Third Cycle Programmes
    (Doctorate Degree)
Second Cycle Programmes
    (Master's Degree)
First Cycle Programmes
    (Bachelor's Degree)
Short Cycle Programmes
    (Associate's Degree)
 
First Cycle Programmes (Bachelor's Degree)

Faculty of Agriculture - Plant Protection - Plant ProtectionGeneral Description
History
Qualification Awarded
Level of Qualification (Short Cycle , First Cycle , Second Cycle, Third Cycle)
First Cycle
Specific Admission Requirements
Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)
Qualification Requirements and Regulations
Profile of The Programme
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Access to Further Studies
Examination Regulations, Assessment and Grading
Graduation Requirements
Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )
-
Address, Programme Director or Equivalent
Facilities

Key Learning Outcomes
1fitopatoloji, entomoloji ve yabancıotlar hakkında bilgi edinir
2Bitki Koruma alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, bu alandaki problemleri çözmeye yönelik öneriler geliştirebilmek.
3hastalık, zararlı ve yabancıot tanıma becerisi
4Bitki Koruma alanında veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak
5Bireysel ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüvenini kazanmak.
6Bitki Koruma ile ilgili konulardaki düşüncelerini ve çözüm önerilerini konunun uzmanı olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme.
7Proje yönetimi, iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile ilgili konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
8Bitki Koruma alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde mesleki bilgiye sahip olmak.
9Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanmak.
10Bitki zararlıları, hastalıkları ve yabancı otların teşhisi, zararları, biyolojileri ve mücadeleleri ile ilgili bilgileri çiftçilere aktarabilmek
11Bitki Koruma konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme becerisi kazanmak.
12Temel Bitki Koruma kavramlarını ve prensiplerini tanımlayabilme.

TYYÇ - Programme Outcomes - Base Scope Relationship
TYYÇProgramme OutcomesBase Scope
112233333333
Course Structure Diagram with Credits
T : Theoretical P: Practice L : Laboratory
1. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 220701301100 Compulsory 3 0 0 3
2 220701301101 Compulsory 3 0 0 0
3 220701301102 Compulsory 3 0 0 0
4 220701301103 Compulsory 3 0 0 0
5 220701301104 Compulsory 3 0 0 0
6 220701301105 Compulsory 1 2 0 3
7 220701301106 Compulsory 2 0 0 0
8 9900000106 ATATÜRK PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY - I Compulsory 2 0 0 0
9 0701301101 BOTANICS - I Compulsory 3 0 0 5
10 9900001157 CAREER PLANNING Compulsory 1 0 0 2
11 9900001045 CHEMISTRY Compulsory 3 0 0 5
12 9900001036 CLIMATOLOGY Compulsory 2 0 0 4
13 9900000114 FOREIGN LANGUAGE - I Compulsory 2 0 0 0
14 9900001081 MATHEMATICS Compulsory 3 0 0 5
15 9900001022 PHYSICS Compulsory 3 0 0 3
16 9900000113 TURKISH LANGUAGE - I Compulsory 2 0 0 0
17 9900000113 TURKISH LANGUAGE - I Compulsory 2 0 0 0
18 9900001079 ZOOLOGY Compulsory 3 0 0 4
Total 44 2 0 34
 
2. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 220701302100 Compulsory 2 2 0 0
2 220701302101 Compulsory 3 0 0 0
3 220701302102 Compulsory 2 0 0 0
4 220701302104 Compulsory 3 0 0 0
5 220701302105 Compulsory 3 0 0 0
6 220701302106 Compulsory 3 0 0 0
7 220701302103 Compulsory 2 0 0 0
8 9900000206 ATATÜRK PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY - II Compulsory 2 0 0 0
9 0701302102 BIOCHEMISTRY Compulsory 3 0 0 5
10 0701302201 BOTANIC - II Compulsory 3 0 0 5
11 180700002100 DIGITAL LITERACY Compulsory 3 0 0 3
12 9900001099 ECONOMICS Compulsory 3 0 0 5
13 9900000214 FOREIGN LANGUAGE - II Compulsory 2 0 0 0
14 0701302101 GENETICS Compulsory 3 0 0 5
15 9900001156 İSTATİSTİK Compulsory 3 0 0 4
16 9900001072 SOIL SCIENCE Compulsory 2 2 0 4
17 9900000213 TURKISH LANGUAGE - II Compulsory 2 0 0 2
18 9900000213 TURKISH LANGUAGE - II Compulsory 2 0 0 0
Total 46 4 0 33
 
3. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 220701303100 Compulsory 3 0 0 0
2 220701303101 Compulsory 2 2 0 0
3 220701303102 Compulsory 2 2 0 0
4 220701303103 Compulsory 2 2 0 0
5 220701303104 Compulsory 3 0 0 0
6 220701303105 Compulsory 2 2 0 0
7 220701303106 Compulsory 3 0 0 0
8 220701303107 Compulsory 2 2 0 0
9 0701402103 AGRICULTURAL ECOLOGY Compulsory 3 0 0 5
10 9900001064 AGRICULTURAL ECONOMICS Compulsory 3 0 0 5
11 9900001066 AGRICULTURAL STRUCTURES AND IRRIGATION Compulsory 3 0 0 4
12 9900000114 FOREIGN LANGUAGE - I Compulsory 2 0 0 2
13 0701102104 GENERAL MICROBIOLOGY Compulsory 1 2 0 4
14 0701303100 GENERAL ZOOTECHNIA Compulsory 2 2 0 5
15 Formasyon-3 PEDAGOGICAL FORMATION COURSES Elective - - - 0
16 Formasyon-3 PEDAGOGICAL FORMATION COURSES Elective - - - 0
17 9900001021 PHYTOPATHOLOGY Compulsory 2 2 0 5
Total 35 16 0 30
 
4. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 220701304100 Compulsory 2 2 0 0
2 220701304101 Compulsory 2 2 0 0
3 220701304102 Compulsory 2 2 0 0
4 220701304103 Compulsory 2 2 0 0
5 220701304105 Compulsory 2 2 0 0
6 220701304106 Compulsory 2 2 0 0
7 220701304107 Compulsory 3 0 0 0
8 220701304104 Compulsory 2 0 0 0
9 9900001065 AGRICULTURAL MACHINERY Compulsory 2 2 0 5
10 9900001019 ENTOMOLOGY Compulsory 2 2 0 4
11 9900001067 FIELD CROPS Compulsory 2 2 0 5
12 9900001032 FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY Compulsory 2 2 0 5
13 9900000214 FOREIGN LANGUAGE - II Compulsory 2 0 0 2
14 9900001002 HORTICULTURE SCIENCE Compulsory 2 2 0 4
15 Formasyon-4 PEDAGOGICAL FORMATION COURSES Elective - - - 0
16 Formasyon-4 PEDAGOGICAL FORMATION COURSES Elective - - - 0
17 9900001010 PLANT PHYSIOLOGY Compulsory 3 0 0 5
Total 32 22 0 30
 
5. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 220701305000 Elective - - - 0
2 220701305100 Compulsory 2 2 0 0
3 220701305101 Compulsory 2 2 0 0
4 220701305102 Compulsory 2 2 0 0
5 220701305103 Compulsory 3 0 0 0
6 220701305104 Compulsory 2 2 0 0
7 220701305105 Compulsory 3 0 0 0
8 220701305001 Elective - - - 0
9 9900000106 ATATÜRK PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY - I Compulsory 2 0 0 0
10 0701305000 ELECTIVE COURSE Elective - - - 0
11 0701305115 GENERAL HERBOLOGY Compulsory 1 2 0 3
12 0701305113 INSECT MORPHOLOGY AND PHYSIOLOGY Compulsory 2 2 0 3
13 0701305114 MYCOLOGY Compulsory 1 2 0 3
14 Formasyon-5 PEDAGOGICAL FORMATION COURSES Elective - - - 0
15 Formasyon-5 PEDAGOGICAL FORMATION COURSES Elective - - - 0
16 0701308111 PLANT VIRUS DISEASES Compulsory 3 0 0 4
17 0700005001 VOCATIONAL ELECTIVE COURSES Elective - - - 3
Total 25 14 0 16
 
6. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 220701306100 Compulsory 2 2 0 0
2 220701306101 Compulsory 2 0 0 0
3 220701306102 Compulsory 2 2 0 0
4 220701306103 Compulsory 2 0 0 0
5 220701306104 Compulsory 2 2 0 0
6 220701306105 Compulsory 0 4 0 0
7 220701306000 Elective - - - 0
8 220701306001 Elective - - - 0
9 9900000206 ATATÜRK PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY - II Compulsory 2 0 0 2
10 0701306000 ELECTIVE COURSE Elective - - - 3
11 0701308109 INSECT ECOLOGY AND EPIDEMIOLOGY Compulsory 3 0 0 4
12 0701306105 INSECT SYSTEMATIC Compulsory 2 2 0 4
13 Formasyon-6 PEDAGOGICAL FORMATION COURSES Elective - - - 0
14 Formasyon-6 PEDAGOGICAL FORMATION COURSES Elective - - - 0
15 0701306100 PLANT ACAROLOGY Compulsory 1 2 0 3
16 0701306101 PLANT BACTERIAL DISEASES Compulsory 2 2 0 4
17 0701306108 PLANT PESTS COMBAT METHODS AND DRUGS Compulsory 2 0 0 4
18 0700006001 VOCATIONAL ELECTIVE COURSES Elective - - - 3
Total 24 16 0 27
 
7. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 220701307100 Compulsory 2 2 0 0
2 220701307101 Compulsory 2 2 0 0
3 220701307102 Compulsory 2 2 0 0
4 220701307000 Elective - - - 0
5 220701307001 Elective - - - 0
6 220701307002 Compulsory 0 4 0 0
7 220701307003 Compulsory 0 0 0 0
8 0700000001 INTERNSHIP Compulsory 0 0 0 4
9 0701307106 FIELD PLANTS AND VEGETABLE PESTS Compulsory 2 2 0 4
10 9900000117 GRADUATING THESIS - I Compulsory 0 2 0 2
11 Formasyon-7 PEDAGOGICAL FORMATION COURSES Elective - - - 0
12 Formasyon-7 PEDAGOGICAL FORMATION COURSES Elective - - - 0
13 0701307107 PLANT FUNGAL DISEASES Compulsory 2 2 0 4
14 0701307109 PLANT PROTECTION APPLICATIONS - I Compulsory 0 2 0 3
15 9900001062 SOCIAL-CULTURAL THEMATIC COURSE Elective - - - 4
16 0700007001 VOCATIONAL ELECTIVE COURSES - III Elective - - - 4
Total 16 18 0 25
 
8. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 220701308000 Elective - - - 0
2 9900000217 GRADUATING THESIS - II Compulsory 0 2 0 2
3 Formasyon-8 PEDAGOGICAL FORMATION COURSES Elective - - - 0
4 Formasyon-8 PEDAGOGICAL FORMATION COURSES Elective - - - 0
5 0701308103 PESTS OF FRUIT AND VINEYARD Compulsory 2 2 0 4
6 0701308209 PLANT PROTECTION APPLICATIONS - II Compulsory 0 2 0 3
7 0701308107 PLANT PROTECTION MACHINES Compulsory 2 0 0 3
8 9900001154 SOCIAL-CULTURAL THEMATIC COURSE Elective - - - 4
9 0700008001 VOCATIONAL ELECTIVE COURSES - IV Elective - - - 4
10 0701308114 WILD HERBS AND STRUGGLE Compulsory 2 2 0 4
Total 12 8 0 24
 
PEDAGOGICAL FORMATION COURSES
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 PF201 INTRODUCTION TO EDUCATION Elective 3 0 0 0
PEDAGOGICAL FORMATION COURSES
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 PF201 INTRODUCTION TO EDUCATION Elective 3 0 0 0
PEDAGOGICAL FORMATION COURSES
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 PF202 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Elective 3 0 0 0
PEDAGOGICAL FORMATION COURSES
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 PF202 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Elective 3 0 0 0
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 220701305106 BİTKİ NEMATOLOJİ Elective 2 0 0 0
2 220701305107 PARK VE SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI Elective 2 0 0 0
3 220701305108 BİTKİ HASTALIKLARI İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Elective 2 0 0 0
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 220701305109 BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ Elective 2 2 0 0
2 220701305110 YEM BİTKİLERİ VE ÇAYIR MERA Elective 2 2 0 0
3 220701305111 BİTKİ ISLAHI Elective 2 2 0 0
4 220701305112 GENEL BAĞCILIK Elective 1 2 0 0
5 220701305113 GENEL SEBZECİLİK Elective 1 2 0 0
6 220701305114 BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİM TEKNİĞİ Elective 2 2 0 0
7 220701305115 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Elective 1 2 0 0
8 220701305116 KIRSAL KALKINMA Elective 0 2 0 0
9 220701305117 TARIMSAL İŞLETMECİLİK Elective 2 2 0 0
10 220701305118 TARIMSAL KIYMET TAKDİRİ VE BİLİRKİŞİLİK Elective 2 0 0 0
11 220701305119 TEKNİK RESİM Elective 2 2 0 0
12 220701305120 TARIMDA ELEKTRİK VE ELEKTRONİK KULLANIMI Elective 2 2 0 0
13 9900001160 INTRODUCTION TO ENTERPRISE RESOURCE PLANNING Elective 2 2 0 0
ELECTIVE COURSE
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 0701105100 GRASS FORAGES Elective 2 2 0 3
2 0701105104 ÇAYIR MERA YÖNETİMİ Elective 3 2 0 3
3 0701105105 YAĞ BİTKİLERİ Elective 1 2 0 3
4 0701205105 GENEL BAĞCILIK Elective 1 2 0 3
5 0701205106 SERİN İKLİM SEBZELERİ Elective 2 2 0 3
6 0701205107 GARDEN PLANTS PRODUCTION TECHNIQUE Elective 2 2 0 3
7 0701205108 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Elective 1 2 0 3
8 0701305116 HYDROSEEDING IN LANDSCAPE AREAS Elective 2 2 0 0
9 0701305117 SOIL CONSERVATION ENGINEERING Elective 2 2 0 0
10 0701405100 RURAL DEVELOPMENT Elective 2 0 0 3
11 0701405105 AGRICULTURAL BUSINESS Elective 2 2 0 3
12 0701406103 AGRICULTURAL VALUATION AND EXPERTISE Elective 2 0 0 3
13 190000000000 ACADEMIC TURKISH Elective 2 0 0 0
14 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Elective 2 0 0 2
15 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Elective 2 0 0 0
PEDAGOGICAL FORMATION COURSES
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 PF301 TEACHING PRINCIPLES AND METHODS Elective 3 0 0 0
2 PF303 CLASSROOM MANAGEMENT Elective 2 0 0 0
PEDAGOGICAL FORMATION COURSES
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 PF301 TEACHING PRINCIPLES AND METHODS Elective 3 0 0 0
2 PF303 CLASSROOM MANAGEMENT Elective 2 0 0 0
VOCATIONAL ELECTIVE COURSES
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 0701305107 PLANT NEMATOLOGY Elective 2 0 0 3
2 0701305108 PARK AND ORNAMENTAL PLANTS PESTS Elective 2 0 0 3
3 0701305109 URBAN ENTOMOLOGY Elective 2 0 0 3
4 0701305110 PLANT PATHOGENE EPIDEMIOLOGY Elective 2 0 0 3
5 0701305111 FIGHTING PLANT DISEASES METHODS AND DRUGING Elective 2 0 0 3
6 0701305112 ALTERNATIVE HERBOLOGY Elective 2 0 0 3
7 9900001155 MESLEKİ YABANCI DİL Elective 2 0 0 3
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 220701306106 KENTSEL ENTOMOLOJİ Elective 2 0 0 0
2 220701306107 ENTEGRE MÜCADELE Elective 3 0 0 0
3 220701306108 ORGANİK TARIMDA BİTKİ KORUMA Elective 2 0 0 0
4 220701306109 ÖLÇME BİLGİSİ Elective 2 0 0 0
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 220701306110 BUDAMA TEKNİĞİ Elective 2 0 0 0
2 220701306111 ÖRTÜ ALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Elective 2 2 0 0
3 220701306112 ARAŞTIRMA VE DENEME METODLARI Elective 2 2 0 0
4 220701306113 ÖLÇME BİLGİSİ Elective 2 0 0 0
5 220701306114 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Elective 1 2 0 0
6 220701306115 BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Elective 3 0 0 0
7 220701308101 BİTKİ KORUMADA YAZMA VE SUNUM TEKNİKLERİ Elective 3 0 0 0
8 9900001161 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING PRACTICES Elective 2 2 0 0
ELECTIVE COURSE
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 0701106100 LEGUME FORAGE CROPS Elective 2 2 0 3
2 0701106104 MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS Elective 3 2 0 3
3 0701206102 TECHNICAL OF FRUIT GROWING Elective 2 2 0 3
4 0701206105 BAHÇE BİTKİLERİ EKOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ Elective 1 2 0 3
5 0701206106 SICAK İKLİM SEBZELERİ Elective 1 2 0 3
6 0701208106 BERRIES Elective 2 2 0 3
7 0701306114 RECREATION STUDIES IN LANDSCAPE AREAS Elective 2 2 0 3
8 0701306115 PLANT NUTRITION AND FERTILIZATION Elective 2 2 0 3
9 0701405102 FARM PLANNING AND BUSINESS ANALYSIS Elective 2 2 0 3
10 0701406102 FARM ACCOUNTING Elective 2 2 0 3
11 0701406105 PRODUCTION ECONOMICS Elective 2 2 0 3
12 0701406115 GİRİŞİMCİLİK Elective 3 0 0 0
13 9900000000 INFORMATION TECHNOLOGIES ADDICTION Elective 2 0 0 0
14 9900000224 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE-II Elective 2 0 0 3
15 9900001158 VOLUNTEERİNG STUDİES Elective 1 2 0 0
16 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Elective 1 2 0 0
PEDAGOGICAL FORMATION COURSES
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 PF302 EVALUATION AND ASSESSMENT IN EDUCATION Elective 3 0 0 0
2 PF304 SPECIAL TEACHING METHODS Elective 3 0 0 0
PEDAGOGICAL FORMATION COURSES
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 PF302 EVALUATION AND ASSESSMENT IN EDUCATION Elective 3 0 0 0
2 PF304 SPECIAL TEACHING METHODS Elective 3 0 0 0
VOCATIONAL ELECTIVE COURSES
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 0701306107 FARM AND DOMESTIC PESTS Elective 2 0 0 3
2 0701306110 PLANT PROTECTION IN ORGANIC FARMING Elective 2 0 0 3
3 0701306113 ENVIRONMENTAL AWARENESS AND SOCIAL RESPONSIBILITY Elective 2 0 0 3
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 220701307105 SEBZE ZARARLILARI Elective 2 2 0 0
2 220701307106 BİTKİ KORUMADA MOLEKÜLER BİYOLOJİ Elective 3 0 0 0
3 220701307107 BİTKİ KORUMADA DENEME VE DEĞERLENDİRME TEKNİĞİ Elective 3 0 0 0
4 220701307108 DEPOLANMIŞ ÜRÜN ZARARLILARI Elective 3 0 0 0
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 220701307109 BEDEN EĞİTİMİ Elective 3 0 0 0
2 220701307110 MÜZİK Elective 3 0 0 0
3 220701307111 HALK OYUNLARI Elective 3 0 0 0
4 220701307112 TİYATRO Elective 3 0 0 0
5 220701307113 İŞARET DİLİ Elective 3 0 0 0
6 220701307114 RESİM Elective 3 0 0 0
7 220701307115 METAFİZİK VE TARIM Elective 3 0 0 0
PEDAGOGICAL FORMATION COURSES
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 PF401 GUIDANCE AND SPECIAL EDUCATION Elective 3 0 0 0
2 PF403 INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES Elective 2 0 0 0
PEDAGOGICAL FORMATION COURSES
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 PF401 GUIDANCE AND SPECIAL EDUCATION Elective 3 0 0 0
2 PF403 INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES Elective 2 0 0 0
SOCIAL-CULTURAL THEMATIC COURSE
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 701000071000 PHYSICAL EDUCATION Elective 3 0 0 4
2 701000071001 MÜZİK Elective 3 0 0 4
3 701000071002 HALK OYUNLARI Elective 3 0 0 4
4 701000071003 TİYATRO Elective 3 0 0 4
5 701000071004 SIGN LANGUAGE Elective 3 0 0 4
6 701000071005 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Elective 3 0 0 4
7 701000071006 RESİM Elective 3 0 0 4
VOCATIONAL ELECTIVE COURSES - III
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 0701307110 PRESENTATION AND WRITING TECHNIQUES IN PLANT PROTECTION Elective 3 0 0 4
2 0701307111 GLOBAL CHANGE AND PLANT PROTECTION Elective 3 0 0 4
3 0701307112 MOLECULAR BIOLOGY Elective 3 0 0 4
4 0701307113 STORED PRODUCT HARMFUL Elective 3 0 0 4
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 220701308000 MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER-IV Elective 0 0 0 0
2 220701308101 BİTKİ KORUMADA YAZMA VE SUNUM TEKNİKLERİ Elective 3 0 0 0
3 220701308102 BİYOLOJİK MÜCADELE Elective 3 0 0 0
4 220701308103 BİTKİ PATOJEN EPİDEMİYOLOJİSİ Elective 2 0 0 0
5 220701308104 ALTERNATİF HERBOLOJİ Elective 2 0 0 0
6 220701308105 DEPOLANMIŞ ÜRÜN HASTALIKLARI Elective 3 0 0 0
7 220701308106 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ VE BAYİLİK Elective 3 0 0 0
8 220701308107 ÇİFTLİK VE EVCİL HAYVAN ZARARLILARI Elective 2 0 0 0
9 220701308108 ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Elective 2 0 0 0
10 220701308109 BÖCEK TOKSİKOLOJİSİ VE İNSEKTİSİTLER Elective 3 0 0 0
11 220701308110 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE BİTKİ KORUMA Elective 3 0 0 0
PEDAGOGICAL FORMATION COURSES
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 PF404 TEACHING PRACTICE Elective 1 8 0 0
PEDAGOGICAL FORMATION COURSES
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 PF404 TEACHING PRACTICE Elective 1 8 0 0
SOCIAL-CULTURAL THEMATIC COURSE
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 701000071000 PHYSICAL EDUCATION Elective 3 0 0 4
2 701000071001 MÜZİK Elective 3 0 0 4
3 701000071002 HALK OYUNLARI Elective 3 0 0 4
4 701000071003 TİYATRO Elective 3 0 0 4
5 701000071004 SIGN LANGUAGE Elective 3 0 0 4
6 701000071005 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Elective 3 0 0 4
7 701000071006 RESİM Elective 3 0 0 4
VOCATIONAL ELECTIVE COURSES - IV
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 0701308110 TRIAL AND EVALUATION TECHNIQUE IN PLANT PROTECTION Elective 3 0 0 4
2 0701308112 BIOLOGICAL FIGHT Elective 3 0 0 4
3 0701308115 STORED PRODUCT DISEASES Elective 3 0 0 4
4 0701308116 INTEGRATED FIGHT Elective 3 0 0 4
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr