TEB-109 ÜRETİM VE TÜKETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
134 TEB-110 VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
135 TEB-111 TARIM EKONOMİSİ ARAŞTIRMA VE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
136 ZTB-100 DENEME PLANLAMASI VE İSTATİKSEL PAKET PROGRAM UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
137 ZTB-107 SAS VE SPSS PROGRAMLARI İLE TEMEL İSTATİSTİK Seçmeli 2 2 0 0
138 ZTB-118 TARIMDA UYGULAMALI İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 0
TARIM BİLİMLERİ SEÇMELİ DERS GRUBU - GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 2023-BAYBE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİM ETİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
2 AÜBBG-104 BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİ MADDELERİN BAHÇE BİTKİLERİNDE KULLANIMI VE ÖNEMİ Seçmeli 3 0 0 0
3 AÜBBG-109 BİTKİLERİN ÇOĞALTMA TEKNİKLERİ VE FİZYOLOJİK ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
4 AÜBBG-110 ORGANİK SEBZE TARIMI Seçmeli 3 0 0 0
5 BBG-100 MEYVE AĞAÇLARINDA DİNLENME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
6 BBG-101 MEYVECİLİKTE HORMON KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
7 BBG-103 MEYVECİLİKTE SELEKSİYON ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
8 BBG-104 ÜZÜMSÜ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BİLİMSEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
9 BBG-105 BAHÇE BİTKİLERİNDE GERİLİM (STRES) FİZYOLOJİSİ VE DAYANIKLILIK ISLAHI Seçmeli 3 0 0 0
10 BBG-106 ASMADA VERİMLİLİK KRİTERLERİ VE BAĞ BOZUMU Seçmeli 2 2 0 6
11 BBG-106 ASMADA VERİMLİLİK KRİTERLERİ VE BAĞ BOZUMU Seçmeli 2 2 0 6
12 BBG-107 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN ISLAHI Seçmeli 2 2 0 6
13 BBG-107 ÜZÜMSÜ MEYVELERİN ISLAHI Seçmeli 2 2 0 6
14 BBG-108 SEBZE ISLAHININ PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
15 BBG-109 SEBZE FİDESİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
16 BBG-112 TOHUM FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
17 BBG-113 ÖRTÜALTI ÖZEL SEBZE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
18 BBG-114 SEBZE TOHUM TEKNOLOJİSİNİN TEMEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 0
19 BBG-115 BAHÇE BİTKİLERİNDE DÖLLENME BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
20 BBG-116 MEYVE POMOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
21 BKB-109 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
22 BKB-111 ZEHİRLİ YABANCI OTLAR Seçmeli 3 0 0 0
23 BKB-112 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
24 BKG-101 ALLELOPATİ Seçmeli 3 0 0 0
25 BKG-102 YABANCI OT VE İSTİLACI BİTKİ BİYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
26 BKG-103 TEMEL BAKTERİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
27 BKG-104 BİTKİ HASTALIKLARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELE Seçmeli 2 2 0 0
28 BKG-105 ZARARLILARLA BİYOLOJİK SAVAŞIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 6
29 BKG-105 ZARARLILARLA BİYOLOJİK SAVAŞIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 2 0 6
30 BKG-106 İLERİ BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
31 BKG-106 İLERİ BÖCEK SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 2 0 6
32 BKG-107 ZARARLI YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
33 BKG-108 MİKOLOJİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
34 BKG-109 BİTKİ HASTALIKLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
35 BKG-110 TARLA BİTKİLERİNDE YABANCI OT MÜCADELESİ Seçmeli 0 0 0 0
36 BKG-111 HERBİSİTLER Seçmeli 3 0 0 0
37 BKG-112 YABANCI OTLARDA HERBİSİTLERE DAYANIKLILIK Seçmeli 3 0 0 0
38 BSMG-107 SULAMA YÖNÜNDEN TOPRAK BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
39 BSMG-115 EKİM MAKİNALARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
40 BSMG-117 BİYOENERJİ VE BİYOYAKIT TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
41 BSMG-118 TEKNİK İNGİLİZCE Seçmeli 3 0 0 0
42 BSMG-119 BİYOLOJİK MALZEME KURUTMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
43 BSMG-120 BİYOLOJİK MALZEME ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
44 BSMG-121 MOTOR YAKITLARI VE YAĞLARI Seçmeli 3 0 0 0
45 OTİG-109 TÜRKİYE HERPETOFAUNASI Seçmeli 3 0 0 0
46 TBB-138 MERA HAYVAN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
47 TBB-146 ÇİM BİTKİLERİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 0
48 TBBG-100 TOPRAK ORGANİK MADDESİ Seçmeli 2 2 0 0
49 TBBG-101 TOPRAK ELEMENTEL ANALİZ Seçmeli 2 2 0 0
50 TBBG-102 SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK KALİTESİ Seçmeli 2 2 0 0
51 TBBG-103 TOPRAK VE SU KORUMA MÜHENDİSLİĞİ 1 Seçmeli 2 2 0 0
52 TBBG-107 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 6
53 TBBG-107 TOPRAKTA KONVEKTİF ISI TAŞINIMI Seçmeli 3 0 0 6
54 TBBG-108 TOPRAK BİYOKİMYASAL PROSESLERİNİN KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
55 TBBG-109 TARIMSAL SİSTEMLERİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
56 TBBG-110 UYGULAMALI İLERİ TOPRAK FİZİĞİ Seçmeli 2 2 0 0
57 TBBG-111 TOPRAK AMENAJMANI Seçmeli 3 0 0 0
58 TBBG-112 EROZYON TAHMİN TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
59 TBDG-100 VERİ MADENCİLİĞİNİN ZİRAİ ARAŞTIRMALARDA KULLANILMASI Seçmeli 3 0 0 6
60 TBDG-100 VERİ MADENCİLİĞİNİN ZİRAİ ARAŞTIRMALARDA KULLANILMASI Seçmeli 3 0 0 6
61 TBDG-101 YEŞİL ALAN TESİSİNİN ESASLARI Seçmeli 2 2 0 0
62 TBDG-102 BAKLAGİL TÜRLERİNİN PEYZAJ ALANLARINDA KULLANILMASI Seçmeli 2 2 0 0
63 TBDG-103 BAHÇE BİTKİLERİNDE İLERİ BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
64 TBDG-103 BAHÇE BİTKİLERİNDE İLERİ BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
65 TBDG-104 BAHÇE BİTKİLERİNDE İLERİ BİYOTEKNOLOJİK TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 6
66 TBDG-104 BAHÇE BİTKİLERİNDE İLERİ BİYOTEKNOLOJİK TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 6
67 TBDG-105 HALOFİT YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
68 TBDG-105 HALOFİT YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 6
69 TBDG-106 BİYOÇEŞİTLİLİK VE GENETİK KAYNAKLAR Seçmeli 3 0 0 0
70 TBDG-107 BİYOTEKNOLOJİ VE BİYOEKONOMİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
71 TBDG-108 ENZİM VE MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
72 TBDG-109 FİTOPATOJEN BAKTERİLERİN TANISI-I Seçmeli 3 0 0 0
73 TBDG-110 ALTERNATİF YABANCI OT KONTROL YÖNTEMLERİ Seçmeli 4 0 0 0
74 TBDG-111 ALAN KULLANIM İLKE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
75 TBDG-112 PEYZAJ MİMARLIĞI KURAMI VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
76 TBDG-113 PEYZAJ MİMARLIĞINDA İNSAN BOYUTU Seçmeli 3 0 0 0
77 TBDG-114 BİYOENFORMATİK VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
78 TBDG-114 BİYOENFORMATİK VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
79 TBDG-115 GENETİK VERİ TABANLARI Seçmeli 3 0 0 0
80 TBDG-116 MOLEKÜLER FİLOGENETİK ANALİZ Seçmeli 3 0 0 6
81 TBDG-116 MOLEKÜLER FİLOGENETİK ANALİZ Seçmeli 3 0 0 6
82 TBDG-117 BİTKİ ISLAHINDA GENETİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
83 TBDG-118 EPİGENETİK Seçmeli 3 0 0 0
84 TBDG-119 MOLEKÜLER MARKIRLAR VE ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
85 TBDG-120 AKAROLOJİ Seçmeli 3 0 0 0
86 TBDG-121 TAKSONOMİNİN PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 0
87 TBDG-122 FİDAN ÜRETİM TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
88 TBDG-123 SU YABANCI OTLARI VE MÜCADELESİ Seçmeli 3 0 0 0
89 TBDG-124 BİTKİ UÇUCU YAĞ VE EKSTREKLERİNİN TARIMDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
90 TBDG-125 BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜNDE KULLANILAN DENEME DESENLERİ Seçmeli 3 0 0 0
91 TBDG-126 BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARINDA R YAZILIMININ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 0
92 TBDG-127 BAKTERİLERİN HASTALIK YAPMA MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 0
93 TBDG-128 BİTKİ SOSYOLOJİSİ SİSTEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
94 TBDG-129 MERA ÇALIŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
95 TBDG-130 BİTKİLERDE SOLGUNLUĞA NEDEN OLAN FUNGAL HASTALIKLAR Seçmeli 3 0 0 0
96 TBDGM-105 AĞIR METAL TOKSİKOLOJİSİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
97 TBDGM-106 TÜRKİYE'NİN TIBBİ VE EKONOMİK BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
98 TBDGM-107 BİYOLOJİK VE BİYOTEKNOLOJİK KONTROL Seçmeli 3 0 0 0
99 TBDGM-108 ÇİM SAHA BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0
100 TBDGM-109 TOHUM EKİM VE FİDE DİKİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
101 TBDGM-110 TAKSONOMİNİN PRENSİP VE METOTLARI Seçmeli 3 0 0 0
102 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
103 TBG-101 BİLİM - EĞİTİM ETİK Seçmeli 3 0 0 6
104 TBG-108 ÇOK YILLIK YEM BİTKİLERİ Seçmeli 2 2 0 0
105 TBG-115 İLERİ BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
106 TBG-118 İLAÇ BİTKİLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 0
107 TBG-119 TIBBİ BİTKİLERDE ETKEN MADDELER VE DEĞERLENDİRME ALANLARI Seçmeli 2 2 0 0
108 TBG-120 BİTKİ SU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 2 0 0
109 TBG-122 TARLA DENEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
110 TBG-126 MELEZLEME TEKNİĞİ 1 Seçmeli 3 0 0 0
111 TBG-127 ETNOBOTANİK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
112 TBG-129 MERA TESİSİ VE YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
113 TBG-130 UÇUCU YAĞ BİLİMİ, TEKNOLOJİSİ VE KULLANIM ALANLARI Seçmeli 3 0 0 0
114 TBTG-110 BİTKİ SOSYOLOJİSİ VE ARAŞTIRMA METODLARI Seçmeli 3 0 0 0
115 TBTG-111 İLERİ BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
116 TEB-104 ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 0
117 TEB-106 TARIMSAL TAŞINMAZLARA DEĞER BELİRLEME YÖNTEM VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 0
118 TEB-109 ÜRETİM VE TÜKETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
119 TEG-100