Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Güzel Sanatlar Fakültesi - Geleneksel Türk Sanatları - Geleneksel Türk SanatlarıProgram Tanımları
Kuruluş
14.11.2011 tarihinde 2011/2471 karar sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Geleneksel Türk Sanatları Bölümü kurulmuştur.ÖYP kapsamında Üniversitemize atanan Araştırma Görevlileri ilgili üniversitelerden eğitimlerini almak üzere görevlendirmişlerdir. 2019-2020 öğretim yılı Güz döneminde ise ilk kez öğrenci başvuruları kabul edilmiştir. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü yeni kurulan atölyeleri ve uzman eğitim kadrosu ile gittikçe gelişen ve alanında söz sahibi sanatçıların yetişeceği bir eğitim kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.
Kazanılan Derece
Geleneksel Türk Sanatları Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise mezuniyet diplomasına sahip olmak; Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Özel Yetenek Sınavı yönergesinde belirtilen şartlara uygun olmak; Özel yetenek Sınavında başarılı olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Fakülteye yatay geçişlerde, 24.4.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. Dikey geçişlerde; 19.2.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18.3.1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın uygulama esaslarına ilişkin 08/01/2015 Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Ders geçme sistemi ile eğitim öğretim uygulanan programda 4 Yıl - 8 Dönemde toplam 240 AKTS uygulanır. 18.10.2020 tarih ve 31278 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Iğdır Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.
Program Profili
Geleneksel Türk sanatlarının özgün üslup ve desenleri yüzyıllardır farklı bölge ve kültürlerin birikimiyle olgunlaşarak günümüze kadar gelmiştir. Bölümün amacı öğrencilerine bir yandan geleneksel Türk sanatlarını öğretirken bir yandan da bu birikimi çağdaş tasarımın ilke ve yöntemleriyle özgün eserlere dönüştürebilecekleri nitelikli eğitim sunabilmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar kendi atölyelerinde sanatsal çalışmalarını yürütebilecekleri gibi, kamu kurumları ve özel firmalarda tasarımcı olarak ya da alanla ilgili müze ve kütüphanelerin koleksiyonlarında, tarihi eserlerin restorasyon ekiplerinde çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu bölümden mezun olanlar, kendilerinden istenilen şartları yerine getirmeleri halinde istedikleri alanlarda yüksek öğrenimlerine devam etme hakkına sahip olurlar.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
18.10.2020 tarih ve 31278 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Iğdır Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.
Mezuniyet Koşulları
Normal öğrenim süresi 4 yıl olan bölümümüzde mezuniyet şartı GANO nun 2.0 altında olmaması koşuluyla toplam 240 AKTS ye ulaşmaktır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Bölüm, Hat Sanatı, Tezhip Sanatı, Cilt Sanatı, Halı-Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri ile Çini Tasarımı ve Onarımı olmak üzere beş anasanat dalında ders vermektedir . Anasanat dallarının programlarında minyatür, kalemişi ve ebru dersleri de yer alır. Geleneksel sanatların süregelen klasik eğitimine ek olarak programda bilgisayar destekli tasarım programları da öğretilir. Öğrenciler, sanatsal üretimlerinde klasik ve çağdaş yöntemlerini kullanabilecek teknoloji ve donanıma sahip olacak şekilde yetiştirilir.
2Mezunlar kendi atölyelerinde sanatsal çalışmalarını yürütebilecekleri gibi, kamu kurumları ve özel firmalarda tasarımcı olarak ya da alanla ilgili müze ve kütüphanelerin koleksiyonlarında, tarihi eserlerin restorasyon ekiplerinde çalışabilirler.
3Geleneksel Türk Sanatları alanında tasarım yapabilme. verilerin toplanmasına yönelik yöntem ve teknikleri uygulayabilme. Geleneksel Türk Sanatları ile ilgili basılı ve çevrimiçi yazınsal kaynakları inceleyebilme ve değerlendirebilme. Araştırma süreci sonunda elde edilen sonuçları yazılı (araştırma raporu, bildiri, tez, makale vb.) ve sözlü (seminer, sempozyum, kongre vb.) olarak sunabilme.
4Öğrenciler, sanatsal üretimlerinde klasik ve çağdaş yöntemlerini kullanabilecek teknoloji ve donanıma sahip olacak şekilde yetiştirilir.
5Öğrenci seçtiği herhangi bir anasanat dalında uzmanlaşır. Kendi atölyesini açabilecek yetkinliği kazanır. Bu alanda özgün eserler üretebilir. koruma onarım ile ilgili projelerde yer alabilir.
6

TYYÇ - Program Çıktıları - Temel Alan İlişkisi
TYYÇProgram ÇıktılarıTemel Alan
123333
Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000106 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 19080100102 DESEN - I Zorunlu 2 2 0 6
3 1908020100 GELENEKSEL TÜRK DESENLERİ - I Zorunlu 2 2 0 4
4 19080100104 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
5 9900001157 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 2
6 19080100101 PERSPEKTİF - I Zorunlu 2 2 0 5
7 19080100100 TEMEL SANAT EĞİTİMİ - I Zorunlu 4 2 0 6
8 9900000113 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 0
9 9900000114 YABANCI DİL - I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 8 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9900000206 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 0
2 19080100202 DESEN - II Zorunlu 2 2 0 6
3 1908020201 DİJİTAL OKURYAZARLIK Zorunlu 3 0 0 3
4 1908020200 GELENEKSEL TÜRK DESENLERİ - II Zorunlu 2 2 0 3
5 19080100201 PERSPEKTİF- II Zorunlu 2 2 0 5
6 19080100200 TEMEL SANAT EĞİTİMİ - II Zorunlu 4 2 0 6
7 9900000213 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 0
8 9900000214 YABANCI DİL - II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 8 0 25
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1908020303 DOĞAL BOYA Zorunlu 1 2 0 3
2 1908020305 ESKİ TÜRKÇE -I Zorunlu 2 0 0 3
3 Formasyon-3 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3 Seçmeli - - - 0
4 1908020306 SANAT FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
5 190802003000 SEÇMELİ DERS GRUBU 3. YARIYIL Seçmeli - - - 0
6 1908020301 TEMEL DOKUMAYA HAZIRLIK Zorunlu 2 2 0 4
7 1908020300 TEZHİP I Zorunlu 4 2 0 6
8 1908020302 TÜRK HALI SANATI TARİHİ Zorunlu 2 2 0 4
9 1908020304 TÜRK SANAT TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 15 8 0 26
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1908020405 ESKİ TÜRKÇE- II Zorunlu 2 0 0 3
2 1908020406 KALEM İŞİ Zorunlu 1 2 0 4
3 1908020403 KİTAP SANATLARI Zorunlu 3 0 0 3
4 Formasyon-4 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4 Seçmeli - - - 0
5 190802004000 SEÇMELİ DERS GRUBU 4. YARIYIL Seçmeli - - - 0
6 1908020402 TEKSTİL TASARIMI VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 1 2 0 4
7 1908020401 TEMEL DOKUMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 4
8 1908020400 TEZHİP - II Zorunlu 4 2 0 6
9 1908020404 TÜRK SANAT TARİHİ- II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 15 8 0 27
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1908020501 KEÇE UYGULAMALARI Zorunlu 1 3 0 6
2 1908020500 MİNYATÜR- I Zorunlu 4 2 0 6
3 Formasyon-5 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5 Seçmeli - - - 0
4 1908020504 RESTORASYON İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 4
5 190802005000 SEÇMELİ DERS GRUBU 5. YARIYIL Seçmeli - - - 0
6 1908020502 SERAMİK Zorunlu 1 2 0 5
7 1908020505 TEKSTİL HAMMADDELERİ Zorunlu 2 1 0 2
8 1908020503 TÜRK-İSLAM MİTOLOJİSİ VE İKONOGRAFİSİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 12 9 0 26
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1908020605 BASKI TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 0 4
2 1908020604 ÇİNİ Zorunlu 1 2 0 3
3 1908020601 DENEYSEL SANAT ATÖLYE- I Zorunlu 2 2 0 6
4 1908020600 KUMAŞ TASARIMI Zorunlu 4 2 0 6
5 1908020602 MİNYATÜR -II Zorunlu 2 2 0 4
6 Formasyon-6 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6 Seçmeli - - - 0
7 190802006000 SEÇMELİ DERS GRUBU 6. YARIYIL Seçmeli - - - 0
8 1908020603 TÜRK KİLİM SANATI TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 12 10 0 26
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1908020703 BİLGİSAYAR TASARIMINA GİRİŞ Zorunlu 1 2 0 6
2 1908020701 DENEYSEL SANAT ATÖLYE- II Zorunlu 2 2 0 6
3 1908020700 HALI-KİLİM TASARIMI Zorunlu 1 4 0 6
4 1908020702 HAT SANATI Zorunlu 2 1 0 4
5 1908020704 İÇ MİMARİ VE RESTORASYON Zorunlu 2 0 0 3
6 Formasyon-7 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7 Seçmeli - - - 0
7 190802007000 SEÇMELİ DERS GRUBU 7. YARIYIL Seçmeli - - - 0
8 1908020705 UYGULAMALI UZMANLIK PROJESİ Zorunlu 1 2 0 3
Toplam 9 11 0 28
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1908020803 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 6
2 1908020801 CİLTÇİLİK Zorunlu 2 2 0 6
3 1908020802 GELENEKSEL ÖRME TASARIMI Zorunlu 1 3 0 6
4 1908020800 HALI, KİLİM VE KUMAŞ DESENLERİ TASARLAMA Zorunlu 4 2 0 6
5 Formasyon-8 PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8 Seçmeli - - - 0
6 190802008000 SEÇMELİ DERS GRUBU 8. YARIYIL Seçmeli - - - 0
Toplam 9 9 0 24
 
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF201 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 3. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1908020307 GOBLEN Seçmeli 1 2 0 0
2 1908020308 FOTOĞRAF -I Seçmeli 1 2 0 4
3 1908020309 TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Seçmeli 1 2 0 4
4 9900001160 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINA GİRİŞ Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF202 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 4. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1908020407 FOTOĞRAF -II Seçmeli 1 2 0 3
2 1908020408 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
3 1908020409 VİTRAY Seçmeli 1 2 0 3
4 9900001161 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF301 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
2 PF303 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 5. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 190000000000 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 0
2 1908020506 ALÇI VE ÇAMUR UYGULAMALARI Seçmeli 1 2 0 0
3 1908020507 DUVAR RESMİ Seçmeli 1 2 0 0
4 1908020508 SANAT ESERLERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 4
5 9900000148 BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Seçmeli 2 0 0 4
6 9900000149 SAĞLIKLI YAŞAM, MANEVİ BAKIM VE DEĞER Seçmeli 2 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF302 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
2 PF304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 6. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1908020606 MALZEME BİLGİSİ VE UYGULAMASI Seçmeli 1 2 0 0
2 1908020607 DEKORATİF YÜZEY BOYAMA Seçmeli 3 0 0 4
3 1908020608 DERİ VE KAĞIT OYMA Seçmeli 1 2 0 4
4 9900000000 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI Seçmeli 2 0 0 0
5 9900001158 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASI Seçmeli 1 2 0 0
6 9900001159 ÇEVRE BİLİNCİ Seçmeli 1 2 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF401 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 0
2 PF403 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 7. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1908020706 EBRU Seçmeli 1 2 0 2
2 1908020707 MÜZE VE GALERİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0
3 1908020708 TAKI VE AKSESUAR Seçmeli 1 1 0 0
4 1908020709 GİRŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
PEDAGOJİK FORMASYON SEÇMELİ DERS-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PF404 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Seçmeli 1 8 0 0
SEÇMELİ DERS GRUBU 8. YARIYIL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1908020804 TÜRK SÜSLEME DESENLERİ Seçmeli 1 2 0 4
2 1908020805 SERBEST TASARIM Seçmeli 3 0 0 0
3 1908020806 SERGİ SUNUM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 0
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr